8 Ocak 2017 Pazar

Kurucu Düşünürlerimiz 16: Ahmed YeseviAHMET YESEVİ ilk 1093-1166 Maveraünnehir Yesi, Kazakistan Kazakistan Mutasavvıf Hoca Ahmet Yesevi “Orta Asya Göklerinde Bir Yıldız”  "Menim hikmetlerim dana (bilgin) isitsin Sozumu destan kilib maksadina yetsin." Divan-ı Hikmet şiirleri, Türk tasavvuf edebiyatının çok önemli ve bilinen en eski örneklerini içeren kitaptır/ Akaid, İslam'ın esaslarının yer aldığı temel eseridir/Fakr-Nâme öğrencileri tarafından yazılmış ve kendisine mal edilmiştir. 

Tefekkür ve HİKMET Medeniyeti: Y5 / Yusuf Has Hacip - Yesevi - Yunus - Yavuz SS - Yahya KB Çizgisi - 1000 Altın Yıl ( 1017 - 2016 )


Divanı Hikmet


GeçmIşten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu Bildiri Özetleri 26-28 Eylül 2016 İstanbul/TürkiyeGeçmIşten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu 2. cilt


Ahmed Yesevi Bibliyografyası


Asya'nın Kandilleri - Hoca Ahmet Yesevi "Orta Asya Göklerinde Bir Yıldız"
Ahmed-i Yesevî'nin Rumelili Bir Takipçisi: Üsküplü Atâ "Tuhfetü’l-Uşşâk"


I. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyum Bildirileri

http://www.ayu.edu.tr/ayu_yayinlar

divan-ı hikmet sohbetleri


http://www.haberlotus.com/hay/#.WaMKL8hJbIUHiç yorum yok:

Yorum Gönder