8 Ocak 2017 Pazar

Kurucu Düşünürlerimiz 19: Hacı Bektaşı Veli


HACI BEKTAŞI VELİ  1209-1271 Horasan Nişabur, İran İran  Mutasavvıf “Horasan Erenleri” Velâyet-nâme-i Hacı Bektâş-ı Velî, Makalat - (Arapça), Kitâbu'l-Fevâid, Şerh-i Besmele, Şathiyye, Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye 


Uluslararası Hacı Bektaşı Veli Sempozyumu

Hacı Bektaşı Veli, MakalatHiç yorum yok:

Yorum Gönder