8 Ocak 2017 Pazar

Kurucu Düşünürlerimiz 12: Kaşgarlı Mahmut

KAŞGARLI MAHMUD ilk 1008-1105 Türkistan Kaşgar, Doğu Türkistan Çin  Dil Kaşgarlı Mahmut “Türk Dilinin Taçsız Hükümdarı” Divanü Lugati't Türk(Ciltli)Mahmud El-Kaşgari/Divanı Lügat İt Türk Dizini Endeks 4 Besim Atalay/Divanı Lügat İt TürkTercümesi 1 Besim Atalay/Divanı Lügat İt Türk Tercümesi 2 Besim Atalay/Divanı Lügat İt Türk Tercümesi 3 Besim Atalay Divan-ı Lugat it Türk Dizini, Kaşgarlı Mahmut

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder