7 Aralık 2018 Cuma

Bilim Tarihini inceleyen Düşünürler: Prof Dr Yavuz Unat

KİTAPLARI
 1. Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
 2. Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim ve Teknik & Makaleler
 3. Tarih Boyunca Türklerde Gökbilim
 4. Bilim Tarihi
 5. Takvimü'l-Edvar (Takvimler)cep boy Ahmed Cevdet Paşa
 6. El-Cami Beyne'l-İlm Ve'l-Amel En-Nafi Fi Eş-Şınaa'ti'l - Hiyel
 7. İlkçağlardan Günümüze Astronomi Tarihi
 8. Bursalı Mehmed Tahir Bey ve Türklerin Ulûm ve Fünûna Hizmetleri
 9. Bilim Tarihine Giriş
 10. Ali Kuşçu Çağını Aşan Bilim İnsanı
 11. Bilim Tarihinde Yöntem George Sarton


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder