18 Aralık 2018 Salı

Portreler Galerisi: Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişiler977-1013 ss


PORTRELER GALERİSİ

1.     “Abdullah Cevdet”

2.     “Abdülbaki Gölpınar “ 

3.     “Ahmet Cevdet Paşa“

4.     “Ahmet Vefik Paşa “

5.     “Aka Gündüz “

6.     “Ali Ekrem Bolayır “

7.     “Ali Fuat Başgil “

8.     “Asaf Halet Çelebi “

9.     “Behçet Kemal Çağlar “

10.  “Bekir Sıtkı Baykal “

11.  “Cevdet Kudret ”

12.  “Erol Güngör “

13.  “Fethi Gemuhluoğlu“

14.  “Galip Erdem“

15.  “Hikmet Kıvılcımlı“

16.  “Hüseyin Avni Ulaş “

17.  “İbn-ül Emin Mahmut Kemal İnan“

18.  “İdris Küçükömer “

19.  “İsmail Hami Danişmend “

20.  “Kaya Bilgegil “

21.  “Kemal Tahir “ 

22.  “Malik Aksel “

23.  “Mehmet Akif Ersoy “

24.  “Mehmet Ali Aybar “

25.  “Mehmet Çavuşoğlu“
26.  “Mehmet Hamdi Bayri “

27.  “Mehmet Hamdi Yazır “

28.  “Mehmet Kaplan “

29.  “Mimar Kemalettin “

30.  “Mir Sultan Galiyev“

31.  “Mustafa Akdağ “
32.  “Mustafa Suphi “

33.  “Mümtaz Turhan“

34.  “Nihal Atsız“

35.  “Nihat Sami Banarlı“
36.  “Niyazi Berkes “

37.  “Nurettin Artam“

38.  “Nurettin Topçu “

39.  “Nurullah Ataç “

40.  “Osman Turan“
41.  “Ömer Lütfü Barkan “

42.  “Pertev Naili Boratav“

43.  “Prens Sabahattin “

44.  “Sabri Ülgener“

45.  “Sevim Burak“

46.  “Seyyid Ahmet Arvasi “

47.  “Süheyl Ünver“

48.  “Şerif Muhittin Targan“

49.  “Şevket Süreyya Aydemir“

50.  “Yahya Kemal Beyatlı “


51. Portreler: Ahmet YakupoğluPortreler Galerisi “Abdullah Cevdet”

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT Yapım Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Süleyman SANTUR Poyraz ARNA Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 19.02.2008 Biyografi

Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde düşün adamı, siyasetçi Abdullah CEVDET tanıtılmaktadır. Program 1800’lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu ve Abdülaziz’in batılılaşma çabalarının anlatımı ile başlamaktadır. 1869 Malatya Arapkir doğumlu CEVDET’in ailesi, çocukluğu, Elazığ Harput’ta Amerikan Misyoner Okulunda ve Kuleli Askeri Lisesi’nde eğitimi, mezuniyeti, tıp eğitimi alması, tabip olarak göreve başlaması, edebiyat denemeleri, Abdülhak Hamit’le tanışması, Ömer Cevdet adı ile yazıları ve kitapları, Trablus’a sürgünü, Jön Türklere katılması, Avrupa’ya geçmesi, Almanya’dan Abdülhamit’in isteği ile sürgün edilmesi ve sonradan affedilerek Viyana’ya doktor olarak atanması, Jön Türk hareketinden dışlanması, medeniyetle ilgili düşünceleri, 1903’de istifa ederek Türkiye’ye dönmesi, Cağaloğlunda İçtihat Evini ve Dergisini kurması, 1905 yılında tutuklanması ve serbest kalışı, Kahire’ye gidişi, eserleri, Osmanlı’nın son dönemi ve milli mücadele ile ilgili düşünceleri, ATATÜRK’le görüşmesi, temsil ettiği ekol, siyasete ilişkin düşünceleri ve çalışmaları ile 1931 yılında ölümü anlatılmaktadır. Programa; İhsan IŞIK, torunu Prof. Dr. Taner DERBENTLİ, Prof. Dr. Zeki ARIKAN ve Mustafa MİYASOĞLU katılmakta ve CEVDET hakkında bilgi vermektedir.

Portreler Galerisi “Abdülbaki Gölpınar “ 

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 19.12.2006 Alt Tür Biyografi

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde; fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları, başarıları ve eserleri ile yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgeselin bu bölümünde; Abdülbaki GÖLPINAR ele alınmaktadır. Program “Hakikati keşif ve sezgi yeteneğiyle donatılmışlığın ya da kalp gözü açıklığı dışında bir izahı yok. Bu ilahi armağanın bilimsel bilgi ve araştırma aşkıyla taçlanmış halinin yansıdığı kimse var mı denildiğinde bakışların üzerine çevrilebileceği ender insanlardan biriydi o. Şarkiyat dediğimiz ilim dalının otoritelerindendi ama bilgilenmenin ötesinde bilgiye nüfus edebildiğini yaşayan, yaşadığını yazan bir alimdi” jeneriği ile başlamaktadır. 1900’lü yıllar; savaş, göç, yoksulluk, açlık, Osmanlı’nın son dönemi, Gölpınar’ın doğumu, ailesi, Mevlevi eğitimi alması, gazeteci olan babası, ney eşliğinde sema dönüşü, 1908 yılı, ailesinin ve kendisinin durumu, babasının ölümü ile kitapçıda çalışmaya başlaması, tasavvuf düşüncesinde yol almaya başlaması, ailece Çorum Alaca’ya taşınmaları, buradaki öğretmenlik günleri ve Aleviliği öğrenmesi, İstanbul’a dönüşü, Edebiyat Fakültesine girmesi, farklı illerde öğretmenlik görevleri, öğretim görevliliği, Fuat KÖPRÜLÜ tarafından keşfedilmesi, Melamilik teziyle adını duyurması, 1945 yılında tutuklanışı, 1949 yılında emekli oluşu, Melamiliği seçişi ve bu şekilde yaşaması, divanı olan son şair olması, yüzlerce makalesi ve eserleri ile 1982 yılında ölümü hakkında bilgi verilmektedir. Programa; oğlu Yüksel GÖLPINARLI, Prof. Dr. Hikmet BOZANOĞLU ve Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR katılmakta ve GÖLPINAR hakkında bilgi ve görüşlerine yer verilmektedir.

978

Portreler Galerisi “Ahmet Cevdet Paşa“

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN, Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ, Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 15.02.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyetinin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri ve sporcuları, eserleri ve başarıları ile kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Ahmet Cevdet Paşa ele alınmaktadır. Program “Softalığa karşı bir dindar, köksüzlüğü kabul etmeyen bir modernleşmeci, dahi bir devlet adamı, adalet ve ahlaka, dayanan bir devlet ve toplum idealinin savunucusu.” jeneriği ile başlamaktadır. Batı dünyasının 1800’lü yıllarda geçirdiği dönüşüm süreci ve doğudaki yansımaları, Osmanlı Devletinin durumu, askeri alanda yapılan yenileşme çalışmaları, Vaka-i Hayriye Olayı hakkında bilgi verilmektedir. Ahmet Cevdet Paşanın doğumu, İstanbul’a gelerek Fatih külliyesinde eğitimi, Mithat Paşa ile eş zamanlı yetişmesi, başarılarından dolayı Sadrazam Reşid Paşa’ya takdimi, devlet kadrolarında çalışmaları, ilim alanındaki çalışmaları, ders kitapları yazımı, Türkçeyi bilim dili olarak kullanmak alanında yaptığı çalışmalar, dilbilgisi ve güzel konuşma üzerine yazdığı kitaplar, Türk tarihi üzerine çalışmaları, modern tarihe bakışın ilk örneklerini vermesi, Ali ve Fuat Paşalarla çekinmeden çatışması, bakanlık görevleri yapması, Mecelle’yi hazırlayışı, ilk Hukuk Fakültesini kurması, Mithat Paşanın yargılanmasındaki rolü, Konak Baskını, eğitime önem veren kişiliği, çocukların ve özellikle kız çocuklarının eğitilmesi gerektiğine inancı, çocukları; oğlu Ali Sedat Bey, yazar Fatma Aliye Hanım ve Edebiyat Öğretmeni Emine Semiha Hanım’ın başarıları anlatılmaktadır. Programa Yrd. Doç. Dr. Christoph NEUMAN, Prof. DR. İlber ORTAYLI, Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU, Dr. Ahmet Zeki İZGÖR, Attila İLHAN, Orhan KOLOĞLU, Prof. Dr. Mübahat KÜTÜKOĞLU ve Prof. Dr. Nüket ESEN katılmakta ve Ahmet Cevdet Paşa hakkında bilgiler aktarmaktadır.
979

Portreler Galerisi “Ahmet Vefik Paşa “

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 08.02.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri ve sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Ahmet Vefik Paşa ele alınmaktadır. Program “Modernleşmeden yana ama amansız bir muhafazakar, Osmanlının Türkçü yüzü, doğuda kalarak batının izini sürmeye çalışan, devletin vazgeçemediği aykırı devlet adamı, ilk edebiyatçı siyasi, ilk tiyatrocu” jeneriği ile başlamaktadır. Islahat Fermanı ve Osmanlı Devleti’ndeki değişim süreci, Tanzimat kadrosunun değişim fikirleri, Osmanlı Devleti’nin durumu, değişen Osmanlı aydın tipi ve aydınların isyanları hakkında bilgi verilmektedir. Ahmet Vefik Paşa’nın kişiliği, farklı mizacı, dil bilgisi, düşünceleri, eğitimi, babasının Fransız elçiliğinde görevlendirilmesi nedeniyle gittikleri Paris’te aldığı eğitim ve değişen dünya görüşü, gelişen milliyetçiliği, 1837 yılında İstanbul’a dönüşü, Dış İşleri Tercüme Odası’nda daha 15 yaşında işe başlaması, Reşit Paşa ile İngiltere’ye gitmesi, görevleri ve görev yaptığı yerlerde kendisi için söylenenler, uygulamaları, Tahran’a büyükelçi olarak atanması, Adalet Bakanlığına getirilmesi, 1861 yılında Paris’e büyükelçi olması ve Napolyon’la çekişmeleri, bu görevden alınması, kültürel alanda yaptığı çalışmalar, tercümeleri, tiyatroyu kurumsallaştırma çalışmaları, sık sık yaşadığı görev değişiklikleri, halk kahramanı tipine dönüşümü, Edirne Valisi olması, Sadrazamlığı ve Ayastefanos Antlaşması’nı imzalaması ile Bursa’ya çekilmesi hakkında bilgi verilmektedir. Programa; Prof. Dr. Halil İNALCIK, Prof. Dr. Mete TUNÇAY, Attila İLHAN, Prof. Dr. İlber ORTAYLI, Yrd. Doç. Dr. Bahriye ÇERİ, Avni ÖZGÜREL ve Orhan KOLOĞLU katılmakta ve Vefik Paşa ile ilgili düşüncelerini aktarmaktadır.
980

Portreler Galerisi “Aka Gündüz “

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT Yapım Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 18.12.2007 Biyografi

Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde yazar ve gazeteci Aka GÜNDÜZ tanıtılmaktadır. 1881 Manastır doğumlu yazarın, ailesi, eğitimi, İstanbul’a gelmesi, Hüseyin Avni mahlası ile şiirleri, ülkenin ve Türklerin geleceği üzerine ses getiren yazıları, hikayeciliği, Ömer Seyfettin ile dostluğu, askeri okulda öğrenciliği, ülkeden ayrılması, Paris günleri, ülkeye dönmesi, Hariciye’de görev alması, Abdülhamit’e muhalefeti nedeniyle Selanik’e sürülmesi, Harekat Ordusuna katılarak İstanbul’a dönüşü, işgal yılları, Malta’ya sürülüşü, Cumhuriyet yılları, 1932 ve 1946 yılları arasında milletvekilliği, İstanbul’a nazaran Ankara’yı daha çok sevmesi ve Ankara’yı romanlarında kullanması, romanlarının imparatorluktan Cumhuriyete geçiş sürecindeki meseleleri anlatması nedeniyle önemli oluşu ve romancılığı anlatılmaktadır. Programa Prof. Dr. Kazım YETİŞ, Prof. Dr. Abide DOĞAN, Doç. Dr. Alev SINAR UĞUR ve Mahiye MORGÜL katılmakta ve yazar hakkında görüşlerini aktarmaktadır.

Portreler Galerisi “Ali Ekrem Bolayır “

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Süleyman SANTUR Poyraz ARNA Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 12.02.2008 Biyografi

Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde Namık Kemal’in oğlu, şair, yazar Ali Ekrem BOLAYIR tanıtılmaktadır. Program 1800’lü yılların sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun durumunun anlatımı ile başlamaktadır. Ünlü bir babanın oğlu olan BOLAYIR’ın hayat hikayesinden önce babası Namık Kemal ve dönemi ele alınmaktadır. Babasının yaşadığı sürgünler nedeni ile babasından ayrı geçen çocukluğu, adının babasının Recaizade Ekrem’e olan hayranlığını nedeniyle verilmesi, Namık Kemal’in Rodos sürgününde Rodos’a yerleşmeleri ve özel hocalardan ders alarak yetişmesi, 20 yaşında annesi ile İstanbul’a dönmesi ve devlet memuru olması anlatılmaktadır. Programda ayrıca, babasının BOLAYIR’ın hayatındaki yeri, babasına özenerek şiir yazmaya başlaması, şiir konusundaki usta çırak ilişkileri, evlenmesi, yazı ve şiir denemeleri, Tevfik Fikret’le arkadaşlığı, Servet-i Fünun günleri, başyazarlığı, Cenap Şehabettin’le ters düşmesi, 2. Meşrutiyetin ilanı ve Kemalzade Ali Ekrem olarak ünlenmesi, Darülfünun’da görev alması, Milli Mücadele’ye destek vermesi, monografi çalışmaları, şiirleri, liselerde öğretmenliği, babasının ününe rağmen edebiyat dünyasındaki yeri, mizacı ve 70 yaşında ölümü anlatılmaktadır. Programa; Prof. Dr. Fatih ANDI, Metin Kayahan ÖZGÜL ve Prof. Dr. Abdullah UÇMAN katılmakta ve BOLAYIR hakkında bilgiler vermektedir.

981
Portreler Galerisi “Ali Fuat Başgil “

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 32’ Yayın Tarihi 21.11.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri ve sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Ali Fuat BAŞGİL ele alınmaktadır. Program “İnsanoğlunun yeryüzü macerasının başlangıcından bu yana mülkün yani ülke varlığının temeli sayılan kavram adalet ve hayatını bu ideale adamış, bunun mücadelesini vermiş, uğruna eziyet çekmiş, itibar görmüş, baş tacı olmuş, tehdit de edilmiş ama kimsenin hatırı için adaletsizliği hoş görmemiş, haksızlık karşısında sessiz kalmayı içine sindirememiş bir insan” jeneriği ile başlamaktadır. BAŞGİL’in 1893 yılında Samsun’da doğumu, ailesi, doğduğu dönemde Anadolu’nun durumu, 14 yaşında büyük kente gelişleri, izlenimleri, eğitimi, askere alınışı, askerlik dönemi, 1914’de İstanbul’a dönüşü, ticaret girişimleri, Paris’te eğitimine devam etmesi, hukuk eğitimi, “Boğazlar Meselesi” tezi ile adını duyurması, dünya üniversitelerinden aldığı teklifler, 1929 yılında ülkeye dönmesi ve Yüksek Öğrenim Genel Müdürlüğüne atanması, 1933 yılında İstanbul Ünivesitesinde Anayasa Hukuku hocalığı ve diğer görevleri hakkında bilgi verilmektedir. Programda; 27 Mayıs İhtilali ve öncesinde DP yöneticileri ile anlaşmazlıklar, Cemal GÜRSEL tarafından yapılacak yeni anayasa için davet edilmesi, tutuklanması, Yassıada mahkemelerinde yaptığı şahitlik, üniversiteden ilişiğinin kesilmesi, 1960 sonrası siyasi oluşumların fikir babalığını yapması, milliyetçi ve muhafazakar çevrenin sempatisini kazanması, Adalet Partisi’nden Samsun Milletvekili olması, Cemal GÜRSEL’e karşı Cumhurbaşkanı adayı olması, siyasetten çekilmesi ve 1967 yılında ölümü anlatılmaktadır. Programa; Ferruh BOZBEYLİ ve Sadettin BİLGİÇ katılmakta ve BAŞGİL hakkında görüşlerini aktarmaktadır.

982

Portreler Galerisi “Asaf Halet Çelebi “

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 05.12.2006 Alt Tür Biyografi
Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri ve sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Asaf Halet ÇELEBİ ele alınmaktadır. Program “Alem, mekan, zaman, hayat günümüz insanının zihnine takılan ve diline relativite, kuantum, hologram benzeri sözcüklerle yansıyan, kadim sorular. Bunları ve daha ötesini aynı yatakta akıtıp, şiir potasında kaynaştıran kişiydi o. Çağlar ötesine dalan, oradan sıçrayıp, geleceğe açılan, anda tüm zamanları, zerrede kainatı görmeye çalışan, aşkın bir ruh ve anlaşılmamışlık deryasında, sesi hala yankılanan bir insan” jeneriği ile başlamaktadır. ÇELEBİ’nin 1907 yılında siyasi bir kaosun içinde doğumu, ailesi, Galatasaray Lisesindeki eğitimi, Üsküdar Adliyesindeki görevi, şairliği, eserleri, Fransa’ya gidişi, ilk evliliği, Deniz Yollarında ve Osmanlı Bankasında çalışması, ikinci evliliği ve şiire yeniden dönüşü, vezin ve kafiyesiz sözcüklere anlamlar vermedeki başarısı, kendisine yöneltilen tenkitler, “Garip” Şiirinin şairi ve batıda saf şiir olarak tanımlanan şiirin Türkiye’deki temsilcisi olması, idolojiyi şiirlerinde kullanmaması ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü kitaplığında çalışırken 1958 yılında ölümü hakkında bilgi verilmektedir. Programa Hüseyin SU, Mustafa MİYASOĞLU, İlyas DİRİN, eşi Nermin ÇELEBİLER, Prof. Dr. Yılmaz ÖZAKPINAR, Prof. Dr. Orhan OKAY, Hilmi YAVUZ ve Yılmaz ÖZTUNA katılmakta ve şair hakkında görüşlerini aktarmaktadır.
983

Portreler Galerisi “Behçet Kemal Çağlar “

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT Yapım Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 23.10.2007 Biyografi

Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde Cumhuriyet döneminin önemli şairlerinden Behçet Kemal ÇAĞLAR tanıtılmaktadır. Program 1908’li yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun İttihat ve Terakki Partisi günlerinin anlatımı ile başlamaktadır. 1908 yılı Erzincan doğumlu şairin; ailesi, Anadolu’da çok seyahatle geçen çocukluk yılları, eğitimi, 1923 yılında Kayseri’de ATATÜRK ile karşılaşması, mühendislik eğitimi alması, ATATÜRK’e hayranlığı, Halkevlerinde çalışmaları, şiirleri ile kendini ATATÜRK’e takdim etmesi, Çankaya Sofralarının müdavimi olması, ATATÜRK’e yazdığı şiirleri, TRT’deki radyo yayınları ile geniş kitleler tarafından benimsenmesi, Erzincan Milletvekilliği, CHP’den ve milletvekilliğinden ayrılması, “Şadırvan” isimli dergiyi çıkarması ve Türk şiirindeki yeri anlatılmaktadır. Programa; yeğeni Selcan TEOMAN, Abdullah SATOĞLU ve Konur ERTOP röportajları ile katılmakta ve şair hakkında görüşlerini açıklamaktadır.

Portreler Galerisi “Bekir Sıtkı Baykal “

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 29’ 18.09.2007 Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Tarihçi Bekir Sıtkı BAYKAL’ın hayatının anlatıldığı programda; 1908 Meşrutiyet günleri, 33 yıldır tahtta olan Abdülhamit döneminin sıkıntıları, dünyanın ve Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu durum anlatılmaktadır. BAYKAL’ın 1908 yılında doğumu, ailesi ve muhacir olarak göç etmeleri, Fındıklı’ya yerleşmeleri, 1928 yılında Almanya Berlin ve Freiburg Üniversitelerinde tarih eğitimi alması, evliliği, 1935 yılında ülkeye dönmesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesinde öğretim üyeliği, 1945 yılında Profesör olması, eserleri ve eserlerinin konuları, tarihçiliği, Almanca, Rusça, İngilizce ve Fransızca çevirileri ile kazandırdığı eserler, tarihe katkıları, yurtdışı ve yurtiçindeki görevleri, iyi öğretmen, iyi bilim adamı ve iyi insan yönleri hakkında bilgi verilmektedir. Programa kızı Özgün BAYKAL, Prof. Dr. Yavuz ERCAN, Prof. Dr. Ali BİRİNCİ ve Prof. Dr. Özer ERGENÇ röportajları ile katılmakta ve tarihçi hakkında görüşlerini aktarmaktadır.

984
Portreler Galerisi “Cevdet Kudret ”

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT Yapım Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Poyraz ARNA, Süleyman SANTUR Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 06.11.2007 Biyografi
Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde Yedi Meşale edebiyet akımının kurucularından edebiyatçı ve edebiyat tarihçisi Cevdet KUDRET (SOLOK) tanıtılmaktadır. 1907 İstanbul doğumlu edebiyatçının, ailesi, yoksulluk içinde geçen çocukluğu, eğitimi, şiire ve edebiyata merakı, ilk şiirinin “Serveti Fünun” dergisinde yayınlanması, Yedi Meşale akımını arkadaşları ile başlatması, ilk şiir kitabı, oyun yazarlığı, Hukuk fakültesi eğitimi, evliliği, öğretmenliği, “Solok” soyadını alışı ile yaşadığı siyasi baskılar, takma isimlerle yayınladığı eserler, soyadını değiştirmesi, edebiyata katkıları, Türk Dil Kurumu Bilim ödülünü alması, Bodrum ve İstanbul’a yerleşmesi ile 1992 yılında ölümü anlatılmaktadır. Programda; arşiv görüntüleri ile konuşmasına ve Kızı Ayşe KUDRET, Efnan DERVİŞOĞLU, Konur ERTOP, Prof. Dr. Gazi YAŞARGİL ve Yusuf ÇOTUKSÖKEN’in yazar ile ilgili röportajlarına yer verilmektedir.

Portreler Galerisi “Erol Güngör “

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ, Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 10.10.2006 Alt Tür Biyografi

Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgeselin bu bölümünde; Erol GÜNGÖR ele alınmaktadır. Program “Ne kimseye benzeyen, ne benzeri olan, akıl ruh bileşkesi bir insan. Soru sormaya değil, sorulara cevap bulmaya, örtmeye değil, açmaya, mazeret üretmeye değil, sebebi bulmaya ve çıkış yolu keşfetmeye adanmış bir hayat” jeneriği ile başlamaktadır. Programda; dünyanın ve ülkemizin içinde bulunuduğu durumun tasviri, Güngör’ün 1938’de doğumu, okula başlamadan eğitime başlaması, çalışkanlığı öğrenme yeteneğinin yüksek oluşu ve fark edilişi, parlak öğrencilik yılları, Arapça dersleri alması, İstanbul’da Hukuk Fakültesi’nde okuması, hayatındaki önemli isimler, Edebiyat Fakültesinde öğrenciliği, 1961’de mezuniyeti ve Mümtaz TURHAN’ın asistanı olması, sosyal psikoloji alanında çalışmaları, 1966’da Amerika’ya gitmesi, Türk Milliyetçiliği kavramına bakışı, “Ortadoğu” gazetesi başyazarlığı, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, eserleri, görüşleri ve erken yaşta ölümü anlatılmaktadır. Programa; Mustafa MİYASOĞLU, Prof. Dr. Yılmaz ÖZAKPINAR, Doğan CÜCELOĞLU, Prof. Dr. Mehmet GENÇ, Murat YILMAZ ve kardeşi Aysel GÜNGÖR katılmakta ve GÜNGÖR hakkında bilgiler vermekte ve düşüncelerini açıklamaktadır.

985
Portreler Galerisi “Fethi Gemuhluoğlu“

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 03.10.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Fethi GEMUHLUOĞLU ele alınmaktadır. Program “Dost, ağabey. Şayet lugatlar sözcüklerin karşısına anlam yazmakla yetinmeyip, timsal ekleselerdi, bu iki kelimenin de karşısına resmi koyulacak kişiydi o. Şöhret, mal ve uyku dışında her şeye, neye, kime diye ayırt etmeksizin dosttu. İnsan kaşifi, sohbet, hitabet ustası, bir değil birkaç kuşağın ağabeyiydi” jeneriği ile başlamaktadır. Malatya, Arapkir Gemuh köyünden gelen ailesi, İstanbul 1922 doğumlu GEMUHLUOĞLU’nun kişiliği, Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Hukuk Fakültesi eğitimi, Beyazıt Meydanı’nda Üniversiteye giden öğrencilerle dostluğu, ağabey, dost ünvanını alışı, önceleri “Küllük” sonra “Marmara Kıraathanesi” olan ünlü “Beyazıt Kahvesi” müdavimliği, mizacı, partici olmadan demokrasi kavramına bakışı, Fevzi ÇAKMAK’ın ölümü üzerine yaptıkları yürüyüş ve liderliği, bürokrasi ve kadrolaşmaya karşı oluşu, insan yetiştirmesi, görev aldığı yerler, elinden tuttuğu insanların önemli yerlere gelmesi, “Arapgir” mecmuasındaki yazıları, evliliği, Almanya günleri ve 55 yaşında ölümü anlatılmaktadır. Programa; Hilmi YAVUZ, Mustafa MİYASOĞLU, Altan DELİORMAN, Prof. Dr. Yılmaz ÖZAKPINAR ve Prof. Dr. Bekir KARLIAĞA katılmakta; GEMUHLUOĞLU ile ilgili bilgi vermekte ve düşüncelerini aktarmaktadır.

Portreler Galerisi “Galip Erdem“

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 02.10.2007 Biyografi

Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde Galip ERDEM tanıtılmaktadır. Program; 1929 yılı dünya ekonomik bunalımı ve bunun dünyaya etkilerinin anlatımı ile başlamaktadır. 1930 yılı Trabzon Fındıklı doğumlu ERDEM’in, babasının memuriyeti nedeniyle Doğu Anadolu’da geçen çocukluğu ve liseye kadar eğitim hayatı, ülkemizin 1950’li yıllara kadar içinde bulunduğu durum, 1952 yılında askerlikten terhis olması ve memurluk görevleri, hukuk eğitimi, avukatlığı, 1959 yıllında gazeteciliğe geçmesi, 1960 ihtilali ve sonrasında ülkemizdeki durum, 1970’li yılların karmaşa ve çatışma ortamı, 1980 askeri darbesi ve bu darbe sonucunda tutuklanan gençlerin davalarını üstlenmesi, hapisteki gençlere ve ailelerine yardımları, inançları ve hayat mücadelesi anlatılmaktadır. Programa; Acar OKAN, kızı Bilge ERDEM, Cezmi BAYRAM, İlhan IŞIK ve Şerafettin YILMAZ katılmakta ve ERDEM hakkında görüşlerini aktarmaktadır.

986

Portreler Galerisi “Hikmet Kıvılcımlı“

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 32’ Yayın Tarihi 24.10.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Hikmet KIVILCIMLI ele alınmaktadır. Program “Hem komünist propoganda ve faaliyette bulunmaktan hem de irticai nitelikte konuşma yapmaktan yargılanmış tek aydın. Milli Mücadele kahramanı, marksist, müslüman tarih yorumcusu, dilci ve tıp adamı” jeneriği ile başlamaktadır. 1902 yılında Kosova’nın Priştina kentinde doğan KIVILCIMLI’nın Balkanlarda başladığı ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde, sık sık ara verdiği eğitimi, Balkan Savaşları sırasında Balkanların ve İstanbul’un durumu, İstanbul’a gelmeleri, kendilerine destek olan dayılarının ölümünden sonra vergi dairesinde işe başlaması, 16 yaşında Kuvai Milliye Hareketine katılması ve Yörük Ali Efe’nin kızanlarından oluşu, Vefa Lisesinde eğitimi, Mektebi Sultani ve tıp fakültesi öğrenciliği, sosyalist gruplarla ilişki kurması, TKP günleri, dergilerde sosyalizm üzerine yazıları, TKP Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, hapis cezası, Marksist düşünce üzerine yazdığı eserleri ve görüşleri, Nazım Hikmet‘le birlikte Donanma Davası nedeniyle aldığı 15 yıl ceza ve hapis günleri, burada yazdığı eserler, Vatan Partisini kurması ve partisinin kapatılması, siyaset günleri ve 1971 yılında ölümü anlatılmaktadır. Programa; Suat Şükrü KUNDAKÇI, Zühtü BAYAR, Doğu PERİNÇEK ve Sadık GÖKSU katılmakta ve görüşlerini aktarmaktadır.

Portreler Galerisi “Hüseyin Avni Ulaş “

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 17.10.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Hüseyin Avni ULAŞ ele alınmaktadır. Program “Hayır, olmaz, kabul etmiyorum, bunları söylemenin en zor olduğu, vatana ihanetle, vatanseverlik arasında samimiyet zarından başka bir şey kalmadığı dönemde sesi yükselen kişiydi, hayatının sonuna kadar, haksızlığa, kanunsuzluğa, istibdada muhalif, Allah’tan başka tek hakimin Milli İrade olduğuna inanan, samimi bir demokrattı” jeneriği ile başlamaktadır. ULAŞ’ın 1887 Erzurum’da doğumu, 11 yaşına kadar Erzurumda geçen çocukluğu, ailesi, çocukluk döneminde ülkenin içinde bulunduğu durum, dört yıl asker olarak cephelerde savaşması, Erzurum’da cemiyet kurması, Mustafa Kemal’le teması, Erzurum Kongresi’ne ev sahipliği yapması, Ankara’da Millet Meclisine katılması, milletvekili olması, 200 kişilik Meclisin azınlık ve muhalif grubunun başını çekmesi, Mustafa Kemal’le ilişkisi, Yunus Nadi ile yaptığı tartışma, İstiklal Mahkemelerine karşı çıkması, mecliste muhaliflerin tasfiyesi, Terakkiperver Partisi’ne katılması, ATATÜRK’e suikast davasından yargılanıp beraat etmesi, 1929’da evlenmesi, noterliği ve 1948’de ölümü anlatılmaktadır. Programa; Orhan KOLOĞLU, Doç. Dr. Ahmet DEMİREL, Mehmet ALTAN ve Ferruh BOZBEYLİ katılmakta ve ULAŞ’la ilgili bilgiler vermektedir.

987
Portreler Galerisi “İbn-ül Emin Mahmut Kemal İnan“

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 32’ Yayın Tarihi 14.11.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde İbn-ül Emin Mahmut Kemal İNAL ele alınmaktadır. Program “Ne, kim, ne zaman, nerede, neden, nasıl, niçin bunların hepsi tarihin içindeki insana ait ama onun ruh dünyasını yansıtmayan sorular. Bir romancı ya da bir ressam çizeceği karakteri, neye göre nasıl seçer ve yaklaşırsa, birikimini, kalemini, öyle kendince kullanan, insana dair en karmaşık soru olan “Kim”e verecek doğru cevabı bulunan tek isim, tarafından yazılmanın onur, tenkid edilmenin lütuf, azarlanmanın hatta alaya alınmanın ayrıcalık sayıldığı kişiydi” jeneriği ile başlamaktadır. Sultan Abdülaziz döneminde, 1871 yılında doğan ve babası sadrazamın özel kalem müdürü olan İNAL’ın ailesi, öğrenim ve okul hayatı, hukuk eğitimi, resmi eğitim dışında aldığı diğer eğitimler hakkında bilgi verilmektedir. 33 yıl süren Babı-Ali Özel kalemindeki çalışmaları, bugün Başbakanlık Devlet Arşivinin temelleri olan Osmanlı arşivini evinde kopyalaması, Efkafı Osmaniye Müzesi’ni kurması, el yazmalarını toplatması ve saklaması, koleksiyonlarının İstanbulun işgali ile yağmalanması, Düyunu Umumiye’de iki yıl çalışması, Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğüne getirilmesi, 1935’de emekliye ayrılması, İslam Ansiklopedisi’nin danışmanlığını yapması, eserleri, bibliyograflığı, dönemin önemli isimleri ile diyalogları, kişiliği, kütüphanesi ve 1957 yılında vefatı anlatılmaktadır. Programa; Dursun GÜLEK, Prof. Dr. Ali BİRİNCİ, Prof. Dr. Orhan OKAY, Prof. Dr. İlber ORTAYLI ve Yılmaz ÖZTUNA katılmakta ve İNAL hakkında bilgiler aktarmaktadır.

988
Portreler Galerisi “İdris Küçükömer “

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 29.03.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri,projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde İdris KÜÇÜKÖMER ele alınmaktadır. Program “İnşat işçiliğinden üniversite profesörlüğüne tırmandı. Osmanlıdan bu yana gerçek sağcıların batıcı laik bürokratlar, gerçek solcuların doğucu İslamcı halk olduğunu söyledi. Türkiye’de sol aydınların düşünce kalıplarını kıran kişiydi o” jeneriği ile başlamaktadır. 1925 Giresun doğumlu KÜÇÜKÖMER’in; çocukluğu ve gençliği, askerlik hizmetinden sonra İstanbul İktisat Fakültesinde hem çalışıp hem okuması, üniversitede asistan olarak kalması ve ancak doçentliğe kadar yükselmesi, profesörlüğünün onaylanmaması, 1976’da Danıştay kararı ile profesörlüğünü elde etmesi, 12 Eylül Askeri Darbesi ile üniversiteden uzaklaştırılması, siyasete “Yön” dergisindeki yazıları ile katılması, Sosyalist Kültür Derneğinin kurucusu olması, Talat AYDEMİR ve arkadaşlarına destek vermesi, 1966 yılında TİP’te görev alması, “Düzenin Yabancılaşması” adlı kitabı, “Ant” dergisi yazıları, Mehmet Ali AYBAR’la çalışmaları, 1971 yılında siyasetten çekilmesi, Büyükada’ya yerleşmesi, eserleri, inceleme ve tahlilleri, yandaş ve karşı görüşleri ve 1987 yılında ölümü anlatılmaktadır. Programa; eşi Meral KÜÇÜKÖMER, Prof. Dr. Asaf Savaş AKAT, Yücel YAMAN, Taha AKYOL, Osman AROLAT, Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI ve Prof. Dr. Mete TUNÇAY katılmakta ve KÜÇÜKÖMER’le ilgili görüşlerini açıklamaktadır.

Portreler Galerisi “İsmail Hami Danişmend “

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera
Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Süleyman SANTUR Poyraz ARNA Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 04.03.2008 Biyografi
Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde İsmail Hami DANİŞMEND tanıtılmaktadır. Program; Amerikalı misyoner okullarından birinin açıldığı yer ve DANİŞMEND’in doğum yeri olan Merzifon’un tanıtımı ile başlamaktadır. 1892 Merzifon doğumlu DANİŞMEND’in Danişmendoğullarına dayanan aile geçmişi, özel hocalardan aldığı derslerle yetiştirilmesi, zekası, mizacı, eğitimi, 1912 yılında Mülkiye’den mezuniyeti, ardından Fransa’ya gitmesi, yurda dönüşte Hariciye’de görev alması, istifasının ardından Darülfünun’da öğretmenlik yapması, milli mücadeleye desteğinden ötürü görevinden uzaklaştırılması, gazete kurarak ATATÜRK’ün yanında yer alması, mandanın kabulü ile ilgili bildiriye imza atışı, “Hakimiyeti Milliye” gazetesini çıkarması, Cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul’a dönüşü, yazıları, tercümeleri, şiirleri, tarihe bakışı, görüşleri ve 1967 yılında ölümü anlatılmaktadır. Programa; Altan DELİORMAN, Prof. Dr. Ali BİRİNCİ ve Ömer ÖZCAN katılmakta ve DANİŞMEND hakkında bilgiler vermektedir.

989
Portreler Galerisi “Kaya Bilgegil “

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 16.10.2007 Biyografi
Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde edebiyat tarihçisi ve araştırmacısı Kaya BİLGEGİL tanıtılmaktadır. Program 1920’li yılların görüntüleri eşliğinde, bu yıllarda İstanbul ve Anadolu’daki ortam ve doğum yeri olan Sivas Gürün’ün anlatımı ile başlamaktadır. BİLGEGİL’in 1921 yılında doğumu, ailesi, babasının uzun süreli askerliği ve dönüşünde tifüse yakalanması, dedesi tarafından büyütülmesi, eğitimi, şiire ve edebiyata düşkünlüğü, Erzurum ve İstanbul’da devam eden eğitimi, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrenciliği, “Cehennem Meyvası” adlı eseri, öğretmenliği, Fransa’da eğitime gönderilmesi, evliliği, Ankara’da görev alması, 1966 yılından itibaren Erzurum Üniversitesi’nde görev alması, 1970 yılında profesör olması, hocalığı, edebiyata katkıları, 1985’den sonra Mimar Sinan Üniversitesinde hocalığı, 1987’de ölümü ve eserleri anlatılmaktadır. Programa; Prof. Orhan OKAY, Prof. Dr. Belkıs ALTUNİŞ GÜNSOY, Mustafa MİYASOĞLU, Prof. Dr. Kemal YAVUZ ve Prof. Dr. Mustafa İSEN katılmakta ve BİLGEGİL ile ilgili bilgi ve görüşlerini aktarmaktadır.

Portreler Galerisi “Kemal Tahir “ 

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 01.03.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Kemal TAHİR ele alınmaktadır. Program ”Kalemi ve bileği güçlü bir kabadayıydı. Yüreğini hep temiz tutmaya gayret etti. Ayağını Anadolu toprağına basan ilk Türk, sosyalizm üzerinde ömrünün sonuna kadar kafa yordu. Osmanlı’dan gelip Cumhuriyet’le süren tarih yürüyüşünün haritasını romanlarıyla çıkarmaya çabaladı” jeneriği ile başlamaktadır. Hünkar yaveri alaylı Yüzbaşı Tahir Bey ve saraydan azatlı Nuriye hanımın çocuğu olarak 1910’da doğmuş, babası evlerini yangında kurtarmak isteyince ölmüş, annesini de kaybedince 10. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalmış, avukat katipliği, ambar memurluğu, röportaj yazarlığı, düzelticilik, çevirmenlik, “Karagöz” gazetesinde başyazarlık ve “Tan” gazetesinde yazarlık yapmış TAHİR’in; “Geçit” dergisini çıkarması, takma isimlerle yazması, 1937’de evliliği, Donanma Davasından yargılanışı ve eşinden ayrılması, 15 yıl hapse mahkum olması, marksizmi hapiste öğrenmesi, Nazım Hikmet’le arkadaşlığı, Sedat SİMAVİ’nin hayatındaki yeri, ikinci evliliği, ikinci kez hapse girmesi, eserleri, eserlerinden filme uyarlanmış olanları, hastalığı ve ölümü hakkında bilgi verilmektedir. Programa; Selim İLERİ, Cengiz YAZOĞLU, Taha AKYOL, Murat BELGE ve Mete TUNÇAY katılmakta ve TAHİR hakkında düşüncelerini açıklamaktadır.

990
Portreler Galerisi “Malik Aksel “

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Süleyman SANTUR Poyraz ARNA Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 26.02.2008 Biyografi

Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde eğitimci, hoca, öğretmen, yazar, ressam Malik AKSEL tanıtılmaktadır. Program 1900’lü yıllarda Osmanlının durumu anlatılarak başlamaktadır. 1901 yılında Selanik yakınlarında doğan AKSEL’in çocukluğu, mizacı, ailesi, eğitimi, resim merakı, resme başlaması, 7 yaşında ailece İstanbul’a gelmeleri, resim dersleri alması, ressam Şevket DAĞ ile tanışması ve ders alması, okuldan mezun oluşu, öğretmenliğe geçmesi, resim sergileri, eserlerinin 1914 yılından itibaren Galatasaray sergilerinde yer alması, 1928’de Avrupa’ya gönderilen öğretmenler arasında olması, Berlin’de resim ve resim öğretmenliği eğitimi alması, resim sanatında hiçbir grupta yer almayışı, Gazi Eğitim Enstitüsünde göreve başlaması, enstitü için yaptığı çalışmalar, resim tarihi ile ilgili eserleri, İstanbul’a yerleşmesi, çocukları, sergileri, eserleri, Türk resmindeki yeri ve 1947 yılında ölümü anlatılmaktadır. Programa; Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÜSTÜNİPEK, Ömer Faruk ŞERİFOĞLU, Prof. Kemal İSKENDER ve Prof. Dr. Ali BİRİNCİ katılmakta ve AKSEL hakkında bilgiler vermektedir.

Portreler Galerisi “Mehmet Akif Ersoy “

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 08.03.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Mehmet Akif ERSOY ele alınmaktadır. Program “Mücadeleci tabiata sahip, öfkeli, yenilikçi, cehalet düşmanı, inanç timsali bir insan, düşünce adamı, yazar, şair, bayrak adam” jeneriği ile başlamaktadır. ERSOY’un İstanbul Fatih doğumlu, orta halli, muhafazakar, eğitimli bir ailenin çocuğu oluşu, eğitim hayatı, yetiştiği çevre ve yetiştiği dönem hakkında bilgi verilmektedir. İslamcı aydınlar cephesinde yer alması, yazıları ve görüşleri, içinde yaşadığı dönemin diğer fikirleri, İslam kardeşliği ve millet kavramına bakışı, Pantürkist ve Panislamist akımlar, emperyalizme karşı mücadelesi, Enver Paşa tarafından kurulan Teşkilatı Mahsusa isimli cemiyetin içinde yer alması, Arabistan’a gitmesi, Çanakkale Destanını yazması, 1. TBMM’de Burdur milletvekili oluşu, Nasrullah Cami Vaazı, Kurtuluş Savaşının destanı olan “İstiklal Marşı” şiirini kaleme alması, Türk edebiyatındaki yeri, eseri “Safahat”, Takrir-i Sükun döneminde ülkeden ayrılıp Mısır’a gitmek zorunda kalması, hastalanarak ölmesi ve cenaze töreni anlatılmaktadır. Programa; Mehmet DOĞAN, Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI, Taha AKYOL, Prof. Dr. Edibe SÖZEN ve Doç. Dr. Mustafa BUDAK katılmakta ve görüşlerini aktarmaktadır.

991
Portreler Galerisi “Mehmet Ali Aybar “

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 01.03.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Mehmet Ali AYBAR ele alınmaktadır. Program “Gençliğinde atletizm pistlerinin hızlı adamı, milli sporcu, güleryüzlü, özgürlükçü, insancıl, sosyalizm inancının, idealinin maraton koşucusu olarak geçti. Amacı insan olan, temel hak ve özgürlükleri koruyan bir toplum düzeni hayalinin yorulmak bilmez koşucusuydu” jeneriği ile başlamaktadır. 1908 İstanbul doğumlu olması, siyasetçi olan dede ve babası, Galatasaray Lisesi, lisede atletizmle uğraşması, kısa mesafe koşularında rekorları, İstanbul’da hukuk eğitimi, Balkan şampiyonluğu, “Hür” gazetesini çıkarması, CHP’nin Amerika bağlantısını protestosu, 1949’da hapis cezasına çarptırılması, 1960 sonrası ülkenin durumu, İşçi Partisinin kuruluşu, 1962’de Türkiye İşçi Partisinin (TİP) başına geçmesi, Türkiye’ye özgü sosyalizm kavramını ortaya atması, Sadun AREN ve Behice BORAN’la ilişkileri, 1971’de partiden istifa etmesi, 1980 darbesi ile tutuklanan siyasilerin avukatlığını yapması, solda birlik çağrıları ve 1995’de ölümü anlatılmaktadır. Programa; Turhan SALMAN, Dündar BAŞTİMUR, Veysi SARISÖZEN, Sadun AREN, Tarık Ziya EKİNCİ, Taha AKYOL, Murat BELGE, Fikret KOÇYİĞİT ve Prof. Dr. Mete TUNÇAY katılmakta ve AYBAR ile ilgili görüşlerini açıklamaktadır.

Portreler Galerisi “Mehmet Çavuşoğlu“

Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde edebiyatçı ve şair Mehmet ÇAVUŞOĞLU tanıtılmaktadır. Program yeni devlet, yeni siyaset, yeni alfabe, eski ile yeninin birbiri içinde sıkıştığı günlerin anlatımı ile başlamaktadır. 1935 yılında Ordu’da doğan ÇAVUŞOĞLU’nun; köy öğretmeni olan babası, ailesi, 4 yaşında okumaya başlaması, 11 yaşında iki yıl ortaokula gitmeyi beklemesi, okumaya merakı, sonrasında okulla ilişkisindeki kopukluklar, eğitimine ara verdikten bir süre sonra Haydarpaşa Lisesinde eğitimine devam etmesi, Yapımcı TFT YAPIM babasının ısrarlarına rağmen iki yıl süren hukuk eğitimi ve sonrasında kendi isteği ile edebiyat fakültesine Yönetmen Orçun BİLGİN girmesi, şiir ve edebiyata merakı, özellikle divan şiiri ve edebiyatına ilgisi, bu konudaki çalışmaları, Ali Yönetmen Yardımcısı Ahmet TOPUZ Nihat TARHAN’dan sonra divan edebiyatı uzmanı olması, doçentliği, İngiltere, İskoçya ve Fransa’da Kamera Poyraz ARNA bulunması, “Hisar” dergisinde divan edebiyatı konusundaki yazıları, Türkoloji bölümünün kuruluşu Süleyman SANTUR üzerine çalışmaları, Amerika’da divan edebiyatı üzerine çalışmaları, eserleri, farklı kişiliği ve 1987 Kurgu Oğulcan YILMAZ yılında bir kazada yaşamını yitirmesi anlatılmaktadır. Programa; M. Sami ÇAVUŞOĞLU, Prof. Dr. Seslendiren Ayhan KAHYA Selçuk EREZ, Prof. Dr. Durali YILMAZ, Prof. Dr. Mustafa İSEN, Prof. Dr. Abdullah UÇMAN Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ ve Mustafa MİYASOĞLU katılmakta ve ÇAVUŞOĞLU ile ilgili görüşlerini aktarmaktadır. Yayın Tarihi 15.01.2008 Alt Tür Biyografi
992

Portreler Galerisi “Mehmet Hamdi Bayri “

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 25.12.2007 Biyografi

Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde halkbilimci, halk kültürü ve folklor araştırmacısı Mehmet Hamdi BAYRİ tanıtılmaktadır. Program 1890’lı yılların görüntüleri eşliğinde dünyada ve Balkanlar’da yaşanan siyasal ortam anlatımı ile başlamaktadır. 1896 yılında İstanbul’da doğan BAYRİ’nin; ailesi, Galata Rüştiyesi’nde aldığı eğitim, kültüre ve halk bilimine düşkünlüğü, Kabataş Lisesindeki öğrenciliği, ardından Darülfünun Edebiyat Fakültesine girmesi, 1913’de mezun olması, yedek subay olarak Çanakkale Savaşına katılması, halk kültürü üzerine araştırmaları, Cumhuriyetin ilan edilmesi, çıkardığı dergiler ve yazdığı yazılar, kurduğu dernek, Halkevlerinde yaptığı çalışmalar, Fuad KÖPRÜLÜ’nün kendisine desteği, çalışmalarının Türk kültürü açısından önemi İstanbul Belediyesinde memur olarak çalışması ve 1958 yılında ölümü anlatılmaktadır. Programa; Prof. Dr. Öcal OĞUZ, Hayrünnisa DAMGACI, Sevengül SÖNMEZ ve Sabri KOZ katılmakta ve BAYRİ ilgili bilgi ve görüşlerini aktarmaktadır.

Portreler Galerisi “Mehmet Hamdi Yazır “

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 32’ Yayın Tarihi 20.11.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri ve sporcuları, eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu bölümde Mehmet Hamdi YAZIR ele alınmaktadır. Program “Kendini inanç ve dine adamış bir din alimi, yetkin bir felsefeci, hukuk hocası ve son asrın ünlü hat sanatçısı Elmalılı Muhammet Hamdi YAZIR” jeneriği ile başlamaktadır. Babası büyük bir din alimi olan YAZIR’ın 1878 yılında doğumu, öğrenime olan yeteneği, çocukluk resimleri, karakteri, eğitim için İstanbul’a gelmesi, Küçük Ayasofya Medresesine yazdırılması, Arapça diline hakimiyeti, Beyazıt Camiinde ders vermesi, hukuk mektebinde öğrenciliği, Şeyhülislamlık mektebi kaleminde çalışıp musiki ve ünlü hattatlardan hat dersi alışı, 2. Meşrutiyet’te Antalya Mebusu seçilmesi, Padişah için fetva mektubu yazması, Evkaf Nazırlığı, Osmanlı Ayan Meclisi’nde çalışması, çevirileri, hukuk sözlüğünü hazırlaması, Ankara Hükümetinin talebi ile yaptığı tefsirler, 1938 yılına kadar tefsir alanında yaptığı çalışmalar, “Hak Dini KUR’AN Dili” adlı 1938’de bitirdiği tefsiri ve 1942 yılında ölümü hakkında bilgi verilmektedir. Programa; Torunu Hamdi YAZIR, Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI, Prof. Dr. Bekir KARLIAĞA, Prof. Dr. Kenan GÜRSOY ve Prof. Dr. Nesimi YAZICI katılmakta ve görüşlerini aktarmaktadır.
993

Portreler Galerisi “Mehmet Kaplan “

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 22.03.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Mehmet KAPLAN ele alınmaktadır. Program “Edebiyat bilgini, dil ve kültür konularına sosyal bir mesele olarak bakan, düşünür, modern batının eleştiri ve analiz yöntemlerini Türk Edebiyatına uygulayan, akademisyen ve deneme ustası” jeneriği ile başlamaktadır. KAPLAN’ın Nasrettin Hoca ve Yunus Emre’nin memleketi Sivrihisar’da doğumu, halk edebiyatına yatkınlığı, Eskişehir Lisesi ve İstanbul’da Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenciliği, Fuat KÖPRÜLÜ, Ali Nihat TARLAN, Mustafa Şekip TUNÇ, Hilmi Ziya ÜLKEN’in öğrencisi, Ahmet Hamdi TANPINAR’ın asistanı olması, edebiyat doktorası, onu profesörlüğe götüren eserleri, psikanaliz yönteminden etkilenerek metin incelemelerinde bu yöntemi kullanması, Yunus Emre’ye bağlılığı ve yaşamının diğer yönleri anlatılmaktadır. Ayrıca Atatürk Üniversitesi kurucu üyeliğine ve halk edebiyatı ile ilgili çalışmalarına ve Türkoloji Kürsüsü kurmasına da değinilmektedir. Programa; Prof. Dr. İnci ENGİNÜN, Doğan HIZLAN, Prof. Dr. Orhan OKAY, Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI, Prof. Dr. Zeynep KERMAN ve Taha AKYOL katılmakta ve görüşlerini açıklamaktadır.

Portreler Galerisi “Mimar Kemalettin “

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 29.01.2008 Biyografi

Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde mimar, mühendis ve bu alandaki zirve isimlerden biri olan, yapı sanatında Türk Osmanlı mühürünü 20. yüzyıla taşıyan Mimar KEMALETTİN tanıtılmaktadır. Program 1850’li yıllar, dünyada ve Osmanlı Devletindeki siyasal ortam ve yenileşme çabalarının anlatımı ile başlamaktadır. 1839 yılında Tanzimat ile ilan edilen yenileşme ve değişim kavramlarında işaret edilen batı iken, varolanı almak ve kopyalamak üzerine kurulan sistem, Hassa Mimarlar Ocağının kapatılması ve başlayan yeni dönem, 1870 yılında Mimar Kemalettin’in İstanbul’da doğumu, ailesi, keskin zekası ve farklı kişiliği, eğitimi, Hendesede Mimar Mühendis okulunda okuması, zengin bir ailede doğmuş, özel okullarda okumuş bir genç Osmanlı entellektüeli olarak 19 yaşında mezun olması, Almanya’da eğitim alması, üniversitelerde hocalık yapması, yabancı mimarların elinde İstanbul’un tahrip edilmesine seyirci kalamaması ve isyanı, Mimar Sinan ve Türk mimarisine hayranlığı, oğluna Sinan adını vermesi, sadece bina yapmayan bunları yazıya da aktaran uslüp farklılığı, Ankara’ya çağrılması ve 1927’de ölümü anlatılmaktadır. Mimar Kemalettin’in eserleri; Mahmut Şevket Paşa ve 5. Mehmet Türbeleri, Bostancı ve Bebek Camileri, Bahçekapı’daki dört vakıf hanı, Selanik Tren Garı ve Edirne Karaağaç İstasyonu görüntülenmekte, milli mimari rönesansını ortaya koyan kişi olarak mimari farkılığı hakkında bilgi verilmektedir. Programa; Prof. Dr. İlhan TEKELİ, Prof. Dr. Uğur TANYELİ, Prof. Dr. Arife BATUR ve Yrd. Doç. Dr. Elvan ERKMEN katılmakta ve KEMALETTİN ile ilgili görüşlerini aktarmaktadır.
994

Portreler Galerisi “Mir Sultan Galiyev“

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 31’ Yayın Tarihi 01.02.2006 Alt Tür Biyografi
Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Mir Sultan GALİYEV ele alınmaktadır. Program; “Büyük düşleri vardı. O çelişik dünya görüşlerinin tutarlı sembolüydü. Sosyalizmin ancak İslam toplumlarında gerçekleşme şansı olduğuna inandı. Bir kavga adamıydı. Doğunun bir gün silkinip, ezilen ulusların proleterya ülkesini kuracaklarını umuyordu. Tarihin en büyük Türkçülerinden biriydi. Bütün Orta Asya yarım asır onun hayaliyle avundu. Sosyalist, komünist bir devrimci, Türkçü ve Turancıydı” jeneriği ile başlamaktadır. Belgeselde; Tatar ve Türklerin ilişkilerinin tarihçesi, Tatar tarihi, İsmail GASPIRALI ve düşünceleri, 1904 Rus Japon savaşı, Rusya’da ekonomik bunalım ve sosyal kriz, 1905’de ilk Müslüman Kongresi, GASPIRALI ve Yusuf AKÇURA’nın liderliği ve kongrenin dağıtılması, ikinci kongre ve GALİYEV’in ortaya çıkışı hakkında bilgi verilmektedir. GALİYEV’in hayat hikayesi, solculuğu, Bolşeviklerle işbirliği yapması, Rus İhtilali, 1917’de yapılan Müslüman Kongresi, görüşleri, İdil Ural Devleti kurma düşünceleri, Lenin ve Stalin’le çalışmaları, Rus Komünist Partisine katılması, Lenin’le fikir çatışmaları, Bakü Kurultayı, tutuklanması, Galiyevistler ve Turan devleti kurma amaçlı kurulan dernek, Solovski Kampına gönderilmesi, hastalığı, bütün akrabalarının yok edilmesi, Sultan GALİYEV’ciliğin Rusya’da suç ve öldürülme nedeni sayılması anlatılmaktadır. Programa; Prof. Dr. Nadir DEVLET, Doç. Dr. Halit KAKINÇ ve Attila İLHAN katılmakta ve GALİYEV’le ilgili düşüncelerini aktarmaktadır.

Portreler Galerisi “Mustafa Akdağ “

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 25.09.2007 Biyografi
Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde tarihçi, yazar Mustafa AKDAĞ tanıtılmaktadır. Program 1910’lu yılları, bu yıllarda dünyada, Osmanlı Devletindeki siyasal ortam ve AKDAĞ’ın doğum yeri olan Yozgat anlatılmaktadır. 1913 Yozgat doğumlu olan AKDAĞ’ın; ailesi, Çanakkale Savaşında şehit düşen babası, Kuvai Milliye hareketine ilk katılan Boğazlıyan İlçesi, İzmir’de devam eden öğrencilik yılları, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Tarih Bölümü öğrenciliği ve mezuniyeti, öğretmen olarak Kars’a tayin edilmesi, 1944 yılında DTCF’ye dönüşü, tarihçinin “Celali İsyanları” ve “Vergi Sistemleri”, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik tarihini ele alan tezleri, Gazi Enstitüsü ve Diyarbakır Öğretmen Okulu görevleri, DTCF’de doçent ve profesör olması, yaşadığı bürokratik ve siyasal sıkıntılar, iki cildini yayınladığı eseri, kişiliği, tarihçiliği ve 1973 yılında ölümü anlatılmaktadır. Programa; Prof. Dr. Özer ERGENÇ, Prof. Dr. Yavuz ERCAN, Prof. Dr. Musa ÇADIRCI ve Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI katılmakta ve AKDAĞ hakkında bilgi ve görüşlerini aktarmaktadır.
995

Portreler Galerisi “Mustafa Suphi “

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 32’ Yayın Tarihi 18.01.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Mustafa SUPHİ ele alınmaktadır. Program “Adı yıllarca fısıltıyla anılan, Türk milliyetçisi hatta Turancıydı başlangıçta, İttihat Terakki teröründen kurtulmak için kaçtığı Rusya’da komünizmle tanıştı, kullanılmak istendi ama asla ajan olmadı. Bütün hayali Anadolu’ya geçip Kurtuluş Savaşı’na hazırlanan Ankara’ya ulaşmaktı, ama olmadı. 14 arkadaşı ile birlikte Karadeniz’de düşürüldüğü pusuda hayatını kaybetti” jeneriği ile başlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son 10 yılının yüzü, 1882 Giresun doğumlu SUPHİ’nin; ailesi, Galatasaray Lisesi, Hukuk Fakültesi ve Paris’te Siyasal Bilimler eğitimi, yazıları, Türkiye’ye dönmesi, siyasi fikirleri, İttihat ve Terakki muhalifliği, Sinop’a sürgünü, kaçarak Kırım’a gitmesi, İsmail GASPIRALI ve Mir Sultan GALİYEV’le tanışması, Bakü günleri, “İkbal” gazetesindeki yazıları, “Yeni Dünya” dergisini çıkarması, Türkiye Komünist Partisinin (TKP) temellerini Bakü’de atması ve partiyi kurması, Anadolu’ya gelmesi, Kazım Karabekir tarafından karşılanması ve ölümü anlatılmaktadır. Programa Attila İLHAN, Doç. Dr. Yavuz ASLAN, Nevzat KÖSEOĞLU, Prof. Dr. İlber ORTAYLI, Hamit ERDEM ve Rasih Nur İLERİ katılmakta ve SUPHİ ile ilgili görüşlerini aktarmaktadır.
996

Portreler Galerisi “Mümtaz Turhan“

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 12.04.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Mümtaz TURHAN ele alınmaktadır. Program; “Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük sosyal bilimcilerden biriydi, deneysel psikolojinin kurucusu, sosyal psikolojinin ilk uygulayıcısı, muhafazakar kimliği içinde batılılaşma idealini benimsemiş bir düşünürdü” jeneriği ile başlamaktadır. TURHAN, 1908 yılında Erzurum’da doğmuş, 1. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yaraları yaşamış, İstanbul Üniversitesinde felsefe eğitimi görmüş, Almanya’ya gitmiş, yedi yıl orada eğitim görmüş, 1939’da doçent olmuş, sosyal psikoloji alanında eserler vermiş, deneysel psikoloji ile uğraşmış “Garplılaşmanın Neresindeyiz” adlı çalışması ile Türkiye’nin batılılaşma serüvenini masaya yatırmış, pozitivist bir bilimci olarak pek çok alanda eser vermiştir. Programda, Mümtaz TURHAN’ın eserleri ve görüşleri hakkında bilgi verilmekte ve Prof. Dr. Yılmaz ÖZAKPINAR, Taha AKYOL, kızı Nesrin TURHAN, Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI ve Erol GÜNGÖR sosyal bilimci ile ilgili düşüncelerini açıklamaktadır.
997

Portreler Galerisi “Nihal Atsız“

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 26.09.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Hüseyin Nihal ATSIZ ele alınmaktadır. Program; “Türkiye’nin yetiştirdiği en seçkin tarihçilerden biri, yılmaz bir idealist, hırçın kalem, düşleri ve düşünceleri uğruna akademik kariyeri, özgürlüğü, özel hayatı dahil, gözden çıkaramayacağı hiçbir şeyi olmayan bir ruh adamı” jeneriği ile başlamaktadır. ATSIZ’ın doğduğu dönemde ülkenin koşulları ve ailesi, Yusuf AKÇURA’nın eserleri ile tarih serüveninin başlaması, Türkçü görüşü benimsemesi, lise sonrası aldığı eğitim, fikirlerinden etkilendiği Ziya GÖKALP’in ölümü ile siyasi görüşlerini uygulamaya başlaması, askeri okuldan uzaklaştırılması, Kabataş Erkek Lisesinde öğretmenlik yapması, İstanbul Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünde öğrenciliği, askere gidişi, makaleleri ile Fuat KÖPRÜLÜ’nün dikkatini çekmesi ve onun yardımları ile Türkoloji bölümüne asistan olması, çıkardığı dergiler, 2. Dünya Savaşı günleri ve Hasan Ali YÜCEL’i istifaya çağıran açık mektubu, yazıları ile yurt çapında sol düşünceyi hedef alan yürüyüşlere sebep olması, Türk düşüncesinin bayrak adamı olması, hapishane günleri, temyizi, beraatı, romancı kişiliği, eserleri, 1960 darbesi ve hayatını anlattığı “Ruh Adam” kitabı, tekrar tutuklanması ile 1974’de serbest kalması ve 1975 yılında ölümü anlatılmaktadır. Programa oğlu Yağmur ATSIZ, Yılmaz ÖZTUNA, Altan DELİORMAN, Prof. Dr. Gülçin ÇANDAROĞLU ve Yücel HACALOĞLU katılmakta ve görüşlerini açıklamaktadır.

Portreler Galerisi “Nihat Sami Banarlı“

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Süleyman SANTUR Poyraz ARNA Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 05.02.2008 Biyografi

Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde; edebiyat tarihçisi, hoca, yazar, şair, sanat ve düşünce adamı, Cumhuriyet kuşağı edebiyatçısı Nihat Sami BANARLI tanıtılmaktadır. Program 20. yüzyılın ilk yıllarının anlatımı ile başlamaktadr. 1907 İstanbul doğumlu BANARLI’nın; ailesi, edebiyat aşkına ilham kaynağı olan babası, eğitimi, öğrenciliği, mizacı, edebiyata yönlendirilmesi, 1926 yılında liseden mezun olması ve öğretmen olarak göreve başlaması, üniversite eğitimi, etkilendiği kişiler, dönem arkadaşları, hocaları, edebiyatta tarih alanına yönlenmesi, evliliği, edebiyat öğretmenliği yaptığı okullar anlatılmaktadır. Programda ayrıca; Fuad KÖPRÜLÜ ile ilişkisi, 2. Dünya Savaşı yılları ve ülkenin durumu, iki kez askere alınması, öğretmenliğe geri dönüşü, gazete ve dergilerdeki yazıları, edebiyat tarihi ile ilgili eserleri, Yahya KEMAL’in eserlerini kitap haline getirmesi, yazdığı ders kitapları, kişiliği ve mizacına da yer verilmektedir. Programa; Altan DELİORMAN, Prof. Dr. Kazım YETİŞ, Aysel YÜKSEL, Mustafa MİYASOĞLU ve Prof. Dr. Ali BİRİNCİ katılmaktadır.

998
Portreler Galerisi “Niyazi Berkes “

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT Yapım Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Tuba AKTAN Ayhan KAHYA 1 x 30’ 13.11.2007 Biyografi

Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde toplum bilimci Niyazi BERKES tanıtılmaktadır. Program 1900’lü yıllarda Osmanlı ve Kıbrıs’ın durumunun anlatımı ile başlamaktadır. BERKES’in; 1908 yılında Kıbrıs’ta doğumu, adını alış hikayesi, çocukluğu, ailenin İstanbul’a göçü, eğitimi, edebiyat öğretmeni Hasan Ali YÜCEL’in üzerindeki etkisi, Hukuk Fakültesinde okuması istendiği halde, Edebiyat Fakültesinde felsefe eğitimi alması, öğretmenlik başvurusunun reddedilmesi, “Kadro” dergisinde yer alması, Fuad KÖPRÜLÜ’nün asistanı olması, Amerika’dan davet alması, sosyoloji alanında yaptığı çalışmalar, Türkiye’ye dönüşü, saha çalışmaları, inceleme, tespit ve eserleri, Behice BORAN ve Pertev Naili BORATAV ile üniversiteden uzaklaştırılması, tekrar Amerika’ya gitmesi ve ülkeye dönmeden çalışmalarını yurtdışında sürdürmesi, Türk sosyoloji tarihindeki önemi, evlilikleri ve 1998 yılında ölümü anlatılmaktadır. Programa; İsmail BOZKURT, Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI, Yrd. Doç. Dr. Ahmet KUYAŞ ve Rüşen SEZER katılmaktadır.

Portreler Galerisi “Nurettin Artam“

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Süleyman SANTUR Poyraz ARNA Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 11.03.2008 Biyografi
Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde radyo programcısı, gazeteci Nurettin ARTAM tanıtılmaktadır. Program, radyonun dünyada ve Türkiye’de tarihinin anlatımı ile başlamaktadır. Türkiye’nin radyo macerasının Eşref ŞEFİK’in ilk anonsu ile başladığı belirtilmekte ve anonsun anlatımının ardından bir şeyh çocuğu olarak dünyaya gelen ARTAM’ın; Galatasaray Lisesinden mezun oluşu, askere gitmesi, Şam’da esir olması, Babıali’de görev alması, gazeteciliği, Türkçeye hakimiyetinden dolayı Ankara’ya davet edilişi, “Vakit” ve “Ulus” gazetelerindeki yazıları, radyo için hazırladığı “Radyo Gazetesi” programı ile radyo tarihindeki yeri, duayenliği, dil konusundaki çalışmaları ve 1958’de ölümü anlatılmaktadır. Programa; Hakkı DEVRİM, Teoman YAZGAN ve Rıdvan ÇONGUR katılmaktadır.

999
Portreler Galerisi “Nurettin Topçu “

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 05.04.2006 Alt Tür Biyografi
Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Nurettin TOPÇU ele alınmaktadır. Program “Milliyetçi, sosyalist, İslamcı, Cumhuriyet Türkiye’sinin yapaylıktan ve kopyacılıktan uzak, en özgün düşünce adamlarından biriydi. Yıkamam, iftira edemem, yalan söyleyemem, zulmedemem, işte bendeki bu muhteşem aczin ilahi adı hürriyettir” jeneriği ile başlamaktadır. TOPÇU’nun İstanbul’da dünyaya gelmesi, ailesi, çocukluğu, Büyük Reşit Paşa Numune Mektebini birincilikle bitirmesi, Vefa Lisesi öğrenciliği, Paris’e gitmesi, Moris BRONDEY ile tanışması ve düşüncelerinin değişmesi, Bordeoux Lisesine nakli, ilk yazıları, felsefe ve sanat tarihi lisansları alması, felsefe doktorası yapan ilk Türk olması, Galatasaray Lisesinde felsefe öğretmenliği, kültürün her alanında yerliliği savunan görüşleri, İzmir ve Denizli’ye atanması, Nakşibendi Şeyhi Abdülaziz BEKKİN’le tanışması ve hayatının sonuna kadar bu etkide yaşaması ile Milliyetçiler Derneğinin Başkanlığını yapması hakkında bilgi verilmektedir. Programa; görüşlerini aktarmak üzere Taha AKYOL, Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI, Doç. Dr. Emin IŞIK ve yeğeni Tuncer ENGİNERTAN katılmaktadır.

Portreler Galerisi “Nurullah Ataç “

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Süleyman SANTUR Poyraz ARNA Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 22.01.2008 Biyografi
Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde Cumhuriyet döneminin düşünce, edebiyat ve din alanında en radikal, en sivri dilli kalemi olarak adlandırılan edebiyat eleştirmeni ve yazar Nurullah ATAÇ tanıtılmaktadır. Program 1900’lü yılların görüntüleri eşliğinde bu yıllarda dünyada ve Osmanlı Devleti’ndeki siyasal ortamla başlamaktadır. 1898 yılında İstanbul’da doğan ATAÇ’ın; sekiz kardeşten oluşan ailesi, annesinin erken ölümü ile sorunlu geçen çocukluk ve öğrencilik yılları, Galatasaray Lisesi’ni bitirmek üzere iken okulu bırakıp İsviçre’ye gitmesi ve burada bir süre yaşaması, İstanbul’a geri dönmesi ve Darülfünun Edebiyat Fakültesi’ndeki öğrenciliği, “Dergah” dergisinde yazılarının yayınlanması, “Karalama Defteri” adlı eseri, Küllük Kahvesi müdavimliği, çevirmenlik yaparak geçimini sağlaması, öğretmenlik günleri, Öztürkçe tabirinin isim babası olması, denemeci yazarlığı, sert eleştirileri, kişiliği, eşinin ölümü ile yaşadığı zor günler ve 1957 yılında ölümü anlatılmaktadır. Programa; kızı Meral ATAÇ TOLLUOĞLU, Mustafa MİYASOĞLU, Orhan KOÇAK, Feridun ANDAÇ ve Yusuf ÇÖTÜKSÖKEN röportajları ile katılmaktadır.

1000
Portreler Galerisi “Osman Turan“

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Süleyman SANTUR Poyraz ARNA Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 04.12.2007 Biyografi
Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde tarihçi Osman TURAN tanıtılmaktadır. 1914 Trabzon doğumlu TURAN’ın; babasının savaşta şehit olması, sıkıntı ile geçen çocukluk yılları, Milli Mücadele günleri, liseden mezuniyeti, tarih merakı, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine Fuad KÖPRÜLÜ’nün öğrencisi olarak girmesi, mezuniyeti, tezleri, Türklerin İslamiyet öncesi ve sonrası tarihi üzerinde yaptığı çalışmalar, Selçuklular üzerine araştırmaları, Paris’te öğretim üyeliği, 1951 yılında siyasete atılması, milletvekilliği, Türk Ocakları Genel Başkanlığı, “Türk Yurdu” dergisi ve yazıları, tutuklanması, Tarih Kurumu’ndan ihracı, 1964’den itibaren aktif siyaseti bırakması, bilimsel çalışmaları ve 1978 yılında ölümü anlatılmaktadır. Programa; Prof. Dr. Şerif BAŞTAV, Prof. Dr. Ali BİRİNCİ, Ergun GÖZE ve Rıdvan ÇONGUR katılmaktadır.

Portreler Galerisi “Ömer Lütfü Barkan “

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 31’ Yayın Tarihi 28.11.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Ömer Lütfü BARKAN ele alınmaktadır. Program “Tarihi; savaş, zafer, yenilgi, kahraman, hain sarmalından çıkarıp, insanları sayılarla kavramak, popülerliğin uzağında yüzbinlerce belgeyi tarayıp asırları sosyal, kültürel ve ekonomik tablolara dönüştürmek, Osmanlı söz konusu olduğunda, iğneyle kuyu kazmaktan farksız denilebilecek hayalin bu ağır yükün altına omzunu uzatan kişiydi o” jeneriği ile başlamaktadır. BARKAN’ın; 1902 yılında Edirne’de doğumu, ailesi ve doğduğu dönem, eğitimi, Balkan Savaşları’nı ve etkilerini görmesi, öğretmen okulu ve öğretmenlik günleri, Milli Mücadele yılları ve Cumhuriyet sonrası ülkenin durumu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine gimesi ve felsefe bölümünü bitirmesi, devlet tarafından hukuk ve edebiyat eğitimi için Strazburg’a gönderilmesi, Edebiyat Fakültesinde doçentliği, profesörlüğü, eserleri, iktisat alanındaki çalışmaları, iki kürsü sahibi oluşu, pek çok alandaki incelemeleri, tarih bilimine katkıları, tahrir defteri incelemeleri, yabancı üniversitelerden aldığı ödüller, eserleri ve 1979 yılında ölümü anlatılmaktadır. Programa; Prof. Dr. Mehmet GENÇ, Prof. Dr. Mübahat KÜTÜKOĞLU, Prof. Dr. Halil İNALCIK, Prof. Dr. İlber ORTAYLI ve Prof. Dr. Murat ÇİZAKÇA katılmaktadır.

1001
Portreler Galerisi “Pertev Naili Boratav“

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Süleyman SANTUR Poyraz ARNA Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 01.01.2008 Biyografi

Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde Pertev Naili BORATAV tanıtılmaktadır. Program 1900’lü yıllar İstanbul görüntüleri eşliğinde bu yıllarda dünyada ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki siyasal ortamın anlatımı ile başlamaktadır. 1907 Bulgaristan Darıdere doğumlu BORATAV’ın; ailesi, ailenin İstanbul’a göçü, babasının sık tayin olması sebebiyle pek çok şehirde devam eden eğitimi, halk edebiyatına merakı ve ilk halk bilimi çalışmaları, üniversite hocaları, 1930 yılında “Köroğlu Destanı” isimli tezi ile üniversiteden mezuniyeti, Fuad KÖPRÜLÜ’nün asistanlığını yaptığı dönem, Konya’ya öğretmen olarak tayin edilmesi, evliliği, Almanya’dan burs kazanması ve Almanya’daki eğitim günleri, Türkiye’ye çağrılması, zorlu siyasal süreç, kütüphane memurluğu, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde görev alması, görevden alınması ve görevine dönmek için verdiği hukuki savaş, Fransa’ya araştırma görevlisi olarak çağrılması, Fransa’da Türk Folkloru ve Halk Edebiyatı üzerine yaptığı çalışmalar, eserleri, Türkiye’ye dönmesi ve Kültür Bakanlığı tarafından ödüllendirilmesi, arşivinin Türkiye’ye getirilmesi ve 1998’de ölümü anlatılmaktadır. Programa; Sabri KOZ, Mete ÇETİK, Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI ve oğlu Korkut BORATAV katılmaktadır.

Portreler Galerisi “Prens Sabahattin “

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 25.01.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Prens SABAHATTİN ele alınmaktadır. Program “Hanedan mensubu bir annenin, küskün bir babanın öfkeli çocuğuydu, ne doğru tanındı ne tam anlaşıldı, ona sempati ya da antipati duymak siyasi duruş sayıldı. 20 yaşında ihtilal planlayacak kadar gözü karaydı. Aykırı ama özgün bir düşünce adamıydı” jeneriği ile başlamaktadır. Programda; Osmalı’da batılılaşma kavramı, Avrupa medeniyeti, Osmanlı’da bürokrasinin ortaya çıkışı ve Jön Türk Hareketi hakkında bilgi verilmektedir. Prens Sabahattin’in ailesi ve özellikle babası hakkında bilgi verildikten sonra, babası ve kardeşi ile birlikte Fransa’ya kaçışları, İlk Jön Türk Kongresini düzenlemeleri, arkadaşı Ahmet Rıza, ortaya çıkardığı Adem-i Merkeziyet kavramı, Le Play ekolündeki sosyolojik görüşleri, 1908’de İstanbul’a davet edilmesi, Milli Ahrar Fırkası’nı kurması, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi sonrasında yargılanması ve idama mahkum edilmesi, yurt dışına kaçması, 1919’da tekrar ülkeye gelmesi, Kurtuluş Savaşı sonrası hanedan mensuplarının ülke dışına çıkarılması kanunu ile İsviçre’deki yaşamı ve 1948’de ölümü, 1952’de ülkeye getirilmesi anlatılmaktadır. Programa; Attila İLHAN, Prof. Dr. İlber ORTAYLI, Prof. Dr. Halil İNALCIK ve Doç. Dr. Aykut KANSU katılmaktadır.

1002

Portreler Galerisi “Sabri Ülgener“

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 15.03.2006 Alt Tür Biyografi
Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Sabri ÜLGENER ele alınmaktadır. Program “Kimilerine göre Türkiye’nin Max WEBER’i, kimilerine göre insanımızın zihniyet atlasını ortaya çıkaran kişidir. Kimilerine göre de profesör cübbesi içinde bir derviştir. Cumhuriyet Türkiye’sinin yetiştirdiği en önemli sosyal bilimcilerden biridir” jeneriği ile başlamaktadır. ÜLGENER’in İstanbul doğumlu, din ve maneviyata düşkün bir ailenin çocuğu olması, babasının müftü olması, Almanca bilmesi, Hukuk Fakültesi eğitimi, 1951 yılında profesör olması ile dekanlığı anlatılmakta ve Max WEBER’e olan ilgisi, felsefe ve tasavvuf düşünceleri hakkında bilgiler verilmektedir. Programa; görüşlerini aktarmak üzere Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR, Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI, oğlu Fehmi ÜLGENER, Selim İLERİ, Prof. Dr. Asaf Savaş AKAT, Murat BELGE, Mustafa ÖZEL ve Şahin ALPAY katılmaktadır.

Portreler Galerisi “Sevim Burak“

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Süleyman SANTUR Poyraz ARNA Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 20.11.2007 Biyografi

Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde yazar Sevim BURAK tanıtılmaktadır. Program 1931 yılında Kuzguncuk semtinde doğan yazarın çocukluğunun geçtiği yerin anlatımı ile başlamaktadır. Yahudi bir annenin kızı olması, aile bireylerinin ve komşularının romanlarına ve kendisine etkisi, küçük yaşta geçirdiği ve bütün hayatını etkileyen hastalığı, diğer çocuklardan farklılığı, eğitimi, evlilikleri, ilk romanı “Yanık Saraylar” ile adını duyurması, uzun süre yazmaya ara vermesi, yazım biçimi, kalemi, özgünlüğü ve 1983 yılında 52 yaşında ölümü anlatılmaktadır. Programa; oğlu Karaca BORAR, Nalan BARBAROSOĞLU ve Nilüfer GÜNGÖRMÜŞ katılmakta ve yazar hakkında görüşlerini aktarmaktadır.

1003
Portreler Galerisi “Seyyid Ahmet Arvasi “

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Süleyman SANTUR Poyraz ARNA Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 27.11.2007 Biyografi

Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde Seyyid Ahmet ARVASİ tanıtılmaktadır. 1932’de Doğubayazıt’ta tasavvuf geleneğinin güçlü olduğu ve Peygamber soyundan gelen bir ailede doğumu, memur bir baba ile Anadolu’nun pek çok yerinde süren eğitimi, 2. Dünya Savaşı günleri ve ülkenin içinde bulunduğu durum, görüşleri, şiir kitabı, eğitim enstitüsünde ve okullarda öğretmenliği, Türk İslam Sentezi konusundaki görüşleri, eserleri, 1980 yılına kadar ülkenin içinde bulunduğu durum, bu duruma ilişkin görüşleri ve kalemi ile savundukları, darbe sonrası tutuklanması, kalp krizi sonucu tahliye edilmesi, uzun yıllar sonra beraat etmesi ve 1988 yılında ölümü anlatılmaktadır. Programa; oğlu Murat ARVASİ, İhsan IŞIK, Olcay YAZICI ve Hüdavendigar ONUR katılmaktadır.

Portreler Galerisi “Süheyl Ünver“

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Ayfer ÖZGÜREL Belgin BAŞTÜRK Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 19.09.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Süheyl ÜNVER ele alınmaktadır. Program; “Toplumların ancak kültürel kimliklerini diri tutarak varlıklarını sürdürebileceğine inanan, örnek bilim adamı, örnek bir hayat öğrencisiydi” jeneriği ile başlamaktadır. ÜNVER’in 1898 yılında doğumu, çocukluğunu hastalıklarla geçirmesi, evde babası tarafından eğitilmesi, Abdülbaki GÖLPINAR’ın arkadaşı olması, dedesinden hat dersleri alması, fotoğrafçılıkla uğraşması, 1914’de tıp okuması, Türk Ocağı’na üye olması, İslam tasavvufu ile ilgilenmesi, 1927’de Paris’e gitmesi, ATATÜRK’ün ısrarı ile 1932 yılında Bükreş’teki 9. Tıp Tarihi Kongresi’ne katılması, eserleri, 1949 yılında ordinaryüs profesör olması, 1985’de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülünü alması, başarıları, kişiliği ve 1986 yılında ölümü anlatılmaktadır. Programa; görüşlerini aktarmak üzere kızı Gülbin MESARA, Prof. Dr. Nil SARI, asistanı Azade AKAR ve Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR katılmaktadır.

1004
Portreler Galerisi “Şerif Muhittin Targan“

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Süleyman SANTUR Poyraz ARNA Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 09.10.2007 Biyografi
Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde besteci, ud ve çello virtüözü, portre ressamı Şerif Muhittin TARGAN tanıtılmaktadır. Programda 1890’lı yılların görüntüleri eşliğinde, bu yıllarda dünyanın ve Osmanlı Devleti’nin siyasal ortamı anlatılmaktadır. Türk müziğinin en önemli şahsiyetlerinden birisi olan TARGAN’ın; İstanbul’da doğumu, Osmanlı Devleti’nin eski bakanlarından olan babasının görev değişikliği nedeniyle Mekke’de geçen yaşamı, ailesi, viyolonsel derslerini 14 yaşında almaya başlaması, musiki yeteneğinin keşfi, ders aldığı hocaları, 1908’da Darülfünun’da hukuk ve edebiyat eğitimi alması, devletin çöküşü ile ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılar, babasının Amerika Başkanı Theodore ROOSEVELT’e yazdığı mektupla Amerika’da sekiz yıl yaşaması, batı müziği icra şekillerini ud sazına uygulaması ve viyolonsel çalışı ile dünya çapında ünlenmesi, eserleri, konserleri, 1932’de İstanbul’a dönmesi, TARGAN soyadını alması, 1934 yılında Tevfik Rüştü ARAS’ın kendisini ATATÜRK’e anlatması, Dolmabahçe Sarayı’na daha sonra da Bağdat’a davet edilmesi ve Bağdat Konservatuarını kurması, 14 yıl bu ülkede önemli isimler yetiştirmesi, İstanbul Konservatuarı Bilim Konseyine geçişi, Safiye AYLA ile evlenmesi ve Türk Müziğine katkıları anlatılmaktadır. Programa; Mehmet GÜLTEKİN, Prof. Dr. Hakan CEVHER ve Mutlu TORUN katılmaktadır.

Portreler Galerisi “Şevket Süreyya Aydemir“

Yapımcı Füsun ÜTE ÖZCAN Yönetmen Taşkın AKER Yapım Yardımcısı Serap ALTINIŞIK Başak KIRAN Yönetmen Yardımcısı Orçun BİLGİN Kamera Poyraz ARNA Süleyman SANTUR Kurgu Hakan AKSAL Umut BÖLEKOĞLU Cahit BİRİCİ Ümit GIMIZA Cengiz KARADAĞ Birsen ÖZKAYA Bihter ATEŞOK Metin Yazarı İbrahim KİRAS Serhat HÜRKAN Seslendiren Ayhan KAHYA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 12.12.2006 Alt Tür Biyografi

Bu yapım; Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecinde fikirleri, projeleri, eserleri ve eylemleriyle etkili olmuş, Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları, sanatçıları, siyasetçileri, sporcuları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Belgeselin bu bölümünde Şevket Süreyya AYDEMİR ele alınmaktadır. Program “İslamcılık, Turancılık, Komünizm, Kemalizm; Türkiye’nin yakın tarihinde kendisini bu düşüncenin çevrelediği ortamlarda hissetmemiş aydın ya da bu süreci yaşamamış aydın yok. Çağdaşı pek çok genç gibi o da Turan idealiyle çıktı yola, suyun yani kök salacağı fikir toprağının peşindeydi aslında, dünya savaşı bütün hayalleri, kum misali parmakların arasından akıtınca sosyalizme yöneldi. Ama tutunamadı. Fazla özgün, fazla Türk, fazla sorgucuydu, ideoloji değil adam arıyordu artık. Laf değil iş üretecek, yanılmaktan korkmayacak, zihni kalıplarla sınırlanmamış bir adam. Tek Adam Atatürk’te karar kıldı” jeneriği ile başlamaktadır. 1879 doğumlu ve Deliorman yöresinden göç eden ailenin çocuğu olan AYDEMİR’in doğduğu yıllarda ülkedeki ve dünyadaki durum hakkında bilgi verilmektedir. Ailesi ve özellikle derviş olan annesi, aldığı dini eğitim, zikirlere katılması, sema dönüşü, askeri rüştiye eğitimi, İstanbul’a gelmesi, abisinin ölümü, Kuleli eğitimi, burada Turancılığı öğrenmesi, 1916 yılında asker olması, uzun yıllar askerlik hizmeti ve savaş günleri, Bakü’ye gidişi, Doğu Halkları Kurultayı’na katılması, Moskova’ya kaçması, Nazım Hikmet’le birlikteliği, Türkiye’ye dönüşü ve tutuklanması, öğretmenliği, TKP’ye katılması, Bolşevik Komünizminden Kemalizm ideolojisine geçmesi, Türk Devrimini incelemeye başlaması, “Kadro” dergisi ve buradaki yazıları, Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU ile arkadaşlığı, “Kadro”nun kapatılması, “Tek Adam” kitabını kaleme alması ve diğer eserleri ile 1975 yılında ölümü hakkında bilgi verilmektedir. Programa Prof. Dr. İlhan TEKELİ, Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN ve Prof. Dr. Mete TUNÇAY katılmaktadır.
1005

Portreler Galerisi “Yahya Kemal Beyatlı “

Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera Kurgu Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
TFT YAPIM Orçun BİLGİN Ahmet TOPUZ Süleyman SANTUR Poyraz ARNA Oğulcan YILMAZ Ayhan KAHYA 1 x 30’ 30.10.2007 Biyografi

Türk düşünce tarihinde yer almış önemli kişileri, Türk düşün hayatına damgasını vurmuş, fikriyatıyla yolunu yordamını belirlemiş büyük insanları ve eserlerini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçlayan belgesel. Belgeselde şair ve yazar Yahya Kemal BEYATLI tanıtılmaktadır. Program 1800’lü yılların sonuna doğru Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu durum, Balkanlarda yaşananların ve göç olgusunun anlatımı ile başlamaktadır. Şairin 1884 yılında Üsküp’te doğumu, ailesi, önce Selanik’e göç etmeleri ve sonra İstanbul’a akrabalarının yanına yerleşmesi, ilk şiirlerini yazması, Tevfik FİKRET’in şair üzerindeki etkisi, Paris’e gitmesi, Jön Türklerle diyaloğu, siyasal bilgiler eğitimi alması, fikriyatının oluşumunda etkilendiği isimler, Fransız şiir ve edebiyatını tanıması, İstanbul’a dönmesi, Milli Mücadele dönemi ve yazıları ile Mustafa Kemal’in yanında yer alması, Lozan Konferansına gitmesi, Cumhuriyet sonrası elçilik görevleri, eserleri, eserlerinin özelliği, hastalığı ve 1958 yılında ölümü anlatılmaktadır. Programa; Beşir AYVAZOĞLU, Mustafa MİYASOĞLU, Ergun GÖZE, Prof. Dr. Kazım YETİŞ ve Orhan OKAY görüşleri ile katılmaktadır.

Portreler: Adile Naşit Yapımcı Murat KİLİT Cemal GÜRLEK Yönetmen Murat KİLİT Cemal GÜRLEK Kamera Tuğer SAYGILI Necati NOYAN Kurgu Hamiyet ŞEN Metin Yazarı Murat KİLİT Cemal GÜRLEK Seslendiren Naşit ÖZCAN Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 17.03.2001 Alt Tür Biyografi

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Adile NAŞİT’in anlatıldığı program. 17 Haziran 1930’da Şehzadebaşı Turan Tiyatrosu’nda dünyaya gelen, babası tiyatrocu olan sanatçının, tiyatro kulislerinde geçen çocukluğu, gençliği, 1944 yılında Şehir Tiyatrosu’nda “Her Şeyden Biraz” isimli oyunla sahneye ilk kez çıkışı, “Cam Kırıkları” adlı ilk dram oyunu, sinemaya ilk girişi Ertem EĞİLMEZ’le tanışması ve “Beyoğlu Güzeli” filmi, “İşte Hayat” filmi ile Antalya Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alması, kendisi gibi sanatçı olan bütün ailesi, müzikalleri ve televizyonda aldığı roller hakkında bilgi verilmektedir. Programda filmlerinden ve oynadığı oyunlarından sahneler gösterilmekte, Gazanfer ÖZCAN ile yeğeni Naşit ÖZCAN da sanatçı ile ilgili görüşlerini aktarmaktadır.
1006
Portreler: Ahmet Yakupoğlu
Yapımcı Yönetmen Yapım Yardımcısı Yönetmen Yardımcısı Kamera Sesçi Kurgu
Danışman Metin Yazarı Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
Mustafa KARAKAYA Mustafa KARAKAYA M. Ufuk KILIÇARSLAN M. Ufuk KILIÇARSLAN Halil ELMAS Kamil KAYALI Mehmet ATAY A. Nihat ATAOĞLU Meltem KUYUCU Bülent BAYRAK Şule SELEN Nuri LEBLEBİCİ Leyla ŞAHİN Cemile ATASOY Zafer DİNLER Ahmet YILDIZ A. Yağmur TUNALI 1 x 32’ 03.09.2000 Biyografi
Yurt köşelerinin belge sayılacak resimlerini yapan Ahmet YAKUPOĞLU programa konuk edilmektedir. Kütahyalı olan ressam ailesini, Mimar Sinan Akademisi’nde aldığı eğitimi, sanatçılığını, ney çalması yani neyzenliğini anlatmaktadır. Sanatçının; Kütahya Müzesinin kurucularından olduğu, Kütahya’yı tuvale taşıdığı, bini aşkın tablosu ile biri minyatür olan üç albümü hakkında bilgi verilmektedir. Programa; Beşir AYVAZOĞLU, Ahmet Güner SAYAR, Mehmet DUMLU, Şemsettin GÜNEY, Tuncer TÜRKKAN, Hasan Ali GÖKSOY, Aydın BOLAK ve Uğur DERMAN katılmakta ve sanatçı hakkında görüşlerini açıklamaktadır.
Portreler: Çelik Gülersoy
Yapımcı Yönetmen Kamera Sesçi Kurgu
Metin Yazarı Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
Daver ATABEY Daver ATABEY Haldun ÖZKANLI Orhan TAMER Hasan ERSOY Günsel TEMREN Şadan ARAZ Haldun UZUNALİOĞLU Ozan DALDAL Daver ATABEY Çelik GÜLERSOY 1 x 27’ 13.02.2000 Biyografi
Bir İstanbul sevdalısı olan Çelik GÜLERSOY kendi yaşam hikayesini anlatmaktadır. İstanbul Kütüphanesini kurması, Yıldız ve Malta Köşkü’nün onarım çalışmalarına katkıları ve İstanbul’u anlatan kitaplarından sözetmektedir. 1930 Hakkari doğumlu GÜRSOY; subay bir babanın çocuğu oluşu, 3 yaşında İstanbul’a gelmeleri, 1934 yılında Yıldız’a taşınmaları, eğitimi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunda avukat olarak işe başlaması, burada turizm sektörü ile ilgilenmesi, yaptığı yurt dışı geziler sonrasında batının tarihi koruma biçimi ile yakından ilgilenmesi hakkında bilgi vermektedir. Programda; restorasyonunu yaptırıp turizme kazandırdığı köşk, kasır, konak ve parklar da anlatılmaktadır.
1007
Portreler: Fikret Otyam
Yapımcı Murat KİLİT Cemal GÜRLEK Yönetmen Murat KİLİT Cemal GÜRLEK Kamera Zeki ASLANTÜRK Alaaddin ARDA Kurgu Hamiyet ŞEN Metin Yazarı Murat KİLİT Cemal GÜRLEK Seslendiren Müşfik KENTER Özgün Müzik Nedim OTYAM Bölüm Sayısı Süresi 1 x 40’ Yayın Tarihi 10.03.2001 Alt Tür Biyografi
Gazeteci, ressam ve fotoğraf sanatçısı, ilk adı Fikret Vesim olan Fikret OTYAM’ın tanıtıldığı program. 1926 yılında Aksaray’da doğumu, çocukluğu, gençliği, gençliğinde tuttuğu günlüğünün “İstanbul Gece Postası”nda yayınlanması, yaptığı resimler, akademiye girmesine neden olan ünlü ressam Neşet GÜNAL’ın etkisi, adliyede polis muhabirliği yapması, Bedri Rahmi EYÜBOĞLU’nun atölyesinde çalışması, “Toprak” isimli senaryosunun beyaz perdeye uyarlanması, gazete yönetmenliği, yaptığı röportajların 20 yıl boyunca Ankara Radyosu’nda yayınlanması, Aşık Veysel’den sonra ilk kez Alevi deyişlerini yayınlaması ve Kerbela’da çekim yapan ilk gazeteci olduğu kendisi tarafından anlatılmaktadır.
Portreler: İsmet Ay
Yapımcı Yönetmen Yapım Yardımcısı Kamera Kurgu Metin Yazarı Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
Binnur FEYİZLİ Binnur FEYİZLİ Şengül SAMANCI Mehmet EFE Bülent KAVADARLI Turgay BELEN Nilay BİLGEN Füsun FEYİZLİ Gülsen TUNCER 1 x 25' 18.06.2000 Biyografi
Programda, tiyatro ve sinema sanatçısı olan İsmet AY'ın Şile'deki yaşamından görüntülere, Şile ve Üsküdar'da okuduğu okulları ziyaretine, Şile'deki evinde yapılan söyleşiye, oynadığı oyunlardan fotoğraflara ve oyun arkadaşlarıyla yapılan görüşmelere yer verilmektedir.
1008
Portreler: İsmet Yazar
Yapımcı Bora UÇAR Gülhan YETİK Yönetmen Bora UÇAR Gülhan YETİK Yapım Yardımcısı Gaye TİLKİ Kamera Ertuğrul ERASLAN Binali ERDOĞAN Sesçi Mehmet Ali UZUNCULAR Kurgu Banu ÇETİN Seslendiren Fikret ALAN Bölüm Sayısı Süresi 1 x 25' Yayın Tarihi 20.07.2000 Alt Tür Biyografi
Ege’nin incisi İzmir’de Türk Musikisine gönül vermiş, gönüllerde taht kurmuş, gecesi gündüzü hayır konserleri, radyo, sahne ve plak çalışmalarıyla geçen ses sanatçısı İsmet YAZAR'ın hayatı anlatılmaktadır. 1929 yılında doğan ve 6 yaşında iken usulleri, ilahileri ve şarkıları ilk hocası da olan babasından öğrenen YAZAR’ın yaşamı, kişiliği ve eserleri Yusuf NALKESEN, Gülümser YAZAR, Dr. Ayhan SÖKMEN, Dr. Teoman ÖNALDI ve Kaya BEKAT ile yapılan görüşmelerle aktarılmaktadır.
Portreler: Kutlu Payaslı
Yapımcı Erkan UYSAL Yönetmen Erkan UYSAL Yapım Yardımcısı Derya KABAŞ Arzu ŞAHİN Yönetmen Yardımcısı Derya KABAŞ Arzu ŞAHİN Kamera Sezai ZABUN Kazım ATAKAN Sesçi Hikmet SEZER Kurgu Banu ÇETİN Seyhan TATARİ Metin Yazarı İsmail SERT Seslendiren Murat Can CANBAY Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30' Yayın Tarihi 04.06.2000 Alt Tür Biyografi
Kutlu PAYASLI çocukluğunu, yaşam biçimini, sanat hayatını ve ailesini anlatmaktadır. Aile bireylerinin Kutlu PAYASLI hakkında görüşlerine de yer verilen programda PAYASLI’nın söylediği şarkılar da yer almaktadır.
1009
Portreler: Metin And
Yapımcı Yönetmen Yönetmen Yardımcısı Kamera
Kurgu
Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
Neşe ERTÜRK ÖZER Neşe ERTÜRK ÖZER Zeynep KEÇECİLER Tuğer SAYGILI Uğur HOŞAFÇI Ethem TANIŞ Volkan ÇINAR Bülent MORTAŞ Turgut ATASOY Müjdat AYDIN Pınar ÖNEY İbrahim GÜMÜŞAY Mustafa TURGUT Soner TUNUSLU Ahmet Nihat ATAOĞLU Cem GÜRDAL Bülent BAYRAK 1 x 33’ 06.08.2000 Biyografi
Eleştirmen, yayıncı, halk bilimci, kültür tarihçisi Metin AND’ın tanıtıldığı program. 1927 İstanbul doğumlu AND; çocukluğunu, ailesini ve öğrenim hayatını, Galatasaray Lisesini bitirip Hukuk Fakültesi’ne girmesini, ailesinin soyadı “Çavdar” iken dayısının manevi evlatlığı olması ile soyadının AND olarak değişmesini, İngiltere’deki yüksek lisans eğitimini, yazarlığını, “Forum” gazetesini, Fikret OTYAM, Bilge KARASU, Muammer AKSOY’un yazılarını yayınlayışını, Almanya’ya gidişini ve şampanya fabrikasında işçi olarak çalışmasını, burada şarap ve şarap yapımcılığı ile tanışmasını, şarap üreticiliğini, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli üniversitelerde hocalığını, aldığı ödülleri ve eserlerini anlatmaktadır. Programa; Prof. Dr. Aydın KARAAHMET, Prof. Dr. Talat HALMAN, Prof. Dr. Sevda ŞENER, Prof. Dr. Gürbüz ENGİNER, Prof. Dr. Metin SÖZEN, kızı Esra AND GÜRSEL, Turgut ÖZAKMAN ve kardeşi Tuncay ÇAVDAR katılmaktadır.
Portreler: Mülkiye Toper
Yapımcı Adnan Sait TABAKCI Kamera Ertuğrul ERARSLAN Ercan İŞSEVER Sesçi Saliha AK Kurgu Banu MORGÜL ÇETİN Bölüm Sayısı Süresi 1 x 26' Yayın Tarihi 06.02.2000 Alt Tür Biyografi
Avni ANIL'ın sunuculuğuyla, Mülkiye TOPER'in hayatı ve sanat yaşamı anlatılmaktadır. Programda; Prof. Dr. Alaaddin YAVAŞCA, Dr. Ayhan SÖKMEN, Yılmaz YÜKSEL, Resule BAYINDIR, Gülşen PAYKOÇ, Necla ÖZMEN, Özer UÇAR, Servet ÖNDER, Ümit KÖROĞLU, Neşe SELİM ÖZTAŞ ve Mualla ŞENTOP’la sanatçı hakkında yapılan kısa görüşmelere de yer verilmektedir.
1010
Portreler: Oğuz Aral
Yapımcı Murat KİLİT Yönetmen Murat KİLİT Cemal GÜRLEK Kamera Tuğer SAYGILI Necati NOYAN Kurgu Hamiyet ŞEN Metin Yazarı Murat KİLİT Cemal GÖRLEK Seslendiren Müşfik KENTER Bölüm Sayısı Süresi 1 x 41’ Yayın Tarihi 24.03.2001 Alt Tür Biyografi
Ünlü karikatürist Oğuz ARAL’ın anlatıldığı program. 1936 yılında Silivri’de dünyaya gelen, dört enstrüman çalan, resimle ilgilenen karikatürist; çocukluğunu ve gençliğini anlatmaktadır. Ailesinde kendisinden başka ünlü olan diğer kardeşleri Güzin ve Tekin ARAL, ilk karikatürlerinin yayınlanması, Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki eğitimi, tiyatro, metin yazarlığı, yönetmenlik ve oyunculuğu, 1960 yılından sonra reklamcılık ve çizgi film sektöründe hizmetleri, “Gırgır” dergisini çıkarması, yurt dışında ve yurt içinde konferansları hakkında bilgi verilmektedir. Programa; Latif DEMİRCİ, Mehmet ÇAĞÇAĞ, Ramize ERER, Tuncay AKGÜN, Ertuğrul ÖZKÖK, Doğan HIZLAN, Oya BERBEROĞLU ve Kanat ATKAYA katılmaktadır.
Portreler: Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer
Yapımcı Yönetmen Yapım Yardımcısı Kamera
Kurgu
Seslendiren Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
Neşe ERTÜRK ÖZER Neşe ERTÜRK ÖZER Zeynep KEÇECİLER Serhat KARACA Sabri SAVCI Haldun ÖZKANLI Turgut ATASOY Günsel TEMREN Zeynep ERKOVAN Mustafa TURGUT İbrahim GÜMÜŞAY Bilge TAMER 1 x 32’ 09.07.2000 Biyografi
Hemen hemen her hukuki konunun içinde danışman olarak yer alan Sulhi DÖNMEZER’in hayatının anlatıldığı belgesel. 10 Şubat 1918 İstanbul doğumlu hukukçunun; resimleri eşliğinde ailesi, aldığı eğitim ve yaptığı hizmetler anlatılmaktadır. 60 yıllık öğretim görevlisi olması, Celal BAYAR ve Adnan MENDERES ile birlikte 1961 Anayasasını hazırlama süreci, çocuklarının ve torunlarının da hukukçu olması, yaşam tarzı, hayata bakışı, hobileri ve sosyal aktiviteleri hakkında bilgi verilmektedir. Programa Prof. Dr. Yılmaz ALTUĞ, Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ, Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL, Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR, eşi Merih DÖNMEZER, kızı Zuhal ÇAKIROĞLU ve Oltan SUNGURLU katılmaktadır.
1011
Portreler: Şark Bülbülü Celal Güzelses
Yapımcı Canan TARANCI İsa OKUTAN Yönetmen Canan TARANCI İsa OKUTAN Yönetmen Yardımcısı Ebru ÇAKIRKAYA SARICAN Candan DURSUN Kamera Tuğer SAYGILI Levent AHİ Sesçi Zeki ASLANTÜRK Hayati AYDIN Kurgu Şule SELEN Metin Yazarı Tülin ŞEN Özgün Müzik Can ATİLA Bölüm Sayısı Süresi 1 x 59’ Yayın Tarihi 11.04.2000 Alt Tür Biyografi
Şark Bülbülü lakabı ile tanınan, asıl adı Mehmet CELALETTİN olan müzisyen Celal GÜZELSES’in tanıtıldığı program. Sunuculuğunu Türk Halk Müziği sanatçısı Zafer GÜNDOĞDU’nun yaptığı programda; 1900 yılında Diyarbakır’da doğan sanatçının öğrenim hayatı, yaşadığı yer olan Diyarbakır ve dönemin özellikleri, uzun süre Diyarbakır Ulu Camiinde baş müezzinlik yapışı, bu görevi bırakıp Diyarbakır Valiliğinde memur olarak görev yapması, Halkevinin müzik koro şefliğini de eş zamanlı olarak sürdürmesi, 1932 yılında Diyarbakır Gazi Köşkü’nde ATATÜRK’le karşılaşması ve ATATÜRK’ün sesini çok beğenmesi sonucunda kendisine “Şark Bülbülü” unvanını vermesi ve sesini değerlendirmesini tavsiye etmesi, sanatçının İstanbul’a giderek “Sahibinin Sesi” ismi ile sekiz plak çıkarması ve Diyarbakır Musiki Cemiyetinin kuruluşuna öncülük etmesi anlatılmaktadır. Programda ayrıca, Cahit Sıtkı TARANCI’nın kendisi hakkında söylediklerine, gazete kupürlerine ve oğlu Erdem GÜZELSES, Prof. Dr. Mehmet ÖZAYDIN, Tufan SAYMADI, Mehmet Ali ABAKAY, kızı Nevin GÜÇ, kızı Nermin ÖZPİRİNÇÇİ, oğlu Ahmet GÜZELSES, Recep KAYMAK, İzzet ALTINMEŞE, Hüsnü İPEKÇİ, Kubilay DÖKMETAŞ, Mehmet AKYÜZ, Prof. Dr. Abdülsettar Hayati AVŞAR, Eşref ATAY ve İbrahim MACİT’in sanatçı hakkındaki görüşlerine ve türkülerine yer verilmektedir.
Portreler: Şükrü Elçin
Yapımcı Mehmet Akif ERBAŞ Yönetmen Mehmet Akif ERBAŞ Kamera İlhan GARİP Bestami YAKICI Alper TÜRKDOĞAN Kurgu Zeynep ERKOVAN Bülent BAYRAK Danışman Dr. Metin ÖZARSLAN Seslendiren Münevver ÇELİKKOL Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30’ Yayın Tarihi 21.05.2000 Alt Tür Biyografi
Hacettepe Üniversitesi Türkoloji Bölümünün kurucusu, Halk Edebiyatının önemli ismi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün en uzun süreli Başkanı Prof. Dr. Şükrü ELÇİN’in tanıtıldığı biyografik belgesel. ELÇİN; 1924 yılında mübadele ile Türkiye’ye gelen ailesini, Kula ve Turgutlu’da geçen çocukluğunu, lisede ATATÜRK ile ilgili anısını, İstanbul Edebiyat Fakültesi’ndeki eğitimini ve hocalarını, öğretmenlik ve askerlik hizmetini, Eren EYÜBOĞLU’nun onun için yaptığı resmi, eşi Nebahat ELÇİN ile evlenmelerini, çocuklarını, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü ve Edebiyat Fakültesindeki çalışmaları ile eserlerini anlatmaktadır. Programda ayrıca “Mecmua–i Sazı Söz” adlı eseri tanıtılmakta ve Prof. Dr. Dursun YILDIRIM, Prof. Dr. Bilge ERCİLASUN, Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof. Dr. Umay GÜNAY ve Prof. Dr. Sadık TURAL’ın röportajlarına yer verilmektedir.
1012
Portreler: Yekta Güngör Özden
Yapımcı Çetin İMİR Yönetmen Bahtiyar DEMİRCİ Kamera Osman ÖZET Aladdin ARDA Ömer DEMİRCİ Bülent MORTAŞ Metin Yazarı Bahtiyar DEMİRCİ Seslendiren Selma YEŞİLBAĞ Bölüm Sayısı Süresi 1 x 30' Yayın Tarihi 26.01.2000 Alt Tür Biyografi
Bu yapımda, birçok gazete ve dergilerde şiirleri ve sanat yazıları da yayımlanan Anayasa Mahkemesi eski başkanlarından Yekta Güngör ÖZDEN’in hayat hikayesi anlatılmaktadır. 1932 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde doğan ÖZDEN, 1956 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirmiş ve aynı yıl Ankara Barosu'nda staj yapmıştır. 1979 yılında Anayasa Mahkemesi asil üyeliğine, 1988 yılında Başkan Yardımcılığına, 1991 ve 1995 yıllarında da Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmiştir. 01 Ocak 1998'de bu görevinden emekli olan ÖZDEN, Türkiye Milli Talebe Federasyonu üyesi ve İkinci Başkanı, Türk Devrim Ocakları Ankara Şubesi Kurucusu, Türkiye Barolar Birliği Kurucusu, Türk Hukukçular Birliği Kurucusu ve Başkanı olmuştur. ÖZDEN’in hayatının anlatıldığı programa; Avukat Bilgin YAZICIOĞLU ve Teoman EVREN röportajları ile katılmaktadır.
Portreler: Yılmaz Öztuna
Yapımcı Mehmet Akif ERBAŞ Yönetmen Mehmet Akif ERBAŞ Kamera Serhat KARACA Alper TÜRKDOĞAN Ethem TANIŞ Turgut ATASOY Kurgu Soner TUNUSLU Danışman A. Yağmur TUNALI Metin Yazarı A. Yağmur TUNALI Seslendiren Tanzer KOZAN Bölüm Sayısı Süresi 1 x 27’ Yayın Tarihi 13.08.2000 Alt Tür Biyografi
Tarihçi, Yılmaz ÖZTUNA hayatını anlatmaktadır. 20 Eylül 1930’da İstanbul’da doğumu, lise tahsilinin yanı sıra İstanbul Konservatuarı'na devam etmesi, Paris’te yaşamı, 13 yaşında ilk makalesi ve 15 yaşında ilk kitabı, 1969'da Adalet Partisi'nden Konya Milletvekili seçilerek Ankara'ya yerleşmesi, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda görevi, Kültür Bakanlığı'nda bakan başmüşaviri olması, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikisi Devlet Konservatuvarı'nda kurucu yönetim kurulu üyeliği, Türk Mûsikisi Korosu'nda kurucu yönetim kurulu üyeliği, Yaygın Yüksek Öğretim (YAY-KUR) Üniversitesi’nde Osmanlı Siyasî ve Medeniyet tarihi öğretim üyeliği, Millî Eğitim ve Kültür Bakanlıklarında 1969'dan beri pek çok ihtisas kurulunda üye ve başkan olması, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî ansiklopedisi olan ve Millî Eğitim Bakanlığınca yayınlanan “Türk Ansiklopedisi”nin genel yayın müdürü olarak K harfinden T harfine kadar olan ciltleri yayınlaması, pek çok radyo ve televizyon programı yapması, Türk Mûsikîsi Tarihi Kürsüsünü kurması hakkında bilgi verilmekte ve eserleri ile makalelerinden söz edilmektedir. Programa; Prof. Dr. Nevzat ATLIĞ, Yavuz YEKTA, Doç. Dr. Cahit ATASOY, Prof. Dr. Turan YAZGAN, Doç. Dr. Ayhan PALA, Doç. Dr. Ömer TURAN ve Doç. Dr. A. Nezihi TURAN katılmaktadır.
1013
Portrelerimiz: Prof. Dr. Halil İnalcık
Yapımcı Yönetmen Metin Yazarı Bölüm Sayısı Süresi Yayın Tarihi Alt Tür
Tülay BOSTANCI AKÇA Tülay BOSTANCI AKÇA Tülay BOSTANCI AKÇA 1 x 31’ 23.07.2000 Biyografi
Belgeselde; yaşayan en büyük Osmanlı tarihçisi Prof. Dr. Halil İNALCIK’ın hayatı, eserleri ve hizmetleri anlatılmaktadır. 1916 yılında doğan tarihçi Prof. Dr. Halil İNALCIK’ın; eserlerinde Osmanlıların ekonomik ve sosyal tarihi üzerine yoğunlaştığı, Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi’nde ve Amerika’da uzun yıllar öğretim üyeliği yaptığı, Osmanlı arşivlerinden yararlanarak hazırladığı 250’yi aşan makalesi bulunduğu ve 15 kitabıyla batılıların gözünde Osmanlı tarihinin duayeni olduğu aktarılmaktadır. Programda; Prof. Dr. Şevket PAMUK, Prof. Dr. Melek DELİLBAŞI, Prof. Dr. Ali DOĞRAMACI, Prof. Dr. A. Yaşar OCAK, Prof. Dr. Feridun EMECAN, Nazan ÖLÇER ve Doğan KUBAN tarihçi hakkında bilgi vermekte ve görüşlerini aktarmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder