13 Aralık 2018 Perşembe

Medeniyetin Millî Seciye ile İlişkisi Üzerine (Medeniyet Kurmanın ve Kurumsallaşmanın Millî Kültürle Bağlantısı Üzerine Perspektif Denemesi)

[PDF] Medeniyetin Millî Seciye ile İlişkisi Üzerine (Medeniyet Kurmanın ve Kurumsallaşmanın Millî Kültürle Bağlantısı Üzerine Perspektif Denemesi)

V ATMACA - Ortak Tarihî Devirleri ve Münasebetleri
… Kâmil Miras' ın Tecrid-i Sarih tercemesinde belirttiğine göre iki bin sene öncesine ait Türk
vakıfları vardı. 11 Bunun üzerine fazla detaya inmeden Orhun Abideleri'ne baktık … 11 Kâmil
Miras, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, VII/460. 12 Orhun Abideleri,(Talat Tekin), s. 5 …

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder