14 Aralık 2018 Cuma

Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri Cilt 1 - 3


Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri ve Balkanlar'da Tapu-. Tahrir Sistemi” teması ile gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma. TTK, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, ...

Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri ve Balkanlar'da Tapu-. Tahrir Sistemi” teması ile gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma. TTK, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, ...
Bakınız. BOA. : Başbakanlık Osmanlı Arşivi. C. : Cilt. C.ADL. : Cevdet Adliye. C.AS. : Cevdet Askeriye .... “Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri ve Balkanlar'da Tapu-.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder