9 Aralık 2018 Pazar

Prof Mim Kemal Öke'nin Yayınları

http://tubis.ticaret.edu.tr/_Adek/CV/CV.aspx?x=mkoke%40ticaret.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı
:
Mim Kemal Bülent ÖKE
http://tubis.ticaret.edu.tr/_Dosyalar/KullaniciResimleri/2347.jpg
Unvanı
:
Prof. Dr.
2.
3.
4.
Öğrenim Durumu
Derece
Üniversite
Alan
Yıl
Lisans
University of Cambridge İNGİLTERE
İktisat
1973 - 1977
Lisans
University of Cambridge İNGİLTERE
Tarih
1973 - 1977
Yüksek Lisans
University of Cambridge İNGİLTERE
Uluslararası İlişkiler
1978 - 1979
Yüksek Lisans
University of Sussex İNGİLTERE
Uluslararası İlişkiler
1977 - 1978
Doktora
İstanbul Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler
1979 - 1981
5.
Akademik Unvanlar
Unvan
Alan
Üniversite
Yıl
Siyaset Bilimi
İstanbul Üniversitesi
1980 - 1982
Dr. Öğr. Üyesi
Kamu Yönetimi
Boğaziçi Üniversitesi
1982 - 1984
Doç. Dr.
Tarih
Boğaziçi Üniversitesi
1984 - 1989
Prof. Dr.
Tarih
Boğaziçi Üniversitesi
1989 - Devam Ediyor
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1
Yüksek Lisans Tezleri
ABDELLA, A. (Devam ediyor). POST-ELECTION CRIES IN THE HORN OF AFRİCA AND THEIR IMPACTS ON GROUP MIGRATIONS: THE CASE OF THE OROMO NATION IN ETHIOPIA., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
ATASEVER, Y. (Devam ediyor). Uluslararası Örgütlere Yeni Bir Model , İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
ATOUI, I. (Devam ediyor). Algerian National Securtiy Strategy Towards Security Threats in the Sahel Region., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
BİÇER, Y. (Devam ediyor). TÜRKİYE, SURİYE VE IRAK ARASINDA DÜNDEN BUGÜNE SU SORUNU., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
CERAN, H. (Devam ediyor). OSMANLI DEVLETİ VE ERMENİLERİN YER DEĞİŞTİRİLMESİ - 1915, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
FAZLIOĞLU, E. (Devam ediyor). URANYUM ZENGİNLEŞTİRME PROGRAMI BAĞLAMINDA RUSYA-İRAN İLİŞKİLERİ, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
İNCİ, H. (Devam ediyor). SSCB NİN DAĞITILMASI SONRASI OLUŞAN TÜRKİYE CUMHURİYETLERİNİN TÜRKİYENİN DIŞ POLİTİKASINA ETKİSİ, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
KANDEMİR, H. (Devam ediyor). Hakkı Hami (ULUKAN) Bey?in Birinci TBMM?deki Faaliyetleri , İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
KESGİN, H. (Devam ediyor). The Security Dilemma in the Mealiterranean Sea Region and Its Impact on Regional Caperation, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
PEKER, B. (Devam ediyor). KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN DÖNÜŞÜMÜ., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
UYSAL, Y. (Devam ediyor). ENTEGRASYON KÜLTÜRÜN ENTEGRASYONA ETKİSİ., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
YANTUNA, İ. (Devam ediyor). TÜRKİYE'DE SELEFİ HAREKETTEKİ KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
YUSUFU, S. (Devam ediyor). BİR KUŞAK BİR YOK PROJESİ ÇERÇEVESİNDE ÇİN VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ GELİŞMELER, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
ŞENOĞLUGİL, M. (2016). NASTURİ İSYANİ VE MUSUL SORUNUNA ETKİLERİ, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, 2016
DURMUŞOĞLU, S. (2016). TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI İLİŞKİLER ZEMİNİNDE KOMŞULARIYLA ENERJİ POLİTİKALARININ ETKİSİ VE TARİHÇESİ., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, 2016
KAYA, D. (2016). Kalkınmakta olan ülkeler açısından açmaz ve açılımlarıyla dünya ticaretinin küreselleşmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı, 2016
YILMAZ, B. (2016). Dünya Ticaret Örgütü Doha Turu Görüşmeleri ve Getirdikleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı, 2016
EKŞİ, E. (2017). Türkiye-Rusya İlişkilerinde Yabancı Misyonların Dış Ticarete Etkileri, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans Programı, 2017
ŞAHİN, M. (2018). Küresel Ekonomi Politiğinin Bölgesel Entegrasyonu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Programı, 2018
ÇİNAR, Y. (2018). Küresel Göç Sorunları ve Birleşmiş Milletler , İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, 2018
MZIARANI, K. (2018). MAYOTTE: STRİNGENT RELATION SHIP BETWEEN FRANCE AND COMOROS: 1975-2015, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı, 2018
ALBAYRAK, K. (2018). Necip Fazıl?ın Başyücelik Modelinde Hürriyet Anlayışı, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, 2018
TÜRKMEN, C. (2018). TÜRKİYE'DE ARA AKIM SOLUN TEORİK VE PRATİK PROBLEMLERİ., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, 2018
OLUK, M. (2018). NATO?nun Rus Dış Politikasına Etkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, 2018
6.2
Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
ÖKE, M. K., (1985), Arabic Studies in Modern Turkey: Themes, Approaches and Sources, Foreign Policy, 12(1,2), 0-0
ÖKE, M. K., (1982), The Lausanne Conference (1922-1923): Themes and Sources in The Archives of Great Britain, Pakistan Journal of Science, 8(1-2), 3-21
ÖKE, M. K., (1980), Zionists and the Ottoman Foreign Ministry During the Reign of Abdulhamid II (1876-1909), Arab Studies Quarterly, 2(4), 0-0
7.2
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
ÖKE, M. K., (1986), Turkish Decision for Secularısation and the Question of Muslim Unity, International Seminar on Islamic History, Art and Culture in South Asia, Islamabad, Mart
ÖKE, M. K., (1983), Jerusalem (Al-Quads/Kudüs-i Şerif) Under The Ottoman Empire, Eight United Nations Seminar on the Question of Palestine, New York, Mayıs
ÖKE, M. K., (1979), The Question of the Observance of the Fourth Geneva Convention of 1949 in Gaza and the West Including Jerusalem Occupied by Israel in June 1967 (Rapor), United Nations, New York, Ağustos
7.3
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
[Kitap Yazarlığı] MEVLANA JALALUDDIN RUMI AND SUFISM, 2017, İSTANBUL: Sufi Yayınları
[Kitap Yazarlığı] DERVİŞİN SEMA DEFTERİ, 2016, İSTANBUL: Sufi Yayınları
[Kitap Yazarlığı] AŞKIN EKOLOJİSİ: ÇEVRE BİLİNCİNİN METAFİZİKSEL BOYUTLARI, 2015, İSTANBUL: Sufi Kitap
[Kitap Yazarlığı] CUNTALAR VE CEMAATLER: KÜRESEL TOPLUMDA DIŞLANAN DEMOKRASİ, 2015, İSTANBUL: İlgi Kültür Sanat Yayıncılık
[Kitap Yazarlığı] DERVİŞİN SEYİR DEFTERİ, 2015, İSTANBUL: Sufi Yayınları
[Kitap Yazarlığı] YARALI CEYLANLAR KULÜBÜ, 2015, İSTANBUL: Sufi Kitap
[Kitap Yazarlığı] AŞKLA DANS: TÜRKLER, TASAVVUF ve MUSİKÎ, 2012, İSTANBUL: İlgi Kültür Sanat Yayıncılık
[Kitap Yazarlığı] DUVARDAKİ KAN, 2012, İSTANBUL: Babıali Kültür Yayıncılığı
[Kitap Yazarlığı] MUSUL KOMPLOSU, 2012, İSTANBUL: İrfan Yayımcılık
[Kitap Yazarlığı] İLAHLARLA DANS: RİTİM, RAKS VE AFRİKA RUHU, 2011, İSTANBUL: Başlık Yayın Grubu
[Kitap Yazarlığı] SİYONİZM VE FİLİSTİN SORUNU, 2011, İSTANBUL: Kırmızı Kedi Yayınevi
[Kitap Yazarlığı] KADERLE DANS: ÖZGÜRLÜK-GÜVENLİK KISKACINDAKİ LATİN AMERİKA'DA KİMLİK SORUNSALI, 2010, İSTANBUL: Başlık Yayın Grubu
[Kitap Yazarlığı] GAZİ ve SUFİ: ÖMER FEVZİ MARDİN, 2009, İSTANBUL: İrfan Yayımcılık
[Kitap Yazarlığı] KILIÇ ve NEY: 21. YÜZYILDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI, 2006, İSTANBUL: Etkileşim Yayınları
[Kitap Yazarlığı] DERVİSH AND COMMANDER: TURKEY'S IDENTİTY QUESTİON, 1983-2004, 2005, New York: Nova
[Kitap Yazarlığı] IRAK SAVAŞI GÜNLÜĞÜ, 2005, İSTANBUL: İrfan Yayımcılık
[Kitap Yazarlığı] DERVİŞ ve KOMUTAN: ÖZGÜRLÜK-GÜVENLİK SARKACINDAKİ TÜRKİYE'NİN KİMLİK SORUNSALI, 2004, İSTANBUL: Alfa Yayınları
[Kitap Yazarlığı] ERMENİ SORUNU, 2003, İSTANBUL: İrfan Yayımcılık
[Kitap Yazarlığı] MUSUL-KÜRDİSTAN SORUNU, 2003, İSTANBUL: İrfan Yayımcılık
[Kitap Yazarlığı] (R. AKIN/E. TİRALİ) ; ÇİLLERLİ YILLAR 1993-1997; DYP'NİN KİMLİK, SÖYLEM VE SİYASETİ, 2002, İSTANBUL: İstanbul
[Kitap Yazarlığı] DİN-ORDU GERİLİMİ: KÜRESEL TOPLUMDA DIŞLANAN DEMOKRASİ, 2002, İSTANBUL: Alfa Yayınları
[Kitap Yazarlığı] FİLİSTİN SORUNU SİYONİZM'DEN UYGARLIKLAR ÇATIŞMASINA, 2002, İSTANBUL: Ufuk Kitapları
[Kitap Yazarlığı] KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK MODERNİTENİN KIRILMA NOKTASI, 2002, İSTANBUL: Timaş Yayıncılık
[Kitap Yazarlığı] KÜRESEL TOPLUM, 2001, İSTANBUL: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi
[Kitap Yazarlığı] THE ARMENİAN QUESTİON, 2001, İSTANBUL: Türk Tarih Kurumu
[Kitap Yazarlığı] YALNIZLIKTAN SAYGINLIĞA: DEMOKRAT PARTİ'NİN DIŞ POLİTİKASI, 2000, ANKARA: Demokratlar Kulübü Yayınevi
[Kitap Yazarlığı] BİLGİ ÇAĞI ve TÜRKİYE, 1999, İSTANBUL: İrfan Yayımcılık
[Kitap Yazarlığı] MUSTAFA KEMAL PAŞA VE İSLAM DÜNYASI: HİLAFET HAREKETİ, 1999, İSTANBUL: Aksoy Yayıncılık
[Kitap Yazarlığı] ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETİ, 1999, İSTANBUL: Alfa Yayınları
[Bölüm Yazarlığı] MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ'NDE YEMEN- TÜRKİYE İLİŞKİLERİ: İMAM YAHYA- MUSTAFA KEMAL YAZIŞMALARI, 1997, İSTANBUL: Ufuk Kitapları
[Kitap Yazarlığı] TÜRK DÜNYASI/TARİHİN SÜZGECİNDEN, 1997, İSTANBUL: İrfan Yayımcılık
[Kitap Yazarlığı] BİLİNMEYEN TARİHİMİZ, 1996, İSTANBUL: İrfan Yayımcılık
[Kitap Yazarlığı] 47. KROMOZOM (DOWN SENDROMU), 1994, İSTANBUL: Nesil Yayınları
[Kitap Yazarlığı] KIZILELMA: SÜRGÜNDEKİ SEVDA, 1993, İSTANBUL: İrfan Yayımcılık
[Kitap Yazarlığı] YAŞANMAMIŞ ANILAR, 1993, İSTANBUL: Nesil Yayınları
[Bölüm Yazarlığı] ERTUĞRUL FIRKATEYNİ FACİASI ve TÜRK- JAPON İLİŞKİSİNİN BAŞLANGICI, 1991, İSTANBUL: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
[Bölüm Yazarlığı] SULTAN OSMAN, 1991, İSTANBUL: E Yayınları
[Kitap Yazarlığı] A CHRONOLOGY OF THE ''FORGOTTEN WAR'' KOREA, 1950-1953, 1991, İSTANBUL: Kültür Bakanlığı
[Kitap Yazarlığı] GÜN BATIMI, 1991, İSTANBUL: İrfan Yayımcılık
[Kitap Yazarlığı] MUSUL MESELESİ KRONOLOJİSİ (1918-1926), 1991, İSTANBUL: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
[Kitap Yazarlığı] SARAYDAKİ CASUS: GİZLİ BELGELERLE ABDÜLHAMİD DEVRİ ve İNGİLİZ AJANI YAHUDİ: VAMBERY, 1991, İSTANBUL: İrfan Yayımcılık
[Kitap Yazarlığı] UNUTULAN SAVAŞ'IN KRONOLOJİSİ: KORE, 1950-1953, 1990, İSTANBUL: Boğaziçi Yayınları
[Kitap Yazarlığı] HİLAFET HAREKETLERİ 1919-1926; GÜNEY ASYA MÜSLÜMANLARININ İSTİKLAL DAVASI VE TÜRK MİLLİ MÜCADELESİ, 1988, ANKARA: Kültür Bakanlığı
[Kitap Yazarlığı] THE ARMENİAN QUESTİON,, 1988, Oxford: Oxford
7.4
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
ÖKE, M. K., (2000), Osmanlı'yı Anarken, Yeni Türkiye, 0(33), 0-0
ÖKE, M. K., (1992), İngiltere ve Ayasofya'yı Kurtarma Kampanyası, 1918-1922, Türk Yurdu, 12(1), 9-13
ÖKE, M. K., (1988), Avrupa'da ve Amerika'da Aile Kurumu ve Devlet Koruyuculuğu, Türk Yurdu, 9(6), 10-15
ÖKE, M. K., (1987), Hukuk-Tarih-Siyaset Üçgeninde Kilikya Ermeni Krallığı Polemiği, Türk Dünyası Araştırmaları, 46(46), 128-155
ÖKE, M. K., (1987), İngiliz Belgelerinde Türkçülük (1916-1918), Türk Yurdu, 7(347), 13-18
ÖKE, M. K., (1986), Osmanlı İmparatorluğu'nda Cemaatler arası ilişkiler ve Siyonist- Ermeni Ayrılıkçıları, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 1(16), 73-76
ÖKE, M. K., (1982), Jön Türkler, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 5(0), 0-0
ÖKE, M. K., (1982), Şark Meselesi ve II. Abdulhamid'in Garp Politikaları, Osmanlı Araştırmaları, 1(1), 0-0
7.5
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
ÖKE, M. K., (1986), Osmanlı-Türk Siyasal Düşünce Tarihi İçerisindeki Milli Hakimiyet Fikrinin Doğuşu, Milli Egemenlik Sempozyumu, ANKARA, Ocak
ÖKE, M. K., (1985), İnkılap Tarihi Anabilim Dalı: Kapsam, Metodoloji ve Yaklaşımlar, I. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Semineri (Bildirileri), SAMSUN, Mayıs
7.6
Diğer yayınlar
8.
Projeler
9.
İdari Görevler
Adı
Yeri
Tarih Aralığı
Müdür Yardımcısı
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
1984 - 1989
Araştırmacı
United Nations
1978 - 1979
Müdür
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
1990 - 1992
Bölüm Başkanı
Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
2002 - 2004
Bölüm Başkanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
2005 - 2011
Dekan
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi
2017 - Devam Ediyor
10.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11.
Ödüller
12.
Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
Teorik
Uygulama
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
2017 - 2018 Güz Dönemi
History of Political Thoughts 1
3
0
69
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
2017 - 2018 Güz Dönemi
Political Antropology
3
0
20
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
2017 - 2018 Güz Dönemi
Siyasal Reklamcılık
3
0
37
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
2017 - 2018 Bahar Dönemi
Anayasa Hukuku ve Kurumları
1
0
67
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
2017 - 2018 Bahar Dönemi
Anayasa Hukuku ve Kurumları
1
0
67
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
2017 - 2018 Bahar Dönemi
Anayasa Hukuku ve Kurumları
1
0
67
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
2017 - 2018 Bahar Dönemi
Sosyal Politika ve Demokrasi Kültürü
1
0
25
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
2017 - 2018 Bahar Dönemi
Sosyal Politika ve Demokrasi Kültürü
1
0
25
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
2017 - 2018 Bahar Dönemi
Sosyal Politika ve Demokrasi Kültürü
1
0
25
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
2017 - 2018 Bahar Dönemi
History of Political Thoughts 2
1
0
65
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
2017 - 2018 Bahar Dönemi
History of Political Thoughts 2
1
0
65
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
2017 - 2018 Bahar Dönemi
History of Political Thoughts 2
1
0
65
Not: Açılmışsa yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder