20 Kasım 2016 Pazar

Ayhan Bıçak: Türk Düşünce Tarihini İnceleyen Düşünürler

  
Doküman Türü
 
Yayın(Eser) Adı
Yazar Adı
Konu Başlığı
 
  
 
34 kayıt bulundu.
 
 
seçileni göster  seçileni temizle  tümünü seç 
1
1
Bıçak, Ayhan: Bilinç ve çevre. Türk Yurdu, 18 (130), Haziran 1998, 2-8.ss.
1. SOSYO KÜLTÜREL DEĞİŞMELER. - 2. ÇEVRE. - 3. SOSYO KÜLTÜREL YAPI.
2
Bıçak, Ayhan: Bilinç ve çevre, (1-9). Hergün, 3 (846), 30 Haziran 1998, 2.s.
Dizinin devamı; Hergün, 1-8 Temmuz 1998, 2.s.
1. ÇEVRE EĞİTİMİ.
3
Bıçak, Ayhan: Doç. Dr. Ayhan Bıçak'la felsefe ve medeniyet üzerine / haz. Zekiye Genç. KOCAV Bülteni, 2 (5), Bahar 2005, 10.s.
Konferans.
1. FELSEFE, TÜRKLER. - 2. İSLAM FELSEFESİ. - 3. TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ.
4
Bıçak, Ayhan: Düşünce üretimi ve süreklilik sorunu. Türk Yurdu, 31 (283), Mart 2011, 116-120.ss.
Kaynakçası vardır.
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. SOSYAL DÜŞÜNCE, TÜRKİYE.
5
Bıçak, Ayhan: Evren tasavvuru ve felsefe = Conception of universe and philosophy. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (10), Ekim 2006, 59-78.ss.
Kaynakçası vardır.
1. FELSEFE.
6
Bıçak, Ayhan: Hafıza ve tarih. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (3), Mart 2003, 129-150.ss.
1. TARİH.
7
Fukuyama, Francis - Teoman Duralı: Homo economicus medeniyetine yaklaşımlar, Françis Fukuyama ve Teoman Duralı / tanıtan Ayhan Bıçak. Türk Yurdu, 18 (127-128), Mart-Nisan 1998, 97-106.ss.
Kitap tanıtma
1. BATI MEDENİYETİ.
8
Bıçak, Ayhan: İlk dönem Osmanlı tarihçilerinde devlet fikri : Aşıkpaşazade ve Tursun Bey. Yeni Türkiye, 6 (33), Mayıs-Haziran 2000, 406-416.ss.
1. TARİH ARAŞTIRMALARI, OSMANLI. - 2. DEVLET GELENEĞİ, OSMANLI.
9
Bıçak, Ayhan: İrticadan fütürizme yeni akımlar ve gençlik. Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni, (66), Şubat-Mart 2000, 17-18.ss.
1. GENÇLİK SORUNLARI, TÜRKİYE. - 2. İRTİCA, TÜRKİYE.
10
Bıçak, Ayhan: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü = The department of philosophy of lecturer faculty at İstanbul University. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (19), Mart 2011, 237-274.ss.
Kaynakçası vardır.
1. AKADEMİK PERSONEL. - 2. FELSEFE. - 3. FELSEFE EĞİTİMİ. - 4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ.
11
Bıçak, Ayhan: Kültür ve devlet ilişkileri. Türk Yurdu, 18 (127-128), Mart-Nisan 1998, 88-92.ss.
1. MEDENİYET. - 2. KÜLTÜR.
12
Bıçak, Ayhan: Modern devletin oluşumu ve sorunları= Formation of modern state and problems it entails. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (5), Mart 2004, 59-89.ss.
1. DEVLET YÖNETİMİ.
13
Bıçak, Ayhan: Osmanlı Devleti'nin kozmogonik temelleri. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (7), Mart 2005, 189-200.ss.
Kaynakçası vardır.
1. ULUS DEVLET. - 2. OSMANLI DEVLETİ. - 3. SOSYAL ADALET.
14
Bıçak, Ayhan: Tarih bilgisi = "The Knowledge of History". Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (25), Mart 2014, 11-39.ss.
Kaynakçası vardır.
1. TARİH FELSEFESİ.
15
Bıçak, Ayhan: Tarih çok, tarih felsefesi yok, (görüşme). Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, 15 (180), Şubat 2005, 12-15.ss.
1. TARİH FELSEFESİ.
16
Bıçak, Ayhan: Tarih Düşüncesinde Köken ve Süreç Sorunu = The Problem of Origin and Process in Thought of History. Turan İlim Fikir ve Medeniyet Dergisi, (23), 2014, 1-9.ss.
Kaynakçası vardır.
1. TARİH FELSEFESİ.
17
Bıçak, Ayhan: Tarih felsefesinin Türkiye'deki seyri = The course of philosophy of history in Turkey. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 9 (17), 2011, 231-271.ss.
Kaynakçası vardır.
1. METAFİZİK. - 2. BİLİM. - 3. TARİH. - 4. TARİH FELSEFESİ.
18
Bıçak, Ayhan: Tarih Metafiziği ya da Kendilik Bilinci / değerlendirme Teyfur Erdoğdu. İnsan ve Toplum, 5 (9), 2015, 131-135.ss.
Kitap tanıtımı.
1. METAFİZİK. - 2. FELSEFE. - 3. YAYIN TANITIMI, KİTAP. - 4. TARİH.
19
Bıçak, Ayhan: Tarihçilik taslağı. Turan İlim Fikir ve Medeniyet Dergisi, (22), 2014, 1-14.ss.
1. TARİH. - 2. TARİH ARAŞTIRMALARI.
20
Bıçak, Ayhan: Tarihin yapısı ve kültür bilimlerindeki rolü. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 40, 1999, 205-213.ss.
Kaynakçası vardır.
1. KÜLTÜR. - 2. TARİH.
21
Bıçak, Ayhan: The cosmogenic principles of the Ottoman state. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (7), Mart 2005, 201-212.ss.
Kaynakçası vardır.
1. ULUS DEVLET. - 2. OSMANLI DEVLETİ. - 3. SOSYAL ADALET.
22
Bıçak, Ayhan: Toplumsal hafıza kaybı. biyografi analiz, (3), Haziran 2003, 38-39.ss.
1. YABANCILAŞMA. - 2. KÜLTÜR EMPERYALİZMİ.
23
Bıçak, Ayhan: Toplumsal sorumluluk ve büyücüler. Türk Yurdu, 18 (134), Ekim 1998, 71-79.ss.
1. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, TÜRKİYE.
24
Bıçak, Ayhan: Toplumsal sorunları çözme ve geleceğin inşaasında tarihin işlevi. biyografi analiz, (12), Ocak 2005, 3.s.
1. TOPLUMSAL SORUNLAR. - 2. TARİH ARAŞTIRMALARI, TÜRKİYE.
25
Bıçak, Ayhan: Türk düşüncesi araştırmalarında yöntem sorunu ve devlet = The problem of methodology and the state in the Turkish thought. Divan İlmi Araştırmalar, 10 (18), 2005, 59-78.ss.
Kaynakçası vardır.
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
26
Bıçak, Ayhan: Türk Düşüncesi II : Kaygılar / tanıtan Mürsel Tekin. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (26), Ekim 2014, 421-425.ss.
kitap tanıtımı
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
27
Bıçak, Ayhan: Türkler'de evren tasavvuru ve ölüm anlayışı. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (6), Ekim 2004, 149-172.ss.
Kaynakçası vardır.
1. GELENEKLER, ÖLÜM. - 2. TÜRK KÜLTÜRÜ. - 3. TARİH ARAŞTIRMALARI, TÜRKİYE.
28
Bıçak, Ayhan: Ziya Gökalp'in felsefe anlayışı = Understanding of philosophy of Ziya Gökalp. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (18), Ekim 2010, 51-71.ss.
Kaynakçası vardır.
1. ZİYA GÖKALP, 1876-1924. - 2. FELSEFE.
29
Yer No: 928T193
Bıçak, Ayhan
IV. Oturum = : Müzakereler / konuşmacılar: Ayhan Bıçak, Necati Arıkan, Hanifi Özcan; oturum başkanı Bahaeddin Yediyıldız. - Kutlu Doğum Sempozyumu [1999]. - Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000. - 319-357.ss.
1. KALKINMA, TÜRKİYE. - 2. KÜLTÜREL YAPI, TÜRKİYE. - 3. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, TÜRKİYE.
30
Yer No: 2013/M/1170
Bıçak, Ayhan
Kutadgu Bilig'in teorik yapısı = The theoretical structure of Kutadgu Bilig / konuşmacı: Ayhan Bıçak. - Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig [2009: İstanbul]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Dil Kurumu, 2011. - 97-136.ss.
1. KARAHANLI TÜRKÇESİ. - 2. KUTADGU BİLİG. - 3. TEORİK YAPI. - 4. YUSUF HAS HACİB.
31
Yer No: 40T326
Bıçak, Ayhan
Kültürel süreklilik çerçevesinde devlet anlayışı ve Bektaşilik / Ayhan Bıçak. - Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Gazi Üniversitesi, 1999. - 63-70.ss.
1. BEKTAŞİLİK. - 2. DEVLET GELENEĞİ, TÜRKLER.
32
Yer No: 928T197
Müzakereler = : III. Oturum / konuşmacılar: Ayhan Bıçak, Fazlı Arabacı; oturum başkanı Bahaeddin Yediyıldız. - Kutlu Doğum Sempozyumu (1998: Ankara). - 2.bsk. - Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999. - 157-167.ss.
1. DEMOKRASİ.
33
Yer No: 928T191
Müzakereler / konuşmacı: Afet Ilgaz ...[v.b.]. - Kutlu Doğum Haftası [1995]. - Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1996. - 179-229.ss.
1. İSLAM DÜNYASI. - 2. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 3. İSLAMİYET, TÜRKİYE. I. İbrahim, Mehmet (konuşmacı). II. Kınıkoğlu, Sadık (konuşmacı). III. Kuran, Ercüment (konuşmacı). IV. Kırbaşoğlu, Hayri (konuşmacı). V. Günay, Ertuğrul (konuşmacı). VI. Kavuncu, Orhan (konuşmacı). VII. Ortaylı, İlber (konuşmacı). VIII. Korkmaz, Alaaddin (konuşmacı). IX. İrbeç, Yusuf Ziya (konuşmacı). X. Özkan, Ali İhsan (konuşmacı). XI. Aydın, Mehmet S. (konuşmacı). XII. Ertürk, Ahmet Çetin (konuşmacı). XIII. Mete, Ömer Lütfi (konuşmacı). XIV. Bıçak, Ayhan (konuşmacı). XV. Koç, Atilla (konuşmacı). XVI. Sitembölükbaşı, Şaban (konuşmacı). XVII. Keskin, Abdülbaki (konuşmacı). XVIII. Fındıklı, Remzi (konuşmacı). XIX. Arslan, Ahmet (konuşmacı). XX. Güngör, Nevin (konuşmacı). XXI. Gürsoy, Kenan (konuşmacı).
34
Yer No: 905T176
Bıçak, Ayhan
Tarihçi ve tarih ilişkileri çerçevesinde Osman Turan'ın tarih anlayışı / Ayhan Bıçak; oturum başkanı Bahaeddin Yediyıldız. - Ölümünün 20. Yılı Münasebetiyle Prof. Dr. Osman Turan'ın Eserinde Tarih ve Tarihçi İlişkileri İlmi Toplantısı (Ankara-15-16 Mayıs 1998) : Tebliğler ve tartışmalar. - Ankara: Türk Yurdu Yayınları, 1998. - 39-52.ss.
1. TARİH ARAŞTIRMALARI, TÜRKİYE. - 2. TURAN, OSMAN 1914-1978.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder