20 Kasım 2016 Pazar

Kurtuluş Kayalı: Türk Düşünce Tarihini İnceleyen Düşünürler
VİDEOLAR
https://www.youtube.com/results?sp=CAI%253D&q=kurtulu%C5%9F+kayal%C4%B1


KİTAPLAR


  1. Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri
  2. Düşüncenin Coğrafyası 1/Toplumdan Soyutlanmış Düşünce Ve Direnç Potansiyeli
  3. Düşüncenin Coğrafyası 2 / Tarihten ve Kültürden Soyutlanmış Düşünce ve Direnç Potansiyeli
  4. Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı
  5. Türk Kültür Dünyasından Portreler
  6. Türk Düşünce Dünyası 1
  7. Bir Kemal Tahir Kitabı Türkiye'nin Ruhunu Aramak
http://www.kitapyurdu.com/yazar/kurtulus-kayali/10606.html
[Kitap] [Basılı : Kağıt] [Latin : Türkçe : Türkiye]

Türk düşünce dünyasında yol izleri / Kayalı, Kurtuluş

ISBN-ISSN: : 9789754709278
Yayın Bilgisi : İstanbul : İletişim, 2009 : 3. bs.
Fiziksel Nitelik : 264 s.
Dizi Kaydı : İletişim yayınları ; 744. Araştırma-inceleme dizisi ; 115
Konu Başlıkları : Türkiye_Kültürel yaşam · Türkiye_Siyaset ve yönetim · Turkey_Intellectual life · Turkey_Politics and government 
İÇİNDEKİLER
Önsöz 9
Bu çalışma hakkında birkaç söz 13
BİRİNCİ BÖLÜM
Tarih ve Toplum 21
KÜLTÜREL SÜREKLİLİK 23
SAİD HALİM PAŞA 31
DİNSEL MUHALEFETE DAİR 41
İSLÂM'IN ÇAĞDAŞ İŞLEVİ 49
İKİNCİ BÖLÜM
Tarih-Sosyoloji-Kültür 53
CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE
SOSYOLOJİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER 55
1930'LAR SONRASINDA
TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL GÖRÜNÜMÜ 69
AKADEMİK VE ALTERNATİF TARİHÇİLİĞİN SINIRLILIKLARI 87
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1940 ‘lı Yıllar Türk Düşünce Dünyası 101
TÜRKİYE'DE SOSYAL BİLİMLERDEKİ GELİŞMELERİN
DİNAMİZMİ VE TIKANIKLIKLARI 103
1940’lı YILLAR DÜŞÜNCE DÜNYASI VE TANZİMAT 109
NİYAZİ BERKESİN TARİHSEL VE SOSYOLOJİK ÇALIŞMALARININ TÜRK DÜŞÜN YAŞAMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
BİR YALNIZ ADAM: NİYAZI BERKES 131
NİYAZİ BERKES'İN AKADEMİK AHLAKI 137
BEHİCE BORAN'IN SOSYOLOJİK ÇALIŞMALARININ NİTELİKLERİ 147
SOSYOLOG BEHICE BORAN 155
MUZAFFER ŞERİF BAŞOĞLU'NUN İKİ YAPITI 167
HİLMİ ZİYA ÜLKEN, DİL-TARİH HOCALARI VE 1948 TASFİYESİ 175
KÖY ENSTITÛLERİ'NİN KÜLTÜREL VE SİYASAL BOYUTLARI 199
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1960’lı Yıllar Türk Düşünce Dünyasının Bazı Özellikleri 213
TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL BİLİMLERDE BUNALIM 213
CEMİL MERİÇ: BİR MÜNZEVİ AYDININ DÜŞÜNSEL SERÜVENİ 225
CEMİL MERİC'İN HİCİV KONUSUNDAKİ DUYARLILIĞI 253
BİR VESİLEYLE TÜRK DÜŞÜNCE DÜNYASI 259seçileni göster  seçileni temizle  tümünü seç
1
1
Kayalı, Kurtuluş: 1930'lar sonrasında Ankara'nın kültürel görünümü. Ankara Dergisi, 1 (2), Mayıs 1991, 87-95.ss.

1. ATATÜRK, KÜLTÜR. - 2. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, ANKARA.
2
Kayalı, Kurtuluş: Akademik ve alternatif tarihçiliğin sınırlılıkları üzerine bazı düşünceler. Tarih Çevresi, (11), Ağustos 1994, 4-10.ss.

1. TARİH EĞİTİMİ, TÜRKİYE. - 2. TARİH ARAŞTIRMALARI.
3
Kayalı, Kurtuluş: Bir asırlık sosyoloji birikimi = A hundred years sociological accumulation. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6 (11), 2008, 33-40

Kaynakçası vardır.
4
Kayalı, Kurtuluş: Bir Kemal Tahir portresi. Kılavuz Aylık Kültür Dergisi, (4-5), Temmuz-Ağustos 2003, 31-32.ss.

1. KEMAL TAHİR 1910-1973.
5
Kayalı, Kurtuluş: Bir Sedat Veyis Örnek portresi çizmeyi denemek. Folklor / Edebiyat Üç Aylık Kültür Dergisi, 21 (82), 2015/2, 55-70.ss.

1. YAZARLAR. - 2. BİYOGRAFİLER.
6
Kayalı, Kurtuluş: Birkaç örnek vesilesiyle akademik ve alternatif tarihçilik üzerine bazı gözlemler. Folklor / Edebiyat Üç Aylık Kültür Dergisi, 9 (33), 2003, 5-10.ss.

1. TARİH YAZARLIĞI, TÜRK. - 2. TARİH SOSYOLOJİSİ.
7
Kayalı, Kurtuluş: Cemil Meriç'in okuma serüveni ya da Cemil Meriç'in düşünsel etkisinin süreç içinde yitip gitmesi veya hepten deforme olması. Hece, 14 (157), Ocak 2010, 301-310.ss.

Kaynakçası vardır.
1. MERİÇ, CEMİL 1916-1987.
8
Kayalı, Kurtuluş: Cumhuriyet dönemi mizahına ait notlar. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 1996, 39-47.ss.

1. MİZAH.
9
Kayalı, Kurtuluş: Çare, hasbi ilim. Anlayış Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi, (40), Eylül 2006, 42-44.ss.

1. DÜŞÜNCE ÜRETİMİ. - 2. ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ, TÜRKİYE.
10
Kayalı, Kurtuluş: Düşüncel gelişmeyi anlamanın yolu edebi metinleri/edebiyat üzerine yazılan metinleri okumaktan geçer. Folklor / Edebiyat Üç Aylık Kültür Dergisi, 3 (15), 1998, 5-10.ss.

Kaynakçası vardır.
1. DÜŞÜNCE ÜRETİMİ. - 2. EDEBİYAT FELSEFESİ.
11
Kayalı, Kurtuluş: Edebiyatı tarihi zenginleştirici bir malzeme olarak algılama gerekliliği. Kültür İki Aylık Dergi, (103), Ocak-Şubat 1994, 14-17.ss.

1. TÜRK EDEBİYATI.
12
Kayalı, Kurtuluş: Falih Rıfkı Atay üzerine gelişkin bir kitabın çağrıştırdıklarından kalkarak bazı temel konuları yeniden düşünmek. Almıla, 5 (16), Yaz 2009, 11-15.ss.

Kaynakçası vardır.
1. ATAY, FALİH RIFKI. - 2. SOSYAL TARİH, TÜRKİYE.
13
Kayalı, Kurtuluş: İktisat eksenli bir anlatımdan kültür eksenli bir anlatıma Türk düşünce dünyasının gelişim seyri üzerine bazı düşünceler. Bilim ve Gelecek / Aylık Bilim, Kültür, Politika Dergisi, (15), Mayıs 2005, 52-63.ss.

Kaynakçası vardır.
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
14
Kayalı, Kurtuluş: İliklerimize işlemiş, ruhumuza sinmiş bir sanat pratiği: Türk Sineması. Kılavuz Aylık Kültür Dergisi, (8), Kasım 2003, 27-31.ss.

1. TÜRK SİNEMASI.
15
Kayalı, Kurtuluş: Kemal Tahir gibi yerli bir entellektüeli doğru anlamanın yolu düşünsel konumunun farklılığını = kavramaktan geçer. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (11), Mayıs-Haziran-Temmuz 2000, 45-61.ss.

1. KEMAL TAHİR 1910-1973. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
16
Kayalı, Kurtuluş: Kemal Tahir'in, durumun farkında olan ve olmayan takipçileri : Farklı bir entelektüelin takipçileri de farklı olur. Hece, 16 (181), Ocak 2012, 322-335.ss.

1. KEMAL TAHİR 1910-1973. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. TÜRK ROMANI.
17
Kayalı, Kurtuluş: Kendi çağının ve sonrasının hazmedemediği bir entellektüel : Nurettin Topçu. Türk Yurdu, 105 (345), Mayıs 2016, 37-41.ss.

Kaynakçası vardır.
1. TOPÇU, NURETTİN 1909-1975.
18
Kayalı, Kurtuluş: Kurtuluş Kayalı : "Örtük olan Türk düşüncesinin varlığının, dinamizminin en bariz kanıtı bunun yokluğunun sürekli olarak vurgulanmasından kaynaklanmaktadır" / görüşen: Yakup Cemil. Almıla, 2 (10), Mart-Nisan 2007, 40-43.ss.

1. MİLLİ KİMLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
19
Kayalı, Kurtuluş: Kültür sorunlarının çözümlenme denemesinin amaçsız bir sergileme eylemine yönelme eğilimi: = Oryantalizm yada Haman. Folklor / Edebiyat Üç Aylık Kültür Dergisi, 2 (12), Kasım-Aralık 1997, 27-34.ss.

1. TÜRK SİNEMASI.
20
Kayalı, Kurtuluş: Kültürel süreklilik geçmişe yönelmeyi gerektirir. Kültür İki Aylık Dergi, (100), Temmuz-Ağustos 1993, 17-19.ss.

1. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 2. KÜLTÜR POLİTİKASI, TÜRKİYE.
21
Kayalı, Kurtuluş: Memleketi tanımak. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 7 (29-2), Ağustos-Eylül-Ekim 2004, 57-70.ss.

1. MİLLİYETÇİLİK.
22
Kayalı, Kurtuluş: Metin Erksan, Lütfi Akad ve Yılmaz Güney Türk sinemasından öte Türk Kültürünün deli dâhisi, bilgesi gündelik hayattan fırlayıp gelen efsanesidir. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 18 (72), Şubat-Mart-Nisan 2015, 11-25.ss.

1. SİNEMA. - 2. TÜRK SİNEMASI.
23
Kayalı, Kurtuluş: Nihayet gerçekleşen bir Niyazi Berkes sempozyumu üzerine bazı düşünceler. Folklor / Edebiyat Üç Aylık Kültür Dergisi, 5 (19), 1999, 45-51.ss.

1. BİLİMSEL TOPLANTILAR. - 2. TÜRKLER, KIBRIS.
24
Kayalı, Kurtuluş: Niyazi Berkes ya da iyimserlikten kötümserliğe sürüklenmesine karşın düşünsel tercihinde ısrarlı bir = entellektüelin portresi. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (12), Ağustos-Eylül-Ekim 2000, 75-85.ss.

1. BİLİM ADAMLARI, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
25
Kayalı, Kurtuluş: On yıl sonra tipik Türk sosyoloğunun flu bir portresi-toplumdan soyutlanmanın zaman içinde giderek keskinleşen biçimi. Hece, 14 (162-163-164), Haziran-Temmuz-Ağustos 2010, 124-129.ss.

1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TÜRKİYE. - 3. TOPLUMSAL DEĞİŞMELER, TÜRKİYE.
26
Kayalı, Kurtuluş: Örtük olan Türk düşüncesinin varlığının, dinamizminin en bariz kanıtı bunun yokluğunun sürekli olarak vurgulanmasından kaynaklanmaktadır / görüşen: Süleyman Arslan. Almıla, (19), Güz 2013, 19-23.ss.

1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. SOSYOLOGLAR.
27
Kayalı, Kurtuluş: Susuz Yaz'ın çabuklaştırdığı süreç. Kılavuz Aylık Kültür Dergisi, (16-17), Temmuz-Ağustos 2004, 28-30.ss.

1. TÜRK SİNEMASI.
28
Kayalı, Kurtuluş: Türk basın tarihinden. Kılavuz Aylık Kültür Dergisi, (12), Mart 2004, 52-54.ss.

1. BASIN YAYIN TARİHİ, TÜRK.
29
Kayalı, Kurtuluş: Türk düşüncesi çeviri kokuyor / görüşen: Alim Arlı. Anlayış Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi, (36), Mayıs 2006, 34-38.ss.

1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
30
Kayalı, Kurtuluş: Türk düşüncesini kavramak, İstanbul Üniversitesini anlamaktan geçer. Kılavuz Aylık Kültür Dergisi, (46), Haziran 2007, 34-39.ss.

1. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ.
31
Kayalı, Kurtuluş: Türk Kültür Dünyasından Portreler / tanıtan Yenal Ünal. Tarih Araştırmaları Dergisi / Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 34 (57), Mart 2015, 361-365.ss.

Kitap tanıtımı
1. KÜLTÜR HAYATI, TÜRKİYE.
32
Kayalı, Kurtuluş: Türk sineması. Kültür İki Aylık Dergi, (101), Eylül-Ekim 1993, 13-23.ss.

1. TÜRK SİNEMASI.
33
Kayalı, Kurtuluş: Türk sineması yeniden mi yapılanıyor yoksa temel mecrasında seyretmeye devam mı ediyor?. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16 (2), Aralık 1999, 135-145.ss.

1. TÜRK SİNEMASI.
34
Kayalı, Kurtuluş: Türkiye coğrafyasında ne siyaset sanatsız olabilir ne de sanat siyasetsiz. Almıla, 5 (14-15), Kış-Bahar 2009, 110-114.ss.

Kaynakçası vardır.
1. SANAT. - 2. SİYASET.
35
Kayalı, Kurtuluş: Türkiye'de sosyal bilimlerin serencamı : Dünya ahvaline dair rahatlıkla konuşurken Türkiye hakkında tahlil yapmakta teklemek... = The outgrowth of social sciences in Turkey : While talking cavaliery on world circumstances to stumble to make analysis on Turkey. Folklor / Edebiyat Üç Aylık Kültür Dergisi, 13 (49), 2007, 189-193.ss.

Kaynakçası vardır.
1. SOSYAL BİLİMLER.
36
Kayalı, Kurtuluş: Türkiye'nin son seksen yıllık tarihini biyografi ve otobiyografi ile okumaya çalışmak. Kılavuz Aylık Kültür Dergisi, (48), Nisan 2008, 4-9.ss.

1. BİYOGRAFİLER.
37
Yörükan, Turhan - Ayda Yörükan: Üniversitede ilim ve ahlak - Cahit Tanyol ve Sosyoloji / tanıtan Kurtuluş Kayalı. Kılavuz Aylık Kültür Dergisi, (15), Haziran 2004, 69-71.ss.

Kitap tanıtmadır.
1. TANITMALAR. - 2. SOSYOLOJİ.
38
Yer No: 913A3037

Keşke herkes papağan olsa : : Mizah üzerine yazılar I / haz. Kurtuluş Kayalı. - Ankara: Ayyıldız Yayınları, 1994.
148 s.; 20 cm. - (Ayyıldız düşün dizisi; 2)
ISBN: 975-7227-05-6
1. MİZAH.
39
Yer No: 2005/M/639

Kayalı, Kurtuluş
Metin Erksan sinemasını okumayı denemek / Kurtuluş Kayalı. - Ankara: Dost Kitabevi; Ankara Sinema Derneği, 2004.
111 s.; 21 cm.
ISBN: 975-298-140-2
1. TÜRK SİNEMASI.
40
Yer No: 913A1961

Kayalı, Kurtuluş
Ordu ve siyaset / Kurtuluş Kayalı. - İstanbul: İletişim Yayınları, 1994.
216 s.; 17 cm. - (İletişim yayınları; 290. Araştırma-inceleme dizisi; 48)
Bibliyografya: 209-216. ss.
ISBN: 975-470-419-8
1. 27 (YİRMİYEDİ) MAYIS 1960 İHTİLALİ. - 2. ONİKİ (12) MART 1971 MUHTIRASI.
41
Yer No: 913A3036

Kayalı, Kurtuluş
Türk düşünce dünyası : : Türk düşünce dünyası üzerine sınırlı değerlendirmeler I / Kurtuluş Kayalı. - 1. bsk. - Ankara: Ayyıldız Yayınları, 1994.
258 s.; 20 cm. - (Ayyıldız düşün dizisi; 3)
ISBN: 975-7227-04-8
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
42
Yer No: 913A3035

Kayalı, Kurtuluş
Yönetmenler çerçevesinde Türk sineması : üzerine bir yorum denemesi / Kurtuluş Kayalı. - Ankara: Ayyıldız Yayınları, 1994.
212 s.; 20 cm. - (Ayyıldız düşün dizisi; 1)
ISBN: 975-7227-06-4
1. TÜRK SİNEMASI.
43
Yer No: 40A1281

Kayalı, Kurtuluş
Çağdaş Türk Edebiyatında tarih sorunu / Kurtuluş Kayalı. - Suut Kemal Yetkin'e armağan. - Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1984. - 31-36.ss.
1. ÇAĞDAŞ SANATLAR. - 2. TÜRK EDEBİYATI.
44
Yer No: 2005/M/3360-10

Sahne Sanatları Oturumu tartışmalar / konuşmacı: Oğuz Makal ...[v.b.]; oturum başkanı Özdemir Nutku. - Türk Kültürü Kongresi [5.: 2002: Ankara]. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2005. - 143-182.ss.
1. BALE FAALİYETLERİ, TÜRKİYE. - 2. OPERA FAALİYETLERİ, TÜRKİYE. - 3. SAHNE SANATLARI. - 4. TİYATRO FAALİYETLERİ, TÜRKİYE. I. Mc Millan, Geyvan (konuşmacı). II. Özel, Şinasi (konuşmacı). III. Murphy, Beyhan (konuşmacı). IV. Sümer, Dinçer (konuşmacı). V. Onaran, Oğuz (konuşmacı). VI. Bilginer, Recep (konuşmacı). VII. Kayalı, Kurtuluş (konuşmacı). VIII. Erduran, Refik (konuşmacı). IX. Adanır, Oğuz (konuşmacı). X. Karadağ, Nurhan (konuşmacı).
45
Yer No: 2005/M/3360-2

Tartışmalar / konuşmacı: Kamil Veli Nerimanoğlu ...[v.b.]; oturum başkanı Yaşar Akbıyık. - Türk Kültürü Kongresi [5.: 2002: Ankara]. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2005. - 51-81.ss.
1. TARİH ARAŞTIRMALARI, TÜRKİYE. - 2. TARİH YAZARLIĞI, TÜRK. I. Akgün, Seçil (konuşmacı). II. Özkaya, Yücel (konuşmacı). III. Yavuz, Ünsal (konuşmacı). IV. Korkmaz, Zeynep (konuşmacı). V. Şimşir, Bilal N. (konuşmacı). VI. Kırzıoğlu, M. Fahrettin (konuşmacı). VII. Doğan, Lütfü (konuşmacı). VIII. Kayalı, Kurtuluş (konuşmacı). IX. Güneş, İhsan (konuşmacı). X. Akalın, Gülseren (konuşmacı). XI. Konukçu, Enver (konuşmacı).
46
Yer No: 2009/M/419

Kayalı, Kurtuluş
Türk sinema yazınının temel sorunları / konuşmacı: Kurtuluş Kayalı. - Uluslararası Estetik ve Sanat Kongresi [2006: Ankara]. - Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2008. - 179-183.ss.
1. TÜRK SİNEMASI.
47
Yer No: 34T10 DDC No: 956 T964

Kayalı, Kurtuluş
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yapıtlarında Cumhuriyet döneminin değerlendirilişi / Kurtuluş Kayalı. - Türk Tarih Kongresi [9.: 1981: Ankara]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989. - 1863-1870.ss.
1. İSTİKLAL HARBİ. - 2. TÜRK EDEBİYATI.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder