20 Kasım 2016 Pazar

Türk Düşünce Tarihi: Selçuklular

http://www.kitapyurdu.com/kitap/selcuklu-turklerinin-islam-tasavvuru/264150.html&manufacturer_id=39254


1 Algaç, Şeyda: Anadolu Selçukluları ve Beylikleri döneminde kütüphaneler, kitap koleksiyonları ve telif edilen... = = A brief look into the libraries, collections and books issued at the time of anatolian Seljaks.... Sanat / Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, (4), 2003, 115-123.ss.
1. KÜLTÜR HAYATI, SELÇUKLULAR. - 2. KÜTÜPHANECİLİK TARİHİ, TÜRK. - 3. SELÇUKLU TARİHİ. - 4. BİLİM TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 5. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.

2 Çam, Mevlüt: Ebu'l-Hasan Harakânî zaviyesi ve zaviye için kurulan Sultan III.Murat vakfı. Vakıflar Dergisi, (45), Haziran 2016, 121-142.ss.
Kaynakçası vardır.
1. VAKIFLAR, OSMANLI. - 2. TEKKELER, OSMANLI. - 3. KÜLTÜREL İLİŞKİLER, OSMANLI-İRAN. - 4. TÜRBELER, OSMANLI. - 5. DİNİ HAYAT, SELÇUKLULAR. - 6. MURAD III., OSMANLI PADİŞAHI. - 7. TÜRBELER, SELÇUKLULAR. - 8. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 9. DİNİ HAYAT, OSMANLI. - 10. VAKIFLAR, SELÇUKLULAR.
3

Kayhan, Hüseyin: Haçlılar karşısında Selçuklular. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 8 (33), Ağustos-Eylül-Ekim 2005, 299-319.ss.
Kaynakçası vardır.
1. HAÇLI SEFERLERİ. - 2. SELÇUKLU TARİHİ. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
4

Topçu, Önder: Modern Eğitimin Öncüsü Nizamülmülk. Tarih Bilinci / Tarih ve Kültür Dergisi, (32), Aralık 2014, 53-57.ss.
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
5

Kızılcık, Abdullah: Muhtaru's-Sihah sahibi Ebu Bekir Er-Razi ve Arapça eserleri= Abu Bakr al-Razi the author of Mukhtar = al-Sihah and his works. Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 4 (12), Kış 2004, 89-95.ss.
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
6

Abacı, Tahir: Selçuklu aydınlığı. Milliyet Sanat, (602), Mayıs 2009, 97.s.
1. ANADOLU MEDENİYETLERİ TARİHİ. - 2. SANAT TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 3. SELÇUKLU TARİHİ. - 4. ANADOLU MEDENİYETLERİ. - 5. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
7

Demir, Remzi: Selçuklu dönemi bilim ve felsefe tarihi araştırmaları neden ihmal edildi?. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 16 (198), Aralık 2010, 80.s.
1. BİLİM TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
8

Altan, Çetin: Selçukluların Türkiye'deki hafıza mirasını okumak : Mekân, şahsiyet ve zafer. Türk Yurdu, 103 (324), Ağustos 2014, 16-25.ss.
Kaynakçası vardır.
1. KÜLTÜR HAYATI, SELÇUKLULAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 3. ANADOLU SELÇUKLULARI.
9

Muşta, Muammer C.: Türk-İslam düşüncesinin gelişmesinde büyük dönem ve eğitim. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Sosyal Bilimler, (8), 1997, 145-168.ss.
Kaynakçası vardır.
1. EĞİTİM TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
10

Yer No: 2015/M/1706-1
Uluslararası Selçuklu Sempozyumu [1.: 2010: Kayseri]
I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu : Selçuklu tarihi: Bilim ve düşünce: Bildiriler, 27 Eylül 2010 - 30 Eylül 2010, Kayseri / yay. haz. M. Metin Hülagü ...[v.b.]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2014.
XII, 532 s.: rnk. fotoğ., hrt., pl.; 24 cm. - (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları; IV/A-2-1.6. dizi-sayı: 1)
ISBN: 978-975-16-2784-1
1. BİLİM TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. BİLİMSEL TOPLANTILAR. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 4. SELÇUKLU DEVLETİ. - 5. SELÇUKLU TARİHİ. - 6. SELÇUKLULAR. - 7. TARİH KONGRELERİ. - 8. TÜRK TARİHİ, KONGRELER. I. Aktan, Ali (yay. haz.). II. Yoska, Erhan (yay. haz.). III. Kapanşahin, Muhittin (yay. haz.). IV. Yuvalı, Abdulkadir (yay. haz.).
11

Yer No: 2015/M/1706-1
Kaya, Ali
Anadolu girişimciliği dinamiğine Protestan Kalvenizm’in etkisi var mıdır? / Ali Kaya, Yasemin Kaya. - Uluslararası Selçuklu Sempozyumu [1.: 2010: Kayseri]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2014. - 63-90.ss.
1. BİLİM TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 3. PROTESTANLIK.
12

Yer No: 913K634 DDC No: 956 T964
Öcalan, Hasan Basri
Anadolu Selçukluları zamanında tasavvuf düşüncesi / Hasan Basri Öcalan. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 462-470.ss.
Not: Makale 7. cilttedir.
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. TASAVVUF TARİHİ.
13

Yer No: 913K634 DDC No: 956 T964
Sevgi, H. Ahmet
Anadolu Selçuklularında hoşgörü ortamı / H. Ahmet Sevgi. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 439-449.ss.
Not: Makale 7. cilttedir.
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
14

Yer No: 2015/M/1706-1
Ocak, Ahmet
Büyük Selçuklu Devleti'nde vezirlerin mezhebi yönü ve bunun devlet politikalarındaki yansımaları / Ahmet Ocak. - Uluslararası Selçuklu Sempozyumu [1.: 2010: Kayseri]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2014. - 15-40.ss.
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
15

Yer No: 2015/M/1706-1
Bayrakdar, Bayram
Geçmişten günümüze "Kim Nasıl Yönetecek?" sorusuna cevap arayan iki eser : Siyasetname ve Hükümdar / konuşmacı: Bayram Bayrakdar. - Uluslararası Selçuklu Sempozyumu [1.: 2010: Kayseri]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2014. - 131-142.ss.
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
16

Yer No: 2015/M/1706-1
Kozan, Ali
Kaynaklar ve yöre insanının görüşlerine göre Selçuklu Anadolu'sunda Horasan erenleri : Kayseri Yöresi örneği / Ali Kozan. - Uluslararası Selçuklu Sempozyumu [1.: 2010: Kayseri]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2014. - 91-130.ss.
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. SELÇUKLU TARİHİ. - 3. SOSYAL GÜVENLİK, SELÇUKLULAR.
17

Yer No: 2013/M/394
Bakırer, Ömür
Kitabeler, vakfiyeler ve yazarlar / konuşmacı: Ömür Bakırer. - Anadolu Selçuklular ve Beylikler dönemi uygarlığı. - 1.bsk. - Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2006. - 2.c.(9-13.ss.).
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. KÜLTÜR HAYATI, SELÇUKLULAR. - 3. VAKFİYELER.
18

Yer No: 2015/M/1706-1
Kırca, Celal
Necmeddin Daye'de insan anlayışı / Celal Kırca. - Uluslararası Selçuklu Sempozyumu [1.: 2010: Kayseri]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2014. - 143-154.ss.
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. İNSAN.
19

Yer No: 2015/M/1706-1
Sofuoğlu, M. Cemal
Nizamü'l-Mülk'ün Siyasetname'si üzerine bazı düşünceler / M. Cemal Sofuoğlu. - Uluslararası Selçuklu Sempozyumu [1.: 2010: Kayseri]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2014. - 195-200.ss.
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. NİZAMÜL-MÜLK.
20

Yer No: 2015/M/1706-1
Çelik, Rıfat İlhan
Selçuklu uç kuvvetlerinin kuruluş süreci ve ordu pazarları / Rıfat İlhan Çelik. - Uluslararası Selçuklu Sempozyumu [1.: 2010: Kayseri]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2014. - 269-278.ss.
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
21

Yer No: 913K634 DDC No: 956 T964
Ocak, Ahmet Yaşar
Selçuklular ve beylikler devrinde düşünce / Ahmet Yaşar Ocak. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 429-438.ss.
Not: Makale 7. cilttedir.
1. ANADOLU BEYLİKLERİ DEVRİ. - 2. ANADOLU SELÇUKLULARI. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
22

Yer No: 2013/M/394
Ocak, Ahmet Yaşar
Selçuklular ve Beylikler devrinde Tasavvufi düşünce / konuşmacı: Ahmet Yaşar Ocak. - Anadolu Selçuklular ve Beylikler dönemi uygarlığı. - 1.bsk. - Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2006. - 1.c.(429-439.ss.).
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
23

Yer No: 2013/M/2018
Şeşen, Ramazan
Sultan Sencer'in muhitinde yaşayan felsefeciler, matematikçiler, tabipler / konuşmacı: Ramazan Şeşen. - Türk Tarih Kongresi [14.: 2002: Ankara]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2005. - 1.c.(441-452.ss.).
1. BİLİM TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 3. KÜLTÜR HAYATI, SELÇUKLULAR. - 4. SOSYAL GÜVENLİK, SELÇUKLULAR.
24

Yer No: 2015/M/1706
Çavuşoğlu, Ali
The emphasis putting on knowledge in the literary Works of Seljukian era / konuşmacı: Ali Çavuşoğlu. - International Seljuk Symposium [1.: 2010: Kayseri]. - Ankara: Atatürk Supreme Council For Culture, Language and History Turkish Historical Society, 2014. - 1-12.ss.
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. SELÇUKLU TARİHİ.
25

Yer No: 913K634 DDC No: 956 T964
Bardakçı, Mehmet Necmettin
Türklerin sosyal ve kültürel hayatında tasavvuf ve tarikatlar / Mehmet Necmettin Bardakçı. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 450-461.ss.
Not: Makale 7. cilttedir.
1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. TASAVVUF TARİHİ.
1
iletişim: dokumantasyon@devletarsivleri.gov.tr
Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder