21 Kasım 2016 Pazartesi

DÜŞÜNCE TARİHİ KAYNAKÇASI; Bülent Ağaoğlu, Bibliyograf


DÜŞÜNCE TARİHİ KAYNAKÇASI
Bülent Ağaoğlu,
Bibliyograf

 1. DÜŞÜNCE TARİHİ
 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, ALMAN
 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, FRANSA
 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, İRAN
 5. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI
 6. DÜŞÜNCE TARİHİ, RUS
 7. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR
 8. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK
 9. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN

(Kaynak: http://dokumantasyon.devletarsivleri.gov.tr/search.aspx

21 Kasım 2016


DÜŞÜNCE TARİHİ

 1. Abu'l Farac, Gregory: Abu'l-Farac tarihi / Gregory Abu'l Farac; çev. Ömer Rıza Doğrul. - 2.bsk. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1987. 2 c.(VIII, 728 s.): levha; 24 cm. - (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları; II. Dizi-11 1, 11a) 1. BİYOGRAFİLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 2. Akçay, Ahmet Sait: Doğunun ütopyası: Bireyin ütopyası. Parşömen Kültür Edebiyat Dergisi, 2 (3), Güz 2001, 39-51.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. FELSEFE.
 3. Akder, Necati: Formalism ve Rasyonalism. Türk Kültürü, 8 (87), Ocak 1970, 176-202.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 4. Akder, Necati: İlmi zihniyet ve ideoloji buhranı. Türk Kültürü, 24 (277), Mayıs 1986, 286-298.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. MİLLİ KÜLTÜR. - 3. İDEOLOJİ.
 5. Akın, Ahmet: Self-compassion and automatic thoughts = Öz-duyarlık ve otomotik düşünceler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (42), 2012, 1-10.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. FORM ANALİZİ. - 3. SOSYAL DÜŞÜNCE.
 6. Akpolat, Yıldız: Devrim, muhafazakar düşünce ve positivizm : Türkiye ve Fransa örneklerinin karşılaştırılması üzerine bir deneme. Türkiye Günlüğü, (88), Bahar 2007, 129-139.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. MUHAFAZAKARLIK.
 7. Aktan, Coşkun Can: Çağdaş liberal düşünce okulları ve Hayek. Türkiye Günlüğü, (23), Yaz 1993, 72-81.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. LİBERALİZM.
 8. Alkan, Ahmet Turan: Puslu ve mutsuz Avrupa'nın aşırı sağcıları. Aksiyon, (908), 30 Nisan-06 Mayıs 2012, 30.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. YABANCI DÜŞMANLIĞI, AVRUPA. - 3. SİYASİ GELİŞMELER, A.B.. - 4. IRKÇILIK.
 9. Altun, Fahrettin: Kutsal medya, kutsal çağ : McLuhan düşüncesini anlamaya katkı = Sacred media, sacred age : A contribution to understanding Mc Luhan's thought. Divan İlmi Araştırmalar, 11 (21), 2006, 63-88.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SİYASET FELSEFESİ.
 10. Anlı, Ömer Faik: Tümeller tartışması : Ortaçağ düşüncesinde kırılan bir fay hattı. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 20 (243), Eylül 2014, 75-78.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. ORTA ÇAĞ TARİHİ. - 3. BİLİM TARİHİ. - 4. BİLİM FELSEFESİ. - 5. DÜŞÜNÜRLER.
 11. Aras, Ahya: Formalizmin ilkeleri. İktibas, 9 (151), Temmuz 1991, 27-29.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. TOPLUMSAL DAVRANIŞ.
 12. Arıcı, Abdullah: Varolmak ve görünmek. İktibas, (357), Eylül 2008, 56-57.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSLAM DÜŞÜNCESİ.
 13. Aristoteles: Metafizik / çev. Ahmet Arslan; tanıtan Necati Öner. Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 2 (4), Ocak 1986, 301-302.ss. kitap tanıtma 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. ARİSTO.
 14. Arsel, İlhan: Şeriat dünyasında egemen kılınamayan akılcı düşünce. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 16 (197), Kasım 2010, 19-22.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSLAM TARİHİ.
 15. Asyalı, Nihat: Söyleşiler... : Aşk ve sevgi üstüne, (1). Ağın Düşün ve Sanat Dergisi, 18 (193-194), Ocak-Şubat 2008, 5-8.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE ÜRETİMİ. - 3. DİNLEME EĞİTİMİ.
 16. Atalar, M. Kürşad: Düşüncenin okullaşması. İktibas, (339), Mart 2007, 38-40.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 17. Atav, Mustafa: Özgürlük söylemlerinin altında kalmak. İktibas, (375), Mart 2010, 38-39.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. LİBERALİZM.
 18. Atay, Hüseyin: İslam'ın dini düşünce tarihi dönemleri. Demokrasi Platformu / Fikir-Kültür-Sanat ve Araştırma Dergisi, 1 (1), Kış 2005, 251-263.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSLAM DÜŞÜNCESİ.
 19. Aydın, Ayhan: Düşünce tarihi bağlamında insan doğası ve yönetsel yaklaşımlar. Verimlilik Dergisi, (4), 1999, 7-38.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 20. Aydın, Fuat: Hint din, düşünce ve tarihine dair Türkçe bir bibliyografya denemesi. Divan İlmi Araştırmalar, 9 (16), 2004, 161-181.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. BİBLİYOGRAFYALAR. - 3. BİLİM TARİHİ, HİNDİSTAN.
 21. Aydın, Hasan: Gazzali'nin doğal nedenselliği inkarına İbn Rüşd'ün tepkisi. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 13 (156), Haziran 2007, 19-24.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DİN FELSEFESİ. - 3. İBN RÜŞD (1126-1198). - 4. EBU HAMİD MUHAMMED EL-GAZALİ 1058-1111.
 22. Aydın, Kamil: Post-oryantalist söylem ve Türkiye. Türk Yurdu, 31 (292), Aralık 2011, 90-93.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. ŞARKİYAT ARAŞTIRMALARI. - 3. POSTMODERNİZM.
 23. Aydınbek, Canan: La paraphrase sous un angle discursif (Cependant/Pourtant/Toutefois) = Paraphrasing from a discursive perspective (Cependant/Pourtant/Toutefois). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (2), 2014, 441-452.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 24. Bal, Metin: Heidegger’in “düşünmek ne demektir?” sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 18 (71), Kasım-Aralık 2014-Ocak 2015, 199-217.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. FELSEFE.
 25. Balcı, Sezai - Mustafa Balcıoğlu: İdealist bir mücadele adamı : Teşkilat-ı Mahsusa başkanı Tunuslu Ali Başhamba, (2). Toplumsal Tarih, (210), Haziran 2011, 28-35.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. TUNUS TARİHİ.
 26. Başdemir, Hasan Yücel: İskoç aydınlanma etiği : Hutcheson, Hume ve Smith. Liberal Düşünce, 10 (37), Kış 2005, 27-44.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSKOÇYA.
 27. Batı'da jeopolitik düşünce / ed. Mustafa Serdar Palabıyık. - Ankara: Orion Kitabevi, 2009. V, 236 s.; 20 cm. - (Orion Kitabevi; 63) ISBN: 978-9944-769-33-4 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. JEOPOLİTİK. - 3. JEOSTRATEJİ.
 28. Batı'da siyasal düşünceler tarihi : Seçilmiş yazılar / derl. Mete Tunçay. - Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1969. 2 c.(VIII, 328; VII, 319 s.); 24 cm. - (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yayınları; no. 287. 288) İçindekiler: 1.c.: Eski ve Orta Çağlar.-2.c.: Yeni Çağ. 1. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 3. SİYASET FELSEFESİ.
 29. Batı'da siyasal düşünceler tarihi : Seçilmiş yazılar / derl. Mete Tunçay. - İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2002. XII, 650 s.; 23 cm. ISBN: 975-6857-21-8 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SİYASİ BİLİMLER. - 3. SİYASİ TARİH.
 30. Batur, Enis: Minyatürlerden resme, musikiye ifade özgürlüğünün binbir hali. NTV Tarih, (50), Mart 2013, 70-71.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. MİNYATÜR SANATI. - 3. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ.
 31. Baykan, Fehmi: Aydınlanma Üzerine Bir Derkenar / tanıtan Adnan Aslan. İslam Araştırmaları Dergisi / Turkish Journal of Islamic Studies, (2), 1998, 280-284.ss. Kitap tanıtma. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. RÖNESANS. - 3. TANITMALAR.
 32. Bayrakdar, Mehmet: Aydınlanmanın ve pozitivizmin İslam'a bakışımıza etkisi. Diyanet Aylık Dergi, (219), Mart 2009, 4-6.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 3. POZİTİF DÜŞÜNCE.
 33. Bera, Abdullah: Kisra'nın Beyaz Sarayları. Genç Birikim Aylık Eğitim Kültür ve Düşünce Dergisi, 6 (64), Haziran 2004, 12-13.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ, İSLAMİYET. - 3. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ.
 34. Beriş, H. Emrah: Egemenlik kavramının tarihsel gelişimi ve geleceği üzerine bir değerlendirme = A survey on historical development and future of the concepty of sovereignity. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63 (1), Ocak-Mart 2008, 55-80.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SİYASET FELSEFESİ. - 3. MİLLİ EGEMENLİK.
 35. Berkan, İsmet: Ön yargılarımızın esiri olmadan düşünmek. Hürriyet, 67 (24519), 14 Kasım 2015, 11.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. FİZİK.
 36. Beyazyüz, Murat: İnsan psikolojisi ve demokrasi, (1). Türkiye Günlüğü, (92), Kış 2008, 37-45.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SİYASET PSİKOLOJİSİ.
 37. Biagini, Hugo E.: Democracia y pensamiento alternativo / konuşmacı: Hugo E. Biagini. - El viejo mundo y el nuevo mundo en la era del dialogo : Federación Internacional de Estudios Sobre America Latina y el Caribe (FIEALC). - Ankara: Universidad de Ankara Centro de Estudios Latinoamericanos, 2014. - 1.c.(117-123.ss.). 1. DEMOKRASİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 38. Bilgili, Ahmet Emre: Şehir ve entelektüel üretkenlik = City and intelectual productivity. İTO Vizyon, 10 (115), Ağustos 2012, 82-83.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, İSTANBUL. - 3. AYDINLAR, TÜRKİYE.
 39. Bolak, A. Aydın: İnsanlığın tarihinde "düşünce"nin gelişmesi. Somuncu Baba Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi, 9 (41), Kasım-Aralık 2002, 22-23.ss.1.DÜŞÜNCE TARİHİ.
 40. Bostancı, Naci: Aydınlar ve din ilişkisinin tarihi seyri üzerine. Diyanet Aylık Dergi, (219), Mart 2009, 10-13.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSLAM TARİHİ. - 3. AYDINLAR, TÜRKİYE.
 41. Bulut, Nihat: Ortaçağdan yeniçağa geçiş süreci bağlamında ekonomik zihniyet değişiminin siyasal düşünceye etkisi. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 6 (1-4), 2002, 17-32.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 42. Burke, Edmund: Gelenekselcilik / çev. Bilal Canatan; derl. John Kekes. Muhafazakar Düşünce / The Journal of Conservative Thought, 1 (3), Kış 2005, 11-28.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SİYASİ BİLİMLER. - 3. SOSYOLOJİ.
 43. Canan, Sinan: Hakikatı zihinlerden bağımsız biçimde ortaya koymanın yolunu bulmak. Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 3 (31), Kasım 2008, 16-17.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İNSANLIK TARİHİ.
 44. Cevizci, Ahmet: Batıda aydınlanma / konuşmacı: Ahmet Cevizci. - Bilimin Işığında Aydınlanma Seminerleri (1.: 2003). - Bursa: Uludağ Üniversitesi, 2003. - 1-15.ss. 1. BATI MEDENİYETİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 45. Ceylan, Sulhi: Düşünme yanarsın!. Mostar Medeniyet-Kültür-Aktüalite Dergisi, 9 (97), Mart 2013, 19.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. OKUMA ALIŞKANLIĞI.
 46. Charon, Jean E.: EON / Jean E. Charon; çev. Alaiddin Sever. - İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları, 2001. 237 s.; 20 cm. ISBN: 975-8007-80-7 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 47. Çelik, Fikret: Bir aydınlanma düşüncesi olarak laiklik. Liberal Düşünce, 10 (37), Kış 2005, 95-107.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. LAİKLİK.
 48. Davies, Stephen: Aydınlanma / çev. Atilla Yayla. Liberal Düşünce, 10 (37), Kış 2005, 5-10.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 49. Değer, M. Emin: Düşünce üzerine düşünmek. Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk, 11 (126), Mart 2009, 59-60.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE ÜRETİMİ.
 50. Değer. İktibas, 31 (394), Ekim 2011, 11-14.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 3. İSLAM AHLAKI.
 51. Demir, Hilmi: Mit, Kozmos ve Akıl / tanıtan Kadir Gürler. Türk Yurdu, 32 (294), Şubat 2012, 69-70.ss. Kitap tanıtma 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. KÜLTÜR FELSEFESİ. - 3. YAYIN TANITIMI, KİTAP. - 4. DİN FELSEFESİ. - 5. MİTOLOJİ.
 52. Demir, Muhammet: Ofir dosları ya da bir Ofir yolculuğu söylencesi II. Ekin Sanat, (24), Şubat 2008, 32-34.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 53. Demir, Muhammet: Ofir dostları ya da bir Ofir yolculuğu söylencesi. Ekin Sanat, (23), Ocak 2008, 20-24.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 54. Demir, Muhammet: Ofir Dostları yada bir ofir yolculuğu söylencesi. Ekin Sanat, (26), Nisan 2008, 19-21.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 55. Demir, Muhammet: Ofir Dostları yada bir Ofir yolculuğu söylencesi III. Ekin Sanat, (25), Mart 2008, 33-35.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 56. Demirbaş, Mehmet Ali: Büyük düşünmek için. Yeşilay Aylık Kültür ve Sağlık Dergisi, (782), 1 Ocak 1999, 17.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 57. Demirpolat, Enver: İslam felsefesinin Batı düşüncesine etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 2003, 429-439.ss. Kaynakçası vardır. 1. İSLAM FELSEFESİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 3. BATI MEDENİYETİ.
 58. Deveci, Cem: Siyasetin sınırı olarak kamusallık: Arendt'in Kant'tan çıkarsadıkları. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 2 (5), Kasım-Aralık 1998-Ocak 1999, 103-120.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SİYASET FELSEFESİ.
 59. Duman, Fatih: Akılcılık bağlamında iki aydınlanma geleneği : Fransız aydınlanması versus İskoç aydınlanması = Two Enlighten traditions in terms of rationalism : French Enlightenment versus Scottish Enlightenment. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61 (1), Ocak-Mart 2006, 116-151.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 60. Durdu, Zafer: Aydınlanmanın diyalektiği : Eleştirel kuramın aydınlanma eleştirisi. Liberal Düşünce, 10 (37), Kış 2005, 125-136.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 61. Durmuş, Mehmet: 12. Abant Konsili El-Ahram'da Toplandı(Modernizmin dayatılmayanı iyidir). İktibas, (340), Nisan 2007, 11-19.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DEMOKRATİKLEŞME. - 3. BİLİMSEL TOPLANTILAR. - 4. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ.
 62. Durukan, Kaan: Ölümünden bir yıl sonra Edward Said ve Oryantalizm. Toplumsal Tarih, 20 (131), Kasım 2004, 48-55.ss. Edward Said'in Oryantalizm adlı kitabının tanıtımıdır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. TANITMALAR. - 3. ŞARKİYAT ARAŞTIRMALARI.
 63. Düşünce tarihi : Dört bin yıllık düşünce, sanat ve bilim tarihinin klasik yapıtları üstüne eleştirel inceleme. - [y.y.: yayl.y., t.y.]. 1. BİLİM TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 3. FELSEFE TARİHİ. - 4. SANAT TARİHİ.
 64. Erdoğan, Mustafa: Liberal anayasacılık ve Hayek. Türkiye Günlüğü, (22), Bahar 1993, 95-102.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. HUKUK. - 3. ANAYASA.
 65. Erkul, Muammer: kıyametin yeni tarihi "2012". Türkiye Günlük Siyasi Gazete, 40 (14123), 15 Kasım 2009, 8.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 66. Fazlıoğlu, İhsan: Hakikat ve itibar : Dış-Dünya'nın bilgisinin sınırı XV. yüzyıl İstanbul'undan bir bakış / değerlendirme Cahit Şenel. BSV Bülten / Bilim ve Sanat Vakfı Bülten, 22 (74), Eylül-Aralık 2010, 59-62.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSTANBUL TARİHİ.
 67. Fazlıoğlu, İhsan: Terimsiz ve yöndemsiz düşünme. Anlayış Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi, (56), Ocak 2008, 84-85.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 68. Fikir. İktibas, (28), 15 Şubat 1982, 5-6.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ, İSLAMİYET. - 3. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ.
 69. Fikir. İktibas, (29), 01 Mart 1982, 5-6.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ, İSLAMİYET. - 3. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ.
 70. Gedik, Nuri: Yere sıkı basmak. İktibas, 11 (176), Ağustos 1993, 17-18.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSLAMİYET. - 3. İSLAM DÜŞÜNCESİ.
 71. Gelmez, Aydın: Pozitivizmin etik kavrayışı üzerine bir inceleme. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), 4 (8), Eylül 2006, 251-259.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. AHLAK FELSEFESİ.
 72. Göçmen, Gökhun: Batı siyasal düşünce sisteminde aydınlanma. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 16 (195), Eylül 2010, 9-11.ss. 1. AYDINLAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 3. ÇAĞDAŞLAŞMA.
 73. Göka, Erol: Paul Ricoeur'un hermenötiği. Türkiye Günlüğü, (23), Yaz 1993, 82-90.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 74. Gözüm, Ümit Yaşar: Düşünce açısından son iki yüzyılın kritiği. Milli Kültür, (72), Mayıs 1990, 55-58.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 75. Gurulkan, Kemal: Düşünce tarihinde ahlak ekolleri ve görüşleri. Köprü Üç Aylık Fikir Dergisi, (75), Temmuz-Ağustos-Eylül 2001, 65-77.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. AHLAK FELSEFESİ.
 76. Gümüş, Tolga: John Wycliff ve Lollardy "Prematüre reformasyon". Toplumsal Tarih, 19 (114), Haziran 2003, 32-35.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. AVRUPA TARİHİ.
 77. Günay, Mustafa: Düşünce Tarihçisi olarak Arslan Kaynardağ / Mustafa Günay. - Arslan Kaynardağ'a armağan : Türkiye'de felsefenin kurumlaşması. - İzmir: İlya İzmir Yayınevi, 2006. - 164-174.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. FELSEFE, TÜRKLER.
 78. Günay, Mustafa: Düşünce ve kültür tarihinde hermeneutik gelenek. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 5 (19), Mayıs-Haziran-Temmuz 2002, 81-101.ss. 1.DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. KÜLTÜR TARİHİ. - 3. FELSEFE TARİHİ.
 79. Gündüz, Melek: Düşünce terlerimden (!). Kültür Ajanda, 2 (20), Temmuz 2015, 82-83.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. RUH SAĞLIĞI.
 80. Gündüz, Şinasi: Arkonların tabiatı üzerine. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (9), 1997, 167-178.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DİNLER TARİHİ. - 3. İNSANLIK TARİHİ. - 4. FELSEFE TARİHİ.
 81. Gündüz, Şinasi: Gnostik mitolojide düşüş motifi ve Demiurg düşüncesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (9), 1997, 121-165.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DİNLER TARİHİ. - 3. İNSANLIK TARİHİ. - 4. FELSEFE TARİHİ.
 82. Güner, Selda: Oryantalizmin Ortaçağ Avrupasındaki düşünsel kökenleri : Batı'nın "ötekileştirdiği" Müslüman Doğu = Intellectual roots of Orientalism in Europe in the Middle Ages : The Muslim. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25 (1), Haziran 2008, 57-43.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. ŞARKİYAT ARAŞTIRMALARI.
 83. Güneş, Aslı: Ütopyasız bir gelecekte özgürlük ütopyası. Parşömen Kültür Edebiyat Dergisi, 2 (3), Güz 2001, 52-55.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. FELSEFE.
 84. Güngörmez, Bengül: Yirminci yüzyılın kültür gerillaları : Frankfurt ekolü = The cultural guerillas of twentieth century : The Frankfurt school. Muhafazakar Düşünce / The Journal of Conservative Thought, 7 (28), Nisan-Mayıs-Haziran 2011, 193-205.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 85. Gürcan, Efe Can: Düşünce ve eylemde tarih bilinci ile tarih bilimi. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 14 (168), Haziran 2008, 65-67.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. BİLİM TARİHİ.
 86. Gürses Tarbuck, Derya: Kahvehanelerin Avrupa düşünce tarihindeki yeri üzerine. Cogito, (68-69), Kış 2011-2012, 317-326.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. KAHVEHANELER.
 87. Gürsoy, Kenan: Pr. Dr. Kenan Gürsoy ile aydın kimliği üzerine / görüşen: Kamil Büyüker. Diyanet Aylık Dergi, (219), Mart 2009, 18-21.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. AYDINLAR, TÜRKİYE.
 88. Hakimiyet. İktibas, (355), Temmuz 2008, 8-12.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSLAM DÜŞÜNCESİ.
 89. Hammond, Robert: Fârâbî felsefesi ve ortaçağ düşüncesine etkisi / çev. Gülnihal Küken; tanıtan Tamer Yıldırım. İslam Araştırmaları Dergisi / Turkish Journal of Islamic Studies, (22), 2009, 151-154.ss. Kitap tanıtımı. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. FELSEFE, FARABİ. - 3. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 4. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ.
 90. Hastaoğlu, Hakan: İlmi tekamüle inancın tesiri: Pi sayısı. BSV Bülten / Bilim ve Sanat Vakfı Bülten, 13 (56), Ekim-Aralık 2004, 102-104.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. BİLİM TARİHİ.
 91. Heidegger, Martin: Düşünme deneyiminden = From the experience of thinking / çev. Erdal Yıldız, Engin Yurt. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (27), Mart 2015, 41-49.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. ŞİİR.
 92. Hobsbawm, E. J.: Devrim çağı 1789-1848 / E. J. Hobsbawm; çev. Jülide Ergüder, Alaeddin Şenel. - Ankara: V Yayınları, 1989. 656 s.; 20 cm. 1. DÜNYA TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 3. EKONOMİ TARİHİ.
 93. Hür, Ayşe: Giordano Bruno (1548-1600) : Düşünceler uğruna diri diri yanmaya değer mi?. Toplumsal Tarih, 19 (114), Haziran 2003, 28-31.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. AVRUPA TARİHİ.
 94. Ibn Sab'in. Le questioni siciliane. Federico II e l'universo filosofico / ed. Patrizia Spallino; tanıtan Maria Li Puma. Eurasian Studies, 2 (1), 2003, pp.152-154. Kitap tanıtma. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. YAYIN TANITIMI, KİTAP. - 3. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ.
 95. Ilgaz, Turhan: Eskiler ve modernler bitmeyen (siyasi) tartışma. Düşünen Siyaset Düşünce Dergisi, (21), 2005, 54-62.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SİYASET FELSEFESİ. - 3. MODERNİZM.
 96. İlgen, Abdulkadir - İdiris Demirel: Eleştirel açıdan tarihsel arkaplanıyla egemen bilgi yapıları rejimi ve sosyal teori. Türkiye Günlüğü, (93), Bahar 2008, 124-132.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. BİLGİ.
 97. İlhan, Mehmet: Muhammed Zâhid El-kevserî'nin Şah Veliyyullah Ed-Dihlevî'nin bazı kelâmî görüşlerine tenkidleri = Some critis of Muhammad Zahid al-Kawthari to theological views of Shah Waliallah ad-Dihlawi. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (22), 2009, 71-81.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DİHLEVİ. - 3. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 98. İnce, Esma: Toplumsal bir olgu: Dil. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10 (3), Aralık 2009, 161-165.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. HABERLEŞME. - 3. DİL.
 99. İskenderoğlu, Muammer: Thomas Aquinas'ta iman, teoloji ve akıl ilişkisi. Divan İlmi Araştırmalar, 9 (16), 2004, 209-226.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. FELSEFE TARİHİ. - 3. DÜŞÜNÜRLER.
 100. İslam'da yenileşme hareketleri. İktibas, (35), 01 Haziran 1982, 10.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. ÇAĞDAŞLAŞMA. - 3. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 4. TOPLUMSAL DEĞİŞMELER.
 101. John Locke'dan Adam Smith'e; Voltaire'den Lord Acton'a özgürlük yazıları / derl. İstiklal Yaşar Vural, Coşkun Can Aktan. - Konya: Çizgi Kitabevi, 2003. XV, 192 s.; 22 cm. - (Çizgi Kitabevi yayınları; 81. Bilim-toplum-siyaset; 21) ISBN: 975-8156-86-1 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. FELSEFE TARİHİ. - 3. ÖZGÜRLÜK.
 102. Kalın, İbrahim: Türkiye'nin çoğulculuk meselesi. Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, 18 (214), Aralık 2007, 1,17-19.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. FELSEFE. - 3. DİN FELSEFESİ.
 103. Karaçay, Timur: Neden inandıramıyorlar? : Veya bilimsel bilgi nedir?. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 14 (161), Kasım 2007, 34-35.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. BİLİM TARİHİ.
 104. Karakaya, M. Fatih: Nasıl bir diyalektik?. Rengahenk / Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi, 3 (12), Bahar 2010, 50-52.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 105. Karakaya, M. Fatih: Viva La Revolucion. Rengahenk / Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi, 3 (12), Bahar 2010, 26-27.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SEVGİ.
 106. Karaköse, Hasan: Siyasal düşünce tarihi / Hasan Karaköse. - Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2004. 202 s.; 24 cm. - (Nobel Yayın; no: 700. Güncel yayınlar; dizi no: 44) Bibliyografya: 193-196.ss. ISBN: 975-591685-7. 1. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU. - 2. DEVLET YÖNETİMİ. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 4. SİYASET FELSEFESİ.
 107. Karlığa, Bekir: Doğu-Batı düşüncelerinde onüçüncü yüzyıl dönüşümü. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 8 (33), Ağustos-Eylül-Ekim 2005, 161-174.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 108. Kaya, Arif: Beyin fırtınası, 3 : Zulmü ifşa. İktibas, (340), Nisan 2007, 26-28.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 109. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. ELEŞTİRİ.
 110. Kaynardağ, Arslan: Türk yazın ve düşünce tarihinde Ütopya / Arslan Kaynardağ. - Arslan Kaynardağ'a armağan : Türkiye'de felsefenin kurumlaşması. - İzmir: İlya İzmir Yayınevi, 2006. - 100-104.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. ÜTOPYA.
 111. Kencetay, Dosay: Atatürk ile Yesevi'nin ortak düşünce zeminleri / konuşmacı: Dosay Kencetay. - Doğumunun 125. Yılında Mustafa Kemal Atatürk Uluslararası Sempozyum Bildirileri [2006: Ankara]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, 2011. - 111-117.ss. 1. ATATÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 3. YESEVİLİK.
 112. Kentel, Ferhat: "Sen kimsin ki Devlete kafa tutuyorsun!". İktibas, (342), Haziran 2007, 45-46.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DEVLET GELENEĞİ, TÜRKLER. - 3. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE.
 113. Kerman, Lamia: Lamartine'in Osmanlı imparatorluğunu ziyareti hakkında düşündükleri. Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 1976, 1-19.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. OSMANLI DEVLETİ.
 114. Kıdeyş, Sevda: Düşündüğün şeye bak!. Kültür Ajanda, 3 (25), Aralık 2015, 66-67.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ. - 3. SOSYAL DÜŞÜNCE.
 115. Kılıç, Muharrem: Filozof İbn Rüşd'ün bilim tasavvuruna dair. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 13 (156), Haziran 2007, 15-18.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İBN RÜŞD (1126-1198).
 116. Kirman, M. Ali: Aydın kimliği ve aydın sorumluluğu. Diyanet Aylık Dergi, (219), Mart 2009, 14-17.ss. 1. AYDINLAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 117. Kocukeli Özbay, Özlem: Aristo'ya kafa tutan 20'lik dâhi. Derin Tarih, (11), Şubat 2013, 16.s. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 118. Koçar, Çağatay: Türkistan'da cedidçilik hareketinin başlaması. Türk Kültürü, 24 (269), Eylül 1985, 582-589.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, DOĞU TÜRKİSTAN. - 3. TÜRKİSTAN TARİHİ.
 119. Köktürk, Milay: Eleştirel tavır ve fikri tekamül. Türk Yurdu, 27 (244), Aralık 2007, 12-14.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. ELEŞTİRİ.
 120. Köktürk, Milay: Tekerrür mü akıl krizi mi?. Türk Yurdu, 33 (314), Ekim 2013, 10-12.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 121. Kulantaş, Nazike: Eleştirel düşünce. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 7 (82), Aralık 2006, 39-41.ss.
 122. Küçük, Sabahattin: Batı ve Doğu düşünce sistemlerinde insan anlayışı ve sömürgeci zihniyet*. Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, 5 (2), Temmuz 2007, 181-189.ss. *24-28 Nisan 2005 Şam'da Fırat Üniversitesi-Şam Üniversitesi tarafından düzenlenen "Bilad-ı Şam (Suriye,Filistin,Ürdün) ve Anadolu Arasındaki Müşterek Medeniyetin Kaynakları Sempozyumu"nda sunulmuştur 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. BATI MEDENİYETİ. - 3. DOĞU MEDENİYETİ.
 123. Mengü, Güven: Dil, kültür ve düşünce ilişkisine antropolojik bir bakış. Antropoloji / Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, (14), 2002, 68-80.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DİL BİLİMİ. - 3. ANTROPOLOJİ.
 124. Meriç, Cemil: Hind ve Batı VIII. Hisar, 8 (50), Şubat 1968, 16-17.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. FELSEFE TARİHİ.
 125. Mortaş, Mehmet: Kelimelerin gölgeleri. İktibas, 31 (396), Aralık 2011, 35.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSLAM DÜŞÜNCESİ.
 126. Müftüoğlu, Atasoy: Sorgulanmamış çelişkiler. İktibas, (319), Temmuz 2005, 20-21.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İNSANLIK TARİHİ. - 3. SÖMÜRGECİLİK.
 127. Müftüoğlu, Atasoy: Tarihsel zamanları etkilemek. İktibas, 32 (399), Mart 2012, 13-16.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSLAMİYET. - 3. İSLAM DÜŞÜNCESİ.
 128. Müftüoğlu, Atasoy: Varoluşsal başlangıçlar yapmak. İktibas, (342), Haziran 2007, 18-19.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 3. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ.
 129. Münchau, Wolfgang: Prensipte özgürlük adına, ama... / çev. Kamil Cengiz. İktibas, (330), Haziran 2006, 32-33.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ.
 130. Mürsel, Safa: Bencilliğe ve maceraya karşı korunma ihtiyacı. Zafer İlim Araştırma Dergisi, 2 (14), Mart 1978, 3-5.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İŞÇİ HAKLARI. - 3. İŞÇİ HAKLARI, TÜRKİYE.
 131. Niyazi, Mehmet: Mantıklı düşünemiyoruz. Zaman, (11986), 17 Nisan 1998, 2.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 132. Okay, M. Orhan: Okumayan toplum. Türk Dili, 87 (629), Mayıs 2004, 411-424.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. OKUMA ALIŞKANLIĞI.
 133. Okurer, Cahit: Düşünce hayatı ve hisler. Türk Yurdu, 1 (1(271)), Mart 1959, 27-28.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. PSİKOLOJİ. - 3. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ. - 4. SOSYAL DÜŞÜNCE.
 134. Oral, Muzaffer: Bazı kitapları okurken aklımda kalanlar. Hacıbektaş, (73), Ocak-Şubat 2004, 9-10.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSLAMİYET.
 135. Oskay, Ülgen: Sosyolojik düşünce tarihi / Ülgen Oskay. - İzmir: Ege Üniversitesi, 1990. 1.c.(IV,237 s.); 24 cm. - (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları; no. 55) Bibliyografya: 234-237.ss. ISBN: 975-483-084-3 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SOSYOLOJİ.
 136. Özfatura, Burhan: Fikir jimnastiği, (I). İktibas, (25), 01 Ocak 1982, 17.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ.
 137. Özkan, Mehmet Ali: Anksiyete bozukluğu bir hastalık değildir!. Mostar Medeniyet-Kültür-Aktüalite Dergisi, 11 (123), Mayıs 2015, 17.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. HASTALIKLAR.
 138. Poyraz, Hakan: Coğrafyanın zihinsel inşası olarak doğu ve batı. Türk Yurdu, 26 (227), Temmuz 2006, 18-20.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. BATI MEDENİYETİ. - 3. DOĞU MEDENİYETİ.
 139. Rakella Asal, Raşel: Düşünceler şöleninden kısa notlar. Deliler Teknesi, (37), Ocak-Şubat 2013, 5-14.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 140. Rifat, Mehmet: Onlar son düşünce ustalarıydı : Karşılaştırmalı bir kronoloji. Varlık, 79 (1254), Mart 2012, 50-59.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 141. Sarıca, Murat: 100 soruda siyasi düşünce tarihi / Murat Sarıca. - 8.bsk. - İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1999. 222 s.; 19 cm. - (100 soruda dizisi; 39) ISBN: 975-7551-06-6 1. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 142. Sarıoğlu, Hüseyin: İbn Rüşd'de din-felsefe ilişkisi. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 13 (156), Haziran 2007, 29-32.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DİN FELSEFESİ. - 3. İBN RÜŞD (1126-1198).
 143. Sarup, Madan: Entellektüellerin sınıfsal konumu / çev. Mutahhar Aksarı; dznl. Deniz Yıldırım. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 3 (9), Kış 2004/2005, 68-77.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNÜRLER.
 144. Satış, Abdulkadir: Düşünceler XI. Nida / Düşünce-Kültür-Edebiyat, (139), Aralık 2009-Ocak 2010, 63-65.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE ÜRETİMİ. - 3. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 4. POZİTİF DÜŞÜNCE. - 5. SOSYAL DÜŞÜNCE.
 145. Saydam, Songül: Düşünüyorum, öyleyse varım. Bütün Dünya, 8 (92), Ocak 2006, 71-72.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 146. Serinözü, D. Kadim: Gerçekten aydın olabilmek. Hacıbektaş, (73), Ocak-Şubat 2004, 6-7.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. MİLLİYETÇİLİK. - 3. TÜRKÇÜLÜK.
 147. Siyasi düşüncenin teşekkülü. İktibas, 5 (104), Ağustos 1985, 5-7.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SİYASET.
 148. Sönmez, Erdem: Montesquieu ve Kanunların Ruhu üzerine. Bilim ve Gelecek / Aylık Bilim, Kültür, Politika Dergisi, (35), Ocak 2007, 61-63.ss. Makale; Montesquieu'nün "Kanunların Ruhu" adlı eserinin tanıtımıdır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. TANITMALAR.
 149. Sönmez, Zeynep: Ve biz de günlerle yürümeye başladık. Deliler Teknesi, (37), Ocak-Şubat 2013, 18-20.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜNYA EDEBİYATI.
 150. Söylemez, Ufuk: Ekonomi eski bakanlarından Ufuk söylemez, siyaseti yeniden şekillendirme çabalarını anlatıyor : "Siyasette sağ-sol bitti saflar yeniden belirleniyor". Yeni Çizgi Hareketi Dergisi, 1 (4), Aralık 2005, 54-58.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE. - 3. SOL HAREKETLER, TÜRKİYE.
 151. Storia Delle idee politiche ekonomiche e sociali / tanıtan Mahmut H. Şakiroğlu. Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 5 (13), Ocak 1989, 249-252.ss. kitap tanıtma 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. RÖNESANS. - 3. SİYASİ TARİH. - 4. YAYIN TANITIMI, KİTAP. - 5. HÜMANİZM.
 152. Stroumsa, Sarah: Abu Bakr Al-Razi "saygın" bir özgür düşünür. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 16 (197), Kasım 2010, 6-18.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSLAM TARİHİ. - 3. AHLAK FELSEFESİ.
 153. Suzuki, Daisetsu Teitaro: Zen nedir?. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 15 (60), Şubat-Mart-Nisan 2012, 31-43.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. FELSEFE.
 154. Şahin, Deniz - Şule Dede: Düşünmek fazla kalori yakmayı sağlar mı?. Bilim ve Gelecek / Aylık Bilim, Kültür, Politika Dergisi, (103), Eylül 2012, 74-84.ss.ferris jabr 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. BİLİM HAYATI. - 3. BİLİM.
 155. Şen, Neslihan: Batı düşünce tarihinde intiharın algısal inşası = The perceptional construction of suicide in the history of western thought. Kaygı / Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, (11), Güz 2008, 191-203.ss. Kaynakçası vardır. 1. İNTİHAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 3. SOSYAL DAVRANIŞ.
 156. Şenel, Alaeddin: Alaeddin Şenel ile aydın eleştirisinden dünyanın geleceğine... : Açmazları ve umutlarıyla insan ve insanlık / görüşen: Gülzerin Kızıler, Ender Helvacıoğlu. Bilim ve Gelecek / Aylık Bilim, Kültür, Politika Dergisi, (18), Ağustos 2005, 22-27.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. TOPLUMSAL SORUNLAR. - 3. İNSANLIK TARİHİ. - 4. KAPİTALİZM.
 157. Şenel, Alaeddin: Siyasal düşünceler tarihi : Liberalizm-anarşizm-demokrasi akımları / Alaeddin Şenel. - Ankara: İmaj Yayıncılık, [t.y.]. 109 s.; 19 cm. - (İmaj Yayıncılık - ders notu - yayın no. 6) 1. ANARŞİ. - 2. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU. - 3. DEMOKRASİ. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 5. LİBERALİZM. - 6. SİYASET FELSEFESİ.
 158. Şenel, Alaeddin: Siyasal düşünceler tarihi : Tarihöncesinde ilkçağda ortaçağda ve yeniçağda toplum ve siyasal düşünüş / Alaeddin Şenel. - gözd.gçrl.4.bsm. - Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2013. 404 s.; 20 cm. ISBN: 975-7298-02-6 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SİYASET FELSEFESİ.
 159. Şenel, Alaeddin: Siyasal düşünceler tarihi : Tarihöncesinde ilkçağda ortaçağda ve yeniçağda toplum ve siyasal düşünüş / Alaeddin Şenel. - gözd.gçrl.3.bsk. - Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2011. 404 s.; 20 cm. ISBN: 975-7298-02-6 1. ANARŞİ. - 2. DEMOKRASİ. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 4. LİBERALİZM. - 5. SİYASET FELSEFESİ.
 160. Şenel, Alaeddin: Siyasal düşünceler tarihi : Tarihöncesinde ilkçağda ortaçağda ve yeniçağda toplum ve siyasal düşünüş / Alaeddin Şenel. - Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1982. XXXIX, 508 s.; 23 cm. - (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yayınları; no. 498) 1. ANARŞİ. - 2. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU. - 3. DEMOKRASİ. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 5. LİBERALİZM. - 6. SİYASET FELSEFESİ.
 161. Şenel, Alaeddin: Siyasal düşünceler tarihi : Tarihöncesinde ilkçağda ortaçağda ve yeniçağda toplum ve siyasal düşünüş / Alaeddin Şenel. - [y.y.]: Bilim ve Sanat Yayınları, 1995. 372 s.; 20 cm. ISBN: 975-7298-02-6 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SİYASET FELSEFESİ. - 3. TOPLUMSAL DEĞİŞMELER.
 162. Şirin, İbrahim: İktidar teknolojileri ve entelektüeller = Power technologies and intellectuals. Düşünen Siyaset Düşünce Dergisi, (20), 2005, 81-86.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SİYASET SOSYOLOJİSİ. - 3. BİLİM ADAMLARI.
 163. Talat, Ziya: "İlkel insanın düşünüşü" hakkında bir kaç söz / sadeleştiren Görkem Kızıldağ. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 20 (243), Eylül 2014, 72-74.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İNSANLIK TARİHİ. - 3. BİLİM FELSEFESİ.
 164. Tan, Akif: Düşünce ve imaj. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, (6), Mart-Nisan-Mayıs 2008, 96-97.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SOSYAL DÜŞÜNCE.
 165. Tan, Akif: Düşüncenin evrimi. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, (10), Mart-Nisan-Mayıs 2009, 78-81.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 166. Tanilli, Server: Şüphe bir nura doğru koşmaktır. Tesviye, 4 (22), Mayıs 1996, 11-12.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 167. Tarihselcilik. İktibas, 16 (235), Temmuz 1998, 6-8.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. TARİH METODOLOJİSİ.
 168. Taylan, Necip: Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu / tanıtan Aydın Topaloğlu. İslam Araştırmaları Dergisi / Turkish Journal of Islamic Studies, (2), 1998, 277-280.ss. Kitap tanıtma. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. TANITMALAR. - 3. DİN FELSEFESİ.
 169. Taymas, A. Battal: Usul-ü Kadim. Türk Kültürü, 4 (40), Şubat 1966, 403-410.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. İSLAMİ İLİMLER.
 170. Timuçin, Afşin: Descartes'in Yöntem Üzerine Konuşma'sı : Yeni düşüncenin yasa kitabı. Bilim ve Gelecek / Aylık Bilim, Kültür, Politika Dergisi, (35), Ocak 2007, 50-51.ss. Makale; Descartes'in "Discours de la Methode (Yöntem Üzerine Konuşma)" adlı eserinin tanıtımıdır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. FELSEFE, DESCARTES. - 3. TANITMALAR. - 4. BİLİM ADAMLARI.
 171. Timuçin, Ali: Aydınlanmanın kaynakları ve özü. Bilim ve Gelecek / Aylık Bilim, Kültür, Politika Dergisi, (50), Nisan 2008, 13-15.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 172. Timur, Taner: Max Weber : Modernleşme, sosyoloji ve tarihçilik. Toplumsal Tarih, (210), Haziran 2011, 16-25.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, ALMAN. - 3. SOSYOLOGLAR.
 173. Timuroğlu, Vecihi: İnançları uğruna öldürülenler / Vecihi Timuroğlu. - Ankara: Yurt Kitap-Yayın, 1991. 175 s.; 20 cm. 1. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 174. Tunalı Koç, Gülçin: Düşünce tarihi, (1) : Tek kişi, birçok anlatı = Kültürlerarasılık bağlamında Büyük İskender / haz. Himmet Gezgin. BSV Bülten / Bilim ve Sanat Vakfı Bülten, 20 (70), Mayıs-Ağustos 2009, 33-34.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN. - 3. BÜYÜK İSKENDER.
 175. Türer, Ali: Düşüncenin evriminden çıkarılabilecek bazı dersler. Abece Eğitim ve Ekin Dergisi, 20 (241), Eylül 2006, 20-23.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE ÜRETİMİ. - 3. FELSEFE TARİHİ.
 176. Türker-Küyel, Mübahat: XII. y.y. Batı Rönesansı ve Türkler / Mübahat Türker-Küyel. - Türkiye. - İzmir: Akademia Yayıncılık Ltd., 1991. - 71-72.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 177. Türkoğlu, Yavuz: Batının ilk muallimleri. Sızıntı, 8 (90), Temmuz 1986, 212-213.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSLAM MEDENİYETİ.
 178. Türközü, Erdem: Satürn özgürlüğü simgeler. Ekin Sanat, (4), Mayıs 2005, 23-25.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. KÜLTÜR TARİHİ. - 3. MİTOLOJİ.
 179. Uçkan, Rafet: Kurtuluş Kayalı'da "bir direnç kalesi olarak" yerlilik ve yerliliğin dönüşümü. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 16 (65), Mayıs-Haziran-Temmuz 2013, 221-230.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 180. Uslu, Ateş: Gölgelenmiş özgürlük : On dokuzuncu yüzyıl liberalizmlerine bir bakış = Liberty under gloom : A study of 19th-century liberalisms. Praksis Dört Aylık Sosyal Bilimler Dergisi, (23), 2010, 9-37.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SİYASET FELSEFESİ. - 3. LİBERALİZM.
 181. Uslu, Mustafa: Aydın, yenileşmek ve gelecek. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 29 (337), Ocak 2006, 14.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. ÇAĞDAŞLAŞMA.
 182. Ülkü Ocakları Ar-Ge Masası Sosyoloji Komisyonu: Sosyal hareketlerin sosyolojisi ve şiddetin araçsallaştırılması. Ülkü Ocakları Aylık Eğitim ve Kültür Dergisi, (55), 15 Ocak 2008, 14-17.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. ORGANİZE SUÇLAR. - 3. ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ.
 183. Vernant, Jean Pierre: Kent devlette birey / çev. Sevgican Yağcı. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 2 (5), Kasım-Aralık 1998-Ocak 1999, 225-239.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. SOSYO KÜLTÜREL DEĞİŞMELER.
 184. Walicki, Andrzej: Rus düşünce tarihi 1760-1900 : Aydınlanmadan Marksizme / Andrzej Walicki; çev. Alaeddin Şenel. - Ankara: V Yayınları, 1987. XX, 431 s.; 24 cm. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. FELSEFE TARİHİ.
 185. Watson, Peter: Fikirler Tarihi : Ateşten Freud'a / çev. Nurettin Elhüseyni ...[v.b.];; tanıtan Arda Telli. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (26), Ekim 2014, 43-450.ss. kitap tanıtımı 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. I. Tırnakçı, Bahar (çev.). II. Atakay, Kemal (çev.). III. Pala, Barış (çev.). IV. Genç, Kaya (çev.).
 186. Weiming, Tu: "Aydınlanma Zihniyeti"nin ötesi : Antropokozmik bir bakış açısı = Beyond the "Enlightenment Mentality" : An Antropokozmic Perspective / çev. M. Akif Kayapınar. Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 12 (22), 2007 Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. HÜMANİZM. - 3. MEDENİYETLER DİYALOĞU. - 4. DİNLERARASI İLİŞKİLER.
 187. Wundt, W.: İlkel insanın düşünüşü / çev. Ziya Talat; ed. Remzi Demir; sadeleştiren Görkem Kızıldağ. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 20 (243), Eylül 2014, 68-71.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İNSANLIK TARİHİ. - 3. DİLLER TARİHİ.
 188. Yalçıntaş, Altuğ: On error: Undisciplined thoughts on one of the causes of intellectual path dependency = Entelektüel patikaya bağımlılığa yol açan sebeplerden biri üzerine düşünceler. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66 (2), Nisan-Haziran 2011, 215-233.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 189. Yaran, Cafer Sadık: Din Felsefesine Giriş / tanıtan Muammer İskenderoğlu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 53 (2), 2012, 255-260.ss. kitap tanıtma 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. YAYIN TANITIMI, KİTAP. - 3. DİN FELSEFESİ.
 190. Yavuz, Hilmi: İdeoloji dönemi bitti / görüşen: Emin Akdağ. Aksiyon, 7 (322), 3-9 Şubat 2001, 42-45.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ, İSLAMİYET.
 191. Yetiş, Mehmet: Tocqueville'in eksi rejimi ve kuramsal bağlam. Mülkiye, 29 (247), Yaz 2005, 71-86.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNÜRLER, FRANSIZ. - 3. FELSEFE TARİHİ. - 4. FRANSIZ İHTİLALİ.
 192. Yıldırım, Ahmet: İmam Maturidi'nin düşünce dünyasında tasavvuf = Sufism in the world of thought of İmam Maturidi / konuşmacı: Ahmet Yıldırım. - Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu [4.: 2015: Çorum]. - Çorum: T.C. Hitit Üniversitesi, 2015. - 61-70.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İMAM EBU MANSUR el-MATURİDİ. - 3. TASAVVUF.
 193. Yılmaz, Ahmet: François Rabelais'de insan imgesi : Hümanizma ve ütopya çerçevesinde Gargantua'yı okumak = An image of human being in François Rabelais : A reading of Gargantua related to humanism and utopia. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 28 (1), Haziran 2011, 223-235.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. FELSEFE TARİHİ. - 3. HÜMANİZM.
 194. Yılmaz, Ertan: Düşünce hayatının iki zıt figürü : Entellektüeller ve ideologlar. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 7 (29-2), Ağustos-Eylül-Ekim 2004, 229-242.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İDEOLOJİ.
 195. Yılmaz, Feridun: İktisat biliminin bir tarihi olacak mı?. İktisat Dergisi, (490), Ekim-Kasım 2007, 70-75.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. EKONOMİ BİLİMİ. - 3. EKONOMİ TARİHİ.
 196. Yitik, Ali İhsan: Doğu kökenli bazı dini düşünce ve uygulamalar. Yeni Ümit, 22 (87), Ocak-Şubat-Mart 2010, 43-47.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DİNLER TARİHİ.
 197. Yorulmaz, Mustafa: Düşünme zamanı. Ağın Düşün ve Sanat Dergisi, 20 (219-220), Mart-Nisan 2010, 3-4.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. KÜLTÜR TARİHİ.
 198. Zeran, Bünyamin: Çağın ilerisinde ve gerisinde olmak ya da hakka yakın olmak.... İktibas, 32 (399), Mart 2012, 45-47.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSLAMİYET. - 3. ÇAĞDAŞLAŞMA. - 4. İSLAM DÜŞÜNCESİ. 
 199. Zeran, Bünyamin: Seçeceksin ve başlayacak hayat, (1). İktibas, 31 (385), Ocak 2011, 17-22.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSLAMİYET. - 3. İSLAM DÜŞÜNCESİ.
 200. Zihniyet. İktibas, (291), Mart 2003, 7-11.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. İSLAM DÜŞÜNCESİ.
 201. Zihniyet. İktibas, (331), Temmuz 2006, 8-11.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.
 202. Zweig, Stefan: Dünya fikir mimarları / Stefan Zweig; çev. Gürsel Aytaç, Ayda Yörükan. - Ankara: Türkiye İş Bankası, 1989. 1.,3.c.(VIII, 253; 392 s.); 19 cm. - (Türkiye İş Bankası kültür yayınları; genel yayın no. 303, 305 ünlü kişiler dizisi; 10, 12) İçindekiler: 1.c.: Kendileri ile savaşanlar.-3.c.: Kendi hayatının şiirini yazanlar. ISBN: 975-458-021-9 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. EDEBİYAT. - 3. FELSEFE. - 4. KLASİKLER.
 203. Zweig, Stefan: Dünya fikir mimarları / Stefan Zweig; çev. Gürsel Aytaç, Ayda Yörükan. - 2.bsk. - Ankara:  Türkiye İş Bankası, 1989. 3 c.(253, 213, 392 s.); 19 cm. - (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları genel yayın no. 303, 305. Ünlü kişiler dizisi; 10, 12) İçindekiler: 1.c.: Kendileri İle Savaşanlar: KLeist, Nietzsche, Hölderlin. - 2.c.: Üç Büyük Usta: Balzac Dickens Dostoyevski. - 3.c.: Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar: Casanova, Stendhol, Tolstoy. ISBN: 975-458-021-9 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. EDEBİYAT. - 3. FELSEFE. - 4. KLASİKLER.
 204. Zweig, Stefan: Kendi hayatının şiirini yazanlar : Casanova, Stendhal, Tolstoy / Stefan Zweig; çev. Ayda Yörükan. - 3.bsk. - Ankara: Türkiye İş Bankası, 1993. XXI, 392 s.; 20 cm. - (Türkiye İş Bankası yayınları; genel yayın no. 305. Ünlü kişiler dizisi; 12) ISBN: 975-458-028-6 1. DÜŞÜNCE TARİHİ.DÜŞÜNCE TARİHİ – ALMAN

 1. Akıncı, Mehmet: Frankfurt Okulu : Tahakkümün kaynağı olarak aydınlanma ve eleştirisi = The critical Theory Enliphtenment as a source of domination and its critique. Düşünen Siyaset Düşünce Dergisi, (20), 2005, 67-79.ss. Kaynakçası vardır. 1. SİYASET FELSEFESİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, ALMAN.
 2. Arslan, Adile: Aydınlanmaya karşı aydınlanma, akılcılığa karşı akılcılık : Frankfurt Okulu ve epistemolojik tarih geleneğinde tekno-bilim eleştirisi = Enlightenment vs enlightenment, rationalism vs rationalism : The critique of techno-science in Frankfurt School critical theory and epistemological history. Toplum ve Bilim, (110), 2007, 153-180.ss. Kaynakçası vardır. 1. SİYASET FELSEFESİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, ALMAN.
 3. Groethuysen, Bernard: Nietzsche ve Alman felsefi düşünüşüne giriş / Bernard Groethuysen; çev. Hamdi Ragıp Atademir. - İstanbul: Remzi Kitabevi, 1944. 94 s.; 19 cm. 1. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, ALMAN. - 3. FELSEFE, NIETZSCHE
 4. Küçükalp, Derda: Efendi-köle ahlakı vs. efendi köle diyalektiği. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29 (1), Haziran 2010, 53-63.ss. Kaynakçası vardır. 1. SİYASET FELSEFESİ. - 2. FELSEFE, HEGEL. - 3. FELSEFE, NIETZSCHE. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, ALMAN.
 5. Miniter, Richard: Wilhelm von Humboldt: Alman klasik liberali. Liberal Düşünce, 10 (38-39), Bahar-Yaz 2005, 293-299.ss. Kaynakçası vardır. 1. LİBERALİZM. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, ALMAN.
 6. Sönmez, Erdem: Önemli bir düşünce kuruluşu Frankfurt Okulu üzerine. Toplumsal Tarih, (159), Mart 2007, 42-47.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, ALMAN.
 7. Timuçin, Afşar: Aydınlanma nedir?. Bilim ve Gelecek / Aylık Bilim, Kültür, Politika Dergisi, (50), Nisan 2008, 9-12.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, FRANSA. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, ALMAN.
 8. Timur, Taner: Max Weber : Modernleşme, sosyoloji ve tarihçilik. Toplumsal Tarih, (210), Haziran 2011, 16-25.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, ALMAN. - 3. SOSYOLOGLAR.
 9. Zeybekoğlu, Emre: Distinguo ergo sum-Carl Schmitt. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 9 (35), Şubat-Mart-Nisan 2006, 139-162.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNÜRLER, ALMAN. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, ALMAN.DÜŞÜNCE TARİHİ – FRANSA


 1. Aksoy, Gökhan: Montesquieu ve siyaset. Ekoform Aylık Gündem ve Ekonomi Dergisi, 2 (20), 2013, 4-9.ss. 1. FELSEFE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, FRANSA. - 3. SİYASET.
 2. Daş, Mustafa: Fransız kaynaklarında Yıldırım Bayezid, Emir Timur ve Ankara Savaşı ile ilgili veriler üzerine bir değerlendirme / konuşmacı: Mustafa Daş. - 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi [2012: Ankara]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2014. - 199-208.ss. 1. ANKARA SAVAŞI, 1402. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, FRANSA. - 3. FRANSA TARİHİ. - 4. TİMUR. - 5. YILDIRIM BAYEZİD, OSMANLI PADİŞAHI.
 3. Demir Güneş, Cevriye: J. P. Sartre ve E. Levinas'ta başkası sorunsalı / konuşmacı: Cevriye Demir Güneş. - Genç Bilim Adamları Sempozyumu [2009: Ankara]. - Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009. - 359-365.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, FRANSA.
 4. Duman, Fatih: Toplumsal hafıza, (Fransız) Devrim(i) ve sosyal/siyasal kuram = Social memory, (French) revolution and social/political theory. Muhafazakar Düşünce / The Journal of Conservative Thought, 6 (24), Nisan-Mayıs-Haziran 2010, 13-40.ss. Kaynakçası vardır. 1. TOPLUMSAL DAVRANIŞ. - 2. SİYASİ TARİH, FRANSA. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, FRANSA. - 4. MUHAFAZAKARLIK.
 5. Havens, George R.: Fikirler çağı : On Sekizinci Yüzyıl Fransasında reaksiyondan revolüsyona = The Age of ideas / George R. Havens; çev. Behzad K. Yeğen. - İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1971. VIII, 446 s.; 23 cm. - (Milli Eğitim Basımevi Sosyal İlimler Komisyonu yayınları; 7) 1. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, FRANSA. - 3. FELSEFE TARİHİ.
 6. Rahe, Paul A.: Soft despotism, democracy's drift : Montesquieu, Rousseau, Tocqueville, and the modern prospect / tanıtan Jonathon W. Moses. JAST / Journal Of American Studies Of Turkey, (30), Fall 2009, pp.163-166. Kitap tanıtmadır. 1. FELSEFE, ROUSSEAU. - 2. SİYASET FELSEFESİ. - 3. YAYIN TANITIMI, KİTAP. - 4. DEMOKRASİ. - 5. DÜŞÜNCE TARİHİ, FRANSA.
 7. Timuçin, Afşar: Aydınlanma nedir?. Bilim ve Gelecek / Aylık Bilim, Kültür, Politika Dergisi, (50), Nisan 2008, 9-12.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, FRANSA. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, ALMAN.
 8. Wacquant, Loic: Devlet soyluları üzerine Pierre Bourdieu ile söyleşi : Yönetici sınıftan iktidar alanına. Birikim Aylık Sosyalist Kültür Dergisi, (307), Kasım 2014, 73-86.ss. Kaynakçası vardır. 1. DEVLET TEŞKİLATI, FRANSA. - 2. SİYASİ TARİH, FRANSA. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, FRANSA. - 4. YÖNETİM SİSTEMLERİ, FRANSA. - 5. EĞİTİM, FRANSA.


DÜŞÜNCE TARİHİ – İRAN 1. Çelik, Aydın: Helen ve İran düşüncesinin İslam düşüncesine etkileri = Hellenistic and Iran thought, and some effects to Islamic thought / konuşmacı: Aydın Çelik. - Uluslararası Orta Doğu Semineri [4.: 2009: Elazığ]. - Elazığ: T.C. Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, 2011. - 57-81.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, İRAN. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN. - 3. İSLAM DÜŞÜNCESİ.
 2. Gündoğan, Ünal: Geçmişten bugüne İran İslam devrimi: Genel değerlendirme = Iranian Islamic revolution from past to present: A general evaluation. Ortadoğu Analiz, 3 (29), Mayıs 2011, 93-99.ss. 1. İSLAMİYET, İRAN. - 2. SİYASİ YAPI, İRAN. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, İRAN.
 3. Hunkan, Ömer Soner: Kutadgu Bilig'in yazıldığı ortam: Turan ve İran ve rekabeti = The environment in which Kutadgu Bilig was written: Rivaıry between Turan and Iran. İSTEM İslam San'at, Tarih, Edebiyat ve Musikisi Dergisi, 9 (18), 2011, 31-37.ss. Kaynakçası vardır. 1. TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI, İRAN. - 2. KUTADGU BİLİG. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, İRAN.
 4. İşimtekin, Soner: İran'da ortaya çıkan düşünce ve felsefe ekolleri = The school of philosophy and thought occured in Iran / konuşmacı: Soner İşimtekin. - ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) [38.: 2007: Ankara]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2009. - 209-222.ss. 1. ANTİK YUNAN FELSEFESİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, İRAN. - 3. İSLAM DÜNYASI.
 5. Tatar, Selim: Hasan Sabbah hareketinde statejik unsurlar. Teori ve Politika, (21), Kış 2001, 183-191.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, İRAN. - 2. İRAN TARİHİ.DÜŞÜNCE TARİHİ – OSMANLI 1. Adadağ, Özgür: Jön Türklerde devrim algısı "Barışçıl Devrim". Toplumsal Tarih, (180), Aralık 2008, 48-53.ss. Kaynakçası vardır. 1. OSMANLI TARİHİ, JÖN TÜRKLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 2. Akar, Metin: Osmanlılarda Yesevilik. Bir Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, (1), 1994, 11-17.ss. 1. YESEVİLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. HOCA AHMET YESEVİ 1103-1165.
 3. Akça, Gürsoy - Himmet Hülür: Osmanlı-Türk düşüncesindeki Doğu-Batı imgelemini küreselleşme tartışmaları bağlamında yeniden düşünmek = Rethinking the images of East-West in Ottoman-Turkish thought in the context of globalization debats. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (16), Güz 2004, 258-282.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 4. Akdemir, Abamüslim: Mehmed Ali Ayni'nin düşünce dünyası / Abamüslim Akdemir. - Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 1997. XI, 130 s.; 20 cm. - (T.C. Kültür Bakanlığı yayınları; 1937. Yayımlar Dairesi Başkanlığı kültür eserleri dizisi; 189) Bibliyografya: 125-130.ss. ISBN: 975-17-1817-1 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. OSMANLI TARİHİ, MEŞRUTİYET DÖNEMİ I.. - 3. OSMANLI TARİHİ, MEŞRUTİYET DÖNEMİ II..
 5. Akgün, Mehmet: 1839-1920 yılları arasında Türk fikir dünyasında temsil edilen iki felsefi akım : Rasyonalizm ve materyalizm / Mehmet Akgün. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 399-410.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. MATERYALİZM.
 6. Akın, Adem - Remzi Demir: Münif Paşa'nın bilimlerin değeri ve çeşitlerine ilişkin iki makalesi. Düşünen Siyaset Düşünce Dergisi, (16), 2002, 187-207.ss. Kaynakçası vardır. 1. BİLİM HAYATI, OSMANLI. - 2. MÜNİF PAŞA, 1830-1910. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 7. Akın, Mahmut Hakkı: Yabancıda aranan yerlilik. Hece, 14 (162-163-164), Haziran-Temmuz-Ağustos 2010, 193-195.ss. Kaynakçası vardır. 1. MİLLİ KİMLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 8. Akkaşoğlu, Pınar: Meşrutiyet dönemi fikir hareketleri / Pınar Akkaşoğlu, Seyhan Kuru. - Ankara: [yayl.y.], 2000. 22 y.; 30 cm. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. OSMANLI TARİHİ, MEŞRUTİYET DÖNEMİ I.. - 3. OSMANLI TARİHİ, MEŞRUTİYET DÖNEMİ II..
 9. Akkaya, Hüseyin: XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde görülen fikir hareketlerinde Kadızedeliler-Sivasiler tartışması. Yeni Türkiye, 6 (33), Mayıs-Haziran 2000, 118-124.ss. 1. OSMANLI TARİHİ, XVII.yy.. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 10. Akkaya, Hüseyin: XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde görülen fikir hareketlerinde Kadızadeliler-Sivasiler tartışması / Hüseyin Akkaya. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 170-177.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 11. Aköz, Emre: Türkiye'de kimlik sorunu (2) : Osmanlı'da felsefe / konuşmacılar Dücane Cündioğlu, Mehmet Ali Kılıçbay; oturum başkanı Ali Saydam. NPQ Türkiye, 7 (3), 2005, 50-62.ss. 1. MİLLİ KİMLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. ETNİK MİLLİYETÇİLİK.
 12. Aksanyar, Necati: Meşrutiyet dönemi fikir akımları. Yeni Türkiye, 8 (46), Temmuz-Ağustos 2002, 252-259.ss. Kaynakçası vardır. 1. OSMANLI TARİHİ, MEŞRUTİYET DÖNEMİ II.. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. İSLAMCILIK, OSMANLI. - 4. TÜRKÇÜLÜK.
 13. Akyıldız, Ali: Osmanlı bürokratik geleneğinin yenileşme süreci : Yenileşmesi zorunlu kılan nedenler / konuşmacı: Ali Akyıldız; oturum başkanı Mim Kemal Öke. - Uluslararası Kutlu Doğum İlmi Toplantısı [1.: 1996: İstanbul]. - İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1996. - 129-140.ss. 1. BÜROKRASİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. REFORM HAREKETLERİ, OSMANLI.
 14. Aladağ, Özgür: Amaç değişim araç devrim : Son dönem Osmanlı düşüncesinde değişim fikri üzerine = Change through revolution : The idea change in the late Ottoman political thinking. Muhafazakar Düşünce / The Journal of Conservative Thought, 2 (5), Yaz 2005, 173-188.ss. Kaynakçası vardır. 1. SOSYAL DÜŞÜNCE, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 15. Algül, Hüseyin: Emir Sultan ve erguvan faslı / Hüseyin Algül. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 113-122.ss. Not: Makale 9. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 16. Ali Kuşçu ve Risale Fi'l-isti'Are'si / tanıtan Nurettin Ceviz. Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 2 (7), Güz 2002, 195-196.ss. Kitap tanıtma. 1. TANITMALAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 17. Alkan, Mehmet Ö.: Osmanlı modernleşmesi, materyalizm ve Baha Tevfik Bey / görüşen: Aslı Yazıcıoğlu. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 14 (159), Eylül 2007, 20-27.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. ÇAĞDAŞLAŞMA, OSMANLI. - 3. MATERYALİZM. - 4. POZİTİF DÜŞÜNCE.
 18. Alpgüvenç, Can: İstanbul'u fethederek tarihin akışını değiştiren Fatih Sultan Mehmed'in hocası Molla Gürani = Hazretleri. Altınoluk Aylık Mecmua, 17 (204), Şubat 2003, 50-52.ss. 1. BİLİM ADAMLARI, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 19. Altan, Mehmet: Şoförü ile dövüşen araba.... İktibas, (289), Ocak 2003, 76-77.ss. 1. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE 2000-. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. BÜROKRASİ, TÜRKİYE. - 4. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE.
 20. Altaş, Hanifi: Kulluk düzeni, şefaatçilik ve kullanılmak üzere.... Yeni Hayat Aylık Siyasi Dergi, 12 (138), Nisan 2006, 3-6.ss. 1. DEVLET TEŞKİLATI, OSMANLI. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE. - 3. TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜ. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 21. Arabacı, Caner: Bir Jön Türk örneği : Abdülaziz Efendi. Yarınlar İçin Düşünce Aylık Ulusal ve Uluslararası Analiz Dergisi, 4 (44), Haziran 2009, 109-113.ss. Kaynakçası vardır. 1. OSMANLI TARİHİ, JÖN TÜRKLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 22. Arı, Saim: İstanbul'un manevi mimarlarından Şeyh Vefa Hazretleri. Sızıntı, 26 (311), Aralık 2004, 544-545.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 23. Arkan, Atilla: Cumhuriyet dönemi Türkçe İslam felsefesi tarihi çalışmalarına dair literatür denemesi = A literature survey of studies on the history of İslamic philosophy in Türkish during the Republican era. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 9 (17), 2011, 105-154.ss. Kaynakçası vardır. 1. İSLAM FELSEFESİ. - 2. HELLENİZM. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 4. POZİTİVİZM.
 24. Armağan, Mustafa: Medeniyet kimsenin tekelinde değildir: Mustafa Armağan'la biraz tarih, biraz şehir ve diyalog = Avrasya üzerine konuştuk / görüşen: Yusuf Ekrem Özdemir. Anadolu Gençlik, (53), Haziran 2004, 14-17.ss. 1. TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ. - 2. MEDENİYET TARİHİ. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 4. TOPLUMSAL DEĞİŞMELER.
 25. Armağan, Mustafa: Voltaire'i nasıl okumalı. Mostar Medeniyet-Kültür-Aktüalite Dergisi, 2 (23), Ocak 2007, 58-62.ss. Kaynakçası vardır. 1. AYDINLAR. - 2. DÜŞÜNÜRLER, FRANSIZ. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 26. Arslanoğlu, İbrahim: Şeyh Bedrettin. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 14 (158), Ağustos 2007, 41-45.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. ŞEYH BEDRETTİN. - 3. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ.
 27. Aslıyüce, Erdoğan: Hoca Ahmed Yesevi'nin birliği dirliği tesis için görevlendirdiği elmas zincirinin halkalarından, = Şeyh Edebali. Yesevi Sevgi Dergisi, 4 (38), Şubat 1997, 36-37.ss. 1. TASAVVUF TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 28. Aşkar, Mustafa: Osmanlı Devleti'nde alim-mutasavvıf prototipi olarak ilk Şeyhülislam Molla Fenari ve tasavvuf = anlayışı / Mustafa Aşkar. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 416-426.ss. Not: Makale 4. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. ŞEYHÜLİSLAMLAR, OSMANLI.
 29. Aydeniz, Hediyetullah: Dergi : Politik bir varoluş ya da "hür tefekkürün kalesi". Anlayış Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi, (27), Ağustos 2005, 58-60.ss. 1. SÜRELİ YAYINLAR, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 4. BASIN YAYIN TARİHİ, TÜRK. - 5. SÜRELİ YAYINLAR, TÜRKİYE.
 30. Aydın, Hüseyin: Al-Ebheri As-Semerkandi ve Osmanlı Düşüncesinin alt yapısı / konuşmacı: Hüseyin Aydın. - Türk Tarih Kongresi [14.: 2002: Ankara]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2005. - 2.c.2.Kısım (1115-1130.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 31. Aydın, Hüseyin: Osmanlılarda felsefi düşünce = = Philosophie thought in the Ottoman Empire. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (4), 1992, 1-8.ss. 1. FELSEFE, TÜRKLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 32. Aydoğdu, Cengiz: Osmanlı modernleşmesinin zihni sefaleti. Türkiye Günlüğü, (31), Kasım-Aralık 1994, 121-126.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 33. Aytaç, Ömer: Prens Sabahattin ve Türk toplumunun girişimci kültür temelinde yeniden yapılanması. Fırat Üniversitesi Dergisi/ Sosyal Bilimler, 8 (2), 1996, 5-24.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 34. Bağcıoğlu, Fatih: Entelektüel münevver ve aydının macerası. Sızıntı, 32 (375), Nisan 2010, 112-115.ss. Kaynakçası vardır. 1. BİLİM HAYATI, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 35. Baha Tevfik: Yeni ahlak ve ahlak üzerine yazılar / Baha Tevfik; haz. Faruk Öztürk. - Ankara: Kültür Bakanlığı, 2002. VIII, 105 s.; 20 cm. - (T.C. Kültür Bakanlığı yayınları; 2798. Yayımlar Dairesi Başkanlığı kültür eserleri dizisi; 345) ISBN: 975-17-2910-6 1. AHLAK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. SOSYAL DÜŞÜNCE, OSMANLI.
 36. Bakan, Tevhit: İbadiler ve hadis = The Ibadis and hadith. EKEV Akademi Dergisi, 8 (20), Yaz 2004, 221-240.ss. Kaynakçası vardır. 1. HADİS TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 37. Balcı, Yunus: Osmanlı aydınının dönüşümü. Türk Yurdu, 19-20 (148-149), Aralık 1999-Ocak 2000, 219-224.ss. 1. REFORM HAREKETLERİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 38. Barkan, Ömer Lütfi: Osmanlı İmparatorluğu'nda kolonizatör Türk dervişleri / Ömer Lütfi Barkan. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 133-153.ss. Not: Makale 9. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 39. Barlas, Mehmet: Yeni Cumhuriyet modeline geçerken kafalar çok karışık. Sabah, 28 (10119), 30 Haziran 2014, 17.s. 1. CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ, TÜRKİYE. - 2. SİYASİ TARİH, TÜRKİYE. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 40. Bayat, Ali Haydar: Yeni kaynakların ışığı altında Merkez Efendi ve hakkında bazı yanlışlıkların düzeltilmesi = Merkez Efendi and corrections of some erroneous views in the light of new sources. Türk Dünyası Araştırmaları, (65), Nisan 1990, 121-131.ss. Kaynakçası vardır. 1. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 41. Bayrakdar, Mehmet: Davudu'l-Kayseri ve Osmanlı ilim geleneğinin teşekkülü / Mehmet Bayrakdar. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 57-65.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. BİLİM HAYATI, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 42. Bekiryazıcı, Eyüp: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Osmanlı'da felsefe üzerine bir değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (19), 2003, 249-278.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE. - 2. SOSYAL DÜŞÜNCE, OSMANLI. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 43. Bergen, Lütfi: Osmanlı'da zihniyet değişimlerinin sonuçları. Düşünen Siyaset Düşünce Dergisi, (26), 2010, 121-161.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 44. Bilgin, Vejdi: Gerileme ve çöküş devri Osmanlı zihniyeti = : Osmanlı'dan Cumhuriyet'e miras kalan sosyal karakter üzerine bir deneme / Vejdi Bilgin. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 630-644.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. SOSYAL DÜŞÜNCE, OSMANLI. - 3. TOPLUMSAL YAPI, OSMANLI.
 45. Bilsin, Ayşegül: Osmanlı'dan devralınan kültür ikiliğinin yansımaları. Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 2 (24), Nisan 2008, 52-53.ss. 1. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, TÜRKİYE. - 2. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, OSMANLI. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 46. Bingöl, Abdülkuddüs: Osmanlılarda mantık bilimi içeriği, medrese eğitimindeki yeri ve Osmanlı mantıkçıları / Abdülkuddüs Bingöl. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 231-243.ss. Not: Makale 8. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. MANTIK.
 47. Bolay, Süleyman Hayri: History of Turkish thought from Tanzimat to the Republic / Süleyman Hayri Bolay. - The Turks. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 4.c.(667-686.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 48. Bolay, Süleyman Hayri: Klasik dönem Osmanlı düşüncesi ve Osmanlı'da tehafat tutkusu. Yeni Türkiye, 6 (33), Mayıs-Haziran 2000, 11-30.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 49. Bolay, Süleyman Hayri: Klasik dönem Osmanlı düşüncesi ve Osmanlı'da tehafüt tutkusu / Süleyman Hayri Bolay. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 111-127.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 50. Bolay, Süleyman Hayri: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk düşünce tarihi / Süleyman Hayri Bolay. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 515-566.ss. Not: Makale 14. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 51. Buzpınar, Ş. Tufan: Celal Nuri'nin batılılaşma ve İslam anlayışları üzerine notlar = Some remarks on Celal Nuri's concepts of Westernization and Islam. Muhafazakar Düşünce / The Journal of Conservative Thought, 4 (16-17), Bahar-Yaz 2008, 213-230.ss. Kaynakçası vardır. 1. OSMANLI TARİHİ, MEŞRUTİYET DÖNEMİ II.. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. İSLAMİYET, OSMANLI. - 4. ÇAĞDAŞLAŞMA, OSMANLI.
 52. Can, Aynur: Geleneksel ile modernlik arası bir sentez mi? Gelgitler mi? : Ahmet Vefik Paşa (İstanbul 1813-1891). Birlik / Marmara ve Boğazları Belediyeler birliği, 6 (6), Temmuz-Ağustos-Eylül 2007, 50-51.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. AHMET VEFİK PAŞA, 1823-1891.
 53. Cebecioğlu, Ethem: İstanbul'un fethine doğru : Akşemseddin / Ethem Cebecioğlu. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 7.c.(66-72.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 54. Cezzar, Mustafa: Yeni Osmanlılar Cemiyeti. Resimli Tarih Mecmuası, 2 (18), Haziran 1951, 790-792.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 55. Cihan, Ahmet Kamil: Fatih devri düşünce hayatına genel bir bakış. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Journal of Social Sciences, (14), 2003, 119-129.ss. Kaynakçası vardır. 1. BİLİM HAYATI, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 56. Cöhce, Salim: XIX. yüzyıl sonlarında ve XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nde fikir hareketleri, (1-11). Hergün, 3 (780), 25 Nisan 1998, 2.s.  Dizinin devamı; Hergün, 26 Nisan-5 Mayıs 1998, 2.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 57. Cöhce, Salim: XIX. yüzyılın sonlarında ve XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nde fikir hareketleri. Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 12 (35), Mayıs 2000, 329-355.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 58. Cunbur, Müjgan: Akşemseddin ve Göynük. Türk Kültürü Araştırmaları, 29 (1-2 Şükrü Elçin'e Armağan), 1991, 77-104.ss. 1. OSMANLI TARİHİ, XV.yy.. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. İSTANBUL TARİHİ. - 4. AKŞEMSEDDİN (ŞEMSEDDİN MUHAMMED).
 59. Cündioğlu, Dücane: Türkiye'de kimlik sorunu (2) : Kırılma noktası (1) / konuşmacılar Ali Saydam, Mehmet Ali Kılıçbay; oturum başkanı Emre Aköz. NPQ Türkiye, 7 (3), 2005, 63-68.ss. 1. ÇAĞDAŞLAŞMA, TÜRKİYE. - 2. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, TÜRKİYE. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 60. Çakır, Coşkun: Türk aydınının Tanzimat'la imtihanı: Tanzimat ve Tanzimat dönemi siyasi tarihi üzerine yapılan = çalışmalar= Studies on the Tanzimat and political history in the Tanzimat era. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2 (1), 2004, 9-69.ss. 1. OSMANLI TARİHİ, TANZİMAT DÖNEMİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 61. Çalen, Mehmet Kaan: Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp'in üçlü tasnifleri : Üçlü siyaset ve Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. Türk Yurdu, 31 (289), Eylül 2011, 292-298.ss. 1. SOSYAL DÜŞÜNCE, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 62. Çelik, Hüseyin: Tanzimat aydınlarının eklektizmi. Türkiye Günlüğü, (34), Mayıs-Haziran 1995, 21-24.ss. 1. BİLİM HAYATI, OSMANLI. - 2. OSMANLI TARİHİ, TANZİMAT DÖNEMİ. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 63. Çetin, İsmet: Tursun Fakih, hayatı ve eserleri / İsmet Çetin. - Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Gazi Üniversitesi, 1999. - 93-98.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 64. Çetinkaya, Bayram Ali: Musa Kazım Efendi'nin siyasi ve felsefi düşüncesi = The religious, political and philosophical thought of Musa Kazım Afandi. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11 (2), 2007, 75-141.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 65. Çetinkaya, Bayram Ali: Yenileşme dönemi düşünce akımları. Yeni Türkiye, 8 (46), Temmuz-Ağustos 2002, 220-244.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. ÇAĞDAŞLAŞMA, OSMANLI.
 66. Çetintaş, Burak: Vatan uğruna fırtınalı denizlerde pervane tıkırtısı dinlemek : Ahmet Rıza Bey'in iki Avrupa seyahati. Toplumsal Tarih, (165), Eylül 2007, 70-72.ss. 1. İTTİHAT ve TERAKKİ CEMİYETİ. - 2. OSMANLI TARİHİ, JÖN TÜRKLER. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 67. Dankoff, Robert: An Ottoman mentality. The world of Evliya Çelebi / tanıtan Ebru Boyar. Eurasian Studies, 4 (1), 2005, pp.144-145. kitap tanıtma 1. EVLİYA ÇELEBİ. - 2. YAYIN TANITIMI, KİTAP. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 68. Dayanç, Muharrem: Türk düşünce tarihinde Osmanlıcılık. Türk Yurdu, 31 (284), Nisan 2011, 35-39.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. SOSYAL DÜŞÜNCE, TÜRKİYE.
 69. Demir, Fevzi: XX. yüzyıla girerken Türk düşününde "yarın"ın "rüya" olarak sunuluşuna ilişkin gözlemler ve = sonuçları. Mülkiye, 24 (222), Mayıs-Haziran 2000, 215-225.ss. 1. OSMANLI TARİHİ, XIX.yy.. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 70. Demir, Remzi: Osmanlı dönemi Türk Düşüncesi'nin temelleri üzerine notlar. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 17 (209), Kasım 2011, 64-67.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 71. Demir, Remzi: Osmanlılar dönemi Türk düşüncesine genel bir bakış. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 14 (159), Eylül 2007, 12-19.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 72. Demir, Remzi: Philosophia Ottomanica Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde Türk Felsefesi / tanıtan Melek Dosay Gökdoğan. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 12 (140), Şubat 2006, 87.s. Kitap tanıtmadır. 1. FELSEFE, TÜRKLER. - 2. TANITMALAR. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 73. Demir, Remzi: Unutulmuş bir Osmanlı düşünürü Hoca Tahsin Efendi'nin Tarih-i Tekvin Yahud Hilkat adlı eseri ve = Haeckelci evrimciliğin Türkiye'ye girişi. Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 1 (2), Yaz 2001, 166-196.ss. 1. BİLİM HAYATI, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 74. Dervişoğlu, İsmail: Muhteris bir bürokrat, üretken bir düşünür Gelibolu Mustafa Ali. Mostar Medeniyet-Kültür-Aktüalite Dergisi, 2 (23), Ocak 2007, 64-67.ss. 1. BÜROKRASİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK. Mermutlu, Bedri: Multi-perception of the enlightenment Thinking in nineteenth century Turkey = Ondokuzuncu yüzyıl Türkiye'sinde aydınlanma düşüncesinin çoklu idraki. Kaygı / Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, (10), Bahar 2008, 170-180.ss. Kaynakçası vardır. 1. OSMANLI TARİHİ, TANZİMAT DÖNEMİ. - 2. OSMANLI TARİHİ, XIX.yy.. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 75. Duran, Bünyamin: Osmanlı akılcılığı (15-16.yy.) / Bünyamin Duran. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 224-230.ss. Not: Makale 8. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 76. Durgun, Hatice: II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nda görülen Sosyalist faaliyetler (1908-1914). Türk Yurdu, 32 (293), Ocak 2012, 30-36.ss. Kaynakçası vardır. 1. SOL HAREKETLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. SOSYALİZM.
 77. Ecer, Ahmet Vehbi: Osmanlıyı anlamak. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 33 (394), Ekim 2010, 6.s. 1. DEVLET YÖNETİMİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. OSMANLI DEVLETİ.
 78. Efe, Adem: Mütefekkir bir gazeteci : Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi ve Hikmet gazetesi / Adem Efe. - Dünden bugüne Karadeniz havzasında kültürel, ekonomik ve ticari işbirliği. - [y.y.]: Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM-ACTOR), 2013. - 41-53.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK. - 4. GAZETELER, OSMANLI. - 5. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 6. İSLAM FELSEFESİ. - 7. TASAVVUF TARİHİ.
 79. Ekinci, Ekrem Buğra: Osmanlı devleti, bir Türk devleti miydi?. Türkiye Günlük Siyasi Gazete, 43 (15358), 10 Nisan 2013, 14.s. 1. OSMANLI TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 80. Ekinci, Necdet: İkinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e geçiş sürecinde bilimsel Türkçülük çabalarına bir örnek : Yeni Mecmua. Yeni Türkiye, 8 (46), Temmuz-Ağustos 2002, 260-273.ss. 1. OSMANLI TARİHİ, MEŞRUTİYET DÖNEMİ II.. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. EDEBİYAT TARİHİ, TÜRK. - 4. BASIN, OSMANLI.
 81. Emiroğlu, Hüseyin: İbn Haldun'un mülk teorisi ve Osmanlı merkezileşmesi üzerine bir deneme. Yeni Türkiye, 6 (33), Mayıs-Haziran 2000, 72-88.ss. 1. DEVLET YÖNETİMİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 82. Er, Rahim: İfade Hürriyeti. Türkiye Günlük Siyasi Gazete, 45 (16001), 13 Ocak 2015, 3.s. 1. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ, TÜRKİYE. - 2. OSMANLI TÜRKÇESİ. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 83. Erdem, İlhan: Çivrilli iki Türkmen dervişi Beyce Sultan ve Habib-i Acem. Tarih Araştırmaları Dergisi / Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 19 (30), 1997, 53-56.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. OSMANLI TARİHİ, XIII.yy..
 84. Ergan, Nevin Güngör: Prens Sabahaddin'in Osmanlı sosyal yapısı üzerine görüş ve önerileri. Türk Yurdu, 19-20 (148-149), Aralık 1999-Ocak 2000, 105-116.ss. 1. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 85. Ergil, Doğu: Hassasiyetler, simgeler ve duruşlar. Bugün, 11 (3800), 13 Haziran 2013, 17.s. 1. OSMANLI TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. YAVUZ SULTAN SELİM, OSMANLI PADİŞAHI.
 86. Erginli, Zafer: Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Türk dervişlerinin izleri / Zafer Erginli. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 107-115.ss. Not: Makale 9. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. OSMANLI TARİHİ.
 87. Erkul, Ali: İhmale uğramış bir Osmanlı aydını ve sosyoloğu : Prens Sabahattin. Yeni Türkiye, 6 (33), Mayıs-Haziran 2000, 282-304.ss. 1. OSMANLI TARİHİ, XIX.yy.. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 88. Eroğlu Sağer, Z. Hale: Çin ve Osmanlı'da meşrutiyetçi düşünce ve milliyetçiliğin doğuşu : Karşılaştırmalı bir inceleme = The constitutionalist thought and the emergence of Nationalism in China and the Ottoman Empire : A comparative perspective. Divan İlmi Araştırmalar, 11 (20), 2006, 259-277.ss. Kaynakçası vardır. 1. OSMANLI TARİHİ, MEŞRUTİYET DÖNEMİ II.. - 2. MİLLİYETÇİLİK. - 3. OSMANLI TARİHİ, MEŞRUTİYET DÖNEMİ I.. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 5. DOĞU TÜRKİSTAN TARİHİ.
 89. Esemenli, Bilgay: Tanzimat'tan bugüne batılılaşma hareketleri ve fikir akımları / Bilgay Esemenli. - Ankara: Türkiye Kemalist Yazarlar ve Sanatçılar Derneği, 1987. 40 s.; 19 cm. - (Türkiye Kemalist Yazarlar ve Sanatçılar Derneği yayınları no.; 9) 1. ÇAĞDAŞLAŞMA. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. OSMANLI TARİHİ, TANZİMAT DÖNEMİ.
 90. Fazlıoğlu, İhsan: Osmanlı düşünce geleneğinde "siyasi metin" olarak kelam kitapları= Kelam books as "political texts" = in the Ottoman intellectual tradition. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 1 (2), 2003, 379-398.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 91. Fazlıoğlu, İhsan: Osmanlı entelektüel hayatının genel hatları / değerlendirme Abdurrahman Toksöz. BSV Bülten / Bilim ve Sanat Vakfı Bülten, 20 (71), Eylül-Aralık 2009, 27-29.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 92. Fazlıoğlu, İhsan: Sultanım, biz sizi mümin bilirdik. Anlayış Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi, (12), Mayıs 2004, 80-81.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. BİLİM TARİHİ, TÜRK.
 93. Fazlıoğlu, İhsan: XVIII. yüzyıl Osmanlı düşüncesinde bunalım ve arayış - II : Felsefe-Bilim / değerlendirme Eyüp Süzgün. BSV Bülten / Bilim ve Sanat Vakfı Bülten, 19 (67), Mayıs-Ağustos 2008, 78-81.ss. 1. OSMANLI TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 94. Fleischer, Cornell H.: Mehdi ve binyıl = : Osmanlı emperyal ideolojisinin gelişimi / Cornell H. Fleischer. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 149-161.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. DIŞ POLİTİKA, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, OSMANLI.
 95. Gencer, Bedri: Garp meselesi : Son Osmanlı ve Mısır aydınlarının Batı medeniyeti tasavvuru = The Western question : The conception of the Western civilization by the late Ottoman and Egyptian intellectuals. Muhafazakar Düşünce / The Journal of Conservative Thought, 4 (16-17), Bahar-Yaz 2008, 33-57.ss. Kaynakçası vardır. 1. AYDINLAR. - 2. BATI MEDENİYETİ. - 3. SOSYAL TARİH, MISIR CUMHURİYETİ. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 5. ÇAĞDAŞLAŞMA, OSMANLI.
 96. Gencer, Bedri: Son Osmanlı düşüncesinde hâkimiyet ve hürriyet. Düşünen Siyaset Düşünce Dergisi, (27), 2010, 13-36.ss. Kaynakçası vardır. 1. SOSYAL DÜŞÜNCE, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 97. Genç, Mehmet: XVIII. yüzyıl Osmanlı düşüncesinde bunalım ve arayış - I : İktisat ve siyaset / değerlendirme Süleyman Kaya. BSV Bülten / Bilim ve Sanat Vakfı Bülten, 19 (67), Mayıs-Ağustos 2008, 77-78.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 98. Güler, İlhami: Abdülhamid'den Cumhuriyet'e "Ben ve Öteki" algısı. Düşünen Siyaset Düşünce Dergisi, (27), 2010, 69-72.ss. 1. ABDÜLHAMİD II., OSMANLI PADİŞAHI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 99. Gündüz, İrfan: Osmanlılarda devlet-tekke münasebetleri / İrfan Gündüz. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 468-485.ss. Not: Makale 4. cilttedir. 1. DİNİ HAYAT, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. TARİKATLAR, OSMANLI.
 100. Gündüz, Mustafa: Osmanlı mirası Cumhuriyet'in inşası : Modernleşme, eğitim, kültür ve aydınlar / Mustafa Gündüz. - Ankara: Lotus Yayınevi, 2010. 366 s.; 24 cm. - (Lotus Yayınevi; 60) Bibliyografya: 337-351.ss. ISBN: 978-975-6665-59-6 1. ATATÜRK, EĞİTİM. - 2. ATATÜRK, MEDENİYETÇİLİK. - 3. ÇAĞDAŞLAŞMA, TÜRKİYE. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 5. EĞİTİM, CUMHURİYET DÖNEMİ. - 6. ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR. - 7. OSMANLI TARİHİ, JÖN TÜRKLER.
 101. Güneş, Ahmet: Tarih ve gelenek. Yeni Türkiye, 6 (33), Mayıs-Haziran 2000, 65-71.ss. 1. OSMANLI TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 102. Hasan Ünsi: Menakıb-name-i Hasan Ünsi / Hasan Ünsi; derl. İbrahim Has; haz. Mustafa Tatcı. - Ankara: Kültür Bakanlığı, 2002. XIII, 276 s.; 20 cm. - (T.C. Kültür Bakanlığı yayınları; 2773. Yayımlar Dairesi Başkanlığı kültür eserleri dizisi; 339) Bibliyografya: 99-103.ss. ISBN: 975-17-2876-2 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK. - 3. TASAVVUF TARİHİ.
 103. Hasanova, Esmerelda: Türkiye'de XX.yy. başlarında iki içtimai-siyasi terakki doktrini üzerine / Esmerelda Hasanova. - Türk Tarih Kongresi [13.: 1999: Ankara]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2002. - 729-737.ss. Not: Tebliğ; 3. cilt, 2. kısımdadır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. OSMANLI TARİHİ, XX.yy..
 104. Hatiboğlu, İbrahim - Mehmet Özşenel: Modern döneme geçişte islami ilimler tasavvuru - 4 Geleneksel düşüncenin kırılma dönemi: Osmanlı düşüncesinde Hadis ve Sünnet : Modern döneme geçiş sürecinde Hint alt kıtasında hadis ilminin durumu / değerlendirme Halit Özkan. BSV Bülten / Bilim ve Sanat Vakfı Bülten, 19 (67), Mayıs-Ağustos 2008, 31-34.ss. 1. HADİS TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 105. Hocaoğlu, Durmuş: XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başları Osmanlı-Türk düşüncesinde ateistik ve fideistik pozitivizm ve siyantizme bir örnek olmak üzere iki farklı kozmos anlayışı. Yeni Türkiye, 6 (33), Mayıs-Haziran 2000, 228-245.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 106. Işın, Ekrem: Osmanlı döneminde tasavvufi hayat / Ekrem Işın. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 451-458.ss. Not: Makale 4. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. TARİKATLAR, OSMANLI.
 107. Itzkowitz, Norman: Ottoman Empire and Islamic tradition / tanıtan Bedri Gencer. Tarih ve Düşünce, (37), Mart 2003, 72.s. Kitap tanıtma. 1. TANITMALAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 108. İğrek, Musa: Osmanlı'da kitap okunuyordu günümüzde ise sadece basılıyor. Zaman, (15246), 24 Nisan 2007, 19.s. 1. OKUMA ALIŞKANLIĞI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 109. İlhan, Mehmet: Muhammed Zâhid El-kevserî'nin Şah Veliyyullah Ed-Dihlevî'nin bazı kelâmî görüşlerine tenkidleri = Some critis of Muhammad Zahid al-Kawthari to theological views of Shah Waliallah ad-Dihlawi. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (22), 2009, 71-81.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DİHLEVİ. - 3. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 110. Kaçmazoğlu, H. Bayram: Meşrutiyet'ten günümüze Ziya Gökalp. Türk Yurdu, 16 (103), Mart 1996, 157-166.ss. 1. ZİYA GÖKALP, 1876-1924. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 111. Kafadar, Osman: Osmanlılarda felsefe eğitimi. Türk Yurdu, 19-20 (148-149), Aralık 1999-Ocak 2000, 296-308.ss. 1. FELSEFE, TÜRKLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 112. Kafescioğlu, Çiğdem: Görsel kültür ve sanat tarihi yazımızda Rönesans ve Osmanlı dünyası : Genişleyen Rönesans. Toplumsal Tarih, 19 (116), Ağustos 2003, 74-79.ss. Kaynakçası vardır. 1. RÖNESANS. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 113. Kalafat, Yaşar: Halk mistisizminde Osmanlı Türk tefekkürü. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 29 (348), Aralık 2006, 3-5.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. İSLAMİ TÜRK EDEBİYATI. - 3. DEVLET GELENEĞİ, OSMANLI.
 114. Kaleşi, Hasan: Şemsettin Sami Fraşeri'nin siyasi görüşleri / Hasan Kaleşi. - Türk Tarih Kongresi [7.: 1970: Ankara]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1972. - 644-653.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 115. Kalın, İbrahim: Osmanlı düşünce geleneğinin oluşumu / İbrahim Kalın. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 38-43.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 116. Kalın, İbrahim: Osmanlı düşünce geleneğinin oluşumu. Yeni Türkiye, 6 (33), Mayıs-Haziran 2000, 41-46.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 117. Kaplan, Yusuf: Osmanlı'dan kalan boşluk ve tarihi dönüşümün eşiği. Anadolu Gençlik, (53), Haziran 2004, 24-25.ss. 1. SİYASİ GELİŞMELER, İSLAM ÜLKELERİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 118. Kara, Mustafa: Osmanlı döneminde dervişler ne yaptı? / Mustafa Kara. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 387-392.ss. Not: Makale 4. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. TARİKATLAR, OSMANLI.
 119. Karagöz, Mehmet: Osmanlı fikir hayatında "Kadızadeliler" / Mehmet Karagöz. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 141-152.ss. Not: Makale 11. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 120. Karakuş, Levize: Abdulhamit ve demokrasi. Türkav Kamu Çalışanlarının Sesi, (34), 2010, 39-40.ss. 1. ABDÜLHAMİD II., OSMANLI PADİŞAHI. - 2. İNSAN HAKLARI, OSMANLI. - 3. DEMOKRASİ. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 121. Karlığa, Bekir: Osmanlı düşüncesinin oluşumu / Bekir Karlığa. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 28-37.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 122. Karlığa, Bekir: Osmanlı düşüncesinin oluşumu. Yeni Türkiye, 6 (33), Mayıs-Haziran 2000, 31-40.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 123. Kaya, Önder: Avram Galante ve Mısır'da Jön Türk basını. Toplumsal Tarih, 20 (129), Eylül 2004, 42-47.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. AZINLIKLAR, OSMANLI.
 124. Kayapınar, M. Akif: Ussame Makdisi ve "Osmanlı Oryantalizmi". Divan İlmi Araştırmalar, 11 (20), 2006, 311-317.ss. Kaynakçası vardır. 1. ŞARKİYAT ARAŞTIRMALARI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 125. Kenan, Seyfi: Ali Fuat Türkgeldi ve Edvar-ı Islahat'ı üzerine. Toplumsal Tarih, (212), Ağustos 2011, 38-39.ss. Kaynakçası vardır. 1. SOSYAL DÜŞÜNCE, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 126. Kılıçdağlı, Ohannes: Milliyetçiliğin emekleme çağında bir kimlik edinme çabası : Osmanlıcılık. Toplumsal Tarih, (162), Haziran 2007, 24-31.ss. Kaynakçası vardır. 1. SOSYAL YAPI, OSMANLI. - 2. KÜLTÜREL YAPI, OSMANLI. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 127. Koç, Raşit: Meşrutiyet dönemi fikir hareketlerinden "Osmanlıcılık". Türk Yurdu, 28 (251), Temmuz 2008, 105-108.ss. Kaynakçası vardır. 1. OSMANLI TARİHİ, MEŞRUTİYET DÖNEMİ II.. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 128. Koçsoy, Şevket: Türk milli uyanışının teşkilatlanma safhası Türk Derneği ve Mecmuası (1909-1913) / Şevket Koçsoy. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 436-447.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. TÜRKÇÜLÜK.
 129. Kop, Yaşar: 19. Yüzyıl düşünce akımlarından Osmanlıcılık. Türk Yurdu, 31 (289), Eylül 2011, 227-236.ss. Kaynakçası vardır. 1. SOSYAL DÜŞÜNCE, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 130. Kösoğlu, Nevzat: Zor dönemlerin aydınları. Türk Yurdu, 16 (105), Mayıs 1996, 2-5.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 131. Kuran, Ercüment: Batı emperyalizmi karşısında Türk ve İslam düşünürleri. Türk Kültürü Araştırmaları, 28 (1-2 M. Ergin'e Armağan), 1990, 229-234.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 132. Kurat, Akdes Nimet: Bizans'ın son ve Osmanlıların ilk tarihçileri / Akdes Nimet Kurat. - Makaleler. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2015. - 1.c.(53-77).ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. TARİHÇİLER.
 133. Kushner, David: Şeyh-ül İslam Musa Kazım Efendi's ideas on state and society / David Kushner. - Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi [5.: 1989: İstanbul]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1990. - 603-610.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. SOSYAL TARİH, OSMANLI.
 134. Kutlu, Sacit: II. Meşrutiyet döneminin düşünce akımları : Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük. Toplumsal Tarih, (170), Şubat 2008, 12-13.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. ÇAĞDAŞLAŞMA, OSMANLI. - 3. İSLAMCILIK. - 4. TÜRKÇÜLÜK.
 135. Landau, Jacob M.: Tekin Alp: Osmanlı İmparatorluğu'nun son devrinde bir aydın / Jacob M. Landau. - Türk Tarih Kongresi [9.: 1981: Ankara]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989. - 1129-1140.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 136. Liberal thought in the Eastern Mediterranean : Late 19th century until the 1960s / ed. Christoph Schuhmann; tanıtan Jorgen S. Nielsen. Insight Turkey, 11 (4), Fall 2009, pp.175-177 kitap tanıtma 1. KÜLTÜR TARİHİ, ORTA DOĞU. - 2. YAYIN TANITIMI, KİTAP. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 137. Macit, Nadim: Vizyondaki filmin adı : Aydınlar ve reklamlar. 2023 Aylık Dergi, (93), 15 Ocak 2009, 10-16.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. AYDINLAR, TÜRKİYE.
 138. Mantran, Robert: Osmanlıların karanlık ve aydınlık yönleri* / çev. Kenan Bayraktar. Askeri Tarih Bülteni, 15 (28), Şubat 1990, 19-26.ss. *Bu makale; Historama, Şubat 1989'dan çevrilmiştir. 1. SOSYAL TARİH, OSMANLI. - 2. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, OSMANLI. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 139. Maraş, İbrahim: İdil-Ural bölgesi ve Osmanlı fikri münasebetleri / İbrahim Maraş. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 503-509.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. TÜRKLER, İDİL-URAL.
 140. Maraş, İbrahim: Tokatlı Molla Lütfi: Hayatı, eserleri ve felsefesi. Divan İlmi Araştırmalar, 8 (14), 2003, 119-136.ss. 1. BİLİM ADAMLARI, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. MOLLA LÜTFİ, ?-1494.
 141. Melikoff, Irene:  İlk Osmanlı sultanları ve Bektaşiler / Irene Melikoff. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 384-386.ss. Not: Makale 4. cilttedir. 1. BEKTAŞİLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 142. Mercan, Birol - Abdülkadir Buluş: Osmanlı'nın son dönemindeki iktisadi sorunlara yönelik çözüm arayışlarında liberal aydınlar = Liberal intellectuals in seeking solutions for economic problems. Muhafazakar Düşünce / The Journal of Conservative Thought, 1 (4), Bahar 2005, 217-241.ss. Kaynakçası vardır. 1. EKONOMİK DURUM, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. LİBERALİZM.
 143. Meriç, Cemil: Müstagrib'ler. Kubbealtı Akademi Mecmuası, 4 (3), Temmuz 1975, 62-67.ss. 1. SOSYAL TARİH, TÜRKİYE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 144. Mertoğlu, Suat: Modern Türk düşüncesi üzerine erken bir değerlendirme: Ahmed Muhiddin (1892-1923). Divan İlmi Araştırmalar, 8 (14), 2003, 85-118.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 145. Millas, Herkül: Osmanlı'da ilk anayasayı hazırlayan aydın ve eylem adamı : Velastinli Rigas. Toplumsal Tarih, (151), Temmuz 2006, 16-27.ss. Kaynakçası vardır. 1. ANAYASALAR, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 146. Molla Fenari / haz. Mehmet Bulut. İnsanca / Edebiyat, Kültür, Sanat Dergisi, (47), Eylül-Ekim 2008, 34-37.ss. 1. BİLİM HAYATI, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 147. Mollamehmetoğlu, Ahmet Şefik: Türk fikir hayatına Batılı anlamda sistemi ve bilimsel düşünceyi getiren bir Diyarbakırlı = : Çağdaş düşünce tarihimizde Ziya Gökalp. Kültür ve Sanat / Türkiye İş Bankası, (28), Aralık 1995, 40-41.ss. 1. ZİYA GÖKALP, 1876-1924. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 148. Nerimanoğlu, Kamil Veli: Ali Bey Hüseyinzade ve Türk Osmanlı kültür sistemi. Yeni Türkiye, 8 (46), Temmuz-Ağustos 2002, 387-390.ss. 1. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 149. Nişancı, Şükrü: Türk siyasal tarihinde / düşüncesinde "Yeni Osmanlı Hareketi / Düşüncesi"nin yeri. Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2), 2001, 65-75.ss. Kaynakçası vardır. 1. SİYASİ TARİH, TÜRKİYE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 150. Nureddin Abdurrahman Cami: Nameha va monsa'at-e jami / Nureddin Abdurrahman Cami; ed. Asrar Rahmanof, Esam al-Din Urunbayef. - Tehran: Ayene-ye Miras, 1999. 355 s.; 24 cm. ISBN: 964-6781-31-4 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 151. Ocak, A. Yaşar: Anadolu Selçukluları, Beylikler ve Osmanlı Dönemi düşünce tarihinin bazı meseleleri / A. Yaşar Ocak. - Uluslararası İslam Araştırmaları Sempozyumu [1.: 1985: İzmir]. - İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, 1985. - 301-308.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. İSLAM ARAŞTIRMALARI.
 152. Ocak, Ahmet Yaşar: Klasik dönem Osmanlı düşünce hayatı / Ahmet Yaşar Ocak. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 15-26.ss. Not: Makale 11. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 153. Ocak, Ahmet Yaşar: Ottoman intellectual life in the classical period / Ahmet Yaşar Ocak. - The Turks. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 3.c.(743-755.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. KÜLTÜR HAYATI, OSMANLI.
 154. Odabaş, Uğur Köksal: Osmanlı'nın kuruluş felsefesi veya bir zihniyetin tahlili. Yeni Türkiye, 6 (33), Mayıs-Haziran 2000, 58-64.ss. 1. OSMANLI TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 155. Okumuş, Ejder: İbn Haldun'un Osmanlı düşüncesine etkisi. İslam Araştırmaları Dergisi / Turkish Journal of Islamic Studies, (15), 2006, 141-185.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 3. İBNİ HALDUN 1332-1406. - 4. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 156. Ortaylı, İlber: Osmanlı düşünce dünyası ve tarihyazımı / İlber Ortaylı. - 2.bsk. - İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010. 188 s.; 23 cm. - (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; genel yayın: 2046) ISBN: 978-605-360-033-6 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. OSMANLI TARİHİ. - 3. SOSYAL DÜŞÜNCE, OSMANLI. - 4. TARİH YAZARLIĞI, TÜRK.
 157. Osmanlı astroloji litaratürü tarihi ve Osmanlı astronomiliteratürü tarihi zeyli, Osmanlı bilim literatürü tarihi zeylleri (matematik, coğrafya, musiki, askerlik, tabii ve tatbiki bilimler, tıbbi bilimler) ve Osmanlı mavzu'at al-ulum litaratürü tarihi = History of Ottoman astrology literature and supplement to the history of Ottoman astronomy literature : Supplements to the history of Ottoman sicentific literature (mathematical, geographical, music, military arts, natural and applied sicences and medical sicences literature) and history of Ottoman classification of sicences literature / ed. Ekmeleddin İhsanoğlu; haz. Veysel Bulut ...[v.b.]. Newsletter/ IRCICA, (84), January-April 2011, p.29. Kitap tanıtma 1. BİLİM HAYATI, OSMANLI. - 2. TIP TARİHİ, OSMANLI. - 3. YAYIN TANITIMI, KİTAP. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 5. MATEMATİK TARİHİ, OSMANLI. - 6. ASTROLOJİ. - 7. ASTRONOMİ. I. Gündüz, Gülcan (haz.). II. Şeşen, Ramazan (haz.). III. Bekar, Serdar (haz.). IV. İhsanoğlu, Ekmeleddin (haz.).
 158. Osmanlı'ya vefa. Türkiye Günlük Siyasi Gazete, 40 (14099), 22 Ekim 2009, 12.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 159. Ozankaya, Özer: Türkiye'de Cumhuriyet öncesinin düşünce ortamı : Celal Nuri'nin Rönesans ve reformun dışında kalışımıza ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Yıllık, (10), 1988, 139-164.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE, HEGEL. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 160. Öktem, Ülker: Hilafiyyat, Mestcizade ve 'Hilafiyyat'ı = Contradiction, Mestcizade and his 'Hilafiyyat'. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 48 (2), 2007, 21-36.ss. Kaynakçası vardır. 1. İSLAM FELSEFESİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 161. Öngören, Reşat: Osmanlı padişahları ve tasavvuf / Reşat Öngören. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 486-494.ss. Not: Makale 4. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. OSMANLI PADİŞAHLARI.
 162. Özdinç, Rıdvan: Son dönem Osmanlı düşüncesinde irade hürriyeti / değerlendirme Betül Sezgin. BSV Bülten / Bilim ve Sanat Vakfı Bülten, 24 (80), Eylül-Aralık 2012, 46-47.ss. 1. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ, TÜRKİYE. - 2. TEZLER. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 163. Özen, H. Ege: Cemaleddin Afgani: Hangi İslam birliği?. Toplumsal Tarih, (155), Kasım 2006, 72-78.ss. 1. PANSLAVİZM. - 2. CEMALEDDİN AFGANİ 1838-1944. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 4. BİLİM POLİTİKASI, OSMANLI.
 164. Özgürel, Avni: Vesayet kültüründen demokrasiye. Radikal, 14 (4894), 07 Mart 2010, 15.s. 1. OSMANLI TARİHİ, TANZİMAT DÖNEMİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. DEMOKRATİKLEŞME, TÜRKİYE.
 165. Özkul, Osman: Prens Sabahaddin ve günümüzdeki önemi, (1-8). Yeni Asya, 25 (8654), 10 Haziran 1994, 2.s. Dizinin devamı; Yeni Asya, 11-17 Haziran 1994, 2.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. SOSYOLOGLAR.
 166. Öztuna, Yılmaz: Osmanlı'nın eserleri hafızalardan silindi!. Türkiye Günlük Siyasi Gazete, 41 (14311), 22 Mayıs 2010, 17.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 167. Öztürk, Hasan: Şeyhulislam fetvasıyla kitap okumak veya Katip Çelebi'nin liberalizmi. Türkiye Günlüğü, (34), Mayıs-Haziran 1995, 53-56.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. KATİP ÇELEBİ, 1609-1657.
 168. Öztürk, Nazif: Osmanlı düşünce tarihi çerçevesinde Molla Lütfi (?-900/1494). Türk Dünyası Araştırmaları, (47), Nisan 1987, 203-222.ss. Kaynakçası vardır. 1. OSMANLI TARİHİ, XV.yy.. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. MOLLA LÜTFİ, ?-1494.
 169. Özütemiz, Eyüp: Haşimi Emir Osman Efendi (Emir Efendi Hazretleri). Yedikıta Aylık Tarih, İlim ve Kültür Dergisi, (38), Ekim 2011, 58-61.ss. Kaynakçası vardır. 1. OSMANLI TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 170. Pekdoğan, Celal: Batılılaşma bağlamında bazı batıcıların "Öteki"ne bakışları ve bir tartışma (Husumet mi? Muhabbet mi?). Bilgi ve Bellek / Türk Devrim Tarihi Çalışmaları Dergisi, 3 (6), Yaz 2006, 46-73.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. ÇAĞDAŞLAŞMA, OSMANLI.
 171. Petrosyan, Yuriy Aşatoviç: Türkiye'nin toplumsal-politik fikirlerinin tarihinde 1860-70 yıllarındaki Türk meşrutiyetçilerinin.. / Yuriy Aşatoviç Petrosyan. - Türk Tarih Kongresi [8.: 1976: Ankara]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1983. - 1777-1788.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. OSMANLI TARİHİ, MEŞRUTİYET DÖNEMİ I..
 172. "Pirizade ve Ahmet Cevdet Paşa, sadece çeviri yapmıyor, İbn Haldun düşüncesiyle de hesaplaşıyor!" / Sami Erdem ...[v.b.]; görüşen: Özgür Kavak. BSV Bülten / Bilim ve Sanat Vakfı Bülten, 20 (69), Ocak-Nisan 2009, 42-47.ss. 1. İSLAMİ İLİMLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. İBNİ HALDUN 1332-1406. I. Yıldırım, Yavuz. II. Özkan, Halit. III. Kaya, M. Cüneyt.
 173. Poyraz, Hakan: Var mı, yok mu? Osmanlı'da "felsefe yoktur" iddiası üzerine... Türk Yurdu, 19-20 (148-149), Aralık 1999-Ocak 2000, 283-295.ss. 1. FELSEFE, TÜRKLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 174. Reyhan, Cenk: Tarihten bir kesit : Adem-i Merkeziyet. Memleket Mevzuat / Aylık Yerel Yönetim Dergisi, (2), Ağustos 2005, 26-28.ss. 1. YERİNDEN YÖNETİM. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. MERKEZDEN YÖNETİM.
 175. Sakallı, Bayram: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk aydını / Bayram Sakallı. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 616-629.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 176. Sambur, Bilal: Hayalin derinliklerinde hakikat arayışı / Bilal Sambur. - Dünden bugüne Karadeniz havzasında kültürel, ekonomik ve ticari işbirliği. - [y.y.]: Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM-ACTOR), 2013. - 27-39.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK. - 4. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 5. İSLAM FELSEFESİ. - 6. TASAVVUF TARİHİ.
 177. Sarı, Mesut: 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'ndeki düşünce akımları ve Batı tesirleri. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 6 (72), Şubat 2006, 35-38.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 178. Sarıkavak, Kazım: Az bilinen Osmanlı'da bir aydınlanma hareketi. Yeni Türkiye, 6 (33), Mayıs-Haziran 2000, 125-130.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. ÇAĞDAŞLAŞMA, OSMANLI.
 179. Sarıkaya, M. Saffet: Osmanlı Devleti'nin ilk asırlarında toplumun dini yapısına Ahilik açısından bir bakış denemesi / M. Saffet Sarıkaya. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 393-402.ss. Not: Makale 4. cilttedir. 1. AHİLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 180. Sarıkoyuncu, Ali: Şeyh Edebali ve Milli Mücadelede Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi. Diyanet Üç Aylık İlmi Dergi, 30 (3), Temmuz-Eylül 1994, 15-24.ss. 1. İSTİKLAL HARBİ. - 2. MİLLİ MÜCADELE, BİLECİK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 181. Sarınay, Yusuf: Osmanlı Devleti'nde Türk milliyetçiliğinin doğuşu / Yusuf Sarınay. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 411-419.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. SOSYAL YAPI, OSMANLI. - 3. TÜRKÇÜLÜK.
 182. Savaş, Saim: Osmanlı dönemi zaviyeleri üzerine bazı değerlendirmeler / Saim Savaş. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 459-467.ss. Not: Makale 4. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. TARİKATLAR, OSMANLI.
 183. Sedgwick, Mark: Dinin sosyal hayattaki yeri : Osmanlı sufiliğinin doğası / Mark Sedgwick. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 4.c.(446-450.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. TARİKATLAR, OSMANLI.
 184. Severcan, Şefaettin: Bir tarih değerlendirmesi: "Şeyh Bedreddin olayı". Türkiye Günlüğü, (43), Kasım-Aralık 1996, 96-107.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 185. Severcan, Şefaettin: Şeyh Bedreddin olayı / Şefaettin Severcan. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 259-275.ss. Not: Makale 9. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. SİYASİ TARİH, OSMANLI.
 186. Sevim, Sezai: Osman Gazi'nin irtibatlı olduğu düşünürlere dair / Sezai Sevim. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 44-48.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 187. Siler, Abdurrahman: Türk akademisyenlerinin aydın-halk tezadına bakışındaki gelişmeler üzerine. Yeni Türkiye, 6 (33), Mayıs-Haziran 2000, 369-376.ss. 1. SOSYAL TARİH, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 188. Sinanoğlu, Suat: Yirmibirinci yüzyıla girerken klasik çağ düşüncesi, Avrupa ve Türkiye. Belleten / Türk Tarih Kurumu, 56 (216), Ağustos 1992, 513-530.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 189. Sözen, Kemal: Katip Çelebi'nin devlet görüşü ve Osmanlı Türk düşüncesindeki etkileri = State view of Katip Çelebi and his impacts in the Ottoman-Turkish thought. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (22), 2009, 25-40.ss. Kaynakçası vardır. 1. DEVLET. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 4. İBNİ HALDUN 1332-1406. - 5. KATİP ÇELEBİ, 1609-1657.
 190. Sözen, Kemal: Osmanlı düşünce yapısı (XVII. yüzyıla kadar). Yeni Türkiye, 8 (46), Temmuz-Ağustos 2002, 93-104.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 191. Sultan Abdülaziz'in bazı mebahis-i hikemiyye ve mantıkiyye tercemeleri adlı risalesi / tanıtan İrfan Görkaş. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 17 (46), Kış 2011, 359-361.ss. Kaynakçası vardır. Kitap tanıtma 1. ABDÜLAZİZ, OSMANLI PADİŞAHI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 192. Şahin, Haşim: Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde adı geçen önemli bir derviş = : Geyikli Baba / konuşmacı: Haşim Şahin. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - 787-800.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK. - 3. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ.
 193. Şakul, Kahraman: Nizam-ı Cedid düşüncesinde batılılaşma ve İslami modernleşme = The Westernisation and modernisation in Nizam-ı Cedit thought. Divan İlmi Araştırmalar, 10 (19), 2005, 117-150.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. ASKERİ POLİTİKA, TÜRKİYE. - 3. ÇAĞDAŞLAŞMA, OSMANLI.
 194. Şapolyo, Enver Behnan: Encümen-i Daniş'in tarihçesi. Türk Kültürü, 6 (67), Mayıs 1968, 439-444.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 195. Şenel, Cahid: Hikmet ve Nizam'ın yeniden inşası: : -Yeni Osmanlı neşriyatına giriş- = The reconstruction of Hikmat and Nizam: : -Introduction to new Ottoman publications-. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (27), Mart 2015, 165-186.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE. - 2. ŞİNASİ 1826-1871. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 196. Şentürk, Recep: Fıkıh ve sosyal bilimler arasında son dönem Osmanlı aydını = Late Ottoman intellectuals between figh and social sciences. İslam Araştırmaları Dergisi / Turkish Journal of Islamic Studies, (4), 2000, 133-171.ss. Kaynakçası vardır. 1. SOSYAL TARİH, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. ÇAĞDAŞLAŞMA, OSMANLI.
 197. Şimşek, Halil İbrahim: XVIII. yüzyıl Osmanlı düşüncesinde bunalım ve arayış-III : Tasavvuf / değerlendirme Osman Sacid Arı. BSV Bülten / Bilim ve Sanat Vakfı Bülten, 19 (67), Mayıs-Ağustos 2008, 81-84.ss. 1. TASAVVUF. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 198. Şimşirgil, Ahmet: Kanuni zamanında ilim ve fikir hareketleri : XVI. yüzyıl, Türk tefekkürünün de altın çağıydı. Tarih ve Medeniyet, 1 (14), Nisan 1995, 53-58.ss. 1. BİLİM HAYATI, OSMANLI. - 2. OSMANLI TARİHİ, XVI.yy.. - 3. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, OSMANLI PADİŞAHI 1494-1566. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 5. BİLİM POLİTİKASI, OSMANLI.
 199. Şirin, İbrahim: Osmanlıda toplumun manipülasyonunda sürü metaforu. Düşünen Siyaset Düşünce Dergisi, (11), 1999, 259-273.ss. Kaynakçası vardır. 1. OSMANLI TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 200. Şirin, Veli: Osmanlı medeniyeti. Yarınlar İçin Düşünce Aylık Ulusal ve Uluslararası Analiz Dergisi, 4 (43), Mayıs 2009, 107-116.ss. 1. KÜLTÜR HAYATI, OSMANLI. - 2. SPOR TARİHİ, OSMANLI. - 3. MUSİKİ, OSMANLI. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 5. OSMANLI SANATI. - 6. OSMANLI MİMARİSİ. - 7. OSMANLI DEVLETİ. - 8. DİNİ HAYAT, OSMANLI.
 201. Tahralı, Mustafa: Davud-ı Kayseri'nin Fusucu'l hikem Şerhi Mukaddimesi. Kubbealtı Akademi Mecmuası, 27 (1), Ocak 1998, 28-35. ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 202. Taş, Hülya: Bursa'da halkın inanç ve yaşam felsefesine yön vermiş kerametler sultanı Şemsettin Muhammed = (Emir Sultan) / konuşmacı: Hülya Taş. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - 811-835.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. FOLKLOR, BURSA. - 3. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ.
 203. Taş, Ogün Nuri - Füsun Paydak: Matbaanın alınmasının Osmanlı zihniyet dünyasına etkisi. Tarih Çevresi, (8), Ocak-Şubat 1994, 56-60.ss. 1. MATBAACILIK, TÜRKİYE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 204. Tekin, Mustafa: Osmanlı'da ulemadan aydına dönüşüm süreci -sosyolojik bir yaklaşım-. Marife Bilimsel Birikim, 4 (1), Bahar 2004, 227-234.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. 
 205. Toksöz, Hatice: Osmanlı'nın klasik döneminde akıl telakkileri = The concept of reason in the classical Ottoman period. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (23), 2009, 51-74.ss. Kaynakçası vardır. 1. TASAVVUF. - 2. FELSEFE. - 3. BİLİM. - 4. İSLAMİ İLİMLER. - 5. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 206. Topal, Mehmet: Osmanlı Devleti'nde Ahi zaviyeleri / Mehmet Topal, Kamil Çolak. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 403-409.ss. Not: Makale 4. cilttedir. 1. AHİLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 207. Tozlu, Necmettin: Osmanlılarda Düşünce Hayatı ve Felsefe'nin "Felsefenin Karşılığı! kavramı açısından analizi / Necmettin Tozlu, Vefa Taşdelen. - Çağdaş Türk düşüncesinin inşası yolunda : Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay armağanı. - Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2015. - 17-22.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. FELSEFE, OSMANLI.
 208. Tunalı Koç, Gülçin: Osmanlı Atinası ve düşünce tarihi ekseninde Kadı Mahmud Efendi'nin Tarih-i Medeniyetü'l Hukema adlı eseri = Ottoman Athens and Kadı Mahmud Efendi's History Perspective Tarih-i Medinetü'l Hukema from and intellectual. Divan İlmi Araştırmalar, 11 (20), 2006, 169-184.ss. Kaynakçası vardır. 1. YUNANİSTAN TARİHİ. - 2. ADALET TEŞKİLATI, OSMANLI. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 209. Tuncer, Ömer: Anadolu'nun bilinmeyen bilim çağı va Osmanlı'nın kuruluşundaki rolü : Sadru'd Din Konevi ve Ekberiyye hareketi. Bilim ve Gelecek / Aylık Bilim, Kültür, Politika Dergisi, (54), Ağustos 2008, 54-58.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 3. BİLİM TARİHİ, TÜRK.
 210. Türer, Osman: Osmanlı'nın temelindeki manevi harç = : Kuruluş döneminde Anadolu'da tasavvuf / Osman Türer. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 375-383.ss. Not: Makale 4. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 211. Türker-Küyel, Mübahat: Tefekkürat ile II. Mahmud Tehafüt ile II. Abdülhamid arasındaki ilişki Osmanlı Devlet anlayışında = bir ağırlık koyabilir mi idi? / Mübahat Türker-Küyel. - Türk Tarih Kongresi [13.: 1999: Ankara]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2002. - 709-714.ss. Not: Tebliğ; 3. cilt, 2. kısımdadır. 1. ABDÜLHAMİD II., OSMANLI PADİŞAHI. - 2. DEVLET YÖNETİMİ, OSMANLI. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 4. MAHMUD II., OSMANLI PADİŞAHI.
 212. Unan, Fahri: Bir Bayrami Şeyhi = : Şeyh Muhyiddin Mehmed-i İskilibi. Tarih Çevresi, (12), Eylül-Ekim 1994, 19-26.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. TARİKATLAR.
 213. Uyanık, Mevlüt: Osmanlı düşünce tarihinde "karşıt fikir" kavramı -Şeyh Bedreddin örneği-. Türkiye Günlüğü, (39), Mart-Nisan 1996, 58-68.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 214. Uzunoğlu, M. Vecih: Ayşi Mehmet Efendi: Hayatı ve eserleri. Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 2 (6), Yaz 2002, 135-142.ss. 1. BİLİM HAYATI, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 215. Ülke, Meryem: Emperyalizm karşıtı bir isim: Halil Halid Bey. BSV Bülten / Bilim ve Sanat Vakfı Bülten, 14 (57), Ocak-Nisan 2005, 74-86.ss. Kaynakçası vardır. 1. SİYASET FELSEFESİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. BİYOGRAFİLER.
 216. Ülkütaşır, M. Şakir: Encümen-i Daniş (İlk Türk Akademisi). Türk Kültürü, 2 (18), Nisan 1964, 162-166.ss. Kaynakçası vardır. 1. DANIŞMA MECLİSİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 217. Üzüm, İlyas: Deliorman bölgesi pirlerinden Demir Baba'nın inanç dünyası (Demir Baba Vilayetnamesi'ne göre İslami = inançlar) / konuşmacı: İlyas Üzüm. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - 883-895.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. İSLAMİYET, BULGARİSTAN. - 3. TÜRK KÜLTÜRÜ, BULGARİSTAN. - 4. TÜRKLER, BULGARİSTAN.
 218. Velioğlu, Tarık: Osmanlı'nın manevi sultanları : Cihan devletini ayakta tutan gizli cevher / Tarık Velioğlu. - 2.bsk. - İstanbul: Hayykitap, 2009. 439 s.; 23 cm. - (Hayykitap; 63. Gizli hazinenin keşfi; 4) Bibliyografya: 435-439.ss. ISBN: 978-975-9059-68-2 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK. - 3. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ.
 219. Vurucu, İkbal: Osmanlı dönemi Turancılık Tasavvuru üzerine. Turan İlim Fikir ve Medeniyet Dergisi, (18), 2013, 1-16.ss. 1. OSMANLI DÖNEMİ. - 2. TURANCILIK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 220. Yakut, Esra: Osmanlı Devleti'nde XVI. yüzyılda ulema-yönetim ilişkisi. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1 (2), Ağustos 2000, 389-408.ss. Kaynakçası vardır. 1. BİLİM HAYATI, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 221. Yalçın, Soner: O afişlerin kökeni Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi'ye dayanıyor. Hürriyet, 58 (21199), 11 Şubat 2007, 27.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 222. Yavuz, Kemal: Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Aşık Paşa'nın dil üzerine düşünceleri ve Garib-Name'sinde o devir Türkçesi ile ilgili bazı dikkatler / konuşmacı: Kemal Yavuz. - Uluslararası Osmanlı Türkçesi Öncesi Eski Türkiye Türkçesi Toplantısı [1999]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Dil Kurumu, 2007. - 185-208.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. HALK ŞAİRLERİ. - 3. OSMANLI TARİHİ. - 4. TÜRKÇE.
 223. Yelten, Muhammet: Şirvanlı Mahmud'un hayatı ve eserleri. Türk Dünyası Araştırmaları, (57), Aralık 1988, 157-169.ss. Kaynakçası vardır. 1. BİLİM HAYATI, OSMANLI. - 2. MURAD II., OSMANLI PADİŞAHI. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 224. Yener, Abdülhalim: Son dönem Osmanlı ulemasının meşrutiyet ve hürriyete dair görüşleri. Köprü Üç Aylık Fikir Dergisi, (80), Ekim-Kasım-Aralık 2002 (Güz), 93-111.ss. 1. OSMANLI TARİHİ, XX.yy.. - 2. OSMANLI TARİHİ, XIX.yy.. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 225. Yetiş, Kazım: İkinci Meşrutiyet devrindeki belli başlı fikir akımlarının askeri hareketlere ve cepheye tesiri / Kazım Yetiş. - Askeri Tarih Semineri (4.: 1989: Ankara). - Ankara: Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 1989. - 50-71.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. OSMANLI TARİHİ, MEŞRUTİYET DÖNEMİ II..
 226. Yıldırım, Ergün: Bir modernleşme entellektüeli : Filibeli Ahmet Hilmi / Ergün Yıldırım. - Dünden bugüne Karadeniz havzasında kültürel, ekonomik ve ticari işbirliği. - [y.y.]: Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM-ACTOR), 2013. - 11-26.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK. - 3. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 4. İSLAM FELSEFESİ. - 5. TASAVVUF TARİHİ.
 227. Yıldırım, Selahattin: Osmanlı muhaddislerinden el-Kemahi ve el-Müheyya adlı mutavva şerhi = El-Kemahi an Ottoman scholars and his commentary on muvatta that is called el-Müheyya. EKEV Akademi Dergisi, 8 (20), Yaz 2004, 197-220.ss. Kaynakçası vardır. 1. BİLİM HAYATI, OSMANLI. - 2. HADİS TARİHİ. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 228. Yılmaz, Coşkun: Osmanlı siyaset düşüncesi kaynakları ile ilgili yeni bir kavramsallaştırma: Islahatnameler= A new = conceptualization concerning the sources on Ottoman political thought: Islahatnames. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 1 (2), 2003, 299-338.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. TARİH ARAŞTIRMALARI, OSMANLI. - 3. SİYASİ TARİH, OSMANLI.
 229. Yılmaz, Hüseyin: Osmanlı tarihçiliğinde Tanzimat öncesi siyaset düşüncesine yaklaşımlar= Approaches to pre-Tanzimat = political thought in Ottoman historiography. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 1 (2), 2003, 231-298.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. TARİH ARAŞTIRMALARI, OSMANLI. - 3. SİYASİ TARİH, OSMANLI.
 230. Yılmazer, Ziya: XIX. Yüzyılın ilk yarısında bir din aliminin problemlere bakışı ve çözümleri / Ziya Yılmazer. - Türk Tarih Kongresi [13.: 1999: Ankara]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2002. - 745-762.ss. Not: Tebliğ; 3. cilt, 2. kısımdadır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. OSMANLI TARİHİ, XIX.yy..DÜŞÜNCE TARİHİ – RUS 1. Acar, Kezban: Osmanlı ve Rus modernleşmesine dair bazı görüşler : Reflection on Ottoman and modernization. Muhafazakar Düşünce / The Journal of Conservative Thought, 4 (16-17), Bahar-Yaz 2008, 59-86.ss. Kaynakçası vardır. 1. RUSYA TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, RUS. - 3. ÇAĞDAŞLAŞMA, OSMANLI.
 2. Aykut, Altan: İvan Peresvetov ve "Sultan Mehmet Menkıbesi". Belleten / Türk Tarih Kurumu, 46 (184), Ekim 1982, 861-882.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, RUS. 
 3. Berdyaev, Nikolay: Ruskaya idea (Rus düşüncesi) / tanıtan Mehriban Gasımova. İslam Araştırmaları Dergisi / Turkish Journal of Islamic Studies, (7), 2002, 146-148.ss. Kitap tanıtma. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, RUS. - 2. TANITMALAR.
 4. İsmayılov, Meşdi: Rus entelijansiyasının Doğu algısı başlangıcından Avrasyacılığa kadar. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 15 (60), Şubat-Mart-Nisan 2012, 237-252.ss. Kaynakçası vardır. 1. RUSYA TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, RUS. - 3. AVRASYA.
 5. Laruelle, Marlene: Rusların Turancılık meselesi = La question du "Touranisme" des Russes / çev. Derya Aydın. Turan İlim Fikir ve Medeniyet Dergisi, (15), 2011, 11-31.ss. 1. RUSYA TARİHİ. - 2. TURANCILIK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, RUS.
 6. Mehdiyev, Nebi: Rus düşünce tarihi: Aydınlanmadan Marksizme / çev. Alaeddin Şenel. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (19), Mart 2011, 539-541.ss. Andrzej Walicky'nin "Rus Düşünce Tarihi: Aydınlanmadan Marksizme" adlı eserin tanıtımıdır. 1. MARKSİZM. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, RUS. - 3. YAYIN TANITIMI, KİTAP.
 7. Soljenitsin, Alexandre: Soljenitsin ve batı / Alexandre Soljenitsin; derl. Ferda Koray. - [Ankara: yayl.y.], 1976. 88 s.; 17 cm. 1. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, RUS.
 8. Sönmez, Erdem: 19. Yüzyıl Rusya Narodnik hareketi'nin ortaya çıkışı ve gelişimi. Toplumsal Tarih, (164), Ağustos 2007, 65-69.ss. Kaynakçası vardır. 1. AVRUPA TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, RUS.


DÜŞÜNCE TARİHİ – SELÇUKLULAR 1. Abacı, Tahir: Selçuklu aydınlığı. Milliyet Sanat, (602), Mayıs 2009, 97.s. 1. ANADOLU MEDENİYETLERİ TARİHİ. - 2. SANAT TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 3. SELÇUKLU TARİHİ. - 4. ANADOLU MEDENİYETLERİ. - 5. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
 2. Algaç, Şeyda: Anadolu Selçukluları ve Beylikleri döneminde kütüphaneler, kitap koleksiyonları ve telif edilen... = = A brief look into the libraries, collections and books issued at the time of anatolian Seljaks.... Sanat / Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, (4), 2003, 115-123.ss. 1. KÜLTÜR HAYATI, SELÇUKLULAR. - 2. KÜTÜPHANECİLİK TARİHİ, TÜRK. - 3. SELÇUKLU TARİHİ. - 4. BİLİM TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 5. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
 3. Altan, Çetin: Selçukluların Türkiye'deki hafıza mirasını okumak : Mekân, şahsiyet ve zafer. Türk Yurdu, 103 (324), Ağustos 2014, 16-25.ss. Kaynakçası vardır. 1. KÜLTÜR HAYATI, SELÇUKLULAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 3. ANADOLU SELÇUKLULARI.
 4. Bakırer, Ömür: Kitabeler, vakfiyeler ve yazarlar / konuşmacı: Ömür Bakırer. - Anadolu Selçuklular ve Beylikler dönemi uygarlığı. - 1.bsk. - Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2006. - 2.c.(9-13.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. KÜLTÜR HAYATI, SELÇUKLULAR. - 3. VAKFİYELER.
 5. Bardakçı, Mehmet Necmettin: Türklerin sosyal ve kültürel hayatında tasavvuf ve tarikatlar / Mehmet Necmettin Bardakçı. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 450-461.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. TASAVVUF TARİHİ.
 6. Bayrakdar, Bayram: Geçmişten günümüze "Kim Nasıl Yönetecek?" sorusuna cevap arayan iki eser : Siyasetname ve Hükümdar / konuşmacı: Bayram Bayrakdar. - Uluslararası Selçuklu Sempozyumu [1.: 2010: Kayseri]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2014. - 131-142.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
 7. Çam, Mevlüt: Ebu'l-Hasan Harakânî zaviyesi ve zaviye için kurulan Sultan III.Murat vakfı. Vakıflar Dergisi, (45), Haziran 2016, 121-142.ss. Kaynakçası vardır. 1. VAKIFLAR, OSMANLI. - 2. TEKKELER, OSMANLI. - 3. KÜLTÜREL İLİŞKİLER, OSMANLI-İRAN. - 4. TÜRBELER, OSMANLI. - 5. DİNİ HAYAT, SELÇUKLULAR. - 6. MURAD III., OSMANLI PADİŞAHI. - 7. TÜRBELER, SELÇUKLULAR. - 8. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 9. DİNİ HAYAT, OSMANLI. - 10. VAKIFLAR, SELÇUKLULAR.
 8. Çavuşoğlu, Ali: The emphasis putting on knowledge in the literary Works of Seljukian era / konuşmacı: Ali Çavuşoğlu. - International Seljuk Symposium [1.: 2010: Kayseri]. - Ankara: Atatürk Supreme Council For Culture, Language and History Turkish Historical Society, 2014. - 1-12.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. SELÇUKLU TARİHİ.
 9. Çelik, Rıfat İlhan: Selçuklu uç kuvvetlerinin kuruluş süreci ve ordu pazarları / Rıfat İlhan Çelik. - Uluslararası Selçuklu Sempozyumu [1.: 2010: Kayseri]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2014. - 269-278.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
 10. Demir, Remzi: Selçuklu dönemi bilim ve felsefe tarihi araştırmaları neden ihmal edildi?. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 16 (198), Aralık 2010, 80.s. 1. BİLİM TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
 11. Kaya, Ali: Anadolu girişimciliği dinamiğine Protestan Kalvenizm’in etkisi var mıdır? / Ali Kaya, Yasemin Kaya. - Uluslararası Selçuklu Sempozyumu [1.: 2010: Kayseri]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2014. - 63-90.ss. 1. BİLİM TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 3. PROTESTANLIK.
 12. Kayhan, Hüseyin: Haçlılar karşısında Selçuklular. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 8 (33), Ağustos-Eylül-Ekim 2005, 299-319.ss. Kaynakçası vardır. 1. HAÇLI SEFERLERİ. - 2. SELÇUKLU TARİHİ. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
 13. Kırca, Celal: Necmeddin Daye'de insan anlayışı / Celal Kırca. - Uluslararası Selçuklu Sempozyumu [1.: 2010: Kayseri]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2014. - 143-154.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. İNSAN.
 14. Kızılcık, Abdullah: Muhtaru's-Sihah sahibi Ebu Bekir Er-Razi ve Arapça eserleri= Abu Bakr al-Razi the author of Mukhtar = al-Sihah and his works. Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 4 (12), Kış 2004, 89-95.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
 15. Kozan, Ali: Kaynaklar ve yöre insanının görüşlerine göre Selçuklu Anadolu'sunda Horasan erenleri : Kayseri Yöresi örneği / Ali Kozan. - Uluslararası Selçuklu Sempozyumu [1.: 2010: Kayseri]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2014. - 91-130.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. SELÇUKLU TARİHİ. - 3. SOSYAL GÜVENLİK, SELÇUKLULAR.
 16. Muşta, Muammer C.: Türk-İslam düşüncesinin gelişmesinde büyük dönem ve eğitim. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Sosyal Bilimler, (8), 1997, 145-168.ss. Kaynakçası vardır. 1. EĞİTİM TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
 17. Ocak, Ahmet Yaşar: Selçuklular ve beylikler devrinde düşünce / Ahmet Yaşar Ocak. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 429-438.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. ANADOLU BEYLİKLERİ DEVRİ. - 2. ANADOLU SELÇUKLULARI. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
 18. Ocak, Ahmet Yaşar: Selçuklular ve Beylikler devrinde Tasavvufi düşünce / konuşmacı: Ahmet Yaşar Ocak. - Anadolu Selçuklular ve Beylikler dönemi uygarlığı. - 1.bsk. - Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2006. - 1.c.(429-439.ss.).
 19.  1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
 20. Ocak, Ahmet: Büyük Selçuklu Devleti'nde vezirlerin mezhebi yönü ve bunun devlet politikalarındaki yansımaları / Ahmet Ocak. - Uluslararası Selçuklu Sempozyumu [1.: 2010: Kayseri]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2014. - 15-40.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
 21. Öcalan, Hasan Basri: Anadolu Selçukluları zamanında tasavvuf düşüncesi / Hasan Basri Öcalan. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 462-470.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. TASAVVUF TARİHİ.
 22. Sevgi, H. Ahmet: Anadolu Selçuklularında hoşgörü ortamı / H. Ahmet Sevgi. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 439-449.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
 23. Sofuoğlu, M. Cemal: Nizamü'l-Mülk'ün Siyasetname'si üzerine bazı düşünceler / M. Cemal Sofuoğlu. - Uluslararası Selçuklu Sempozyumu [1.: 2010: Kayseri]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2014. - 195-200.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. NİZAMÜL-MÜLK.
 24. Şeşen, Ramazan: Sultan Sencer'in muhitinde yaşayan felsefeciler, matematikçiler, tabipler / konuşmacı: Ramazan Şeşen. - Türk Tarih Kongresi [14.: 2002: Ankara]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2005. - 1.c.(441-452.ss.). 1. BİLİM TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 3. KÜLTÜR HAYATI, SELÇUKLULAR. - 4. SOSYAL GÜVENLİK, SELÇUKLULAR.
 25. Topçu, Önder: Modern Eğitimin Öncüsü Nizamülmülk. Tarih Bilinci / Tarih ve Kültür Dergisi, (32), Aralık 2014, 53-57.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
 26. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu [1.: 2010: Kayseri]. I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu : Selçuklu tarihi: Bilim ve düşünce: Bildiriler, 27 Eylül 2010 - 30 Eylül 2010, Kayseri / yay. haz. M. Metin Hülagü ...[v.b.]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2014. XII, 532 s.: rnk. fotoğ., hrt., pl.; 24 cm. - (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları; IV/A-2-1.6. dizi-sayı: 1) ISBN: 978-975-16-2784-1 1. BİLİM TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 2. BİLİMSEL TOPLANTILAR. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR. - 4. SELÇUKLU DEVLETİ. - 5. SELÇUKLU TARİHİ. - 6. SELÇUKLULAR. - 7. TARİH KONGRELERİ. - 8. TÜRK TARİHİ, KONGRELER. I. Aktan, Ali (yay. haz.). II. Yoska, Erhan (yay. haz.). III. Kapanşahin, Muhittin (yay. haz.). IV. Yuvalı, Abdulkadir (yay. haz.).DÜŞÜNCE TARİHİ – TÜRK 1. Aça, Mehmet: Türk inanış ve düşünüş sistemlerinde meyve / Mehmet Aça. - Prof. Dr. Fikret Türkmen armağanı. - İzmir: [yayl.y.], 2005. - 11-22.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FOLKLOR, İNANÇLAR. - 3. MEYVE. - 4. MİTOLOJİ.
 2. Açıkgenç, Alparslan: İlk Müslüman Türklerde düşünce ve bilim / Alparslan Açıkgenç. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 623-644.ss. Not: Makale 5. cilttedir. 1. BİLİM TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 3. Açıkgöz, Özkan: Abdal Yakub ve faaliyetleri = : Anadolu'nun vatanlaştırılmasında Türk halk dervişlerinin rolü. Tarih Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, (171), Mart 2001, 29-36.ss. 1. TASAVVUF TARİHİ. - 2. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 3. TARİKATLAR, OSMANLI. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 4. Adıgüzel, Han Ayvaz: Enver'i ve Talat'ı fikirsizlik öldürmüştür. Barem Siyaset / Haber / Kültür, 2 (18), Ocak 2006, 57-59.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TALAT PAŞA. - 3. ENVER PAŞA, 1881-1922. - 4. AYDINLAR, TÜRKİYE. - 5. CEMAL PAŞA, 1872-1922.
 5. Ahmed b. Osman ez-Zehebi: Ma'rifet'ül-kurra'i'l-kibar ale't-tabakati ve'l-a'sar / Ahmed b. Osman ez-Zehebi; yay. haz. Tayyar Altıkulaç. - İstanbul: İSAM, 1995. 4 c.(46, 1920 s.); 24 cm. - (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) yayınları; yayın no: 186. Kaynak eserler serisi; 2) Bibliyografya: 1877-1920.ss. ISBN: 975-389-193-8 (Tk.) 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. HADİSLER. - 3. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ.
 6. Akagündüz, Ümüt: Düşünce tarihimizin eğitimci simalarından Ayşe Sıdıka Hanım ve Usul-ı Talim ve Terbiye Dersleri adlı eseri = Ayşe Sıdıka Hanım and Lessons of Education and Training Methods in history of Turkish education. Folklor / Edebiyat Üç Aylık Kültür Dergisi, 21 (81), 2015/1, 87-106.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EĞİTİM SİSTEMİ, OSMANLI.
 7. Akagündüz, Ümüt: II. Meşrutiyet yılları düşünce dünyamızda tarih ve tarih yazımı üstüne bir değerlendirme = An assessment on history and historiography in our world of thought in the Second Constitutional Period. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi / CTAD, 11 (21), Bahar 2015, 3-31.ss. Kaynakçası vardır. 1. II. MEŞRUTİYET. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. TARİH YAZICILIĞI.
 8. Akalın, Şükrü Haluk: Sarı Saltuk'un türbe ve makamları üzerine / Şükrü Haluk Akalın. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 9-28.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TASAVVUF TARİHİ.
 9. Akar, Metin: I. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi değerlendirme konuşması / Metin Akar, Şükrü Haluk Akalın. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 581-584.ss. 1. DIŞ TÜRKLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. EVLİYALAR. - 4. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 5. KÜLTÜREL İLİŞKİLER, TÜRK CUMHURİYETLERİ. - 6. TASAVVUF TARİHİ.
 10. Akar, Metin: Kutup Osman Efendi ve Kıbrıs'ta bıraktığı izler / Metin Akar. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 29-42.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TÜRK KÜLTÜRÜ, KIBRIS. - 3. TÜRKLER, KIBRIS.
 11. Akça, Gürsoy - Himmet Hülür: Osmanlı-Türk düşüncesindeki Doğu-Batı imgelemini küreselleşme tartışmaları bağlamında yeniden düşünmek = Rethinking the images of East-West in Ottoman-Turkish thought in the context of globalization debats. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (16), Güz 2004, 258-282.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 12. Akçay, Yusuf: Bir felsefen bile yok. Dil ve Edebiyat, (59), Kasım 2013, 44-46.ss. 1. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 13. Akder, Necati: Bilim Davası ve örf korkusu, (II). Türk Kültürü, 14 (161), Mart 1976, 260-272.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. BİLİM TARİHİ, TÜRK.
 14. Akder, Necati: Bilim Davası ve örf korkusu, (III). Türk Kültürü, 14 (162), Nisan 1976, 321-332.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. BİLİM TARİHİ, TÜRK.
 15. Akıncı, Mehmet - Özgür Önder: Entelektüeli, evrensellik ve oryantalizm ekseninde yeniden düşünmek. Türkiye Günlüğü, (87), Kış 2006, 122-132.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. AYDINLAR, TÜRKİYE.
 16. Akkaş, Hasan Hüseyin: Türk modernleşme tarihinde muhafazakar siyasi düşünce. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), Aralık 2001, 17-28.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 17. Aköz, Emre: Türkiye'de kimlik sorunu (2) : Kırılma noktası (2) / konuşmacılar Ali Saydam, Dücane Cündioğlu; oturum başkanı Mehmet Ali Kılıçbay. NPQ Türkiye, 7 (3), 2005, 69-77.ss. 1. ULUS DEVLET. - 2. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, TÜRKİYE. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 18. Akpolat, Yıldız: Türkiye'de aydının seyri üzerine bir deneme : Üçüncü bir yol mümkün mü?. Türk Yurdu, 28 (248), Nisan 2008, 31-34.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. AYDINLAR, TÜRKİYE.
 19. Alan, Hüseyin: Vah Türkiyem..!. İktibas, (313), Ocak 2005, 24-27.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE. - 3. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE.
 20. Albayrak, Mevlüt: Türk düşüncesi ve Türk Akademiası / Mevlüt Albayrak. - Çağdaş Türk düşüncesinin inşası yolunda : Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay armağanı. - Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2015. - 145-156.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 21. Aliy, Abdurrahman: Türk Düşüncesi’nde Batı Felsefesi’nin alımlanışına bir örnek : Hasan Cemil Çambel’in “Fichte ve Fichte’nin Hitâpları” çalışması = An example of reception of Western Philosophy in Modern Turkish Thought : Hasan Cemil Çambel and his work “Fichte ve Fichte’nin Hitâpları”. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (28), Ekim 2015, 197-212.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 22. Alkan, Ahmet Turan: Halefi olmayan bir ilim adamı: Erol Güngör. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (11), Mayıs-Haziran-Temmuz 2000, 157-163.ss. 1. EDEBİYATÇILAR, TÜRK. - 2. GÜNGÖR, EROL 1938-1983. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 23. Alptuna, Erdem: Türklam : Yeni bir yaşam biçimi ve felsefesi / Erdem Alptuna. - Ankara: Arkadaş Yayınevi, 2005. 109 s.; 22 cm. ISBN: 975-509-413-X 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜ. - 3. TÜRK KÜLTÜRÜ.
 24. Altan, Çetin: Türk hukuk düşüncesinin tarihi anlamı. Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, 3 (33), Ağustos 1998, 12-13.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. HUKUK TARİHİ, TÜRK.
 25. Altaş, Hanifi: "Arkadan hançerlemek" ve aydın ihaneti üzerine. Yeni Hayat Aylık Siyasi Dergi, 11 (127), Mayıs 2005, 3-7.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE. - 3. AYDINLAR, TÜRKİYE.
 26. Altaş, Hanifi: Sen facianın resmini yapabilir misin Abidin?. Yeni Hayat Aylık Siyasi Dergi, 13 (148), Şubat 2007, 3-7.ss. 1. AZINLIKLAR, TÜRKİYE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. SOL HAREKETLER, TÜRKİYE.
 27. Altıntaş, Hayrani: Türk düşünce tarihinde hikmet geleneği bahsine giriş. Yeni Türkiye, 8 (46), Temmuz-Ağustos 2002, 27-32.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TÜRK TARİHİ.
 28. Altun, Fahrettin: Mübeccel Kıray'dan bize kalan = What we have after Mübeccel Kıray. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6 (11), 2008, 587-610.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK. - 3. SOSYOLOGLAR.
 29. Argın, Şükrü: Nihayet, tam zamanında, fakat... : "Eleştirel teori"nin Türkiye macerası. Toplum ve Bilim, (110), 2007, 8-35.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 30. Armağan, Mustafa: Cemil Meriç hata yapar mı?. Mostar Medeniyet-Kültür-Aktüalite Dergisi, 3 (29), Temmuz 2007, 58-59.ss. 1. MERİÇ, CEMİL 1916-1987. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 31. Armağan, Mustafa: Cemil Meriç'i anlamak için bir ön deneme. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (11), Mayıs-Haziran-Temmuz 2000, 133-145.ss. 1. EDEBİYATÇILAR, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 32. Arslan, Ahmet: Kemal Paşazade'nin felsefi görüşleri, (1). Din Öğretimi Dergisi, (33), Mart-Nisan 1992, 8-94.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FELSEFE, KEMAL PAŞAZADE (İBNİ KEMAL).
 33. Arslan, Ahmet: Kemal Paşazade'nin felsefi görüşleri, (2). Din Öğretimi Dergisi, (34), Mayıs-Haziran 1992, 90-105.ss. 1. KEMAL PAŞAZADE (İBNİ KEMAL), 1469-1534. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. FELSEFE, KEMAL PAŞAZADE (İBNİ KEMAL).
 34. Arslan, Mustafa: Türk destanlarında evren tasarımı / Mustafa Arslan. - Prof. Dr. Fikret Türkmen armağanı. - İzmir: [yayl.y.], 2005. - 65-74.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. HALK EDEBİYATI, DESTAN-TÜRK.
 35. Arslanbenzer, Hakan: Türk düşüncesi canlanırken hafıza ve unutkanlık. Kılavuz Aylık Kültür Dergisi, (34), Ocak 2006, 4-7.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 36. Artun, Erman: Adana yağmur yağdırma törenlerinde "Boğa Dede, Bulut Dede ve Tosun Dede Kültü" / Erman Artun. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 43-51.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FOLKLOR, ADANA. - 3. GELENEKLER, YAĞMUR DUASI.
 37. Artun, Erman: Anadolu inanç önderlerini besleyen eski inanç sistemleri, dinler, inanışlar / konuşmacı: Erman Artun. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - 25-39.ss. 1. ANADOLU MEDENİYETLERİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. FOLKLOR, İNANÇLAR. - 4. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK.
 38. Aster, Ernst Fon: Felsefe tarihinde Türkler. Belleten / Türk Tarih Kurumu, 2 (5-6), 2. Kanun-Nisan 1938, 89-98.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 39. Aşan, Muhammet Beşir: Fırat kenarında bir Horasan ereni Şeyh Ahmed Dede / Muhammet Beşir Aşan. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 53-62.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EVLİYALAR. - 3. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK.
 40. Atiker, Mustafa: Düşünce tarihine göre Türkiye Cumhuriyet'i Anayasası'nın dili. Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 8 (87), Şubat 2014, 92-93.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. ANAYASA.
 41. Atiş, Semih: Kategoriler hakkında dört metin-Rıza Tevfik, İsmail Fenni Ertuğrul, Ali Sedad ve Sırrı Giridi-= Four = texts on "category"-Rıza Tevfik, İsmail Fenni Ertuğrul, Ali Sedad and Sırrı Giridi. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (5), Mart 2004, 99-149.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 42. Ayan, Dursun: Sabri F. Ülgener'in Türk düşünce kültüründeki yeri. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (12), Ağustos-Eylül-Ekim 2000, 157-191.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 43. Aydeniz, Hediyetullah: Dergi : Politik bir varoluş ya da "hür tefekkürün kalesi". Anlayış Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi, (27), Ağustos 2005, 58-60.ss. 1. SÜRELİ YAYINLAR, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 4. BASIN YAYIN TARİHİ, TÜRK. - 5. SÜRELİ YAYINLAR, TÜRKİYE.
 44. Aydın, Mehmet S.: Türklerin felsefe kültürüne katkıları / Mehmet S. Aydın. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1985. 24 s. ; 24 cm. - (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Türk Kültüründen görüntüler dizisi sayı: 8) 1. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. FELSEFE, TÜRKLER.
 45. Aydın, Mehmet: Türklerin felsefe kültürüne katkıları = Turkish contributions to philosophical culture / Mehmet Aydın. - 2.bsk. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 1997. VI, 74 s.; 19 cm. - (Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi yayını; 130. Türk Kültüründen Görüntüler dizisi; 24) ISBN: 975-16-0926-7 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FELSEFE, TÜRKLER.
 46. Aydın, Mehmet: Türklerin felsefe kültürüne katkıları. Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 1 (3), Eylül 1985, 621-644.ss. 1. FELSEFE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 47. Aydın, Mustafa: Türkiye'de aydın sorunu. Yarınlar İçin Düşünce Aylık Ulusal ve Uluslararası Analiz Dergisi, 3 (28), Şubat 2008, 86-91.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. AYDINLAR, TÜRKİYE.
 48. Ayni, Mehmet Ali: Türk mantıkçıları = Turkish logicians / sadeleştiren Naim Şahin. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (17), Bahar 2005, 343-354.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE, TÜRKLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. MANTIK.
 49. Aytaç, Ahmet Murat: 1960 sonrası düşünüşte siyaset ve toplum ilişkileri : Berkes, Küçükömer ve Mardin üzerine bir deneme. Toplum ve Bilim, (106), 2006, 7-42.ss. Kaynakçası vardır. 1. SİYASİ HAYAT, TÜRKİYE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. AYDINLAR, TÜRKİYE. - 4. TOPLUMSAL DEĞİŞMELER, TÜRKİYE.
 50. Aytaç, Ömer: Prens Sabahattin ve Türk toplumunun girişimci kültür temelinde yeniden yapılanması. Fırat Üniversitesi Dergisi/ Sosyal Bilimler, 8 (2), 1996, 5-24.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 51. Aytaç, Pakize: Türk Düşüncesi Dergisi ve milliyetçilik. Türk Yurdu, 31 (285), Mayıs 2011, 195-202.ss. Kaynakçası vardır. 1. SÜRELİ YAYINLAR. - 2. MİLLİYETÇİLİK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 52. Ayvazoğlu, Beşir: Doğu-batı açmazında Peyami Safa. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (11), Mayıs-Haziran-Temmuz 2000, 107-131.ss. 1. EDEBİYATÇILAR, TÜRK. - 2. SAFA, PEYAMİ 1899-1961. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 53. Ayvazoğlu, Beşir: Tanrıdağı'ndan Hıra Dağı'na : Milliyetçilik ve muhafazakarlık yazıları / Beşir Ayvazoğlu. - 2.bsk. - İstanbul: Kapı Yayınları, 2010. XI, 298 s.; 20 cm. - (Kapı Yayınları; 190. Beşir Ayvazoğlu kitaplığı; 14) ISBN: 978-9944-486-99-6 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 3. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 4. MUHAFAZAKARLIK. - 5. TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜ. - 6. TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ. - 7. TÜRK TARİHİ.
 54. Bağcı, Hüseyin: Türkiye'de düşünce kuruluşlarının tarihsel gelişimi. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, (1), 2009, 73-79.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 55. Bali, Muhan: Erzurum'un manevi mimarlarının Anadolu evliyaları ile ilgisi / Muhan Bali. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 63-74.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EVLİYALAR. - 3. FOLKLOR, ERZURUM. - 4. KÜLTÜREL YAPI, ERZURUM.
 56. Barın, Erol: Türk düşünce hayatında renkler ve yönler. Dil Dergisi, (11), Haziran 1993, 9-25. ss. 1. TÜRK EDEBİYATI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 57. Barkan, Ömer Lütfi: Kolonizatör Türk dervişleri / Ömer Lütfi Barkan. - İstanbul: Hamle Yayın, [t.y.]. 55 s.; 19 cm. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK. - 3. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK.
 58. Başak, Suna: Üç tarz-ı siyasetin tek tarzı : Kültür - Medeniyet ya da manevi kültür -maddi kültür kutuplaştırmacılığı. Almıla, 2 (10), Mart-Nisan 2007, 54-59.ss. Kaynakçası vardır. 1. MİLLİ KİMLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. TOPLUMSAL DEĞİŞMELER, TÜRKİYE. - 4. KÜLTÜR POLİTİKASI, TÜRKİYE.
 59. Başer, Sait: Bir muhasebe denemesi. Türk Yurdu, 8 (3), Nisan 1987, 47-48.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TÜRK TARİHİ.
 60. Başgöz, İlhan: Türk toplumunda dervişin sosyal fonksiyonu / İlhan Başgöz. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 1-8.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EVLİYALAR. - 3. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 4. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 5. TASAVVUF TARİHİ.
 61. Batca, Maria: Romanya-Dobroudja Türk topluluğunun toplumsal hafızasında Sarı Saltık Baba Babadağ Şehrinin kuruluş = efsanesi / Maria Batca. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 75-84.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EVLİYALAR. - 3. TASAVVUF TARİHİ. - 4. TÜRK KÜLTÜRÜ, BALKANLAR. - 5. TÜRKLER, ROMANYA.
 62. Baykan, Fehmi: Aydınlanma efsanesi. Türkiye Günlüğü, (33), Mart-Nisan 1995, 237-249.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 63. Bayrakdar, Mehmet: İdris-i Bitlisi. 2023 Aylık Dergi, (121), 15 Mayıs 2011, 76-80.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 64. Bayraktar, Levent: Cumhuriyet dönemi Türk düşüncesinde belli başlı felsefi akımlar. Yeni Türkiye, 8 (46), Temmuz-Ağustos 2002, 314-333.ss. 1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ, 1918-1938. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 65. Bayraktar, Levent: Cumhuriyet dönemi Türk düşüncesine toplu bir bakış / Levent Bayraktar. - Cumhuriyet dönemi Türk kültürü : Atatürk dönemi 1920-1938. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2009. - 2.c.(529-537.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 66. Bayraktar, Levent: Felsefe çalışmaları üzerinde bir değerlendirme (1920-1938) : 1. Felsefe tarihçiliği / Levent Bayraktar. - Cumhuriyet dönemi Türk kültürü : Atatürk dönemi 1920-1938. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2009. - 2.c.(619-622.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FELSEFE TARİHİ.
 67. Bayraktar, Levent: Türk düşüncesi üzerine bazı gözlemler. Türk Yurdu, 104 (337), Eylül 2015, 19-24.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. SOSYAL DÜŞÜNCE, TÜRKİYE.
 68. Bayraktar, Levent: Türk düşüncesinde İrtibat ve İmtidad meselesi ya da Prof. Dr. Necati Öner'i hatırlamak. Türk Yurdu, 104 (338), Ekim 2015, 18-19.ss. Kaynakçası vardır. 1. TÜRK DÜNYASI TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. TÜRK DÜNYASI. - 4. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 69. Bayraktar, Levent: Türk düşüncesini etkileyen akımlar : 1. İdealizm / Levent Bayraktar. - Cumhuriyet dönemi Türk kültürü : Atatürk dönemi 1920-1938. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2009. - 2.c.(539-545.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. İDEALİZM.
 70. Bayraktar, Levent: Türk düşüncesini etkileyen akımlar : 2. Türkiye'de Bergsonculuk / Levent Bayraktar. - Cumhuriyet dönemi Türk kültürü : Atatürk dönemi 1920-1938. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2009. - 2.c.(547-550.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 71. Bayraktar, Levent: Türk düşüncesini etkileyen akımlar : 3. Pragmatizm / Levent Bayraktar. - Cumhuriyet dönemi Türk kültürü : Atatürk dönemi 1920-1938. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2009. - 2.c.(551-562.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 72. Bayraktar, Levent: Türk düşüncesini etkileyen akımlar : 5. Anadoluculuk / Levent Bayraktar. - Cumhuriyet dönemi Türk kültürü : Atatürk dönemi 1920-1938. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2009. - 2.c.(569-576.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 73. Bayraktar, Mehmet: Türk düşüncesinin geleceği. Almıla, 2 (10), Mart-Nisan 2007, 70-71.ss. 1. MİLLİ KİMLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 74. Bayram, Mikail: Hacı Bektaş-ı Horasani hakkında bazı yeni kaynaklar ve yeni bilgiler / Mikail Bayram. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 51-56.ss. Not: Makale 7. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 75. Bayramsehedov, Nursehet: Doğunun büyük bilgeleri / tanıtan Güçmurat Sultanmuradov. Bilge, (10), Güz 1996, 54.s. Kitap tanıtma. 1. TANITMALAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. TÜRKLER, TÜRKMENİSTAN. - 4. BİLİM TARİHİ, TÜRK.
 76. Bektaş, Ayşe Selva: İsyanın en ahlaklı hareketi Nurettin Topçu. Yerli Düşünce, (8), Ağustos 2015, 76-77.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TOPÇU, NURETTİN 1909-1975.
 77. Bektaşoğlu, Mustafa: Taşköprülü alimler / Mustafa Bektaşoğlu. - Ankara: [yayl.y.], 2002. 96 s.; 20 cm. Bibliyografya: 92-93.ss. ISBN: 975-95372-1-4 1. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. KÜLTÜREL YAPI, KASTAMONU.
 78. Bergen, Lütfi: İsyandan birliğe: Anadolu'da yerli olmak. Hece, 14 (162-163-164), Haziran-Temmuz-Ağustos 2010, 51-69.ss. Kaynakçası vardır. 1. MİLLİ KÜLTÜR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. ANADOLU MEDENİYETLERİ.
 79. Berkay, Fügen: Türk aydınlanması / konuşmacı: Fügen Berkay. - Bilimin Işığında Aydınlanma Seminerleri (1.: 2003). - Bursa: Uludağ Üniversitesi, 2003. - 17-24.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ.
 80. Berkes, Niyazi: Türk düşününde batı sorunu / Niyazi Berkes. - Ankara: Bilgi Yayınları, 1975. 304 s.; 17 cm. - (Bilgi Yayınları bilgi dizisi; 22) 1. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU. - 2. BATI KÜLTÜRÜ. - 3. BATI MEDENİYETİ. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 5. TÜRK MEDENİYETİ.
 81. Berkes, Niyazi: Türk düşününde batı sorunu / Niyazi Berkes. - Ankara: Bilgi Yayınları, 1975. 304 s.; 17 cm. - (Bilgi Yayınları bilgi dizisi; 22) 1. BATI KÜLTÜRÜ. - 2. BATI MEDENİYETİ. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 4. TÜRK MEDENİYETİ.
 82. Beşirli, Hayati: Selanik'ten İstanbul'a, Türk düşünce hayatında Tekin Alp = From Selanik to Istanbul, Tekin Alp in Turkish thought life / konuşmacı: Hayati Beşirli. - Uluslararası Atatürk Kongresi [7.: 2011: Makedonya]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Atatürk Araştırma Merkezi, 2010. - 3.c.(2291-2301).ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. SOSYAL DAYANIŞMA.
 83. Bıçak, Ayhan: Düşünce üretimi ve süreklilik sorunu. Türk Yurdu, 31 (283), Mart 2011, 116-120.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. SOSYAL DÜŞÜNCE, TÜRKİYE.
 84. Bıçak, Ayhan: Türk düşüncesi araştırmalarında yöntem sorunu ve devlet = The problem of methodology and the state in the Turkish thought. Divan İlmi Araştırmalar, 10 (18), 2005, 59-78.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 85. Bıçak, Ayhan: Türk Düşüncesi II : Kaygılar / tanıtan Mürsel Tekin. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (26), Ekim 2014, 421-425.ss. kitap tanıtımı 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 86. Biçer, Ramazan: Türk düşünce tarihinde Selçuklular devrinin yeri ve önemi / Ramazan Biçer. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 509-517.ss. Not: Makale 5. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. SELÇUKLU TARİHİ.
 87. Bilecik, Hayri: Tefekkür anlayışımız / Hayri Bilecik. - Türk münevverinin müşterek fikir ve iman zemini. - İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 1988. - 53-63. ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FELSEFE, TÜRKLER.
 88. Bilenler konuşuyor. - İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2003. 166 s.; 22 cm. - (Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları Çarşamba sohbetleri dizisi; 4) ISBN: 975-7594-69-5 1. ÇOCUK EDEBİYATI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. FELSEFE, TÜRKLER. - 4. İSTANBUL, OSMANLI DÖNEMİ. - 5. TARİH FELSEFESİ. - 6. TÜRK MÜZİĞİ. - 7. TÜRKLER, DOĞU TÜRKİSTAN. - 8. YÜCEL, HASAN ALİ 1897-1961.
 89. Bilgin, Vedat: Vedat Bilgin : "Söz oyunları ile edebi sanatlar ile aydınlar boğulursa, bu söz oyunlarının içinde fikir kaybolur. Eğer edebiyat ve edebi sanatlar fikir tartışmalarının üstünü örtecek kadar baskın hale gelirlerse, o zaman bir fikir hareketi doğmaz Hiçbir edebiyat, bir fikir hareketi..." / görüşen: Abdülkerim Acar. Almıla, 2 (10), Mart-Nisan 2007, 76-79.ss. 1. AYDINLAR. - 2. SANAT ELEŞTİRİLERİ. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 4. EDEBİYAT TARİHİ.
 90. Bingöl, Abdülkuddüs: İslam kültür dünyasında mantık geleneğinin kurulmasında Türk düşünürlerin yeri. Milli Eğitim, (92), Aralık 1989, 48-54.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 91. Birdoğan, Nejat: Otman Baba ve velayetnamesi / Nejat Birdoğan. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 97-110.ss. 1. BEKTAŞİLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. EVLİYALAR. - 4. TÜRK KÜLTÜRÜ, BULGARİSTAN. - 5. TÜRKLER, BULGARİSTAN.
 92. Bodrogligeti, Andras J. E.: The impact of Ahmad Yasavi's teaching on the cultural and political life of the Turks of Central Asia. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 1987, pp.35-41. 1. YESEVİLİK. - 2. TÜRKLER, ORTA ASYA. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 4. HOCA AHMET YESEVİ 1103-1165. - 5. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 93. Bol, Fuat: İhanetler tarihi -1-. Türkiye Günlük Siyasi Gazete, 44 (15470), 31 Temmuz 2013, 11.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. SİYASİ DURUM, TÜRKİYE 2010.
 94. Bol, Fuat: İhanetler tarihi! -2-. Türkiye Günlük Siyasi Gazete, 44 (15471), 1 Ağustos 2013, 4.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. SİYASİ DURUM, TÜRKİYE 2010.
 95. Bolay, Süleyman Hayri: "Türkiye'de düşünce tarihçiliği ileri bir noktada değil" / görüşen: A. Cihat Beritli. Türk Edebiyatı, 38 (442), Ağustos 2010, 4-12.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 96. Bolay, Süleyman Hayri: Cumhuriyet dönemi düşünce hayatı / Süleyman Hayri Bolay. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 17.c.(739-785.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 97. Bolay, Süleyman Hayri: Cumhuriyet'in 80 yılında Türk düşünce hayatı / konuşmacı: Süleyman Hayri Bolay; oturum başkanı Sacit Turanlı. - Cumhuriyet'in Sekseninci Yılında Türkiye. - Ankara: Türk Ocakları Genel Merkezi; Ankara Ticaret Odası, 2004. - 356-373.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FELSEFE, TÜRKLER. - 3. SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TÜRKİYE.
 98. Bolay, Süleyman Hayri: Evvelâ, "Biz adam olmalıyız", "Bizden bir şey olmaz" gibi eziklik ve alçaklık ifade eden zihniyetten kurtulmak lazım / görüşen: Huzeyfe Süleyman Arslan. Almıla, (19), Güz 2013, 24-31.ss. 1. İSLAM FELSEFESİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 99. Bolay, Süleyman Hayri: History of Turkish thought from Tanzimat to the Republic / Süleyman Hayri Bolay. - The Turks. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 4.c.(667-686.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 100. Bolay, Süleyman Hayri: Süleyman Hayri Bolay : "Evvela, "Biz adam olmayız", "Bizden bir şey olmaz" gibi eziklik ve alçaklık ifade eden zihniyetten kurtulmak lazım. Yani önce kendi nefsimize güvenimizi kazanmamız gerekir. Aydınlarımız ve yazarlarımız, bu düşünceden kendilerini kurtarmalıdır" / görüşen: Yakup Cemil. Almıla, 2 (10), Mart-Nisan 2007, 44-49.ss. 1. MİLLİ KİMLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 101. Bolay, Süleyman Hayri: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk düşünce tarihi / Süleyman Hayri Bolay. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 515-566.ss. Not: Makale 14. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 102. Bolay, Süleyman Hayri: Türk düşüncesinde gezintiler / tanıtan Engin Erdem. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 49 (1), 2008, 283-287.ss. kitap tanıtma 1. YAYIN TANITIMI, KİTAP. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 103. Bozok, Akif: Bütünleşme yaklaşımları çerçevesinde "Üç Hilal"in jeopolitiği üzerine düşünceler. Türkiye ve Siyaset İki Aylık Yorum-İnceleme Dergisi, (14), Yaz 2003, 48-63.ss. 1. TÜRK DÜNYASI BÜTÜNLEŞMESİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. TÜRKÇÜLÜK.
 104. Budak, Şerif: Bilgi çağını dokuz yüzyıl önce yakalayan Türk-İslam eğitimcileri. Ülkü Ocağı Aylık Sosyo-Politik Kültür Dergisi, 3 (29), 15 Mayıs 1996, 13-17.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. BİLİM TARİHİ, TÜRK.
 105. "Bugün bir Türk düşüncesinden söz etmek mümkün mü?" / Abdullah Gündoğdu ...[v.b.]; görüşen: Yakup Cemil. Almıla, 2 (10), Mart-Nisan 2007, 34-37.ss. 1. MİLLİ KİMLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. I. Turan, Mustafa. II. Alatlı, Alev. III. Çetin, Göksal. IV. Başak, Suna. V. Güven, Turan. VI. Bayraktar, Mehmet. VII. Türköne, Mümtaz'er. VIII. Yılmazer, Hamza. IX. Mete, Ömer Lütfi. X. Canatan, Ayşe. XI. Sarıkavak, Kazım.

 106. Bulaç, Ali: Avrupa'ya yeni başkent. Zaman, (14869), 12 Nisan 2006, 18.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 107. Bulut, Yücel: Türk muhafazakarlığı. Anlayış Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi, (26), Temmuz 2005, 50-51.ss. 1. İSLAMCILIK, TÜRKİYE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜ. - 4. MUHAFAZAKARLIK.
 108. Bulut, Yücel: Türkiye'nin çağdaş tarihine ilişkin bazı gözlemler = Some observations on the contemporary history of Turkey. Divan İlmi Araştırmalar, 10 (19), 2005, 1-34.ss. Kaynakçası vardır. 1. SOSYAL TARİH, TÜRKİYE. - 2. SİYASİ TARİH, TÜRKİYE. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 4. TÜRK TARİHİ, XX.yy..
 109. Cangızbay, Kadir: Kadir Cangızbay : "Türkiye'de korkunç bir şey var : "Ortada kuyu var yandan geç". Bu da nedir : Ordu... Herkes yanından geçmeye çalışıyor; aman bana değmesin, aman ben ona değmeyeyim diye. Bunun böyle olduğu bir ülkede bütün şartlar müsait olsa bile düşünme faaliyeti engelleniyor" / görüşen: Yakup Cemil. Almıla, 2 (10), Mart-Nisan 2007, 50-53.ss. 1. MİLLİ KİMLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE.
 110. Carmuhammedov, Muhammedrahim: Ahmet Yesevi'de insan ve insanlık meselesi / Muhammedrahim Carmuhammedov. - Uluslararası Hoşgörü Kongresi [1995: Antalya]. - Ankara: Kültür Bakanlığı; Bil-Kav; Akdeniz Üniversitesi, 1995. - 225.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. HOCA AHMET YESEVİ 1103-1165.
 111. Ceyhan, Muhammed: Mefkuresuz düşünce. Almıla, 2 (10), Mart-Nisan 2007, 72-74.ss. 1. MİLLİ KİMLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 112. Coşkun, Sezai: Düşüncenin celadeti: Cemil Meriç'in düşüncesinin kaynakları üzerine. Hece, 14 (157), Ocak 2010, 139-148.ss. Kaynakçası vardır. 1. MERİÇ, CEMİL 1916-1987. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 113. Cündioğlu, Dücane: "Cemil Meriç Türk düşüncesine araf kavramını getirdi" / görüşen: Yusuf Akçay. Türk Edebiyatı, 35 (399), Ocak 2007, 4-10.ss. 1. EDEBİYATÇILAR, TÜRK. - 2. MERİÇ, CEMİL 1916-1987. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 114. Çağan, Kenan: Kemal Tahir'in ideoloji, iktidar ve yakın tarihe bakışı. Hece, 16 (181), Ocak 2012, 59-82.ss. 1. KEMAL TAHİR 1910-1973. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 115. Çakıcı, Bilal: Geçmişten günümüze gazete sloganları. Türk Yurdu, 31 (290), Ekim 2011, 230-234.ss.
 116. Çakır, Coşkun: Devletin tarihinden toplumun tarihine yeni bir tarih paradigması ve Ömer Lütfi Barkan. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (12), Ağustos-Eylül-Ekim 2000, 35-63.ss. 1. TARİH YAZARLIĞI, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 117. Çakmak, İsmail: Yarım asırlık "Türk Ruhu"nun tefekkür damlaları. Türk Yurdu, 31 (285), Mayıs 2011, 203-212.ss. Kaynakçası vardır. 1. SÜRELİ YAYINLAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 118. Çalen, Mehmet Kaan: Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp'in üçlü tasnifleri : Üçlü siyaset ve Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. Türk Yurdu, 31 (289), Eylül 2011, 292-298.ss. 1. SOSYAL DÜŞÜNCE, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 119. Çalmuk, Fehmi: Akıl tutulması. Barem Siyaset / Haber / Kültür, 1 (3), Ekim 2004, 41.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE. - 3. AYDINLAR, TÜRKİYE.
 120. Çelebioğlu, Amil: Erzurumlu İbrahim Hakkı / Amil Çelebioğlu. - Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1988. VIII, 184 s.; 20 cm. - (Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları; 869. Türk büyükleri dizisi; 71) Bibliyografya: 41-46.ss. ISBN: 975-17-0127-9 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EDEBİYAT TARİHİ, TÜRK XVIII.yy.. - 3. ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI, 1703-1780.
 121. Çelikcan, Peyami: Kazakistan'dan Macaristan'a erenlerin izinden / Peyami Çelikcan; fotog. İbrahim Demirel. - Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Türk Kültürü ve Hacıbektaş Veli Araştırma Merkezi, [t.y.]. 69 s.: fotog.; 22 cm. 1. ALEVİLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. HACI BEKTAŞ-I VELİ 1209-1271. - 4. HOCA AHMET YESEVİ 1103-1165. - 5. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 6. TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜ. - 7. TÜRK KÜLTÜRÜ, BALKANLAR. - 8. TÜRKLER, ORTA ASYA.
 122. Çeneli, İlhan: Eski Türk eserlerinde bilgi ve bilginin değeri. Türk Kültürü, 13 (145), Kasım 1974, 50-53.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. BİLİM TARİHİ, TÜRK.
 123. Çetin, Celal: 19. yüzyıl Osmanlı-Türk yenileşme çabalarının İran'a tesiri. Türk Yurdu, 27 (244), Aralık 2007, 37-44.ss. Kaynakçası vardır. 1. KÜLTÜREL İLİŞKİLER, OSMANLI-İRAN. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 124. Çetin, Göksal: 21. yüzyılda Türk düşüncesi. Almıla, 2 (10), Mart-Nisan 2007, 64-67.ss. 1. MİLLİ KİMLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 125. Çetinoğlu, Oğuz - Mehmet Şadi Polat: Anadoluculuk fikriyatının öncü dergisi Anadolu. Dil ve Edebiyat, (31), Temmuz 2011, 72-75.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. SÜRELİ YAYINLAR, TÜRKİYE.
 126. Çınar, Ali Abbas: Dede Korkut izinde üç Kazak bilgesi = : Töle Biy, Kazıbek Biy, Ayteke Biy / Ali Abbas Çınar. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 123-131.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. KAZAK EDEBİYATI. - 3. TÜRKLER, KAZAKİSTAN.
 127. Çoban, Melih: Azınlıklar ve Türkleşme bağlamında bir entelektüel : Tekinalp. Türk Yurdu, 31 (289), Eylül 2011, 299-308.ss. Kaynakçası vardır. 1. YAHUDİLER, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. YAHUDİLER, TÜRKİYE. - 4. AZINLIKLAR, OSMANLI. - 5. TÜRKÇÜLÜK.
 128. Çubukçu, İbrahim Agah: Türk-İslam düşüncesi hakkında araştırmalar / İbrahim Agah Çubukçu. - Ankara: Kültür Bakanlığı, 1992. 400 s.; 19 cm. - (Kültür Bakanlığı yayınları; 1417. Kültür Eserleri dizisi; 182) Bibliyografya: 371-378. ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 3. TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜ.
 129. Çubukçu, İbrahim Agah: Türk-İslam düşünürleri / İbrahim Agah Çubukçu. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989. 142 s. ; 24 cm. - (Türk Tarih Kurumu yayınları; XXIV.Dizi-Sa. 8) Bibliyografya: 123-130.ss. ISBN: 975-16-0143-6 1. BİYOGRAFİLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK. - 4. FELSEFE, TÜRKLER. - 5. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ.
 130. Dağ, Yusuf: Türkiye Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Sayın Yusuf Dağ'ın "Uluslararası Türk Dünyası İnanç = Önderleri" Kongresi'nde yaptıkları konuşma / konuşmacı: Yusuf Dağ. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - XV-XVIII.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 3. KÜLTÜREL İLİŞKİLER, TÜRKİYE-TÜRK CUMHURİYETLERİ.
 131. Dağtaşoğlu, Ahmet Emre: Türk düşünce tarihinde Mehmet İzzet'in yeri ve önemi = The place and the importance of Mehmet İzzet in the history of Turkish thought. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (18), Ekim 2010, 105-128.ss. Kaynakçası vardır. 1. ZİYA GÖKALP, 1876-1924. - 2. MEHMET İZZET, 1891-1930. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 132. Dakuki, Hüseyin Ali: Karahanlılar döneminde düşünce akımları / Hüseyin Ali Dakuki. - Türklerde insani değerler ve insan hakları. - İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 1992. - 341-359. ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. KARAHANLILAR TARİHİ.
 133. Daryal, Ali Murat: Düşünce ve gelenek. Kubbealtı Akademi Mecmuası, 40 (4), Ekim 2011, 44-46.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. GELENEKLER.
 134. Dayanç, Muharrem: Türk düşünce tarihinde Osmanlıcılık. Türk Yurdu, 31 (284), Nisan 2011, 35-39.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. SOSYAL DÜŞÜNCE, TÜRKİYE.
 135. Değirmencioğlu, Mahmut Coşkun: Felsefe tarihi ve tarih felsefesi açısından Türk düşüncesi hakkında bazı mülahazalar. Türk Yurdu, 9 (17), Haziran 1988, 29-36.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. TARİH FELSEFESİ.
 136. Demir, Fevzi: XX. yüzyıla girerken Türk düşününde "yarın"ın "rüya" olarak sunuluşuna ilişkin gözlemler ve = sonuçları. Mülkiye, 24 (222), Mayıs-Haziran 2000, 215-225.ss. 1. OSMANLI TARİHİ, XIX.yy.. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 137. Demir, Remzi: Osmanlılar dönemi Türk düşüncesine genel bir bakış. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 14 (159), Eylül 2007, 12-19.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 138. Demir, Remzi: Phibsophia Ottomanica : Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi Eski Felsefe, (1) / tanıtan Hüseyin Gazi Topdemir. Divan İlmi Araştırmalar, 10 (18), 2005, 275-280.ss. Kaynakçası vardır. Kitap tanıtmadır. 1. TANITMALAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 139. Demirci, Mehmet: Müslüman Türklerde tasavvuf / Mehmet Demirci. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 489-497.ss. Not: Makale 5. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TASAVVUF TARİHİ.
 140. Demirel, Süleyman: 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in "Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri" Kongresi'nde = yaptıkları konuşma / konuşmacı: Süleyman Demirel. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - I-VI.ss.
 141.  1. DEMİREL, SÜLEYMAN-KONUŞMALAR. - 2. DIŞ TÜRKLER. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 4. İSLAMİYET, TÜRK CUMHURİYETLERİ. - 5. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK.
 142. Denkel, Arda: Felsefe / Arda Denkel. - Cumhuriyet döneminde Türkiye'de bilim: "Sosyal bilimler". - Ankara: TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi, 1997. - 35-49.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FELSEFE, TÜRKLER.
 143. Die genesis des herder-bildes im Türkischen schrifttum: Versuch einer kritischen bibliographie / haz. İhsan Sarı. - İzmir: Ege Üniversitesi, 1998. 111 s.; 24 cm. - (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi; yayın no. 89) Bibliyografya: 89-93.ss. ISBN: 975-483-378-8 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EDEBİYAT TARİHİ, TÜRK. - 3. MİLLİYETÇİLİK. - 4. OSMANLI TARİHİ. - 5. SOSYOLOJİ.
 144. Doğan, Lütfi: Ünlü düşün ve inanç önderi Sadi Şirazi'nin mesajları / konuşmacı: Lütfi Doğan. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - 281-286.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 145. Doğan, M. Said: Anadolu'ya sevdalı bir İstanbul beyfendisi : Türk düşünce tarihinde Prof. Dr. Ali Murat Daryal. Turan İlim Fikir ve Medeniyet Dergisi, (6), 2007, 127-137.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 146. Doğrucan, Ayşegül: Türk-İslam düşüncesi açısından manevi kalkınma = The spiritual development in Turk-Islamic thought. Türk Dünyası Araştırmaları, (216), Mayıs-Haziran 2015, 185-197.ss. Kaynakçası vardır. 1. MANEVİYAT. - 2. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 4. TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜ.
 147. Dugan, Seda: Milli tarihi etkileyen paradigmalar. Toplumsal Tarih, (145), Ocak 2006, 68-73.ss. Kaynakçası vardır. 1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 148. Duran, Recep: Düşünce tarihimizde tehafüt geleneği. Milli Eğitim, (92), Aralık 1989, 55-57.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 149. Duran, Recep: Mevakıf ve şerh haşiyeleri / konuşmacı: Recep Duran. - ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) [38.: 2007: Ankara]. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2008. - 127-153.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 150. Düşüncede edebiyatta sanatta yerlilik. Hece, 14 (162-163-164), Haziran-Temmuz-Ağustos 2010, 5-6.ss. 1. MİLLİ KÜLTÜR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 151. Düzenli, Yahya: "Türkiye'nin İslam dünyasında entelektüel rolü niçin yok?" veya "sömürge formatı"yla düşünmek-Necip Fazıl ekseninde bir değerlendirme-. Almıla, 5 (16), Yaz 2009, 105-111.ss. Kaynakçası vardır. 1. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ.
 152. Düzgün, Dilaver: Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve halk kültürü. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (15), 2000, 111-116.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FINDIKOĞLU, ZİYAEDDİN FAHRİ 1901-1974.
 153. Ecevit, Bülent: Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'in Birinci Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları = Kongresi'ni açış konuşması / Bülent Ecevit. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - III-VI.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. ECEVİT, BÜLENT-KONUŞMALAR. - 3. EVLİYALAR. - 4. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 5. TASAVVUF TARİHİ.
 154. Efe, Adem: Mütefekkir bir gazeteci : Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi ve Hikmet gazetesi / Adem Efe. - Dünden bugüne Karadeniz havzasında kültürel, ekonomik ve ticari işbirliği. - [y.y.]: Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM-ACTOR), 2013. - 41-53.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK. - 4. GAZETELER, OSMANLI. - 5. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 6. İSLAM FELSEFESİ. - 7. TASAVVUF TARİHİ.
 155. Eğilmez Kaya, Hatice: Türk düşünce yapısının Divanü Lügati't-Türk'teki yansımaları. Temrin / Aylık Düşünce ve Edebiyat Dergisi, 2 (12), Nisan 2009, 29-34.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DİVANÜ LUGATİ'T TÜRK.
 156. Ekinci, Abdullah: Urfa ve çevresinde Türk akınları (M.Ö.VII-M.S.XIV. yüzyıl). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1), Ocak 2004, 259-273.ss. 1. ŞANLIURFA TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 157. Elma, Fikret: Bir Jöntürk düşünürü: Prens Sabahaddin ve düşüncesi üzerine. Türk Yurdu, 17 (121), Eylül 1997, 2-5.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 158. Emre, Akif: Öteki seyyare ne yöne düşer?. Hece, 14 (157), Ocak 2010, 29-33.ss. 1. MERİÇ, CEMİL 1916-1987. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 159. Erdoğan, İrfan: Materyal ve düşünsel hayatın üretimi ve yabancılaşma. Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 15 (182), Ağustos 2009, 9-16.ss. Kaynakçası vardır. 1. YABANCILAŞMA. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. KÜLTÜR EMPERYALİZMİ.
 160. Ergan, Nevin Güngör: Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu hayatı, eserleri ve Türk düşünce tarihi içindeki yeri / Nevin Güngör Ergan. - Erzurum Kalkınma Vakfı anma toplantıları. - Erzurum: Erzurum Kalkınma Vakfı, 2000. - 73-84.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 3. KÜLTÜREL YAPI, ERZURUM.
 161. Erkan, Serdar: Hoca Ahmet Yesevi ve Türk Düşünce Tarihi içerisindeki yeri = Hodja Ahmet Yesevi and His role in Turkish entellectual history. Türk Dünyası Araştırmaları, (180), Mayıs-Haziran 2009, 47-64.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. HOCA AHMET YESEVİ 1103-1165.
 162. Erol, Murat: Yerlilik için kavramsal ve anlamsal bir çerçeve. Hece, 14 (162-163-164), Haziran-Temmuz-Ağustos 2010, 33-50.ss. Kaynakçası vardır. 1. MİLLİ KÜLTÜR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. ANADOLU MEDENİYETLERİ.
 163. Ertan, Temuçin Faik: Atatürk döneminde demokrasi üzerine bir polemik : (Şevket Süreyya Aydemir-İsmail Hakkı Baltacıoğlu). Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, (18), 2004, 75-94.ss. Kaynakçası vardır. 1. BALTACIOĞLU, İSMAİL HAKKI 1886-1978. - 2. AYDEMİR, ŞEVKET SÜREYYA 1897-1976. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 4. DEMOKRASİ, TÜRKİYE. - 5. SÜRELİ YAYINLAR, TÜRKİYE. - 6. DEVLETÇİLİK.
 164. Eskin, Efkan Bahri: Sosyalist olamayacak kadar postmodern, postmodern olamayacak kadar geleneksel, İslamcı olamayacak = kadar dünyevi, dünyevi olamayacak kadar dürüst: Oğuz Atay. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (11), Mayıs-Haziran-Temmuz 2000, 147-155.ss. 1. EDEBİYATÇILAR, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 165. Eyüboğlu, İsmet Zeki: Türk düşüncesinde üç Hacı Bektaş Veli / İsmet Zeki Eyüboğlu. - Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Gazi Üniversitesi, 1999. - 125-127.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. HACI BEKTAŞ-I VELİ 1209-1271. - 3. TASAVVUF TARİHİ.
 166. Fazlıoğlu, İhsan: Düşünce saksıda yeşerir mi?. Anlayış Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi, (62), Temmuz 2008, 76-77.ss. 1. ÇAĞDAŞLAŞMA, TÜRKİYE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. SÖMÜRGECİLİK. - 4. KÜLTÜR EMPERYALİZMİ.
 167. Fazlıoğlu, İhsan: Sultanım, biz sizi mümin bilirdik. Anlayış Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi, (12), Mayıs 2004, 80-81.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. BİLİM TARİHİ, TÜRK.
 168. Fındıkoğlu, Ziyaettin Fahri: XI inci asırda bir Türk mütefekkiri ve ahlaki düşünceleri / Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu. - [İstanbul]: Cumhuriyet Halk Partisi, 1938. 16 s.; 24 cm. - (Cumhuriyet Halk Partisi yayını; konferanslar seri: 2-Kitap: 7) 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. KUTADGU BİLİG. - 3. YUSUF HAS HACİB.
 169. Fırat, Meryem: Genç Cumhuriyet'in Avrupalı' öğrencileri... 'Türk Promethe'ler'. Popüler Tarih, 5 (57), Mayıs 2005, 40-45.ss. 1. EĞİTİM TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. EĞİTİM POLİTİKASI, TÜRKİYE.
 170. Gencer, Sedat: 1930'lu yıllarda siyasi ve entelektüel aktörlerin metinlerinde Kemalizm tanım ve algılamaları. Türk Yurdu, 31 (290), Ekim 2011, 222-229.ss. Kaynakçası vardır. 1. ATATÜRKÇÜLÜK. - 2. SOSYAL TARİH, TÜRKİYE. - 3. SİYASİ TARİH, TÜRKİYE. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 171. Göka, Erol: Türk tipi demokrasiye geçmeliyiz : Türkiye uyduğu müddetçe lidere itaat / görüşen: Lütfü Şehsuvaroğlu. Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 1 (2), Mayıs 2006, 74-80.ss. 1. TOPLUMSAL DAVRANIŞ. - 2. TÜRK KÜLTÜRÜ. - 3. SİYASİ HAYAT, TÜRKİYE. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 172. Gökdemir, Ayvaz: Düşünce tarihimizden portreler / tanıtan Fahri Atasoy. Türk Yurdu, 25 (215), Temmuz 2005, 69.s. Kitap tanıtmadır. 1. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 2. TANITMALAR. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 4. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 173. Göksu, Sadık: Sonradan görenlerin anlayamadığı, "Önceden Gören" dev: Dr. Hikmet Kıvılcımlı. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (11), Mayıs-Haziran-Temmuz 2000, 181-220.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 174. Görgün, Tahsin: Türkiye'de İslam düşüncesinin geleceği ve İslami düşünce geleneği / konuşmacı: Tahsin Görgün; oturum başkanı Mim Kemal Öke. - Uluslararası Kutlu Doğum İlmi Toplantısı [1.: 1996: İstanbul]. - İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1996. - 141-171.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 3. İSLAMİYET, TÜRKİYE.
 175. Görkaş, İrfan: Zembilli Ali Efendi'nin sufi deveranını açıklama risalesi ve Türk tefekkürüyle ilişkisi. Türk Dünyası Araştırmaları, (130), Şubat 2001, 221-226.ss. 1. TASAVVUF TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 176. Gulla, Nazar: Türkmen toprağında yatan erenler ve Abu Sahıt Mehneyi / Nazar Gulla. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 163-177.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EVLİYALAR. - 3. TÜRKLER, TÜRKMENİSTAN.
 177. Güçlü, Mustafa: "Ortak aklı" geliştirmenin yolu. Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 2 (18), Ekim 2007, 72-73.ss. 1. SİYASİ İDEOLOJİLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. TOPLUMSAL UZLAŞMA.
 178. Güleç, Cengiz: Anadolu eren kültüründe özbenlik (Nefs, self) kavramına sosyo-psikolojik bakış / Cengiz Güleç. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 179-185.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EVLİYALAR. - 3. TASAVVUF TARİHİ.
 179. Gülensoy, Tuncer: Bektaşi felsefesinin Anadolu giyim-kuşamına yansıması / Tuncer Gülensoy. - Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Gazi Üniversitesi, 1999. - 139-141.ss. 1. BEKTAŞİLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. HACI BEKTAŞ-I VELİ 1209-1271.
 180. Gülerce, Hüseyin: Avrasya'nın yeni ufukları. Zaman, (14870), 13 Nisan 2006, 17.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 181. Gülerce, Hüseyin: Paris'ten yükselen ses. Zaman, (14863), 06 Nisan 2006, 17.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 182. Güllüce, Hüseyin: Mevlana'nın düşünce dünyasının oluşmasında etkili olan şahsiyetler ve kaynaklar = The Personalities and sources that have influence on the formation of the thought world of Mawlana / konuşmacı: Hüseyin Güllüce. - Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlana Sempozyumu [2006: Çanakkale]. - Çanakkale: T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2006. - 51-59.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FELSEFE, MEVLANA. - 3. İSLAM DÜŞÜNCESİ.
 183. Gündoğan, Ali Osman: Nurettin Topçu. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (11), Mayıs-Haziran-Temmuz 2000, 89-105.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TOPÇU, NURETTİN 1909-1975.
 184. Gündoğdu, Abdullah: Yeni üç tarzı-ı siyaset veya Türk dünyasında düşünce sorunları. Almıla, 2 (10), Mart-Nisan 2007, 30-33.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TÜRK DÜNYASI. - 3. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ.
 185. Gündüz, Mustafa: Türk düşüncesini biyografiler ve monografiler üzerinden okumak. Türk Edebiyatı, 38 (437), Mart 2010, 56-63.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. BİYOGRAFİLER.
 186. Güngör, Harun: Eski Türklerde din ve düşünce / Harun Güngör. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 261-282.ss. Not: Makale 3. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK.
 187. Gürgür, Nuri: Aydın problemi temel meselemiz. Türk Yurdu, 25 (211), Mart 2005, 2-3.ss. 1. TOPLUMSAL SORUNLAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 188. Gürsoy, Kenan: Fikir hayatımızda felsefenin yerine dair / Kenan Gürsoy. - Türk münevverinin müşterek fikir ve iman zemini. - İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 1988. - 43-52. ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FELSEFE, TÜRKLER. - 3. TÜRK KÜLTÜRÜ.
 189. Halıcı, Feyzi: Ahmet Yesevi'den Hacı Bektaş Veli'ye hoşgörü / Feyzi Halıcı. - Uluslararası Hoşgörü Kongresi [1995: Antalya]. - Ankara: Kültür Bakanlığı; Bil-Kav; Akdeniz Üniversitesi, 1995. - 211-215.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. HACI BEKTAŞ-I VELİ 1209-1271. - 3. HOCA AHMET YESEVİ 1103-1165. - 4. HOŞGÖRÜ.
 190. Hocaoğlu, Durmuş: Siyaset ve tefekkür tarihimizde otorite*. Türkiye Günlüğü, (106), Bahar 2011, 97-110.ss. Kaynakçası vardır. *Bu makale; ilk Türkiye Günlüğü, 13, Kış 1990, 43-52.ss.'da yayınlanmıştır. 1. SİYASET FELSEFESİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 191. Hocaoğlu, Durmuş: Siyaset ve tefekkür tarihimizde otorite. Türkiye Günlüğü, (74), 2003, 49-67.ss. Kaynakçası vardır. 1. SİYASİ TARİH, TÜRKİYE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 192. Hoppal, Mihaly: Türkler'in ilk din liderleri: Orta Asya'da Şamanizm / çev. Handan Er. Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, 10 (23), 2002, 49-58.ss. 1. TÜRK KÜLTÜRÜ. - 2. ŞAMANİZM. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 4. TÜRKLER.
 193. İnal, Tuğrul: Atatürk Türkiyesi'nde çağdaş düşüncenin temel kavramları. Milli Kültür, (91), Nisan 1992, 51-53.ss. 1. ATATÜRKÇÜLÜK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. ATATÜRK, KÜLTÜR.
 194. İnalcık, Halil: Ziya Gökalp: Yüzyıla damgasını vuran düşünür. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (12), Ağustos-Eylül-Ekim 2000, 9-33.ss. 1. ZİYA GÖKALP, 1876-1924. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 195. İnam, Ahmet: Anadolu'ya gönülle döşenen kavram yolları. Hece, 14 (162-163-164), Haziran-Temmuz-Ağustos 2010, 130-141.ss. Kaynakçası vardır. 1. İSLAM MEDENİYETİ. - 2. ANADOLU MEDENİYETLERİ TARİHİ. - 3. MİLLİ KÜLTÜR. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 196. İnam, Ahmet: Hasan Ali Yücel'in gönül evreninde geziler. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (11), Mayıs-Haziran-Temmuz 2000, 165-179.ss. 1. YÜCEL, HASAN ALİ 1897-1961. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 197. İnan, Melih: Anadolu Türk hümanizmi / Melih İnan. - Türkiye. - İzmir: Akademia Yayıncılık Ltd., 1991. - 79-82.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. HÜMANİZM.
 198. İnayet, Alimcan: Kutadgu Bilig ile Çin felsefesi arasındaki ilişki üzerine. Türk Dili, (514), Ekim 1994, 284-290.ss. 1. FELSEFE, TÜRKLER. - 2. KUTADGU BİLİG. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 199. İzzet, Ulvi: Milliyetçi bir bakış açısıyla : Türk düşünce hayatı, geçirdiği merhaleler ve bugüne dair bir değerlendirme. Kutlu Sesleniş Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, 11 (66), 2009, 39-44.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 200. Kabasakal, Öner: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı Sayın Dr. Öner Kabasakal'ın "Uluslararası Türk Dünyası = İnanç Önderleri" Kongresi'nde yaptıkları konuşma / konuşmacı: Öner Kabasakal. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - XIII-XIV.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. KÜLTÜREL İLİŞKİLER, TÜRKİYE-TÜRK CUMHURİYETLERİ. - 3. TİKA.
 201. Kadirzade, Hacı Kadir İbrahimoğlu: Nahçivan'da mukaddesler, eren ve evliyalarla ilgili kutsal yerler / Hacı Kadir İbrahimoğlu Kadirzade. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 211-225.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EVLİYALAR. - 3. TÜRKLER, NAHCİVAN.
 202. Kahraman, Hasan Bülent: 'Ecdat' tartışması ya da 'ikili karşıtlıklar'. Sabah, 27 (9553), 12 Aralık 2012, 24.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 203. Kahraman, Hasan Bülent: Türkiye'de kültürel söylem kurguları: Kopuştan eklemlenmeye ve geleneksizliğin geleneği. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (9), Kasım-Aralık 1999 Ocak 2000, 125-141.ss. 1. FELSEFE, TÜRKLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 204. Kahraman, Hasan Bülent: Yitirilmemiş zamanın ardında: Ahmet Hamdi Tanpınar ve muhafazakar modernliğin estetik düzlemi. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (11), Mayıs-Haziran-Temmuz 2000, 9-43.ss. 1. EDEBİYATÇILAR, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. TANPINAR, AHMET HAMDİ 1901-1962.
 205. Kahraman, Yakup: Modern Türk düşüncesinde hermenötiğin kendini konumlama va anlamlandırma süreci = The process of the positioning of hermeneutics within modern Turkish thought. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 9 (17), 2011, 313-332.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE. - 2. MODERNİZM. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 4. POZİTİVİZM.
 206. Kalafat, Yaşar: Anadolu halk sufizminde erenlerin yeri ve rolleri / Yaşar Kalafat. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 227-235.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EVLİYALAR. - 3. TASAVVUF TARİHİ.
 207. Kalafat, Yaşar: İnanç önderlerinin halk bilimi itibariyle önemi / konuşmacı: Yaşar Kalafat. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - 453-458.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FOLKLOR, İNANÇLAR.
 208. Kalaycıoğlu, Ersin: Tarık Zafer Tunaya: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e siyasal kurumlar ve çağdaşlaşma. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (12), Ağustos-Eylül-Ekim 2000, 111-119.ss. 1. BİLİM ADAMLARI, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 209. Kaplan, Mehmet: Nesillerin ruhu / Mehmet Kaplan. - 2.bsk. - İstanbul: Hareket Yayınları, 1970. 236 s.; 20 cm. - (Hareket Yayınları; 1. Denemeler; 1) 1. DİNİ HAYAT, TÜRKİYE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. KOMÜNİZM HAREKETLERİ, TÜRKİYE. - 4. TÜRK DİLİ. - 5. TÜRK KÜLTÜRÜ.
 210. Kara, İsmail: Batıcılar, Türkçüler, İslamcılar, hepsi modernist / görüşen: Bahtiyar Aslan. Türk Edebiyatı, 36 (417), Temmuz 2008, 4-12.ss. 1. OSMANLI TARİHİ, MEŞRUTİYET DÖNEMİ II.. - 2. OSMANLI TARİHİ, MEŞRUTİYET DÖNEMİ I.. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 211. Kara, İsmail: Çağdaş Türk düşüncesi nasıl ele alınabilir? = = How to approach to the modern Turkish thought?. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (4), Ekim 2003, 159-227.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 212. Kara, İsmail: Çağdaş Türk düşüncesi nasıl ele alınabilir?. Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, 8 (90), Ağustos 1997, 15-17.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TÜRKÇÜLÜK.
 213. Kara, İsmail: Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri / tanıtan Mustafa Gündüz. Divan İlmi Araştırmalar, 10 (19), 2005, 307-317.ss. Kitap tanıtma. 1. ÇAĞDAŞLAŞMA, TÜRKİYE. - 2. TANITMALAR. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 214. Kara, İsmail: Modern Türk felsefesi tarihinde öncü bir isim Emrullah Efendi ve "ilm-i Hikmet" dersleri = A forerunner of modern Turkish philosophy : Emrullah Efendi and "courses in philosophy". Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (8), Ekim 2005, 93-123.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE, TÜRKLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 215. Kara, Mustafa: Bir "Türk tasavvufu"ndan bahsedilebilir mi?. Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, 4 (42), Ağustos 1993, 12-13,22.ss. 1. TASAVVUF TARİHİ. - 2. TARİKATLAR, TÜRKİYE. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 216. Kara, Mustafa: Eşrefoğlu Rumi / Mustafa Kara. - Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1995. XIV, 200 s.; 19 cm. - (Türkiye Diyanet Vakfı yayınları; 174. Oku-düşün serisi; 31. Gönül dünyamızı aydınlatanlar; 6) Bibliyografya: 173-176.ss. ISBN: 975-389-181-4 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TASAVVUF TARİHİ.
 217. Kara, Mustafa: Mevlana'nın yaşadığı yüzyılda tasavvuf düşüncesine genel bir bakış / Mustafa Kara. - Mevlana güldestesi 6. - Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi, 1996. - 31-48.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FELSEFE, MEVLANA. - 3. TASAVVUF.
 218. Kara, Mustafa: Niyazi-i Mısri / Mustafa Kara. - Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1994. XI, 120 s.: ek.; 19 cm. - (Türkiye Diyanet Vakfı yayınları; 122. Oku-düşün serisi; 6. Gönül dünyamızı aydınlatanlar dizisi; 1) Bibliyografya: 115.s. ISBN: 975-389-119-9 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 3. TASAVVUF TARİHİ.
 219. Karadağ, İlke: Bozkırda düşünce. Varlık, 81 (1274), Kasım 2013, 8-16.ss. Kaynakçası vardır. 1. GÖÇERLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. EDEBİYAT FELSEFESİ.
 220. Karakaş, Musa: İnanç önderlerinden Seyyid Garip Musa Sultan / konuşmacı: Musa Karakaş. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - 459-491.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK. - 3. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 4. TARİKATLAR.
 221. Karakoç, Sezai: Sûr / Sezai Karakoç. - İstanbul: Diriliş Yayınları, 1975. 172 s.; 20 cm. - (Diriliş Yayını; 15) 1. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 4. TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜ.
 222. Karakuş, Rahmi: Ahlakın oluşumu ve Anadolu'nun 13. yüzyılı. Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset ve Kültür Dergisi, 2 (7), Ocak-Şubat 2011, 43-50.ss. Kaynakçası vardır. 1. ANADOLU TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. AHLAK.
 223. Karlığa, Bekir: Türk dünyasında felsefi düşüncenin panoraması. Yeni Türkiye, 3 (15), Mayıs-Haziran 1997, 709-717.ss. 1. FELSEFE, TÜRKLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DIŞ TÜRKLER.
 224. Kaya, Önal: Tezkire-i Hakim Ata : Bir Yesevi dervişinin menkabevi hayatı / Önal Kaya. - Ankara: KÖKSAV, 2007. XII, 112 s.; 24 cm. - (KÖKSAV Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları dizisi; 2) Bibliyografya: 93-95.ss. ISBN: 978-975-7430-34-6 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK. - 3. TASAVVUF TARİHİ. - 4. YESEVİLİK.
 225. Kayacık, Ahmet: M. Ali Ayni'ye göre Türk mantıkçıları. Yeni Türkiye, 8 (46), Temmuz-Ağustos 2002, 564-573.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 226. Kayalı, Kurtuluş: İktisat eksenli bir anlatımdan kültür eksenli bir anlatıma Türk düşünce dünyasının gelişim seyri üzerine bazı düşünceler. Bilim ve Gelecek / Aylık Bilim, Kültür, Politika Dergisi, (15), Mayıs 2005, 52-63.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 227. Kayalı, Kurtuluş: Kemal Tahir gibi yerli bir entellektüeli doğru anlamanın yolu düşünsel konumunun farklılığını = kavramaktan geçer. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (11), Mayıs-Haziran-Temmuz 2000, 45-61.ss. 1. KEMAL TAHİR 1910-1973. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 228. Kayalı, Kurtuluş: Kemal Tahir'in, durumun farkında olan ve olmayan takipçileri : Farklı bir entelektüelin takipçileri de farklı olur. Hece, 16 (181), Ocak 2012, 322-335.ss. 1. KEMAL TAHİR 1910-1973. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. TÜRK ROMANI.
 229. Kayalı, Kurtuluş: Kurtuluş Kayalı : "Örtük olan Türk düşüncesinin varlığının, dinamizminin en bariz kanıtı bunun yokluğunun sürekli olarak vurgulanmasından kaynaklanmaktadır" / görüşen: Yakup Cemil. Almıla, 2 (10), Mart-Nisan 2007, 40-43.ss. 1. MİLLİ KİMLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 230. Kayalı, Kurtuluş: Niyazi Berkes ya da iyimserlikten kötümserliğe sürüklenmesine karşın düşünsel tercihinde ısrarlı bir = entellektüelin portresi. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (12), Ağustos-Eylül-Ekim 2000, 75-85.ss. 1. BİLİM ADAMLARI, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 231. Kayalı, Kurtuluş: On yıl sonra tipik Türk sosyoloğunun flu bir portresi-toplumdan soyutlanmanın zaman içinde giderek keskinleşen biçimi. Hece, 14 (162-163-164), Haziran-Temmuz-Ağustos 2010, 124-129.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TÜRKİYE. - 3. TOPLUMSAL DEĞİŞMELER, TÜRKİYE.
 232. Kayalı, Kurtuluş: Örtük olan Türk düşüncesinin varlığının, dinamizminin en bariz kanıtı bunun yokluğunun sürekli olarak vurgulanmasından kaynaklanmaktadır / görüşen: Süleyman Arslan. Almıla, (19), Güz 2013, 19-23.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. SOSYOLOGLAR.
 233. Kayalı, Kurtuluş: Türk düşünce dünyası : : Türk düşünce dünyası üzerine sınırlı değerlendirmeler I / Kurtuluş Kayalı. - 1. bsk. - Ankara: Ayyıldız Yayınları, 1994. 258 s.; 20 cm. - (Ayyıldız düşün dizisi; 3) ISBN: 975-7227-04-8 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 234. Kayalı, Kurtuluş: Türk düşüncesi çeviri kokuyor / görüşen: Alim Arlı. Anlayış Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi, (36), Mayıs 2006, 34-38.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 235. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. BASIN YAYIN TARİHİ, TÜRK. - 3. BASIM TARİHİ, TÜRKİYE.
 236. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 237. Keklik, Ebubekir: Nev'i şahsına münhasır bir suret: Türk düşüncesi. Almıla, 2 (10), Mart-Nisan 2007, 22-23.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 238. Keklik, Nihat: Türk-İslam felsefesi açısından felsefenin ilkeleri / Nihat Keklik. - 6.bsk. - Ankara: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1996. XV, 352 s.; 24 cm. - (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları; no. 3484) Bibliyografya: 323-342.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FELSEFE, TÜRKLER. - 3. İSLAM FELSEFESİ.
 239. Keleştimur, Bedrettin: Türk'ün rönesansı. Ülkü Ocağı Aylık Sosyo-Politik Kültür Dergisi, 1 (8), Ağustos 1994, 50-52.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 240. Kemikli, Bilal: Kütahya yöresinde bir mutasavvıf aile = : Pir Ahmet ve Ahfadı / Bilal Kemikli. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 281-296.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EVLİYALAR. - 3. FOLKLOR, KÜTAHYA. - 4. KÜLTÜREL YAPI, KÜTAHYA.
 241. Kenjata, Dosay: İslam öncesi Türk düşüncesi. BAL-TAM Türklük Bilgisi, (4), Mart 2006, 1-14.ss. Kaynakçası vardır. 1. TÜRK KÜLTÜRÜ. - 2. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 242. Kenjetayev, Dosay: Türk felsefe tarihinde Yesevi düşüncesinin yeri = The place of Yesevi thought in the history of the Turkish philosophy. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 15 (45), Ocak-Şubat-Mart 2008, 135-143.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. HOCA AHMET YESEVİ 1103-1165.
 243. Keskin, A. Turhan: Aydın demek. Müdafaa-i Hukuk Dergisi, 8 (92), Nisan 2006, 48.s. 1. MİLLİ KÜLTÜR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 244. Keskin, Mustafa: Türkçeci bir bilge önder Şeyh İbrahim Tennuri / konuşmacı: Mustafa Keskin. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - 557-582.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ.
 245. Kılıç, Abdullah: Seyyid Veli Baba ve ismi etrafında oluşan adet, gelenek ve inanışlar / konuşmacı: Abdullah Kılıç. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - 597-615.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FOLKLOR, ISPARTA. - 3. FOLKLOR, İNANÇLAR. - 4. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ.
 246. Kılıç, Recep: Babanzade Ahmed Naim'in felsefi görüşleri. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 36, 1997, 297-339.ss. 1. İSLAM FELSEFESİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 247. Kılınç, Erol: Ziya Nur Aksun ve Dündar Taşer hakkında birkaç söz. Türk Yurdu, 31 (284), Nisan 2011, 249-255.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TAŞER, DÜNDAR.
 248. Kocaaslan Uçkun, Rabia: Danişmendname'de Melik Ahmed Danişmend Gazi'ye atfedilen kerametler / konuşmacı: Rabia Kocaaslan Uçkun. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - 873-881.ss. 1. DANİŞMENDLİLER TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 249. Koç, Emel: Türk düşüncesini etkileyen akımlar : 10. Natüralizm / Emel Koç. - Cumhuriyet dönemi Türk kültürü : Atatürk dönemi 1920-1938. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2009. - 2.c.(601-606.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. NATURALİZM.
 250. Koç, Emel: Türk düşüncesini etkileyen akımlar : 11. İmmoralizm / Emel Koç. - Cumhuriyet dönemi Türk kültürü : Atatürk dönemi 1920-1938. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2009. - 2.c.(607-610.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 251. Koç, Emel: Türk düşüncesini etkileyen akımlar : 6. Spiritüalizm / Emel Koç. - Cumhuriyet dönemi Türk kültürü : Atatürk dönemi 1920-1938. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2009. - 2.c.(577-582.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 252. Koç, Emel: Türk düşüncesini etkileyen akımlar : 7. Materyalizm / Emel Koç. - Cumhuriyet dönemi Türk kültürü : Atatürk dönemi 1920-1938. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2009. - 2.c.(583-590.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. MATERYALİZM.
 253. Koç, Emel: Türk düşüncesini etkileyen akımlar : 8. Pozitivizm / Emel Koç. - Cumhuriyet dönemi Türk kültürü : Atatürk dönemi 1920-1938. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2009. - 2.c.(591-596.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. POZİTİF DÜŞÜNCE.
 254. Koç, Emel: Türk düşüncesini etkileyen akımlar : 9. Enerjetizm / Emel Koç. - Cumhuriyet dönemi Türk kültürü : Atatürk dönemi 1920-1938. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2009. - 2.c.(597-600.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 255. Koç, Raşit: Meşrutiyet dönemi fikir hareketlerinden "Osmanlıcılık". Türk Yurdu, 28 (251), Temmuz 2008, 105-108.ss. Kaynakçası vardır. 1. OSMANLI TARİHİ, MEŞRUTİYET DÖNEMİ II.. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 256. Koç, Yalçın: Anadolu mayası ve "kelam", "söz", "logos". Türkiye Günlüğü, (86), Güz 2006, 5-52.ss. 1. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. TÜRK KÜLTÜRÜ, HOŞGÖRÜ.
 257. Koçar, Çağatay: Bazı Sovyet yazarlarına göre Orta çağdaki Türk düşünürlerinin dini düşünceleri / Çağatay Koçar. - Türk Tarih Kongresi [9.: 1981: Ankara]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989. - 651-656.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 258. Korkmaz, Aykut: Aydın düşünceye düşman. Kılavuz Aylık Kültür Dergisi, (39), Haziran 2006, 4-7.ss. 1. ÇAĞDAŞLAŞMA, TÜRKİYE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. AYDINLAR, TÜRKİYE.
 259. Korkmaz, Aykut: Kılıçlar çekilirken. Kılavuz Aylık Kültür Dergisi, (40), Temmuz-Ağustos 2006, 4-7.ss. 1. DEVLET GELENEĞİ, TÜRKLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. TÜRK TARİHİ.
 260. Koyuncu Lorasdağı, Berrin - Hilal Onur İnce: Melankoli ve entelektüellik : Alternatif bir Cemil Meriç okuması. Düşünen Siyaset Düşünce Dergisi, (22), 2006, 53-76.ss. Kaynakçası vardır. 1. MERİÇ, CEMİL 1916-1987. - 2. TÜRK MEDENİYETİ. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 261. Köksel, Behiye: Şeyh A. Sermest Efendi ve Ali Baba hakkında anlatılan efsane ve menkıbeler / konuşmacı: Behiye Köksel. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - 583-596.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ.
 262. Köktürk, Milay: Koordinat şemasında fikirlerin konumu = Position of ideas in coordinate scheme. Türkiyat Araştırmaları / Hacettepe Üniversitesi, 5 (8), Bahar 2008, 167-200.ss. Kaynakçası vardır. 1. ATATÜRKÇÜLÜK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. TÜRKÇÜLÜK. - 4. TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ.
 263. Köktürk, Milay: Tekerrür mü akıl krizi mi?. Türk Yurdu, 33 (314), Ekim 2013, 10-12.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 264. Kömeçoğlu, Uğur: Kurumsal yapıların dışındaki dinsellik, sembolik değer sistemleri: Yeni Çağ Akımı'nın kökenleri, popüler dinsellik çalışmalarına bir giriş denemesi. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 16 (65), Mayıs-Haziran-Temmuz 2013, 11-50.ss. 1. FELSEFE. - 2. DİNİ HAYAT, TÜRKİYE. - 3. DİN FELSEFESİ. - 4. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 5. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 265. Kuran, Ercüment: Batı emperyalizmi karşısında Türk ve İslam düşünürleri. Türk Kültürü Araştırmaları, 28 (1-2 M. Ergin'e Armağan), 1990, 229-234.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 266. Kuran, Ercüment: Cumhuriyet döneminde fikir hareketleri (1923-1980). Türk Yurdu, 16 (103), Mart 1996, 30-33.ss. 1. SOSYO KÜLTÜREL DEĞİŞMELER, TÜRKİYE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 267. Kuran, Ercüment: Fransız İnkılabı'nın Türk düşünürlerine etkisi, 1789-1922 / Ercüment Kuran. - Uluslararası Türk Kültürü Kongresi [3.: 1993: Ankara]. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 1999. - 11-16.ss. Not: Tebliğ, 1. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FRANSIZ İHTİLALİ. - 3. KÜLTÜREL İLİŞKİLER, OSMANLI-FRANSA.
 268. Kuran, Ercüment: Türkiye'nin batılılaşması ve milli meseleler / Ercüment Kuran; derl. Mümtaz'er Türköne. - 2.bsk. - Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1997. X, 330 s.; 19 cm. - (Türkiye Diyanet Vakfı yayınları; 135. Fikir eserleri serisi; 5) ISBN: 975-389-136-9 1. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. ERMENİ SORUNU. - 4. KIBRIS SORUNU. - 5. MİSAKI MİLLİ. - 6. MUSUL SORUNU. - 7. TARİH YAZARLIĞI, TÜRK. - 8. TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ. - 9. TÜRKÇÜLÜK. - 10. TÜRKLER, KIBRIS. - 11. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, OSMANLI-CEZAYİR. - 12. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-YUNANİSTAN.
 269. Küçük, Hasan: Türkiye'deki çağdaş fikri cereyanlardan Science-Sociale'de doktrin esasları. Türk Yurdu, 8 (10), Kasım 1987, 11-14.ss. 1. ÇAĞDAŞLAŞMA, TÜRKİYE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 270. Livaneli, Zülfü: Tarihi nasıl okumalı. Vatan Bağımsız Günlük Gazete, 9 (3052), 11 Ocak 2011, 5.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 271. Mercan, İsmail Hakkı: Son Kirman Selçuklu Şehzadesi Evhadüddin Kirmani ve Anadolu'daki etkisi / konuşmacı: İsmail Hakkı Mercan. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - 617-627.ss. 1. DİNİ HAYAT, SELÇUKLULAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. KİRMAN SELÇUKLULARI.
 272. Meriç, Cemil: Kelimelerin cangılında soğukkanlı ve aydınlık olmak. Almıla, 2 (10), Mart-Nisan 2007, 68-69.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 273. Mert, Nuray: İdris Küçükömer ve "Düzenin yabancılaşması". Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (11), Mayıs-Haziran-Temmuz 2000, 63-74.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. 
 274. Merter, Ender: Sezgi. Türkiye Günlük Siyasi Gazete, 42 (14898), 30 Aralık 2011, 5.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 275. Mertoğlu, Suat: Modern Türk düşüncesi üzerine erken bir değerlendirme: Ahmed Muhiddin (1892-1923). Divan İlmi Araştırmalar, 8 (14), 2003, 85-118.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 276. Metin, Ali K.: Entelektüel düşüncenin yerlilik perspektifinden muhasebesi için bir giriş. Hece, 14 (162-163-164), Haziran-Temmuz-Ağustos 2010, 17-25.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE ÜRETİMİ. - 2. MİLLİ KÜLTÜR. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 277. Mirzeyeva, Elmira: Safevi sufi-derviş tarikatının şeyhleri / konuşmacı: Elmira Mirzeyeva. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - 629-648.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 3. SAFEVİ DEVLETİ.
 278. Mollamehmetoğlu, Ahmet Şefik: Türk fikir hayatına Batılı anlamda sistemi ve bilimsel düşünceyi getiren bir Diyarbakırlı = : Çağdaş düşünce tarihimizde Ziya Gökalp. Kültür ve Sanat / Türkiye İş Bankası, (28), Aralık 1995, 40-41.ss. 1. ZİYA GÖKALP, 1876-1924. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 279. Musaoğlu, Mehman: Türk tefekküründe hoşgörü anlayışı / Mehman Musaoğlu. - Uluslararası Hoşgörü Kongresi [1995: Antalya]. - Ankara: Kültür Bakanlığı; Bil-Kav; Akdeniz Üniversitesi, 1995. - 207-210.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. HOŞGÖRÜ.
 280. Muşta, Muammer C.: Türk-İslam düşüncesinin gelişmesinde büyük dönem ve eğitim. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Sosyal Bilimler, (8), 1997, 145-168.ss. Kaynakçası vardır. 1. EĞİTİM TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, SELÇUKLULAR.
 281. Mülayim, Atilla: Modern Türk hikayesi bağlamında düşünce hayatımız. Türk Edebiyatı, 39 (453), Temmuz 2011, 66-69.ss. 1. HİKAYE, TÜRKİYE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ. - 4. SOSYAL DÜŞÜNCE, TÜRKİYE.
 282. Nisanbayev, Abdimalik: Türk dünyasının bilge ve hümanisti Korkut Ata / Abdimalik Nisanbayev. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 357-359.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. HALK EDEBİYATI, DESTAN-KAZAK. - 3. TÜRKLER, KAZAKİSTAN.
 283. Nişancı, Şükrü: Türk siyasal tarihinde / düşüncesinde "Yeni Osmanlı Hareketi / Düşüncesi"nin yeri. Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2), 2001, 65-75.ss. Kaynakçası vardır. 1. SİYASİ TARİH, TÜRKİYE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 284. Obuz, Ömer: Anadoluculuk akımının doğuşu. Türk Yurdu, 31 (289), Eylül 2011, 316-322.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ.
 285. Ocak, Ahmet Yaşar: İbn Kemal'in yaşadığı XV. ve XVI. asırlar Türkiye'sinde ilim ve fikir hayatı / Ahmet Yaşar Ocak. - Şeyhülislam İbn Kemal Sempozyumu [1985: Tokat]. - 2.bsk. - Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1989. - 29-36.ss. 1. BİLİM HAYATI, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. KEMAL PAŞAZADE (İBNİ KEMAL), 1469-1534.
 286. Ocak, Ahmet Yaşar: Philosophy in the Seljuk and beylik periods / Ahmet Yaşar Ocak. - The Turks. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 2.c.(633-642.ss.). 1. ANADOLU BEYLİKLERİ DEVRİ. - 2. ANADOLU SELÇUKLULARI. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 287. Ocak, Ahmet Yaşar: XIV. yüzyılın Ahlatlı ünlü bir sufi feylesofu Şeyh Bedreddin'in hocası Şeyh Hüseyn-i Ahlati / Ahmet Yaşar Ocak. - Anadolu'da Türk Mührü Ahlat. - Ankara: Ahlat Kültür Vakfı, 1993. - 21-28. ss. 1. BİTLİS TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 288. Odabaşı, İ. Arda: Munis Tekinalp (Moiz Kohen)'in erken dönem biyografisine ve bibliyografyasına katkı. Toplumsal Tarih, (204), Aralık 2010, 34-45.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 289. Oğuz, Osman: Aydil Erol'un bamteli. Kardaşlık, Kültür Edebiyat ve Folklor Dergisi, 7 (28), Ekim-Aralık 2005, 45.s. Makale; Aydil Erol'un "Bamteli" adlı eserinin tanıtımıdır. 1. TANITMALAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. BASIN, TÜRKİYE.
 290. Oktay, Aydın: Yersiz yurtsuzlaşmaya (modernliğe) kültürel bir tepki olarak yerlilik ve Türk solu. Hece, 14 (162-163-164), Haziran-Temmuz-Ağustos 2010, 70-85.ss. Kaynakçası vardır. 1. MİLLİ KÜLTÜR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. ANADOLU MEDENİYETLERİ. - 4. SOL HAREKETLER, TÜRKİYE.
 291. Okur, M. Naci: İlim ahlakı ve "rasyonel düşünme" içinde Harputlu Rahmi divanı. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 21 (251), Kasım 1998, 14-15.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. BİLİM AHLAKI.
 292. Olguner, Fahrettin: Uluğ Beg devri ilim-felsefe zihniyeti tarihi kökleri ve sebepleri / Fahrettin Olguner. - Uluğ Bey ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu [1994: Ankara]. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 1996. - 245-252.ss. 1. BİLİM TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. ULUĞ BEY.
 293. Onaran, Mustafa Şerif: Güncel önemi içinde Yunus Emre'de nasıl bir evliya kimliği vardır? / Mustafa Şerif Onaran. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 373-382.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EVLİYALAR. - 3. TASAVVUF TARİHİ. - 4. YUNUS EMRE 1240-1321.
 294. Onur, Hüdavendigar: Yeniden Türk Cihan Hakimiyeti için yine Osman Turan. biyografi analiz, (12), Ocak 2005, 4-6.ss. 1. TURAN, OSMAN 1914-1978. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 295. Ortaylı, İlber: Türkiye'de klasik çağın algılanması. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 51 (1-4), Ocak-Aralık 1996, 371-380.ss. 1. TARİH YAZARLIĞI, TÜRK. - 2. FELSEFE, TÜRKLER. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 296. Osmanoğlu, Mehmet: Cezir dönemleri, devletler ve aydınlar. Yeni Hayat Aylık Siyasi Dergi, 11 (127), Mayıs 2005, 53-55.ss. 1. DEVLET. - 2. DEVLET GELENEĞİ, TÜRKLER. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 4. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE. - 5. AYDINLAR, TÜRKİYE.
 297. Ozankaya, Özer: Türkiye'de Cumhuriyet öncesinin düşünce ortamı : Celal Nuri'nin Rönesans ve reformun dışında kalışımıza ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Yıllık, (10), 1988, 139-164.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE, HEGEL. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 298. Öksüz, İskender: Hür düşünce-totaliter düşünce. Türk Yurdu, 9 (28), Aralık 1989, 29-31.ss. 1. SOSYAL TARİH, TÜRKİYE. - 2. SİYASİ TARİH, TÜRKİYE. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 299. Öktem, Niyazi: Hallac-ı Mansur ve Türk dünyası / Niyazi Öktem. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 383-393.ss. 1. ALEVİLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 4. TASAVVUF TARİHİ.
 300. Öz, Gülağ: Seyyit Hüseyin Gazi ve türbesi çevresinde oluşan kültürel değerler / Gülağ Öz. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 395-405.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EVLİYALAR. - 3. FOLKLOR, ANKARA. - 4. TASAVVUF TARİHİ.
 301. Özcan, Ali Osman: Açılımdaki açılmalar. Yesevi Sevgi Dergisi, 12 (140), Ağustos 2005, 22.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 302. Özcan, Hanifi: İlk Müslüman Türk devletlerinde "düşünce" / Hanifi Özcan. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 463-481.ss. Not: Makale 5. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 303. Özcan, Hanifi: Philosophy among the early muslim Turkish states / Hanifi Özcan. - The Turks. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 2.c.(309-327.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FELSEFE, TÜRKLER.
 304. Özçelik, A. Selçuk: Fikir buhranı ve mefhumlar anarşisi. Türk Kültürü, 11 (128), Haziran 1973, 601-604.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE.
 305. Özel, İsmet: İsmet Özel: Türkiye etnik manada Cumhuriyetle birlikte İslamileşti / görüşen: Yakup Cemil. Almıla, 2 (8), Eylül-Ekim 2006, 6-7.ss. 1. DİNİ HAYAT, TÜRKİYE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 306. Özipek, Bekir Berat: Türkiye'de muhafazakarların teoriye ihtiyaçları var mı?. Anlayış Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi, (26), Temmuz 2005, 52-53.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. MUHAFAZAKARLIK. - 3. DEMOKRATİKLEŞME, TÜRKİYE. - 4. DİN ve VİCDAN HÜRRİYETİ, TÜRKİYE. - 5. TOPLUMSAL DEĞİŞMELER, TÜRKİYE.
 307. Özkul, Osman: Prens Sabahaddin ve günümüzdeki önemi, (1-8). Yeni Asya, 25 (8654), 10 Haziran 1994, 2.s. Dizinin devamı; Yeni Asya, 11-17 Haziran 1994, 2.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 3. SOSYOLOGLAR.
 308. Öztürk, Faruk: Türk düşüncesinde bir ütopya : "Mesut Köy". Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 16 (187), Ocak 2010, 46-51.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 309. Özvar, Erol: Mehmet Genç: Belgeden modele uzanan bir portre. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (12), Ağustos-Eylül-Ekim 2000, 143-155.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 310. Parmaksızoğlu, İsmet: Molla Lutfi ile ilgili yeni bir belge. Belleten / Türk Tarih Kurumu, 44 (176), Ekim 1980, 675-682.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 311. Pekolcay, Necla: Kutadgu Bilig ışığında Türk düşüncesi. Yeni Türkiye, 8 (46), Temmuz-Ağustos 2002, 9-15.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TÜRK TARİHİ.
 312. Peyami Safa: Türk düşüncesi ve Batı medeniyeti. Türk Düşüncesi, 1 (1), 01 Aralık 1953, 4-9.ss. 1. BATI MEDENİYETİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. TÜRKÇÜLÜK.
 313. Said Halim Paşa: Fikri buhranımız. Kubbealtı Gençlerinden Merhaba, (67), İlkbahar 2014, 8-10.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 314. Sambur, Bilal: Hayalin derinliklerinde hakikat arayışı / Bilal Sambur. - Dünden bugüne Karadeniz havzasında kültürel, ekonomik ve ticari işbirliği. - [y.y.]: Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM-ACTOR), 2013. - 27-39.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK. - 4. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 5. İSLAM FELSEFESİ. - 6. TASAVVUF TARİHİ.
 315. Sanay, Eyüp: Hilmi Ziya Ülken / Eyüp Sanay. - Ankara: Kültür Bakanlığı, 1992. 103 s.; 19 cm. - (Kültür Bakanlığı yayınları; 700. Türk büyükleri dizisi: 26) Bibliyografya: 102-103. ss. ISBN: 975-17-1106-1 1. BİYOGRAFİLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. ÜLKEN, HİLMİ ZİYA 1901-1974.
 316. Sandıkçı, Kemal: Türklerin hadis ilmine katkısı / Kemal Sandıkçı. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 702-709.ss. Not: Makale 5. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. HADİS TARİHİ.
 317. Sarıkavak, Kazım: Türk düşüncesinin dünü ve bugünü üzerine bir değerlendirme. Almıla, 2 (10), Mart-Nisan 2007, 26-28.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 318. Sarıoğlu, Hüseyin: İsaguci Mantığa Giriş Rehberi / tanıtan İrfan Görkaş. Bilge, 7 (26), Güz 2000, 87-89.ss. Kitap tanıtma. 1. TANITMALAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 319. Satoğlu, Abdullah: Türk tefekkür tarihinin yaratıcısı Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken (1901-1974). Türk Dili, (538), Ekim 1996, 442-446.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. ÜLKEN, HİLMİ ZİYA 1901-1974.
 320. Sayar, Ahmed Güner: 1960'ların düşünce yumağını çözerken. Kubbealtı Akademi Mecmuası, 40 (1), Ocak 2011, 97-99.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 321. Saygın, Tuncay: Cemil Meriç'in psikolojisi. Türkiye Günlüğü, (92), Kış 2008, 176-180.ss. 1. MERİÇ, CEMİL 1916-1987. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 322. Sayılı, Aydın: Orta çağ bilim ve tefekküründe Türklerin yeri / Aydın Sayılı. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 614-622.ss. Not: Makale 5. cilttedir. 1. BİLİM TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 323. Sayılı, Aydın: Ortaçağ bilim ve tefekküründe Türklerin yeri = Turkish contributions to scientific work in Islam / Aydın Sayılı; ed. Dursun Ayan. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 1997. 58 s.; 19 cm. - (Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi yayını; 127. Türk Kültüründen Görüntüler dizisi; 21) ISBN: 975-16-0929-1 1. BİLİM TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 324. Sayılı, Aydın: Ortaçağ bilim ve tefekküründe Türklerin yeri. Türk Kültürü, 24 (276), Nisan 1986, 207-223.ss. Kaynakçası vardır. 1. TÜRK KÜLTÜRÜ, ORTA ÇAĞ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. BİLİM TARİHİ, TÜRK.
 325. Sayılı, Aydın: Uluğ Bey ve Semerkanddeki ilim faaliyeti hakkında Giyasüddin-i Kaşi'nin mektubu = (Ghiyath al Din al Kashi's letter on Ulugh Bey and the scientific activity in Samarqand) / Aydın Sayılı. - 3.bsk. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1991. 115 s.; 24 cm. - (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi yayını; sayı: 48) ISBN: 975-16-0336-6 1. ASTRONOMİ. - 2. BİLİM TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 4. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK.
 326. Selim, Ahmet: Bilgi ve düşünce. Zaman, (11986), 17 Nisan 1998, 2.s. 1. BİLGİ TOPLUMU. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 327. Sertkaya, Ayşe Gül: Hakim Ata (Kul Süleyman Bakırgani) hikmetleri üzerine / konuşmacı: Ayşe Gül Sertkaya. - Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu [3.: 2010]. - Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü; Türk Dil Kurumu, 2011. - 2.c.(709-720.ss.). 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK. - 3. TASAVVUF TARİHİ. - 4. YESEVİLİK.
 328. Seyid Yehya eş-Şirvani el-Bakuvi ve Şefa al esrar (Sufiliyin sirleri) adlı eseri / yay. haz. Mehmet Rıhtım. - Bakı: Elm, 2010. 408 s.; 24 cm. Bibliyografya: 397-407.ss. ISBN: 978-9952-453-44-7 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. İSLAMİYET, AZERBAYCAN. - 3. TASAVVUF TARİHİ. - 4. TÜRKLER, AZERBAYCAN.
 329. Shamsi, F. A.: Abu al-Rayhan al-Bayruni 362/963 - 443/1051. Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 7 (20), Mart 1991, pp.569-606. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EBU REYHAN EL-BİRUNİ 973-1051.
 330. Shamsi, F. A.: Ebu Reyhan el-Beyruni 362/973 (-443/1051) / çev. Şadan Karadeniz. Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 7 (20), Mart 1991, 607-643.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EBU REYHAN EL-BİRUNİ 973-1051.
 331. Sinanoğlu, Suat: Türk hümanizmi II / Suat Sinanoğlu. - [y.y.]: Cumhuriyet Gazetesi, 1999. 112 s.; 18 cm. 1. ATATÜRK, İNKILAPLAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 332. "Son dönemde filozoflar yerine bazı edebiyatçıların Türk düşüncesine öncülük etmiş olmaları Türkiye'de düşüncenin zenginleştirilebilmesi boyutuna nasıl bir tesir yapmıştır?" / Nurullah Çetin ...[v.b.]; görüşen: Abdullah Şerefli. Almıla, 2 (10), Mart-Nisan 2007, 60-62.ss. 1. MİLLİ KİMLİK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. I. Ayvazoğlu, Beşir. II. Mermutlu, Bedri. III. Kocakaplan, İsa. IV. Türköne, Mümtaz'er. V. Bilge, Muhiddin. VI. Mete, Ömer Lütfi.
 333. Soykan, Ömer Naci: Türk postmodernizmi / Ömer Naci Soykan. - Türkiye kültür ve sanat yıllığı 1994. - Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği, 1994. - 196-200.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 334. Sökmen, Cem: Tarihi yeniden kurmak... : Bahaeddin Özkişi. biyografi analiz, (12), Ocak 2005, 10-11.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TÜRK TARİHİ. - 3. BİYOGRAFİLER.
 335. Sökmen, Cem: Yerli düşüncede bir uç beyi İhsan Fazlıoğlu. biyografi analiz, (11), Kasım 2004, 22-24.ss. 1. YAZARLAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. AYDINLAR, TÜRKİYE.
 336. Sözen, Kemal: Katip Çelebi'nin devlet görüşü ve Osmanlı Türk düşüncesindeki etkileri = State view of Katip Çelebi and his impacts in the Ottoman-Turkish thought. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (22), 2009, 25-40.ss. Kaynakçası vardır. 1. DEVLET. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI. - 4. İBNİ HALDUN 1332-1406. - 5. KATİP ÇELEBİ, 1609-1657.
 337. Süslü, Zeynep - İsmail Kara: Şemseddin Sami'nin "Medeniyet"e dair dört makalesi = = Şemseddin Sami's four articles on "Civilization". Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (4), Ekim 2003, 259-281.ss. 1. EDEBİYATÇILAR, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. ŞEMSETTİN SAMİ.
 338. Şahin, Filiz - Tahir Uluç: 1990 sonrası Türk düşüncesinin kapsam ve sınırları. Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, (1), 2006, 51-80.ss. Kaynakçası vardır. 1. LAİKLİK, TÜRKİYE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE. - 4. DEMOKRATİKLEŞME, TÜRKİYE.
 339. Şahin, Mustafa: Yerlilik ve yer üzerinden bir yere varabilir miyiz?. Hece, 14 (162-163-164), Haziran-Temmuz-Ağustos 2010, 29-32.ss. 1. MİLLİ KÜLTÜR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 340. Şahin, Tahir Erdoğan: Türk tefekkür tarihi üzerine bir "giriş" denemesi. Milli Eğitim, (130), Nisan-Mayıs-Haziran 1996, 29-33.ss. 1. TASAVVUF TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 341. Şehsuvaroğlu, Lütfü: Büyük Birlik projesi olarak milliyetçilik ve Namık Kemal : Türk düşüncesinin evrimi çağdaş Türk düşüncesinde milliyetçiliğin ve İslamcılığın kaynakları / Lütfü Şehsuvaroğlu. - Ankara: Elips Kitap, 2008. 239 s.; 22 cm. - (Elips Kitap; 377) Bibliyografya: 237-239.ss. ISBN: 978-605-5994-17-4 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. İSLAMCILIK, TÜRKİYE. - 3. NAMIK KEMAL 1840-1888. - 4. TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ. - 5. TÜRKÇÜLÜK.
 342. Şehsuvaroğlu, Lütfü: Namık Kemal ve izlerini süremeyen aydınlarımız. Türk Yurdu, 26 (230), Ekim 2006, 28-33.ss. Kaynakçası vardır. 1. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 2. ÇAĞDAŞLAŞMA. - 3. NAMIK KEMAL 1840-1888. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 343. Şeker, Fatih M.: Türk düşüncesinin teşekkül ettiği devrin dünya görüşü. Türkiye Günlüğü, (112), Güz 2012, 27-38.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TÜRK DÜNYASI.
 344. Şenel, Cahid: Nihat Keklik: Hayatı ve çalışmaları = Nihat Keklik's life and works. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (19), Mart 2011, 217-236.ss. Kaynakçası vardır. 1. TASAVVUF. - 2. İSLAM FELSEFESİ. - 3. FELSEFE. - 4. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 5. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 6. SUFİLİK.
 345. Takış, Taşkın: Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler... Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (11), Mayıs-Haziran-Temmuz 2000, 5-6.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 346. Takış, Taşkın: Değerler levhasının tersine çevrilişi: Hilmi Ziya Ülken. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 3 (12), Ağustos-Eylül-Ekim 2000, 87-109.ss. 1. BİLİM ADAMLARI, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. ÜLKEN, HİLMİ ZİYA 1901-1974. - 4. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 347. Talay, İstemihan: Kültür Bakanı Sayın M. İstemihan Talay'ın konuşması / İstemihan Talay. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - VII.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EVLİYALAR. - 3. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 4. TALAY, İSTEMİHAN-KONUŞMALAR. - 5. TASAVVUF TARİHİ.
 348. Tanilli, Server: Türkiye nereye gidiyor?, (1-8). Cumhuriyet, 85 (30332), 23 Ekim 2008, 9.s. Dizinin devamı; Cumhuriyet, 24-30 Ekim 2008, 9.s.'dadır. 1. SAĞ HAREKETLER, TÜRKİYE. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. SOL HAREKETLER, TÜRKİYE.
 349. Tasbihi, Eliza: Shams-i Tabrizi : A Critic of philosophy and an admirer of theology = Şems-i Tebrizi : Bir felsefe eleştirmeni ve bir kelam hayranı / konuşmacı: Eliza Tasbihi. - Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlana Sempozyumu [2006: Çanakkale]. - Çanakkale: T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2006. - 61-69.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK. - 3. FELSEFE, MEVLANA.
 350. Taymas, A. Battal: Usul-ü Kadim. Türk Kültürü, 4 (40), Şubat 1966, 403-410.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. İSLAMİ İLİMLER.
 351. Temren, Belkıs: Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi değerlendirme raporu / konuşmacı: Belkıs Temren. - Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara]. - Ankara: TÜKSEV, 2001. - 955-958.ss. 1. DIŞ TÜRKLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 4. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 5. İSLAMİYET, TÜRK CUMHURİYETLERİ. - 6. KÜLTÜREL İLİŞKİLER, TÜRKİYE-TÜRK CUMHURİYETLERİ.
 352. Tokak, Harun: Abant ruhu Paris'te. Zaman, (14863), 06 Nisan 2006, 18.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 353. Topçu, Nurettin: Bizde rönesans. Türk Yurdu, 1 (10(280)), Ocak 1960, 7-8.ss. 1. RÖNESANS. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 354. Tuncer, Hüseyin: II. Meşrutiyet dönemi fikir-yayın hayatı ve Türk Yurdu. Türk Yurdu, 28 (251), Temmuz 2008, 90-97.ss. Kaynakçası vardır. 1. OSMANLI TARİHİ, MEŞRUTİYET DÖNEMİ II.. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. BASIN YAYIN TARİHİ, TÜRK.
 355. Türk düşünce tarihi / haz. Hüseyin Gazi Topdemir. - 2.bsk. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Atatürk Kültür Merkezi, 2014. 172 s.; 24 cm. - (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi yayını; 435. Araştırma inceleme dizisi; 102) ISBN: 978-975-16-2788-9 1. BİLİM TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. EĞİTİM TARİHİ, TÜRK. - 4. FELSEFE, TÜRKLER. - 5. İSLAM FELSEFESİ.
 356. Türk düşünce tarihinde felsefe hareketleri. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1991. VII,247 s.; 24 cm. - (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları; VII.Dizi-Sa.118) Bibliyografya: 225-230.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. FELSEFE, TÜRKLER.
 357. Türk, Vahit: Tarihte Türkçe ve Türk Aydını. Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, 2004, 72-75.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TÜRKÇE. - 3. TÜRK DİLİ TARİHİ.
 358. Türkdoğan, Orhan: Kültürel milliyetçilik ve siyasal islam, (3): Muhtaç olduğumuz atılım. Orkun Aylık Türkçü Dergi, (78), Ağustos 2004, 15-18.ss. 1. MİLLİ BÜTÜNLÜK. - 2. MİLLİ KÜLTÜR. - 3. MİLLİYETÇİLİK. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 5. KÜLTÜR POLİTİKASI, TÜRKİYE.
 359. Türkdoğan, Orhan: Türk düşünce sistemi üzerine bir deneme. Türk Dünyası Tarih Dergisi, (116), Ağustos 1996, 23-28.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 360. Türkdoğan, Orhan: Türk toplumunda "cemaatlaşma". Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, (210), Haziran 2004, 44-52.ss. 1. DEVLET GELENEĞİ, TÜRKLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. TOPLUMSAL DEĞİŞMELER.
 361. Türkdoğan, Orhan: Türk toplumunda aydın sınıf ve tarihsel rolü. 2023 Aylık Dergi, (40), 15 Ağustos 2004, 70-79.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 362. Türkdoğan, Orhan: Türk toplumunda aydın sınıf ve tarihsel rolü. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, (211), Temmuz 2004, 43-50.ss. 1. SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. TÜRK TARİHİ.
 363. Türkdoğan, Orhan: Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve sosyolojik açıdan fikirleri / Orhan Türkdoğan. - Erzurum Kalkınma Vakfı anma toplantıları. - Erzurum: Erzurum Kalkınma Vakfı, 2000. - 86-91.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 3. KÜLTÜREL YAPI, ERZURUM.
 364. Türkeş, Alparslan: Başbuğ'dan: Türk fikir hareketleri tarihine bakış. Ülkü Ocakları Aylık Eğitim ve Kültür Dergisi, (38), Ağustos 2006, 4-5.ss. 1. TÜRKEŞ, ALPARSLAN-KONUŞMALAR. - 2. MİLLİYETÇİLİK AKIMLARI. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 365. Türkistanlı dört evliya ve atalar kültü. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - 205-210.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 3. TÜRKLER, TÜRKİSTAN.
 366. Türkiye'de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri: Başlangıvından bugüneTürk düşünce kuruluşları (Tanıtma) / tanıtan Burak Bilgehan Özpek. Nart İki Aylık Düşün ve Kültür Dergisi, (66), Mart-Nisan 2009, 55-56.ss. Kitap Tanıtma 1. YAYIN TANITIMI, KİTAP. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. ARAŞTIRMA KURUMLARI, TÜRKİYE.
 367. Türkmenoğlu, Sevgi: Aydın kavramı üzerine. Türkiye Günlüğü, (95), Güz 2008, 57-72.ss.
 368. Uca, Alaattin: Dr. Bahaeddin Şakir Bey. Türk Yurdu, 31 (284), Nisan 2011, 40-51.ss. Kaynakçası vardır. 1. İTTİHAT ve TERAKKİ CEMİYETİ. - 2. OSMANLI TARİHİ, MEŞRUTİYET DÖNEMİ II.. - 3. İTTİHAT ve TERAKKİ PARTİSİ. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 5. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 369. Uçkan, Rafet: Kurtuluş Kayalı'da "bir direnç kalesi olarak" yerlilik ve yerliliğin dönüşümü. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 16 (65), Mayıs-Haziran-Temmuz 2013, 221-230.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 370. Uluslararası Musa Carullah Bigiyef Sempozyumu [1.: 1999: Ankara] I. Uluslararası Musa Carullah Bigiyef Sempozyumu : Ölümünün 50. Yıldönümünde Musa Carullah Bigiyef (1875-1949), 6 Kasım 1999 - 7 Kasım 1999, Ankara. - Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2002. VII, 285 s.; 24 cm. - (Türkiye Diyanet Vakfı yayınları; 321. Sempozyumlar-paneller serisi; 31) ISBN: 975-389-397-3 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 3. MUSA CARULLAH BİGİYEF. - 4. TÜRKLER, KAZAN.
 371. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara] 1. Uluslararası Türk dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi bildirileri, 13 Ağustos 1998 - 16 Ağustos 1998, Ankara. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. X, 584 s.; 24 cm. - (Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı ERVAK; bilim kültür dizisi: 1) ISBN: 975-96730-0-2 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EVLİYALAR. - 3. FOLKLOR, İNANÇLAR. - 4. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 5. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, TÜRKİYE.
 372. Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi [2001: Ankara] Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi bildirileri, 23 Ekim 2001 - 28 Ekim 2001, Ankara. - Ankara: TÜKSEV, 2001. 963 s.; 25 cm. - (TÜKSEV Yayınları bilim kültür dizisi; 2) ISBN: 975-6573-01-5 1. DIŞ TÜRKLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. FOLKLOR, İNANÇLAR. - 4. İSLAMİYET, TÜRK CUMHURİYETLERİ. - 5. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK.
 373. Ulusoy, Belkıs: Azerbaycan siyasi muhaceretinin Türkiye'deki basın yayın faaliyetlerinin Anadolu fikir hayatına = etkisi (1908-1931). Yeni Türkiye, 8 (46), Temmuz-Ağustos 2002, 418-422.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TÜRKLER, AZERBAYCAN. - 3. BASIN YAYIN TARİHİ, TÜRK.
 374. Unan, Fahri: İdeal Cemiyet, İdeal Devlet, İdeal Hükümdar : Kınalı-zade Ali'nin Medine-i Fazıla'sı / tanıtan Ayşe Sıdıka Oktay. Divan İlmi Araştırmalar, 10 (18), 2005, 281-294.ss. Kaynakçası vardır. Kitap tanıtmadır. 1. TANITMALAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 375. Uslu, Mustafa: Ahmet Yesevi dervişlerinin sosyal felsefesi. Türk Dünyası Tarih Dergisi, 6 (67), Temmuz 1992, 49-53.ss. 1. TASAVVUF TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. HOCA AHMET YESEVİ 1103-1165. - 4. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 376. Ülken, Hilmi Ziya: Türk düşüncesi ve dergilerimiz. Türk Düşüncesi, 1 (2), 01 Ocak 1954, 82-87.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. SÜRELİ YAYINLAR, TÜRKİYE.
 377. Ülken, Hilmi Ziya: Türk tefekkürü tarihi; Türkiye'de çağdaş düşünce tarihi / tanıtan Ünver Günay. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Journal of Social Sciences, (16), 2004, 5-13.ss. kitap tanıtmadır 1. TANITMALAR. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 378. Ülken, Hilmi Ziya: Türkiye'de çağdaş düşünce tarihi / Hilmi Ziya Ülken. - Konya: Selçuk Yayınları, 1966. 2 c.(817 s.); 20 cm. - (Selçuk Yayınları; 5) 1. BİLİM TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. FELSEFE, TÜRKLER. - 4. SOSYO KÜLTÜREL DEĞİŞMELER, TÜRKİYE. - 5. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, OSMANLI.
 379. Ülken, Hilmi Ziya: Türkiye'de çağdaş düşünce tarihi / Hilmi Ziya Ülken. - 2.bsk. - İstanbul: Ülken Yayınları, 1979. 496 s.; 24 cm. - (Ülken Yayınları; 1) 1. BİLİM TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 3. FELSEFE, TÜRKLER.
 380. Ünlü, Selçuk: 19. Yüzyıl Alman Edebiyatı ve fikir hayatında Türkiye'nin akisleri. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 56 (333), Eylül 2014, 62-64.ss. 1. ALMAN EDEBİYATI. - 2. SİYASİ TARİH, TÜRKİYE. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 4. FRANSIZ İHTİLALİ.
 381. Vayni, Cafer: Türk düşünce hayatında Erol Güngör. Ülkü Ocakları Aylık Eğitim ve Kültür Dergisi, 1 (1), Nisan 2003, 70-73.ss. 1. GÜNGÖR, EROL 1938-1983. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 382. Vural, Mehmet: Hilmi Ziya Ülken ve Türkiye'de felsefe çalışmalarına katkıları = Hilmi Ziya Ülken and his contribution to philosophical studies in Turkey. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 9 (17), 2011, 521-537.ss. Kaynakçası vardır. 1. RÖNESANS. - 2. FELSEFE, CUMHURİYET DÖNEMİ. - 3. FELSEFE. - 4. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 5. HÜMANİZM. - 6. ÜLKEN, HİLMİ ZİYA 1901-1974.
 383. Yakıt, İsmail: Türk düşüncesinin tarihi dönüm noktaları, (1-2). Ortadoğu, 29 (8752), 20 Eylül 1993, 10.s. Makalenin devamı; Ortadoğu, 21 Eylül 1993, 10.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNÜRLER, TÜRK.
 384. Yakıt, İsmail: Türk düşüncesinin tarihi dönüm noktaları. Türk Yurdu, 16 (103), Mart 1996, 80-82.ss. 1. FELSEFE, TÜRKLER. - 2. ZİYA GÖKALP, 1876-1924. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 385. Yalçın, Soner: O afişlerin kökeni Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi'ye dayanıyor. Hürriyet, 58 (21199), 11 Şubat 2007, 27.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 386. Yar, Yusuf: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı Genel Başkanı Yusuf Dağ'ın konuşması / Yusuf Yar. - Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi [1.: 1998: Ankara]. - Ankara: Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı, 1998. - IX-X.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EVLİYALAR. - 3. İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ. - 4. TASAVVUF TARİHİ.
 387. Yavuz, Hilmi: Jakoben Cumhuriyet. Zaman, (14866), 09 Nisan 2006, 17.s. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 388. Yazıcı, Erdinç: "Batıyı reddetmeye ya da Batıyı mutlak anlamda kabul etmeye dayanan kamplaşmaların, çağdaş bir Türk düşüncesinin oluşumunun önünde engel olduğunu, bu eğilimlerin oluşturulmak istenen Türk düşüncesine bir katkı yapamadığını, hatta Türk düşüncesini kısırlaştırdığını söyleyebiliriz" / görüşen: Yakup Cemil. Almıla, 2 (10), Mart-Nisan 2007, 80-83.ss. 1. ÇAĞDAŞLAŞMA. - 2. MİLLİ KİMLİK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 389. Yazıcı, Erdinç: Oluşumdan kimliğe modern Türk düşüncesi. Türk Yurdu, 31 (292), Aralık 2011, 84-87.ss. 1. ÇAĞDAŞLAŞMA, TÜRKİYE. - 2. BATI MEDENİYETİ. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 390. Yıldırım, Ahmet: Türkistan coğrafyasında yetişen ünlü din bilginleri / Ahmet Yıldırım. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 681-690.ss. Not: Makale 5. cilttedir. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. TASAVVUF TARİHİ.
 391. Yıldırım, Ercan: Yurt, millet, İslam ve Batılılaşma ekseninde Türk düşüncesinin yerliliği. Hece, 14 (162-163-164), Haziran-Temmuz-Ağustos 2010, 90-115.ss. Kaynakçası vardır. 1. İSLAMİYET, TÜRKİYE. - 2. İSLAMİYET. - 3. MİLLİ KÜLTÜR. - 4. MİLLİYETÇİLİK. - 5. ÇAĞDAŞLAŞMA. - 6. VATAN. - 7. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 392. Yıldırım, Mustafa: Medeniyete büyük katkılar sağlayan Türk bilim insanlarımız. Ülkü Ocakları Aylık Eğitim ve Kültür Dergisi, (99), Eylül 2011, 4-8.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. BİLİM TARİHİ, TÜRK.
 393. Yıldız, Aytaç: Türk düşünce tarihinde oryantalizm eleştirisinin alımlanışı = "The Reception Of The Critics Of Orientalism In The History Of Turkish Thought". Folklor / Edebiyat Üç Aylık Kültür Dergisi, 19 (75), 2013/3, 221-236.ss. Kaynakçası vardır. 1. ŞARKİYAT ARAŞTIRMALARI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 394. Yılmaz, Gökhan: Erken dönem Türk düşüncesinde 'zaman' kavrayışı = The evolution of the concept of time in early Turkish thought. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (7), Mart 2005, 137-188.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 395. Yılmaz, Murat: Ahmet Ağaoğlu ve liberalizm anlayışı. Türkiye Günlüğü, (23), Yaz 1993, 56-71.ss. 1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-TÜRK CUMHURİYETLERİ. - 2. MİLLİYETÇİLİK. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 4. DIŞ TÜRKLER. - 5. TÜRKÇÜLÜK.
 396. Yılmaz, Nusrettin: Türkler'e özgü ilk kaynaklarda "insan" görüşünün temelleri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 11 (25), 2004, 127-144.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. İNSAN.
 397. Yiğit, Mustafa: Batılılaşma meselemizin nirengi noktasını yakalayan bir öncü adam : Mümtaz Turhan. 2023 Aylık Dergi, (83), 15 Mart 2008, 74-80.ss. Kaynakçası vardır. 1. REFORM HAREKETLERİ, OSMANLI. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK.
 398. Yusuf Has Hacib: Kutadgu Bilig : II / Yusuf Has Hacib; çev. Reşid Rahmeti Arat. - 5.bsk. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1991. XXVII, 477 s.; 24 cm. - (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları; II. Dizi-Sa. 20 d) ISBN: 975-16-0027-8 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EDEBİYAT TARİHİ, TÜRK. - 3. KUTADGU BİLİG. - 4. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK.
 399. Yusuf Has Hacib: Kutadgu Bilig : II / Yusuf Has Hacib; haz. Reşid Rahmeti Arat. - 6.bsk. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1994. XXVIII, 477 s.; 24 cm. - (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları; II.dizi-sa. 20e) ISBN: 975-16-0027-8 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EDEBİYAT TARİHİ, TÜRK. - 3. KUTADGU BİLİG. - 4. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK.
 400. Yusuf Has Hacip: Kutadgu Bilig : (Kahire nüshası) / Yusuf Has Hacip. - Ankara: Kültür Bakanlığı, 1993. VII, 392 s.; 20 cm. - (Kültür Bakanlığı yayınları; 1341. Yayınlar Dairesi Başkanlığı klasik eserler dizisi; 15) ISBN: 975-17-1226-2 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. EDEBİYAT TARİHİ, TÜRK. - 3. KUTADGU BİLİG. - 4. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK.
 401. Yüce, Kemal: Türk mitolojisi ile ilgili bir tabir; Tapduk / Kemal Yüce. - Prof. Dr. Fikret Türkmen armağanı. - İzmir: [yayl.y.], 2005. - 763-766.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, TÜRK. - 2. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 3. MİTOLOJİ. - 4. YUNUS EMRE 1240-1321.
DÜŞÜNCE TARİHİ – YUNAN
 1. Açıköz, Hacı Mustafa: Philosophical essays -II- / Hacı Mustafa Açıköz. - Ankara: Araştırma Yayınları, 2010. 272 s.; 21 cm. ISBN: 978-975-6788-64-4 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN. - 2. EBU HAMİD MUHAMMED EL-GAZALİ 1058-1111. - 3. FELSEFE TARİHİ. - 4. FELSEFE, ARİSTO.
 2. Bakırezer, Güven: Antik Yunan düşüncesinde kölelik = Slavery in ancief Greek thought. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63 (1), Ocak-Mart 2008, 17-54.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN. - 2. YUNAN FELSEFESİ.
 3. Bircan, Hasan Hüseyin: İslam felsefesi ve antik Yunan düşüncesi : Karşılaşmanın keyfiyeti. İslamiyat Üç Aylık Araştırma Dergisi, 7 (2), Nisan-Haziran 2004, 75-90.ss. Kaynakçası vardır. 1. İSLAM FELSEFESİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN.
 4. Burkert, Walter: İlkçağ gizem tapıları = Ancient mystery cults / Walter Burkert; çev. Sina Şener. - Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 1999. 208 s.; 20 cm. Bibliyografya: 195-208.ss. ISBN: 975-533-206-5 1. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU. - 2. DİNLER TARİHİ. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN.
 5. Çelik, Adil Giray: Eski Yunan'da yargılama : Sokrates'in yargılanması. Güncel Hukuk, (11), Kasım 2006, 56-57.ss. 1. SOKRATES. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN.
 6. Çelik, Aydın: Helen ve İran düşüncesinin İslam düşüncesine etkileri = Hellenistic and Iran thought, and some effects to Islamic thought / konuşmacı: Aydın Çelik. - Uluslararası Orta Doğu Semineri [4.: 2009: Elazığ]. - Elazığ: T.C. Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, 2011. - 57-81.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, İRAN. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN. - 3. İSLAM DÜŞÜNCESİ.
 7. Demiralp, Didem: Sokrates etiği ve sanat. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 49 (2), 2008, 237-243.ss. Kaynakçası vardır. Socrates, art, Xenophon, Athens 1. FELSEFE, SOKRATES. - 2. YUNAN SANATI. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN. - 4. DÜŞÜNÜRLER. - 5. FELSEFE, ARİSTO.
 8. Demirci, Mustafa: Antik Yunan kitaplarının Abbasiler Bağdatı'na yolculuğu. İslamiyat Üç Aylık Araştırma Dergisi, 7 (2), Nisan-Haziran 2004, 43-60.ss. Kaynakçası vardır. 1. BATI MEDENİYETİ. - 2. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN.
 9. Gutas, Dimitri: Yunanca düşünce, Arapça kültür / çev. Lütfi Şimşek; tanıtan Eyüp Şahin. İslamiyat Üç Aylık Araştırma Dergisi, 7 (2), Nisan-Haziran 2004, 178-182.ss. Kitap tanıtma. 1. TANITMALAR. - 2. İSLAM DÜŞÜNCESİ. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN.
 10. İnalcık, Halil: Helenizm, megali idea ve Türkiye. BAL-TAM Türklük Bilgisi, (4), Mart 2006, 15-31.ss. Kaynakçası vardır. 1. KIBRIS SORUNU. - 2. EGE SORUNU. - 3. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN. - 4. YUNAN TARİHİ. - 5. TÜRKLER, KIBRIS. - 6. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-YUNANİSTAN.
 11. Piera Nappi, Maria: Theano-Iliade VI 297-312 : Mise en scene d'une priere entre gestes et paroles / Maria Piera Nappi. - Eski Anadolu XIV = Anatolia antiqua. - Paris: Institut Français d'Etudes Anatoliennes Georges-Dumezil, 2006. - 159-170.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN.
 12. Tunalı Koç, Gülçin: Düşünce tarihi, (1) : Tek kişi, birçok anlatı = Kültürlerarasılık bağlamında Büyük İskender / haz. Himmet Gezgin. BSV Bülten / Bilim ve Sanat Vakfı Bülten, 20 (70), Mayıs-Ağustos 2009, 33-34.ss. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN. - 3. BÜYÜK İSKENDER.
 13. Uyanık, Mevlüt: İslam bilgi felsefesinde "Duyusuz ve Dolaysız Kavrama" ve Antik Yunan felsefesindeki temelleri. İslamiyat Üç Aylık Araştırma Dergisi, 7 (2), Nisan-Haziran 2004, 103-111.ss. Kaynakçası vardır. 1. İSLAM FELSEFESİ. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN.
 14. Vasillopulos, Christopher: Gendered justice : Tragedy and the revision of the feminine. IJSI / International Journal of Social Inquiry, 2 (1), January 2009, pp.73-96. Kaynakçası vardır. 1. KADIN, YUNAN. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN. - 3. FEMİNİZM.
 15. Yıldız, Ayşe: Paralel Yaşamlar'dan Şair tezkirelerine : Doğu ve Batı biyografi yazarının kaleminden insan = From parallel lives to poet biographies : Human being from the pen of eastern ad western biography writers / konuşmacı: Ayşe Yıldız. - Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyum [2010: Nevşehir]. - 1.bsk. - Ankara: T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Atatürk Kültür Merkezi, 2011. - 635-666.ss. 1. BİYOGRAFİLER. - 2. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN. - 3. KİTAPLAR. - 4. TEZKİRELER.
 16. Yılmaz, Zafer: Özel alan - Kamusal alan ayrımının tarihsel temelleri "Antik Yunan" = Historical foundations of public-private realm "Ancient Greece". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (14), 2006, 359-371.ss. Kaynakçası vardır. 1. DÜŞÜNCE TARİHİ, YUNAN. - 2. YUNAN TARİHİ.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder