27 Kasım 2016 Pazar

Bulgaristan doğumlu Düşünürlerimiz

Rumeli Beylerbeyliği'nin merkezi Sofya idi, Edirne de çok yakındaydı. Herhalde bu sebeple, Bulgaristan'a Osmanlı'nın bakışı farklı idi. Bundan ötürü, oradaki insan malzememiz de iyi yetişmiş idi, kalpleri ve zihinleri devlet ile birlikte ve devlet için çalışıyordu. Ondan ötürü Bulgaristan menşeli kuvvetli düşünürler yetişti.

Bu düşünürlerimizin herbiri birer Sofya'dır; Bilge'dir.

Tonyukuk ile başlayan Bilgelik geleneği, Sofya toprak ve diyarlarında muhteşem düşünürlerimiz ile devam etmiştir. Sadece Ahmed Cevdet ve Süheyl Ünver, üniversite ve akademilerin toplamından daha fazla bir düşünce okuludur.

 1. Süheyl Ünver, İstanbul *
 2. Filibeli Ahmed, Filibe
 3. Türker Acaroğlu, Razgrad
 4. Bilal Şimşir, Osmanpazarı
 5. Ahmed Cevdet Paşa, Lofça
 6. Demir Baba, Razgrad
 7. Halit Dener, Filibe
 8. Fatma Aliye, İstanbul **
 9. İsmail Fenni Ertuğrul, Tırnova
 10. İsmail Hakkı Bursevi, Aydos
 11. İsmail Hakkı Tonguç, Silistre
 12. Kenan Rıfai Büyükaksoy, Selanik ***
 13. Melih Cevdet Anday,  (dedesi Şumnulu)
 14. Pertev Naili Boratav, Darıdere
 15. Tahsin Özgüç, Kırcaali
 16. Ömer Lütfü Barkan, Edirne ****
 17. Mithat Paşa (dedesi Ulema sınıfından Rusçuk'lu Mehmed Eşref Efendi) 

(Babası, Posta Telgraf Nezâreti İstanbul Muhaberat-ı Umumiye Müdürü Tırnovalı Mustafa Enver Bey, büyük babası Tırnova Eşrafından ticaretle meşgul ve arada resimde yapan Daizade Hacı Mehmet Efendi’dir. )

** (babası Lofça doğumlu Ahmed Cevdet Paşa)

*** ( babası, Filibeli Hacı Hasan Bey'in oğlu Abdülhalim Bey)

**** Eski Zağralı İsmail Efendi ile Gülsüm Hanımın oğludur. 1902 senesinde Edirne’de doğdu. 
 • Ortak özellikleri alanlarında dev isimler olmaları. 
 • Kurucu ilkler..
 • Yüksek düzeyli ve inanılmaz derecede üretkenlik hepsinin ortak özellikleri. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder