30 Kasım 2016 Çarşamba

İhracatta İnovasyon Sistematiği

Ülkemizin 2023 ihracat hedeflerine erişilmesi konusundaki faaliyetlere mütevazi bir katkıda bulunmayı teminen, "İhracatta İnovasyon: Deneyimlerim (Sunum) ve Yazılar" çalışmalarımın sonuçlarını paylaşıyorum.

İHRACATTA İNOVASYON SİSTEMATİĞİ

1. Hedef: Üretici firmaların ürünlerinin, inovatif ihracat pazarlarına yönlendirilmesi 
2. Program: Dış Dünya/Dış Pazarlarla Yüzyüze İmalatçı firmaların ürünlerinin küresel/bölgesel dış pazarlara ihraç edilmesi.
3. ​MİSYON: İNSAN (Gençler, Üniversiteler, Sanayiciler, Organize Sanayi Bölgeleri, Üreticiler, Girişimciler) 
4. VİZYON: DIŞ TİCARET FAZLASI (TİCARET+) 
5. İHRACATTA İNOVASYON Süreci:  Programın amacı, dış pazarlardan edinilecek inovatif ürün taleplerinin üreticilere yönlendirilerek, üreticilerin ürün inovasyonlarında yoğunlaşmaları, üniversitelerin ARGE birimlerinin ve OSB lerin de sürece entegre edilmesi; dış pazar bağlantıları, dış pazarlama uzmanlığı (knowhow) sayesinde, müşteri-inovasyon-pazarlama çevriminin yaratacağı üretken sonuçlarının elde edilmesidir. 
6. İnovatif ihracatta başlangıç olarak aşağıdaki dinamik sektörler esas  alınabilir. 

- Makine, 
- Kimya, 
- Yapı/İnşaat Malzemeleri, 
- Deri/Tekstil Sanayi 
- Gıda Sanayi

7. İnovatif İhracat Pazarları: Sorular ve Örnekler

-Deri, tekstil, giyim, gıda: bu sektörlerde inovasyonda kuvvetliyiz, hayvancılık binlerce yıllık meslek. / ürün inovasyonları
-Kültür balıkçılığı ihracat sektörü oldu /ürün inovasyonu
-Sahtiyan Deri, Osmanlı dönemi, rakipler taklit edememiştir /ürün inovasyonu
-Komşularla Ticaret /strateji inovasyonu
-Kıbrıs’tan Buz İhracatı: ürün inovasyonu
-İhracat Menzilimiz düşük, Nasıl Artırabiliriz, hangi tür inovasyonları uygulamalıyız? /pazarlama inovasyonu
-İhracatta İnovasyon için Doğadaki İnovasyondan nasıl yararlanabiliriz? Örnekler? 
-İhracat İnovasyonunda Üç Temel Yanlış & Doğru 
-İhracatta İnovasyon/Pazarlama İnovasyonları- Başarı Öyküleri 
-İhracatta Yeni Pazarlar
-Asya-Pasifik Pazarları
-Kimya Sanayii ve İnovasyon
-Küresel Rekabet Gücü
-İnovasyon Sistematiği
-Japonya: İhracatta İnovasyon
-Çin: İhracatta İnovasyon
-İş Kültürleri: Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya (BRIC)
-İş Kültürleri: Meksika, Endonezya, Nijerya, Türkiye (MINT)
-Hangisi Doğru?:  1. İtalya, dünyanın en büyük zeytinyağ ithalatçısıdır. 2. İtalya, dünyanın en büyük zeytinyağ ihracatçısıdır.

Kaynak:  

 • Deneyimlerim: İhracatta 30 Yıl  http://www.slideshare.net/lagaoglu1/deneyimlerimhracatta-30-yl-hracatta-novatif-pazarlar
 • İhracat İnovasyon Yazıları http://leventagaoglu.blogspot.com.tr/2016/02/mutesebbis-ve-mutefekkir-ihracatta.html


İHRACATTA İNOVASYON: SONUÇLAR


 1. İhracatın maksadı, yurtdışı pazarlarda müşteri yaratmak ve elde tutmak olduğundan ötürü, ihracatçı bir şirketin sadece iki temel fonksiyonu vardır: Dış Pazarlama ve İnovasyon.
 2. Dış Pazarlama ve inovasyon sonuçları üretir, geri kalan her şey maliyettir.
 3. İhracat ve inovasyon, etkileşimli iki önemli değişkendir. İhracat inovasyonu, inovasyon da ihracatı arttırmaktadır.
 4. İnovasyonun öznesinin ihracat olarak tanımlanması durumunda, bu konuda odaklanılacak projeler ve uygulamalar, inovatif ihracat çıktılarını hızla çoğaltacaktır.
 5. İnovasyon, alışılmış düşünce kalıplarının yıkılmasıdır
 6. İhracat, en büyük öğretmen olan (çok gezen, çok bilir) dışdünya ile ilgilendiği için; inovasyonu da tetiklemektedir.
 7. İhracat inovasyonun; inovasyon da ihracatın teşvikidir.
 8. Çin; dünyanın 2. en büyük ithalatçısıdır.
 9. ARGE yoğun ürünlerde, Çin ürünleri ile karşılaştırıldığında, bir zamanlar %25 daha pahalı fiyatlanabilen Alman ürünleri, halihazırda sadece %5 daha pahalı fiyatlanabilmektedir; önümüzdeki 10 yıllık süreçte ise ARGE yoğun ürünlerde,  Alman ve Çin ürünleri arasında fiyat farkı ortadan kalkacaktır. HIZ’lı olan kazançlı çıkmaktadır.
 10. En büyük 10 ithalatçı ülkenin (2015) ; 5 tanesi Pasifik bölgesindendir. (ABD, Çin, Japonya, Hong Kong, Kanada)
 11. İnovasyon ligindeki (2015) ilk 10 ülkenin; 4 tanesi de yine Pasifik bölgesindedir.(ABD, Japonya, Singapur, Tayvan) 
 12. 2015 yılı İnovasyon sıralamasında; Türkiye 60. sıradadır.
 13. Dünya ithalatının %43’ünü gerçekleştiren 8 trilyon dolarlık Asya-Pasifik ithalat pazarlarında; Rusya hariç, Türkiye ihracatı, son derece düşük değerlerdedir.
 14. İhracatta da, İnovasyonda da Hedef; Yeni Akdeniz (Asya-Pasifik) pazarlarıdır.
 15. Asya artık; PAZARDIR. İthalatı, ihracatından daha çok artmaktadır. Pazarlarımız, Doğu’dadır artık.

Kaynak: 

 • www.trademap.org 
 • http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder