1 Kasım 2016 Salı

Nevzat Kaya: Yorulmak bilmeyen bir kitap doktoru


Kaya, Nevzat: Delailu'l Hayrat isimli eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan önemli yazma nüshaları. Kültür Aylık Kültür Sanat Araştırma Dergisi, (1), Ekim 2005, 32-36.ss. 1. ESKİ ESERLER, OSMANLI.

Kaya, Nevzat: Kostantinopol'dan İstanbul'a. Kültür Üç Aylık Kültür Sanat Araştırma Dergisi, (6), Bahar 2007, 85-87.ss. 1. İSTANBUL TARİHİ.

Kaya, Nevzat: Kültür hazinemiz; (Görüşme) : Süleymaniye kütüphanesi. Yüzakı Aylık Edebiyat, Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi, (12), Şubat 2006, 22-25.ss. 1. SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

Karaçelebizade, Abdülaziz Efendi: Ravzatü'l-Ebrar Zeyli (Tahlil ve Metin) / haz. Nevzat Kaya; tanıtan Mücteba İlgürel. Belleten / Türk Tarih Kurumu, 70 (258), Ağustos 2006, 785-786.ss. Kaynakçası vardır. Kitap tanıtmadır. 1. TARİH YAZARLIĞI, TÜRK. - 2. OSMANLI TARİHİ. - 3. TANITMALAR. - 4. TARİH KAYNAKLARI.

Kaya, Nevzat: Süleymaniye Kütüphanesi. Akademik Araştırmalar Dergisi, 2 (4-5), Şubat-Temmuz 2000, 523-536.ss. 1. SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. - 2. YAZMA ESERLER, TÜRKİYE.

Kaya, Nevzat: Süleymaniye Kütüphanesi eski müdürü Dr. Nevzat Kaya: Dijital ortam rüştünü isbat etmiştir, artık içim rahat. Somuncu Baba Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi, 14 (84), Ekim 2007, 32-37.ss. 1. BİLİM ve TEKNOLOJİ, KÜTÜPHANELER. - 2. SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. - 3. E-KÜTÜPHANE. - 4. BİLGİSAYAR KULLANIMI, KÜTÜPHANELER.

Kaya, Nevzat: Süleymaniye Kütüphanesi yazma eserleri. Vakıflar Dergisi, (Özel Sayı), 2006, 88-93.ss. 1. SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. - 2. YAZMA ESERLER.

Kaya, Nevzat: Yorulmak bilmeyen bir kitap doktoru / fotog. Kadir Metin Akbaş; görüşen: Adalet Canlı Akbaş. Yeşilay Aylık Kültür ve Sağlık Dergisi, 86 (933), Ekim 2011, 44-47.ss. röportaj 1. KÜTÜPHANECİLİK.

Kara Çelebi-zade Abdülaziz Efendi Ravzatü'l-ebrar zeyli (Tahlil ve metin) 1732 / Kara Çelebi-zade Abdülaziz Efendi; haz. Nevzat Kaya. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2003. LXXIX, 368 s.; 24 cm. - (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları; III. dizi-sayı: 23) Bibliyografya: IX-XI.ss. ISBN: 975-16-1672-7 1. OSMANLI TARİHİ, XVIII.yy..

Kaya, Nevzat: Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan Diyarbakır'dan yetişen ülemanın
 eserlerinin tanıtımı / konuşmacı: Nevzat Kaya. - Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu [1.: 2004: Diyarbakır]. - Diyarbakır: T.C. Diyarbakır Valiliği, 2004. - 385-394.ss.
 1. BİLİM TARİHİ, TÜRK. - 2. KÜLTÜREL YAPI, DİYARBAKIR. - 3. SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

Kaya, Nevzat: Vakıf Kütüphanelerinin eğitimdeki yeri / konuşmacı: Nevzat Kaya. - Vakıf Medeniyeti 2011 Yılı Eğitim Sempozyumu [2011: İstanbul]. - Ankara: T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2012. - 87-94.ss. 1. VAKIF KÜTÜPHANELERİ. - 2. VAKIF KÜTÜPHANELERİ, OSMANLI.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder