25 Kasım 2016 Cuma

Levendane Şiirler

levent ağaoğlu twitter ile ilgili görsel sonucu  • Çin Seddi'nden Rumeli'ne !
  • Afrin
  • Sü'Başılar... Sü'Baylar
  • Bilge Tonyukuk
  • Aida'da İnsan
  • Aida'da Zaman
  • Yörüktük...Yörüdük
  • Sıfır


ÇİN SEDDİ'NDEN RUMELİ'ne

Çin Seddi'nden Rumeli'ne

Kurban olayım; Asil Ceddime

Akdeniz'den Pasifik'e !
Bir kıvılcım yeter; Aziz Milletime


Nisan 1997, Hong Kong


AFRİN


Afrin;

Afrika'dan

Afganistan'a

Afra tafra yapanların

Afalladığı 

Aferin'imizdir.

Afet'leridir...


21 Ocak 2018
İstanbul
Sü'Başılar
Sü'Baylar


Ruhumuz;
Dokuz Sekiz
İlk hedefimizdi
Mavi gökler
Lacivert deniz; Akdeniz!

Eyüp Sütlüce'den
Gülümserken 
Şehid Killigil
Haliç'ten seslenir
Zümrezade

Divriği'den haykırır Demirağ
Semalardan süzülür Hürkuş
Göklerde iz sürer Baykara
Deryalar, Semalar, Dağlar
Dar gelir onlara

Paşaların nuru
İstanbul'dan Azerbaycan'a 
Bakü'den Erzurum'a
Şehid Nuri Paşa

Sobrenya'da bir Vatanperver
Varna mebusu
İlk Türk motorunun mucidi
Zümrezade Şakir 

Divriği'den Demirağ
Yurdu sarmış bütün Demirağlar
Semalarda Kartal ruhlu Tayyareler

Deryalar, Semalar, Dağlar
Dar gelir onlara

İlk Türk uçağını yaptın
Çocuklar gibi şendin
Vidin'den İstanbul'dan
Vecihi Hürkuş

Sü'Başılar
Sü'Baylar

İş başa
Tuğlar göklere
Tuğralar kalplere

Dağlar başına
Deryalar uğruna
Semalar çadırımız ola!


16 Nisan 2018, İstanbul
BİLGE TONYUKUK

Bilgece Tefekkürünü Taşa yazmıştın 
Yazıtına 716 Yılında
"Devlet de Devlet oldu  Millet de Millet oldu" diye
15 Temmuz 2016’da 
716 yılı Tekerrür etti.
Bilgeler Bilgesi 
TONYUKUK

16 Temmuz 2016


AİDA'DA İNSAN 

Kaz Dağlarında çiçek
Ege'lerde imbat
Arşipel'de bir Cennet;
İda
Rumeli’ne de
senden yol alındı
Roma
Nea Roma’ya da;
Truva!
Sevginin Bilgiye
Bilginin Sevgiye
Kavuştuğu Yersin,
Ulu İda; Aida
Payidarsın, Truva
Payitahtsın, Aida
Hürriyetin istiklal ile
Kutlandığı
İstiklalin hürriyet ile
Kutsandığı yersin
Çanakkale’den buyana
efsanevi toprak;
Truva
Paris ile Helena,
Hasan ile Emine,
Sarıkız, Hasanboğuldu,
Afrodit, Sappho, Iphigenia
Odiseus, İlyada
Sevgi’nin Efsanesisin;
İda!
Bilginin Sevgiyle,
Sevginin Bilgiyle
büyülendiği Yersin
Kazdağ İda!
Aristo, Strabon, Çelebi Evliya
Bedreddin, Piri Reis, Sokrates
Bilgi Pınarları
İda’da Bilgi, İda’da Sevgi
Bilgi ile Sevgi, Sevgi ile Bilgi
Ayasofya, kutsal Bilgelik
kutsal Bilgi, Kutadgu Bilig
Yusuf Has Hacib
İdealar ülkesi,
Tanrıların Dağı
İda
Kartalçimen, Kaz Avlusu
Aida
İda’da Aida
İdea’da İda
İdalar  içre bir efsane;
İlyada
İda, İdea, Aida
İda, Asya’nın ulu silsilesi
İdea,  bilgi hazinesi
Aida, İda’nın gizemli zirvesi
Aya Sofya, Filozofya
Filozofya’nın doğduğu yer
Truva, İda
İyonya, Anatolya
Antandros, Assos, Agonya
Nea Roma, Truva, Asya
Bir olurlar Küçük Asya’da
Filozofya, Bilgi Sevgisi
Bilginin Sevgisi
Sevginin Bilgisi
Filosofi
Platon'un ideası
Sokrat'ın diyalogları
Aristo'nun poetikası
Bu topraklarda
hayat buldu
Dallandı budaklandı
Ece'lerin  İdası, İdeası
İda’nın Pınarları
efsaneleri, tanrıları
Aristo, Eflatun, Aziz Pavlos
Sappho, Sokrates, Homeros
Bilgeler diyarısın;  Assos
Ölmez ağaç
Ölümsüz insanlar
İdaların sonsuz ölümsüz ruhu
Sarı Zeybek,
Sarı Kız,
Sarı Saltuk,
Sonsuzluk
Kutsal Hasat
Kutsal toprakların
Kutsal zeytin ağacı
Kutsal sarı
Kutsal sarı sıvı
Kutsal su
Ayazmalar dolusu
Ey İdalar'ın, Arşipel'in yolcusu;
Kazdağlarında tohum olduk
Çanakkale’nin kutsal topraklarına
düştük; göverdik
Tarz-ı şiir böyle gerek,
Hem Şahane, Hem Levendane

19 Şubat 2012 

AİDA' DA ZAMAN
Reislerin Piri;
Gelibolu'dan Piri Reis
Deryalar içre bir Deniz; 
Adalar Denizi, Arşipel, Ege!
Rumeli’nden gülümserken Yahya Kemal
Midilli’den seslenir Namık Kemal
Bolayır’dan haykırır Mustafa Kemal..
Ruhumuz;
Dokuz Sekiz
İlk hedefimizdi, Bahr-i Sefid, Akdeniz!
Bin türlü zorlasalar da, açamadılar,
aşamadılar seni; Kilit-ül Bahir.
Midilli'den bir Kaptan-ı Derya..
Deryalar dar gelir ona; 
Barbarossa!
İşte,  Arşipel! Adalar Denizi..
Adalar denizinde kale misali bir yarımada;
Kale-i Sultaniye
Deryaları,  
Dünyaları aydınlatırsın;
Kitab-ı Bahriye
Orhan Gazi’nin
Holofera'nın
oğlusun,
Rumeli’nin fenerisin;
Gazi Süleyman Paşa!
Afrodit’in oğlusun,
Roma'nın Efsanesisin
Truva’dan miras
Kahraman Aeneas!
Geldikleri gibi
gittiler
Koca Asya’nın kilidi,
Truva
Küçük Asya’nın zirvesi,
Aida
İda’nın zirvesine
Nakşettik
Efsanelerimizi
Arşipelin dibine
gönderdik
heybetli savaş gemilerini
Odiseus, Hektor, Priamos
Aeneas, Evranos
Süleyman Paşa, Gazi Paşa, Barbaros
Fatihlerin Diyarısın Troas
Truva’ya can verenler
İskender, Sezar
Fatih Memet ile Gazi Kemal
Havranlı Seyit Ali
Truva’da can verenler
Hektor,  Dimitroyati,
Kınalı Hasan, Ezineli Yahya
Aşılmaz, sonu gelmez serüvenlere,
Yolculuklara, Odise’lere de
buradan çıkılmıştır,
Tulum üzre sallar dizenler
Gemileri sallarla denize indirenler
Gemilerden köprüler yapanlar
suya seccade salanlar
Deryalarda Yürüyenler
Aeneas, Odiseus, Anastas
Şeyh Bedreddin, Aziz Paulus
Ece Yakup, Ece Bali,
Süleyman Gazi, Ara Bali,
Denizi Yürüyerek geçenler
Kara Koca, Kara Hace,
Kara Mürsel, Kara Yalova,
Kara Biga, Kara Sığla,
Yalvaç Dede, Hali Dede
Upuzun Yollar
Kısacık adımlarla aşılır
Yeter ki Yürüyelim
Deyip deryaları yürüyenler
İda’nın  Yollarında
Kervanları dizenler
Devranları  Çanakkale'den döndürenler.
Agamemnon'u sulara gömenler;
İlhamlarını hep  buralardan almışlardır.

19 Şubat 2012


YÖRÜKTÜK...YÖRÜDÜK


​Atadan Dededen Yörüktük; 
Yörüdük Saruhan illerinden 
Urumelleri'ne..

Avdet ettik
Deryaların hercümerç olduğu 

Payitaht'ın rahmetine...

04.02.2015   000

                                                                     
                                                                     Sıfır, Türk'ün Simgesidir.

                                                                     Çoğaltan etkisi yapar

                                                                     Mayalandırır.


                                                                     Bir'i Bin
                                                    
                                                                     Bini Milyon

                                                                     Milyonu Milyar

                                                                     yapar.

                                                                    
                                                                    Taş Yazıt olur

                                                                    Dairecik olur

                                                                    Meridyen olur

                                                                  
                                                                    İstanbul’dan

                                                                    Sonsuzluğa yol alır.. 
                                                                  
                                                                      

                                                                                     14.11.2017

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder