14 Kasım 2016 Pazartesi

Hilebaz Milletler

1. Çinliler
2. Acemler
3. Rumlar
4. İngilizler

Kadim zamanlardan buyana herbirinden de dersimizi aldık.  

Herbiri de Türklerin şifrelerini çözmeye çalışmış.
  1. Çinliler, Türklere karşı "Beş Duyu Politikası" uygulamışlar.
  2. Acemler, Türklerle başedebilmek için mezheb (şia) icat etmişler.
  3. Rumlar, sadece Mora Yarımadasında kaldıkları halde, Megalo İdea ile Makedonya, Girit ve Epir'den Yunanistan diye bir ülke çıkarmışlar. 
  4. İngilizler; Türk'ün adını Hindistan'dan (Babür), İran'dan (Fars), Anadolu'dan-Rumeli'den (Osmanlı düşmanlığı) sildirmişler.
Hileler konusunda önemli bir yazı: http://www.gunes.com/yazarlar/omer-ozkaya/ingilterenin-gelecegi-7-735201

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder