12 Kasım 2016 Cumartesi

İslam Düşüncesi ve Sosyoloji Sempozyumu, 12 Kasım 2016, Fatih, İstanbul


Birkaç yüzyıldır kesintiye uğratılan sosyal düşünceyi yeniden canlandırma

Yabancılaşma hastalığından kurtulma.

Sosyal ilimler alanına bir farklılık ve canlılık getirme.

Başka sosyal yapıların ve toplumların modellerinin sosyal yapımızda uygulanamazlığı.

Sosyologlar Derneği Sosyoder Başkanı Prof Sami Şener

............................................................İbni Haldun : Yeni bir bilim dalı kuruyorum. İlmi Umran, Tarih.
İmar etmek için insan topluluklarının birlikte yaşamasını inceleyen antropoloji, sosyoloji, tarih bilimlerini geliştiriyor.

Doğrulanabilen ölçülebilen konularda rivayete itibar etmeyin.

Prof. Dr. İbrahim Erol Kozak: Sosyoloji Konusunda İbn Haldun’u Özgün ve Müstesna Kılan Hususlar
.......................................................


Tonybee der ki İbni Haldun tüm sosyal bilimlerin kurucusudur.

Batıyla özdeşleşmiş sosyoloji aslen bizde geliştirilmiştir, İbni Haldun'un Umran İlmi kavramına sahip çıkılsaydı Umran. Farabi, Mamure kavramını ortaya koyar. İbni Haldun'un temeli Farabi'dir. İslam düşüncesinde felsefesinde ilimlerin aslen Batıya atfedilen ilimlerin başlatıcısıdır.

Farabi'de kavramsal zenginlik müthiş.
Farabi'yi Weber'e de benzeteceğim. Cemaat. İrade. Ümmet. Medine. Şehir. Toplum. Medine-i Fazıla. Medine'den Medeniyet' e de gidiyor. Millet kavramı. Mamure.  Tipolojileri de yapıyor. Geniş engin tahayyüllü.


Prof. Dr. Ejder Okumuş: Farabi Felsefesinin Sosyoloji’ye Katkıları

...........................................

Aristo İbni Haldun Ahmet Cevdet Paşa.
Modern sosyal bilimin temeli anakronizmdir. Bugünün kavramları ile geçmişe bakmak.
Muallimi evvel Aristo çizgisinin sonudur Ahmet Cevdet Paşa.
Geleneksel dünyanın kavramları.
Aristocu sosyal bilim.
Geleneksel dünyada ana kavram Hikmet. Hikmeti Nazariye. Hikmeti Ameliye.


Hikmet-i ameliye anlamında Arapça fıkıh, Yunanca phronesis ve Latince prudentia, tamamen müterâdif terimlerdir. ...... 

Bu, Aristo ve Fârâbî’nin modern sosyal bilime tekâbül eden ana ilim (master science) saydığı gibi, beşerî dünyayı düzenleyen ana bilimdir....

Phronesis kavramı Master Science Geleneksel Dünyada Fıkıh.

Aristo pagan filozof beşeri dünyayı düzenleyecek kavram olarak fıkıhı esas alıyor.

Umran kelimesi ömür kelimesi ile ilişkilidir. cismi devlet.

Arapça Latince: lingua franka. Medeniyet Dili.

İbni Haldunu Arapçasından aslından okumak lazım.
Ahmet Cevdet Paşa, Aristo Vico Montesquie hikmet çizgisi. Açıklama ihtiyacı. sosyolog diyemeyiz.
Modern dünyaya giriş için gereken entelektüel tadilatı yapmıştır.
Alimdir ama siyasete tarihe fıkıha girmiştir. Sosyal bilimlere vakıf.


Prof. Dr. Bedri Gencer: Hikmet-i Hükümetten Hikmet-i Tarihe Ahmed Cevdet
..................................

Anakronizm, halkın iradesi dışında oluşmuş devirlerde bir gerçektir.
Sadi Şener..

.........................................

Said Halim Paşa:
Afrika'da doğan İstanbul'da büyüyen Said Halim Paşa.


İslam içtimaiyatı.

Büyük bir fikir adamı. Prens Sabahattin liberal. Ziya Gökalp milliyetçi. Sait Halim Paşa islam toplumu nasıl mümkündür.
İslam toplumları arasında sınır olmaz.
Kavramlar çok zengin. eleştirel sosyolojiyi ilk kez ortaya koyuyor. Nurettin Topçu, Erol Güngör daha sonra gelecek. Saadet toplumunu Avrupa'yı taklit ederek yapamayız.
Batı'da yollar Roma'ya Müslüman toplumlarda, bizde Kabe'ye çıkar. 

Asıl olan ihyadır çatışma değil.

Filibeli Ahmet, Mehmet Akif, Tanpınar: İslah ve İhya.Gelenekçilik, İhtilalcililk değil. Bir emirle ihtilal olmaz.
.
Prof. Dr. Ergün Yıldırım:  Kurucu bir Sosyolog: Said Halim Paşa


..................................

Batının bilgi hegemonyası.
Bilgi'nin İslamileştirilmesi
İslam kültür atlası- Faruki
Prof. Dr. Sami Şener: Sosyoloji’ye Alternatif bir bakış: İsmail Raci Faruki..................................

Enfüs ve Afak
Birey ve kainat bilgisi

Özgün zihinler
Önce zihin ve gönül dünyamızı temizlemek.

Coğrafyamızın mukallitlik (taklitçilik) hastalığından kurtulması.

Geleneksel bilgi ağaçlarımızın kuruması.

İslam Düşüncesi toplumun değişmesini sağlasaydı.

Düşünce alanındaki kısırlığımız ve düştüğümüz hengame.

Tunuslu Hayrettin'den Filibeli Ahmed'e Ahmet Cevdet'e

Fergana vadisinden başlayan Horasan Erenleri geleneği Anadolu ve Trakya'da devam etmektedir; herkese açıktır kapalılık yoktur.

Kem alat (alet) ile kemalat olmaz.
Akletmek meselenin kününü kavramaya çalışmaktır.

Düşünce alanında bu örgütün karşısına çıkılmadığı için.

Hep beraber İslam düşüncesini yeniden öğreterek geleneğimizin zamandan mekandan ari olarak düşüncemizi sonsuza kadar taşıyacağız.

"Devlet olarak biz bu adamları, bu hainleri (FETÖ mensupları) devletin bütün kadrolarından ayıklamak için titiz bir çalışmayı sürdüreceğiz. Kaç ay bilmiyoruz, kaç yıl bilmiyoruz, ne kadar sürerse sürsün, devletin yapısının içerisinde bu zehirli unsurların, bir zehirli sarmaşık gibi her tarafı sarmış olan bu unsurların temizlemesini inşallah gerçekleştireceğiz." 
Türkiye'nin öncüsü olduğu İslam medeniyet havzasının güçlenme trendine çıkacaktır, bu gücün, imkan ve potansiyel mevcuttur.
"Mağlupların galipleri taklit etmesi hastalığından kurtulmak gerekir"
"Son 3 asırdır "Niye bilim üretemiyoruz? Niye dünya çapında gerçekten çok köklü değişikliklere imza atamıyoruz?" sorularının en temel cevapları burada gizli olabilir."
"Batı medeniyeti karşısında mağlup olunduğunun hissedilmeye başladığından itibaren köklerden uzaklaşmaya, köklerle irtibat koparılmaya çalışılmaktadır."
"Köklerimizle irtibatımızı koparırsak, galiplerin gördüğümüz müesseselerini taklit eder, kopyalarsak, galiplerin zihin dünyasını, ortaya koymuş oldukları paradigmaları ezberler ve bunlara uygun olarak kendimizi resetlersek, adam olabileceğimizi zannettik. Böyle zannettikçe hem galiplerin kurmuş olduğu o kalkınmış, gelişmiş, ekonomik ve teknolojik refahı sağlamış olan dünyadan hem kendi köklerimizden uzaklaştık. Hadi 300 yılı fazladır ama en azından son 150 yılın hazin macerası burada gizlidir. Şimdi çok şükür yeniden uyanma dönemindeyiz. Büyük mesafeler kat ettik, ancak henüz varılacak yolun sadece az bir kısmını yürüdüğümüz aşikardır. Bu çerçevede önce zihin ve gönül dünyamızı temizlemek en önemli meselemizdir. Büyük oranda temizlediğimizi, ama hala eski döneme ilişkin tortuların zihinlerimizde ve gönüllerimizde kaldığını da ifade etmek isterim. Bunu da bir özeleştiri olarak söylemek isterim. Bu çerçevede İslam düşüncesini ve İslam sosyolojisi yeniden üretecek olan bilimsel beyinlerin, mutlaka eski dönemin tortularını tamamıyla kazıyıp atması, onlardan kurtulması gerekiyor. Yöntem, söylem, paradigma ve ana bakış açılarını oluşturan çıkış noktaları itibarıyla eski dönemden zihnimizde, gönlümüzde kalan bu tortular, aynı zamanda bizim günlük hayatta da yürüyüşümüzü engelleyen önemli unsurlardır."
"Vakti zamanında darmadağın edilmediği için bugün Türkiye'nin karşısında bir bela olmuştur"
"Önemli İslam düşüncesini yeniden üretebilme meselesi ortaya konulamadığı için İslam düşüncesinin içinden sürekli olarak birtakım yanlış düşünceler çıkarak, yanlış eylemler ortaya konulmuştur."

"Bu yeni bir mesele değildir. Geleneksel formlarımızın çözülmesi ve geleneksel bilgi ağaçlarımızın sonbahar ve kış mevsimine girmesiyle birlikte İslam düşüncesinde de son derece sapkın, son derece sıradışı ve ana akımın dışına çıkmış olan düşüncelerin olduğu aşikardır." 
"Son zamanlarda tartışılan FETÖ meselesine bir de bu çerçeveden bakmak gereklidir, Eğer İslam düşüncesi sağlam ve sağlıklı bir şekilde toplumsal değişmenin ana kurallarını oluşturacak şekilde bu toplumun içinde olsaydı, herhalde 'Feto' denilen bir adam onca sapkın düşüncesiyle gelip, Müslüman mahallesinde salyangoz satamazdı." 
"Özellikle düşünce alanında düşülen durumun gösterilmesi bakımından FETÖ'nün sapkınlıkları önemli bir laboratuvardır."

"Devlet olarak biz bu adamları, bu hainleri devletin bütün kadrolarından ayıklamak için titiz bir çalışmayı sürdüreceğiz. Kaç ay bilmiyoruz, kaç yıl bilmiyoruz, ne kadar sürerse sürsün, devletin yapısının içerisinde bu zehirli unsurların, bir zehirli sarmaşık gibi her tarafı sarmış olan bu unsurların temizlemesini inşallah gerçekleştireceğiz. Ama İslam düşüncesi üzerinde odaklananların da İslam toplumlarında nasıl oluyor da böylesine sapkın görüşler bu kadar büyük revaç buluyor, kitleleri arkasına takabiliyor ve bir takım faaliyetleri icra edebiliyorlar, bunun üzerinde durmaları lazım."
"Sağlam bir düşünce sistematiği içerisinde 70'li, 80'li, 90'lı, 2000'li yıllarda bunlara karşı fikri anlamda mücadele verilemediği için toplumsal taban bulmuşlardır."

"Bu adamların yıllardır takiye yaparak, bir şekilde kendilerini gizleyerek, bir şekilde İslam'ın gerçeklerini örterek, sadece kendi hayatlarında değil, toplumu ilgilendiren alanlarda ve düşünce alanlarında da gerçeğin örtülmesini sağlayarak yol almasına, maalesef Türkiye seyirci kaldı. Bunların hedefe ulaşmak için nasıl her yolu mübah gördüğünü 15 Temmuz gecesi gördük. İnsanların üstüne ateş açtılar, helikopterlerle, tanklarla saldırdılar, araçların üstlerinden geçtiler. Bunları yaparken de hedefledikleri o darbeye ulaşmak için insanları öldürmek gibi en büyük cinayetlerden birini işlemeyi kendileri için mubah gördüler. Hatta bir de sonunda fetva verdiklerini duyuyoruz. Dolayısıyla bütün bu hatalarla, İslam'la taban tabana zıt birtakım düşünce sistematiklerine sahip olan bu örgüt ne yazık ki düşünce alanında da karşısına çıkılıp, vakti zamanında darmadağın edilmediği için bugün Türkiye'nin karşısında bir bela olmuştur. Şimdi bundan sonra bunlar bize bir ders olsun. Sözü olan, sözü kitabın ortasından söyleyen, sözü bu toplumun gelenekleriyle, tarihiyle, kültürüyle bağlantılı bir şekilde konuşan herkesin daha cesur olması, daha güçlü bir şekilde sesini ortaya koyması lazım."
Prof Dr Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı
..................................

Yusuf Akçura 3 Tarzı Siyaset'teki bir tarz da İslamcılık.

2.Kuşak İslamcılar;

1928 Müslüman Kardeşler, Necip Fazıl, Sezai Karakoç.

Ali Şeriati (İran) 37 eser verdi. Öze Dönüş. Kendimizi tanıyacağız. 44 yaşında vefat ediyor. Çağı tanımak, bugünkü Batı Medeniyeti. İslam Rönesansı. Rol modeli Muhammed İkbal. Aydınlanma Aydınlar yoluyla öze döneceğiz. Kendi yer ve durumunu zamanını kavrayan kimse. Entelektüel belli meslekte uzmanlaşmış teknik bir adamdır. Batının fikirlerini müslüman toplumlara taşıyanlar aydın sayılamaz.  Düşüncelerine sosyolojik bir temel sağlamıştır. Hep toplumsal çerçeveye oturtmuştur. Yerli Sosyoloji İslami Sosyolojidir. Kendi sosyolojjimiz için kendi kaynaklarımızdan devşirilmiş dil ve kavramlar üretmeliyiz. Batı sosyolojisi kısmi ve indirgemecidir. Holistik tevhidi sosyoloji geliştirmiştir. Dünya görüşünün temeli Tevhiddir. Bilmek ve Tanımak farkı. Yöntem çok önemli. Mollalar İslami çok iyi bilir ama tanımazlar, bilmenin ötesine geçmek. Din Sosyolojisi alanında karşılaştırmalı yöntem öncelik verir.

Prof. Dr. Kadir Canatan: Çağdaş İslâm düşüncesinde Ali Şeriati’nin Yeri ve Sosyolojiye katkıları
..................................

Malik Binnebi:

Siyaset ve yetkiyi bırakıp fikirlere geliştirmeye yöneliyor. Sorun siyaset değil kültürdür, yeni bir yaşam fikri.
Islam Common Wealth kuralım.
Ciddi bir sömürge eleştirisi.

Mağrib'e eğilmekte fayda var. Maşrık'a nazaran Mağrip'te ciddi entelektüel faaliyet var.


Prof. Dr. Ahmet Uysal: Malik Binnebi’de Siyasî Düşünce ve Anlayış
.......................................

İlk Müslüman düşünürlerimiz Yunan ve Pers kültürünün eserleri ile karşılaştılar, bilgiler gördüler. Yabancı bir kültürle karşılaştıklarında komplekse kapılmadılar, aidiyet problemi yaşamadılar. Karşılaştıkları bilgileri ve teknik yönlerini çok objektif şekilde, güvenle incelediler. Kuran için kanıt ve delil olarak da kullandılar.
Hilmi Ziya Ülken, batılılaşma tartışmalarını bir tür kapris olarak görür. "Hiçbir Millet kendisine dönmekle dünyayı anlayamaz". 
Öze Dönüş: 19.20.yy İslam Düşünürleri. İtikadi Öze Dönüş. Selefi. İmam Buhari, öze dönüş için hadis kitabı yayınlar. İmamı Azam'ın insanları dinden koparttığını düşünür. 

HZÜ'in yöntemi oldukça karmaşık. Her tarafa dalbudak saran tarzı var. "Ben materyalistim, idealizmden vazgeçtim" diyor. Aşk Ahlakı. Alemin Kemali Güzelliktir. Aşk ile alem kemale gelir ve bize güzellik olarak gözükür. Tasavvufi Mistik Hallacı Mansur tarzı. "İnsan tek başına bir Cemiyet olandır, Kitlelerin ortasında fert olarak kalandır."
"Medeniyet, itikat karşıtı bir algı olarak düşünülemez, Medeniyet'in dini, imanı olamaz." "Arap Medeniyeti diye bir medeniyet yoktur. İslam bizzat kendisi bir Medeniyet kurucudur. Medeniyet, insanlığın ortak malıdır."
"Osmanlı, Tanzimat'la kısır tartışmaların içine girmiştir."

İlk müslüman düşünürler kendi dışlarındakilerin kültürlerini incelediler. Klasik İslam Düşünce Geleneği, dışlamadı, etiketlemedi. Hilmi Ziya Ülken de klasik İslam düşünce geleneğinin İbni Sina, İbni Rüşd, Farabi,Gazali gibi üstadlarından biridir; benzer şekilde düşünmüştür.     

Son 30 senedir Modern İslami söylem, Marksı söylem ile aynıdır.

Klasik İslam Ulemasının dilini kimse kullanmamıştır.

Prof. Dr. Hacı Duran:  Modern Çağda Klasik bir İslâm Düşünürü Hilmi Ziya
..................................

Nurettin Topçu

Kuru bilgi değil hareket eden bilgi önemlidir. İnsanlara yardım etmek.

Merkez; toplum kültür değerler dünyasıdır; siyaset değildir.

HZ Ülken'in gadrine uğramıştır.
İhyacı ve inşacıdır.


MA Necmettin Kemal:  Sosyoloji’de  Ahlâkî  Perspektif ve Nurettin Topçu
..................................


Sosyologlar Derneği (Sosyoder) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile “İslâm Düşüncesi ve Sosyoloji Sempozyumu” 12 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Ali Emirî Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sosyologlar Derneği (Sosyoder) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile “İslâm Düşüncesi ve Sosyoloji Sempozyumu”düzenleniyor. 12 Kasım Cumartesi günü Ali Emirî Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan sempozyum, saat 10.00’da açılış konuşmaları ile başlayacak.

Açılış konuşmalarını Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile Sosyoder Başkanı Prof. Dr. Sami Şener yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan sempozyumun programı şöyle:

Sabah Oturumu  10.00-12.3O

Prof. Dr. İbrahim Erol Kozak: Sosyoloji Konusunda İbn Haldun’u Özgün ve Müstesna Kılan Hususlar

Prof. Dr. Ejder Okumuş: Farabi Felsefesinin Sosyoloji’ye Katkıları

Prof. Dr. Bedri Gencer: Hikmet-i Hükümetten Hikmet-i Tarihe Ahmed Cevdet

Prof. Dr. Ergün Yıldırım:  Kurucu bir Sosyolog: Said Halim Paşa

Prof. Dr. Sami Şener: Sosyoloji’ye Alternatif bir bakış: İsmail Raci Faruki

Soru ve Cevaplar:

Öğlen Yemeği Arası

Öğlen sonrası Oturum:  14.00- 17.00

Prof. Dr. Kadir Canatan: Çağdaş İslâm düşüncesinde Ali Şeriati’nin Yeri ve Sosyolojiye katkıları

Prof. Dr. Ahmet Uysal: Malik Binnebi’de Siyasî Düşünce ve Anlayış

Prof. Dr. Hacı Duran:  Modern Çağda Klasik bir İslâm Düşünürü Hilmi Ziya

Prof. Dr. Köksal Alver: Cemil Meriç’te Sosyoloji Tasavvuru

Prof. Dr. M. Kemal Şan:  Asımın Neslinden bir Alim: Erol Güngör


MA Necmettin Kemal:  Sosyoloji’de  Ahlâkî  Perspektif ve Nurettin Topçu


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder