29 Kasım 2016 Salı

İlk Türk Düşünürlerimiz, 600-1000, açıklamalı

YAZITLAR/TENGRİ VE VAHİYLE BULUŞMA 600

 1. ORHUN YAZITLARI Türkistan Moğolistan Moğolistan Yazıt Yazıtlarda bu abidelerin sonsuzluğa kadar kalması temennisi ile "Bengü Taşlar" denmiştir. http://gokturkanitlari.appspot.com/Tonyukuk
 2. TONYUKUK ilk 646-724 Türkistan Moğolistan Moğolistan Yazıt (Türk hakanını), Türk halkını Ötüken toprağına ben kendim, Bilge Tunyukuk, (getirdim).   hasan b.paksoy http://gokturkanitlari.appspot.com/Tonyukuk Muharrem SEVİL
 3. BİLGE KAĞAN 683-734 Türkistan Moğolistan Moğolistan Yazıt (Ben), Tanrı gibi (ve) Tanrı'dan olmuş Türk Bilge Hakan hasan b.paksoy http://gokturkanitlari.appspot.com/Tonyukuk http://www.simurg.com.tr/tr-tr/urun/dilbilim/169368/en-eski-turkce-nin-izlerinde-orhun-ve-yenisey-yazitlari-uzerine-sozcukbilim-anlambilim-ve-bicembilim-incelemelerinin-aydinlattigi-gercekler.aspx
 4. KÜLTİGİN YAZITI 684-731 Türkistan Moğolistan Moğolistan Yazıt"Kültigin koyun yılında 17. günde uçtu" http://gokturkanitlari.appspot.com/Tonyukuk
 5. EBU HANİFE 699-767 Mezopotamya Küfe IRAK İslamiyet Eğer bilmediklerim ayağımın altında olsaydı, başım göğün en yüksek katına değerdi. bize yön verenler, alatlı dedesi özbekistan'dan https://tr.wikiquote.org/wiki/Ebu_Hanife

BİLİM VE MATEMATİK 700

 1. CABİR BİN HAYYAN ilk 721-815 Horasan Tus, İran İRAN Kimya “Hakim ol Kimyaya, hakim ol dünyaya”
 2. İBN TÜRK EL-CEYLÎ ...........-847 Maveraünnehir Ceyl Matematik Türk matematikçilerinin en eskisi https://en.wikipedia.org/wiki/C%C9%99yli
 3. MERUZÎ .........-869 Horasan Merv, Türkmenistan Türkmenistan Matematik       İlk trigonometrik rasyolar, sinüs, kosinüs, konjant, kotanjant https://en.wikipedia.org/wiki/Habash_al-Hasib_al-Marwazi
 4. MUSA EL HAREZMİ ilk 780-850 Maveraünnehir Hive, Özbekistan ÖzbekistanMatematik, Astronomi Musa El Harezmi “Bilgelik Evinin Sultanı” bize yön verenler, alatlı

AKIL VE İMAN ; İSLAMİYET 800

 1. İMAM BUHARİ ilk 810-870 Maveraünnehir Buhara, Özbekistan Özbekistan İslamiyet İmam Buhari “Hadisçilerin Efendisi”
 2. SABİT BİN KURRA ilk 821-901 Mezopotamya Urfa, Türkiye Türkiye İslamiyet İlk anestezi uygulayıcısı. bize yön verenler, alatlı http://www.kimdirnedir.com/sabit-bin-kurra-kimdir.html
 3. İMAM TİRMİZİ 824-892 Maveraünnehir Tirmiz, Özbekistan Özbekistan İslamiyet "Tirmizî'nin kitabı bir ilim bahçesidir”
 4. İMAM MATURİDİ ilk 852-944 Maveraünnehir Semerkand, Özbekistan Özbekistanİslamiyet akıl ve iman bize yön verenler, alatlı http://www.bilgelerzirvesi.org/tr/imam-maturidi-uluslararasi-sempozyumu-bildirileri.html
 5. FARABİ ilk 872-951 Maveraünnehir Farab (Otrar), Kazakistan Kazakistan Felsefe Farabi “Maveraünnehir’de Felsefe Dersleri” bize yön verenler, alatlı http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1018/12340.pdf

BİLİM 900

 1. EBU'L-MAHMUD EL-HOCENDÎ .........-1000 Maveraünnehir Hocend (Khujand) Tajikistan Tacikistan Matematik Fermat Teoremini, Fermat’tan 700 yıl önce bulan matematikçidir. https://en.wikipedia.org/wiki/Abu-Mahmud_Khojandi http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2830902295.html http://www.forumhane.net/sayisal-dersler/42420-matematik.html http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=17279
 2. EBÜ'L-VEFA ELBUZCANÎ 940  -  998 Horasan Buzhgan, İran İran Matematik, Astronomi Harezmi'nin matematik ve geometrideki buluşlarını önemli ölçüde geliştirdi.Özellikle de geometri ile cebir arasındaki münasebetler üzerinde durdu https://en.wikipedia.org/wiki/Ab%C5%AB_al-Waf%C4%81'_B%C5%ABzj%C4%81n%C4%AB
 3. EL BİRUNİ ilk 973-1048 Maveraünnehir Kas, Harezm, İran İran Gökbilim, Matematik, Doğa Bilimleri, Coğrafya Ve Tarih El Biruni “Evrensel Bir Deha” bize yön verenler, alatlı http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/772/9830.pdf
 4. EBU'L HASAN HEREKANİ 1000 ler İran Bistam, İran İran Mutasavvıf
 5. İBNİ SİNA ilk 980-1037 Maveraünnehir Buhara, Özbekistan Özbekistan Tıp Adamı, Fizikçi, Yazar, Filozof Ve Bilim İnsanı. İbn-i Sina “Tıbbın Hükümdarı” bize yön verenler, alatlı http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1246/14247.pdf el-İşârât ve’t-Tenbîhât, tarihin en önemli ve etkili filozoflarından biri olan İbn Sînâ’nın, kronolojik olarak son yazdığı eserlerden biridir. Üzerine yapılan şerh ve haşiyeler düşünüldüğünde, müellifin İslam dünyası üzerinde en etkili eseri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Son derece veciz bir üslupla yazılan, girişinde felsefenin ilke ve önermelerinin ele alınacağı belirtilen eser mantık ilmiyle başlayıp fizikle devam etmekte ve İbn Sînâ, yüzyıllar boyunca doğu ve batıda kendisinden önceki bütün filozofları gölgeleyecek kadar etkili olan Şifâ külliyatında felsefî ilimleri derlemiş ve tenkit süzgecinden geçirmiştir. Kuşkusuz bu külliyatın en önemli eseri varlık olmak bakımından varlığı inceleyen metafiziktir. Günümüze kadar üst düzey metafizik araş- tırmalarının en önemli kaynaklarından biri olan bu eser, Fatih Sultan Mehmed’in mü- talaası için istinsah edilmiş metinle birlikte Fatih Kitaplığı dizisi kapsamında neşredilmiştir.

HORASAN ERENLERİ: ANADOLU VE RUMELİ'NE DOĞRU 1000

 1. DEMİR BABA 1100 ler Rumeli Deliorman, Bulgaristan Bulgaristan Mutasavvıf Gönül ile bileği kaynaştırmış bir Alperen
 2. KAŞGARLI MAHMUD ilk 1008-1105 Türkistan Kaşgar, Doğu Türkistan Çin Dil Kaşgarlı Mahmut “Türk Dilinin Taçsız Hükümdarı” bize yön verenler, alatlı
 3. YUSUF HAS HACİB ilk 1017-1077 Türkistan Balasagun, Kırgızistan Kırgızistan Siyasetname Yusuf Has Hacib “Özü gitti insanın, adı kaldı bak”bize yön verenler, alatlı
 4. NİZAMÜLMÜLK 1018-1092 Horasan Tus, İran İran Siyasetname Memleketin nizamlarının kurucusu bize yön verenler, alatlı http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCslim_bin_Hacc%C3%A2c
 5. EN NESEFİ 1047-1115 Maveraünnehir Nesef, TacikistanTacikistanİslamiyet“Allah, kullarına doğru yolu gösteren ve hedefe ulaştırandır.”bize yön verenler, alatlı http://webarchive.loc.gov/lcwa0001/20011115161716/http://www.mfa.gov.tr/grupe/eg/eg05/06.htm http://www.baydd.org/yazarhikmetadem178.html
 6. ŞEYH YUSUF HEMEDANİ 1048-1140 Horasan Hemedan, İran,İran İslamiyet "Hocaların Hocası"
 7. ÖMER HAYYAM 1048-1131 Horasan Nişabur, İran İran Felsefe, Matematik, Astronomi Adalet evrenin ruhudur.
 8. GAZZALİ 1058-1111 Horasan Tus, İran İran İslamiyet Beden kalbin ülkesidir. Bu ülkede kalbin birçok askeri vardır. bize yön verenler, alatlı
 9. ABDULKÂDİR GEYLANİ 1077-1166 İran Gilan İran Alim,Mutasavvıf, İslam Filozofu Büyük Selçuklu Devleti döneminde, günümüz İran'ının Hazar Denizi kıyısındaki Gilan Eyaleti'nde 1077 (H. 470) yılında doğan âlim ve mutasavvıf olan Kadiriye tarikatının kurucusu ve İslam filozofu. 1166 (H. 561) yılında Bağdat'ta vefat etti ve türbesi buradadır.
 10. AHMET YESEVİ ilk 1093-1166 Maveraünnehir Yesi, KazakistanKazakistan Mutasavvıf "Hoca Ahmet Yesevi “Orta Asya Göklerinde Bir Yıldız”  ""Menim hikmetlerim dana (bilgin) isitsin Sozumu destan kilib maksadina yetsin."" "muharrem.sevil @ trt.net.tr http://lutfibergen.blogcu.com/horasan-erenleri/7625403 http://www.tefekkurdergisi.com/Yazi-Osmanlinin_Kurulusunda_Bir_Oncu_Azinlik_KurumuHorasan_Erenleri-796277.html


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder